Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kumtumikia Yehova Kabla Siku Zenye Msiba Hazijaja

Kumtumikia Yehova Kabla Siku Zenye Msiba Hazijaja

Mkumbuke . . . Muumba wako Mkuu.”MHU. 12:1.

1, 2. (a) Sulemani aliongozwa na roho ya Mungu kuwaandikia vijana shauri gani? (b) Kwa nini Wakristo wenye umri wa miaka zaidi ya 50 wanaweza pia kunufaika na shauri hilo la Sulemani?

MFALME SULEMANI aliongozwa na roho ya Mungu kuwaandikia vijana maneno haya: “Mkumbuke . . . Muumba wako Mkuu katika siku za ujana wako, kabla siku zenye msiba hazijaja.” “Siku zenye msiba” ni siku gani? Sulemani alitumia maneno ya kishairi kufafanua matatizo yanayowakumba waliozeeka, kama vile, kutetemeka mikono, kuyumbayumba miguu, kung’oka meno, kupungua kwa uwezo wa kuona na kusikia, kuota mvi, na mwili kuinama. Hivyo, hatupaswi kungoja mpaka tunapozeeka ndipo tuanze kumtumikia Yehova.—Soma Mhubiri 12:1-5.

2 Wakristo wengi wenye umri wa miaka zaidi ya 50 bado wana nguvu nyingi. Labda wana mvi, lakini inaelekea kwamba hawana matatizo ya afya aliyotaja Sulemani. Je, Wakristo hao wenye umri mkubwa wanaweza kunufaika na shauri hili lililoongozwa na roho ambalo Sulemani aliwaandikia vijana: “Mkumbuke . . . Muumba wako Mkuu”? Shauri hilo linamaanisha nini?

3. Kumkumbuka Muumba wetu Mkuu kunatia ndani nini?

 3 Hata ikiwa tumemtumikia Yehova kwa miaka mingi, ni vizuri kutafakari mara kwa mara na kwa uthamini kuhusu ukuu wa Muumba wetu. Bila shaka, uhai ni zawadi ya pekee sana. Wanadamu hawawezi kuelewa uumbaji kwa ukamili. Yehova ameumba vitu vingi sana vya aina mbalimbali vinavyotuwezesha kufurahia maisha. Tunapotafakari kuhusu uumbaji wa Yehova, tunachochewa kuthamini zaidi upendo, hekima, na nguvu zake. (Zab. 143:5) Hata hivyo, kumkumbuka Muumba wetu Mkuu kunatia ndani pia kutafakari kuhusu wajibu wetu kumwelekea. Bila shaka tunapotafakari, tunachochewa kumshukuru Muumba wetu kwa kumtumikia kikamili iwezekanavyo maadamu tuko hai.—Mhu. 12:13.

NAFASI ZA PEKEE ZA KUMTUMIKIA MUNGU UNAPOZEEKA

4. Wakristo wenye uzoefu mwingi wanaweza kujiuliza swali gani, na kwa nini?

4 Ikiwa una uzoefu wa miaka mingi maishani, jiulize swali hili muhimu: ‘Nitayatumiaje maisha yangu sasa nikiwa bado nina nguvu?’ Ukiwa Mkristo mwenye uzoefu, una nafasi za kutumika ambazo wengine hawana. Unaweza kuwafundisha vijana yale uliyojifunza kutoka kwa Yehova. Unaweza kuwaimarisha wengine kwa kuwasimulia mambo uliyofurahia katika utumishi wa Mungu. Mfalme Daudi alisali ili apate nafasi za kufanya hivyo. Aliandika hivi: “Ee Mungu, umenifundisha tangu ujana wangu . . . Na mpaka wakati wa uzee na wa kuwa na kichwa chenye mvi, Ee Mungu, usiniache. Mpaka nikitangazie kizazi habari za mkono wako, habari za nguvu zako, kwa wale wote watakaokuja.”—Zab. 71:17, 18.

5. Wakristo wenye umri mkubwa wanaweza kuwafundishaje wengine mambo waliyojifunza?

5 Unaweza kuwafundishaje wengine hekima uliyopata maishani? Je, unaweza kuwaalika vijana wanaomtumikia Mungu ili wafurahie ushirika wenye kujenga nyumbani mwako? Je, unaweza kuwaalika ili wahubiri pamoja nawe na kuona shangwe unayopata unapomtumikia Yehova? Elihu aliyeishi zamani alisema hivi: “Siku zinapaswa kusema, na wingi wa miaka ndio unaopaswa kujulisha hekima.” (Ayu. 32:7) Mtume Paulo aliwashauri wanawake Wakristo wenye uzoefu wawahimize wengine kwa maneno na matendo. Aliandika hivi: “Wanawake wenye umri mkubwa wawe . . . walimu wa yaliyo mema.”—Tito 2:3.

FIKIRIA JINSI UNAVYOWEZA KUWASAIDIA WENGINE

6. Kwa nini Wakristo wenye uzoefu wa miaka mingi hawapaswi kufikiri kwamba hawawezi kuwasaidia wengine?

6 Ikiwa wewe ni Mkristo mwenye uzoefu, unaweza kufanya mengi ili kuwasaidia wengine. Hebu fikiria mambo unayoelewa sasa ambayo hukujua miaka 30 au 40 iliyopita. Unaweza kutumia kwa ustadi kanuni za Biblia maishani. Bila shaka, unaweza kufundisha kweli ya Biblia kwa njia inayogusa moyo. Ikiwa wewe ni mzee wa kutaniko, unajua jinsi ya kuwasaidia akina ndugu wanaojikwaa katika kosa. (Gal. 6:1) Huenda umejifunza kusimamia utendaji wa kutaniko, idara za makusanyiko, au ujenzi wa Majumba ya Ufalme. Labda unajua jinsi ya kuwahimiza madaktari kutumia mbinu za matibabu zisizohusisha damu. Hata ikiwa umejifunza kweli hivi karibuni, una uzoefu wenye thamani maishani. Kwa mfano, ikiwa umelea watoto, umepata hekima nyingi yenye manufaa. Wakristo wenye umri mkubwa wanaweza kuwatia moyo sana watu wa Yehova kwa kuwafundisha, kuwaongoza, na kuwaimarisha akina ndugu na dada.—Soma Ayubu 12:12.

7. Wakristo wenye umri mkubwa wanaweza kuwazoeza vijana kwa njia gani muhimu?

 7 Unaweza kutumiaje uwezo wako kwa ukamili zaidi? Labda unaweza kuwaonyesha vijana jinsi ya kuanzisha na kuongoza mafunzo ya Biblia. Ikiwa wewe ni dada, je, unaweza kuwafundisha akina mama vijana kuwa na usawaziko wanaposhughulikia mambo ya kiroho na kuwatunza watoto wao? Ikiwa wewe ni ndugu, je, unaweza kuwafundisha ndugu vijana kutoa hotuba kwa shauku na kuhubiri habari njema kwa ustadi zaidi? Je, unaweza kuwaonyesha jinsi unavyowatembelea na kuwatia moyo kiroho ndugu na dada waliozeeka? Hata ikiwa sasa huna nguvu za kimwili, una nafasi nzuri sana za kuwazoeza vijana. Neno la Mungu linasema hivi: “Uzuri wa vijana ni nguvu zao, na utukufu wa wazee ni kichwa chao chenye mvi.”—Met. 20:29.

KUTUMIKIA KATIKA ENEO LENYE UHITAJI MKUBWA ZAIDI

8. Mtume Paulo alifanya nini hata alipozeeka?

8 Mtume Paulo alimtumikia Mungu kikamili zaidi hata alipozeeka. Alipowekwa huru kutoka gerezani huko Roma karibu mwaka wa 61 W.K., tayari alikuwa ametumika kwa miaka mingi akiwa mmishonari na alivumilia majaribu mengi. Hivyo, angeamua kubaki Roma ili ahubiri huko. (2 Kor. 11:23-27) Bila shaka, akina ndugu katika jiji hilo kubwa wangethamini sana msaada wake. Lakini Paulo aliona kwamba maeneo mengine yalikuwa na uhitaji mkubwa zaidi. Aliendelea na kazi yake ya umishonari akiwa na Timotheo na Tito. Walienda Efeso, kisha Krete, na huenda walifika Makedonia. (1 Tim. 1:3; Tito 1:5) Hatujui ikiwa Paulo alifika Hispania, lakini alikusudia kwenda huko.—Rom. 15:24, 28.

9. Huenda Petro alihamia eneo lenye uhitaji mkubwa zaidi wakati gani? (Tazama picha kwenye ukurasa wa 22.)

9 Huenda mtume Petro alikuwa na umri wa miaka zaidi ya 50 alipohamia eneo lenye uhitaji mkubwa zaidi. Tunajuaje? Ikiwa umri wake ulikuwa sawa na wa Yesu au ulizidi kidogo, basi huenda alikuwa na umri wa miaka 50 hivi alipokutana na mitume wengine huko Yerusalemu mwaka wa 49 W.K. (Mdo. 15:7) Muda fulani baada ya mkutano huo, Petro alienda kuishi Babiloni ili awahubirie Wayahudi wengi walioishi katika eneo hilo. (Gal. 2:9) Alikuwa akiishi huko alipoandika barua yake ya kwanza iliyoongozwa na roho, karibu mwaka wa 62 W.K. (1 Pet. 5:13) Si rahisi kuhamia nchi ya kigeni, hata hivyo Petro hakuruhusu umri wake mkubwa umzuie kupata shangwe ya kumtumikia Yehova kikamili.

10, 11. Simulia kuhusu ndugu aliyehama ili kutumikia katika eneo lenye uhitaji mkubwa zaidi.

10 Leo, Wakristo wengi wenye umri wa miaka zaidi ya 50 hupata fursa za kumtumikia Yehova hali zao zinapobadilika. Baadhi yao wamehamia maeneo yenye uhitaji mkubwa zaidi. Kwa mfano, Robert aliandika hivi: “Mimi na mke wangu tulikuwa na umri wa miaka 55 hivi tulipotambua fursa tulizokuwa nazo za kumtumikia Yehova. Mwana wetu alihama nyumbani, hatukuwa tena na wazazi waliozeeka waliohitaji kutunzwa, na tulikuwa tumeachiwa urithi. Nilitambua kwamba ikiwa tungeuza nyumba yetu, tungepata pesa za kutosha kulipia mkopo wa nyumba hiyo na za kutumia hadi wakati ambapo ningepata marupurupu ya kustaafu. Tulipata habari kwamba nchini Bolivia watu wengi wanakubali kujifunza Biblia na gharama za maisha ziko chini. Hivyo tukaamua kuhamia huko. Haikuwa rahisi kuzoea maisha yetu mapya. Maisha yalikuwa tofauti kabisa na yale tuliyozoea huko Amerika Kaskazini. Hata hivyo, jitihada zetu zilithawabishwa.”

11 Robert anaendelea kusema: “Sasa tuna mengi ya kufanya katika kutaniko.  Baadhi ya watu tuliojifunza nao Biblia wamebatizwa. Tulijifunza na familia moja maskini inayoishi katika kijiji kilicho mbali. Hata hivyo, kila juma familia hiyo hujitahidi sana kuhudhuria mikutano mjini. Hebu wazia shangwe nyingi tunayopata tunapoona familia hiyo ikifanya maendeleo na mwana wao mkubwa akifanya upainia!”

UHITAJI KATIKA MAENEO YA LUGHA ZA KIGENI

12, 13. Mkristo mmoja alianzaje kumtumikia Yehova katika njia mpya baada ya kustaafu?

12 Ndugu na dada wenye umri mkubwa wanaweza kuyasaidia sana makutaniko na vikundi vya lugha za kigeni kupitia mfano wao mzuri. Wanaweza pia kufurahia kuhubiri maeneo kama hayo. Kwa mfano, Brian kutoka Uingereza aliandika hivi: “Mimi na mke wangu hatukuwa na mengi ya kufanya nilipostaafu nikiwa na umri wa miaka 65. Watoto wetu walihama nyumbani, na haikuwa rahisi kupata na kuongoza mafunzo ya Biblia. Hata hivyo, nilikutana na kijana fulani Mchina aliyekuwa akifanya utafiti kwenye chuo kikuu katika eneo hilo. Alihudhuria mikutano nilipomwalika, kisha nikaanza kujifunza naye Biblia. Baada ya majuma machache, alikuja na mfanyakazi mwenzake Mchina. Majuma mawili baadaye, alikuja na Wachina wengine wawili.

13 “Mchina wa tano aliyekuwa pia mtafiti alipoomba kujifunza Biblia, nilifikiria hivi: ‘Ingawa nina umri wa miaka 65, siwezi kustaafu kumtumikia Yehova.’ Hivyo, nikamuuliza mke wangu aliye na umri wa miaka 63 ikiwa angependa kujifunza Kichina. Tulijifunza Kichina miaka kumi iliyopita kwa kusikiliza kanda zilizorekodiwa. Kuhubiri katika eneo la lugha ya kigeni kulitufanya tuhisi tukiwa vijana. Kufikia sasa, tumejifunza Biblia na Wachina 112! Wengi wao wamehudhuria mikutano. Mmoja wao hutumika pamoja nasi akiwa painia.”

Unaweza kupanua huduma yako hata ikiwa umezeeka(Tazama fungu la 12 na 13)

FURAHIA KUMTUMIKIA YEHOVA KADIRI UWEZAVYO

14. Wakristo wenye umri mkubwa hawapaswi kusahau nini? Mfano wa Paulo unawatiaje moyo?

14 Ingawa Wakristo wenye umri wa miaka zaidi 50 wana fursa bora za kumtumikia  Yehova katika njia mpya, si wote wanaoweza kufanya hivyo. Baadhi yao ni wagonjwa, na wengine wanawatunza wazazi waliozeeka au wanawatunza watoto wao. Usisahau kwamba Yehova anathamini utumishi wako. Hivyo, badala ya kuvunjika moyo kwa sababu huwezi kutimiza mengi, furahia yale unayoweza kufanya. Mfikirie mtume Paulo. Kwa miaka mingi alikuwa katika kifungo cha nyumbani, hivyo hangeendelea na safari zake za umishonari. Hata hivyo, watu walipomtembelea, aliwafafanulia Maandiko na kuwaimarisha katika imani.—Mdo. 28:16, 30, 31.

15. Kwa nini Wakristo waliozeeka wanathaminiwa sana?

15 Yehova huthamini pia utumishi wa Wakristo wenye umri mkubwa. Yehova huthamini Wakristo wenye umri mkubwa wanapojitahidi kumsifu hata ingawa Sulemani alisema kwamba si rahisi kumtumikia Yehova katika siku zenye msiba, matatizo ya kiafya yanapokuwa mengi. (Luka 21:2-4) Makutaniko yanathamini mfano wa ndugu na dada waaminifu ambao wamemtumikia Mungu kwa muda mrefu.

16. Inaelekea Ana aliyekuwa amezeeka hakupata mapendeleo gani, lakini alifanya nini ili kumwabudu Mungu?

16 Biblia inasema kwamba mjane aliyeitwa Ana aliendelea kumtumikia Yehova kwa uaminifu hata alipokuwa amezeeka. Alikuwa na umri wa miaka 84 Yesu alipozaliwa. Inawezekana kwamba alikufa bila kupata pendeleo la kuwa mfuasi wa Yesu, kutiwa mafuta kwa roho takatifu, au kuhubiri habari njema ya Ufalme. Hata hivyo, Ana alifurahia kumtumikia Yehova kadiri alivyoweza. “Alikuwa hakosi kamwe kuwa katika hekalu, akitoa utumishi mtakatifu usiku na mchana.” (Luka 2:36, 37) Kuhani alipokuwa akifukiza uvumba hekaluni kila asubuhi na jioni, Ana alijiunga na umati uliokusanyika katika ua na kusali kimyakimya kwa nusu saa hivi. Alipomwona Yesu, aliyekuwa mtoto mchanga, alianza ‘kusema juu ya mtoto huyo kwa wale wote waliokuwa wakiungojea ukombozi wa Yerusalemu.’—Luka 2:38.

17. Tunaweza kuwasaidiaje Wakristo waliozeeka na walio wagonjwa kushiriki katika ibada ya kweli?

17 Leo, tunapaswa kuwa tayari kuwasaidia Wakristo waliozeeka au wagonjwa. Baadhi yao wangependa sana kuhudhuria mikutano au makusanyiko kwa ukawaida lakini hawawezi. Kwa upendo, makutaniko fulani hufanya mipango ili waliozeeka wasikilize mikutano kupitia simu. Huenda makutaniko mengine yasiweze kufanya hivyo. Hata hivyo, Wakristo ambao hawawezi kuhudhuria mikutano wanaweza kutegemeza ibada ya kweli. Kwa mfano, wanaweza kusali kwa ajili ya kutaniko la Kikristo.—Soma Zaburi 92:13, 14.

18, 19. (a) Kwa nini huenda Wakristo waliozeeka wasitambue jinsi wanavyowatia moyo sana wengine? (b) Ni nani anayeweza kufuata shauri hili: “Mkumbuke . . . Muumba wako Mkuu”?

18 Huenda Wakristo waliozeeka wasitambue jinsi wanavyowatia moyo sana wengine. Kwa mfano, ingawa Ana alienda hekaluni kwa uaminifu kwa miaka mingi, labda hakujua kwamba mfano wake ungewatia moyo wengine kwa karne nyingi. Upendo wa Ana kumwelekea Yehova uliandikwa katika Maandiko. Bila shaka, waabudu wenzako hawatasahau kamwe upendo wako kumwelekea Mungu. Ndiyo sababu Neno la Mungu linasema hivi: “Kichwa chenye mvi ni taji la uzuri kinapopatikana katika njia ya uadilifu”!—Met. 16:31.

19 Yale tunayotimiza katika utumishi wa Yehova hutofautiana kwa sababu sote tuna uwezo na hali mbalimbali. Hata hivyo, wale walio na nguvu wanapaswa kuazimia kutii maneno haya yaliyoongozwa na roho ya Mungu: “Mkumbuke . . . Muumba wako Mkuu . . . kabla siku zenye msiba hazijaja.”—Mhu. 12:1.