Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Usivunjike Moyo Kamwe!

Usivunjike Moyo Kamwe!

Je, umekuwa mmoja wa Mashahidi wa Yehova kwa miaka mingi na ungependa kumwona mwenzi wako wa ndoa akijiunga nawe kumwabudu Yehova?

Au je, ulivunjika moyo mwanafunzi wako wa Biblia, aliyeonekana anafanya maendeleo mwanzoni, alipokataa kweli?

 Mambo machache yaliyoonwa kutoka Uingereza yatakusaidia kuona ni kwa nini hupaswi kamwe kuvunjika moyo. Utaona pia kile unachoweza kufanya ili ‘kutupa mkate wako juu ya uso wa maji’ kwa njia ya mfano, ili kuwasaidia wale ambao hawajakubali kweli.—Mhu. 11:1.

UVUMILIVU NI MUHIMU

Sifa moja muhimu unayopaswa kuwa nayo ni uvumilivu. Unahitaji kushikamana na kweli na kuendelea kumtumikia Yehova. (Kum. 10:20) Georgina alifanya hivyo. Alipoanza kujifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova mwaka wa 1970, mume wake, Kyriacos alikasirika sana. Alijaribu kumzuia asiendelee kujifunza kwa kutowaruhusu Mashahidi kuingia nyumbani mwake, na kutupa machapisho yote ya Mashahidi wa Yehova.

Georgina alipoanza kuhudhuria mikutano ya kutaniko, Kyriacos alikasirika zaidi. Siku moja alienda katika Jumba la Ufalme ili kuanzisha mabishano. Dada mmoja alipojua kwamba Kyriacos anazungumza Kigiriki vizuri zaidi kuliko Kiingereza, alimpigia simu ndugu Mgiriki wa kutaniko lingine ili aje kuzungumza naye. Kyriacos alithamini jinsi alivyotendewa kwa fadhili na ndugu huyo, na kwa miezi michache, hata walijifunza Biblia. Lakini kwa ghafla Kyriacos akaacha kujifunza.

Georgina aliendelea kukabili upinzani kwa miaka mitatu zaidi. Kyriacos alimwambia Georgina kwamba angemwacha ikiwa angebatizwa. Siku ya kubatizwa, Georgina alisali kwa bidii sana kwa Yehova kwamba Kyriacos asimwache. Mashahidi walipofika ili kwenda naye kusanyikoni, Kyriacos aliwaambia hivi: “Tangulieni. Tutawafuata kwa gari letu.” Alihudhuria kipindi cha asubuhi na kumwona mke wake akibatizwa!

Miaka 40 hivi baada ya kukutana kwa mara ya kwanza na Mashahidi, Georgina alishuhudia mume wake akibatizwa

Baadaye upinzani wa Kyriacos ulipungua, na pole kwa pole akaanza kufanya mabadiliko makubwa. Miaka 40 hivi baada ya kukutana kwa mara ya kwanza na Mashahidi, Georgina alishuhudia mume wake akibatizwa! Ni nini kilichomsaidia Kyriacos? Anasema hivi: “Nilivutiwa sana nilipoona jinsi Georgina alivyoazimia kutoacha kumtumikia Yehova.” Naye Georgina anasema: “Licha ya upinzani wa mume wangu, singeacha kamwe kumwabudu Mungu wangu. Wakati wote huo niliendelea kusali kwa Yehova, na sikuvunjika moyo kamwe.”

UMUHIMU WA KUVAA UTU MPYA

Unaweza pia kumsaidia mwenzi wako wa ndoa ukisitawisha utu wa Kikristo. Mtume Petro aliwahimiza wake Wakristo hivi: “Jitiisheni kwa waume zenu wenyewe, ili, ikiwa wowote si watiifu kwa lile neno, wavutwe bila neno kupitia mwenendo wa wake zao.” (1 Pet. 3:1) Christine alifuata shauri hilo, ingawa ilimchukua miaka mingi kumshawishi mume wake aikubali kweli. Christine alipofanya uamuzi wa kuwa Shahidi miaka zaidi ya 20 iliyopita, mume wake John aliona kwamba hamhitaji Mungu maishani mwake. Hakutaka kujihusisha na dini, lakini aliona kwamba Christine alithamini sana imani yake mpya. John anasema hivi: “Niliona kwamba ilimfanya kuwa mwenye shangwe. Alionyesha ustahimilivu na kuwa mwenye kutegemeka zaidi, na hilo lilinisaidia sana katika hali nyingi ngumu.”

Christine hakumlazimisha mume wake kuikubali dini yake. John anakiri hivi: “Christine alitambua tangu mwanzoni kwamba sikupenda kuzungumza kuhusu dini yake, na kwa subira aliniacha nijifunze mwenyewe polepole na ninavyopenda.” Christine alipoona katika magazeti ya Mnara wa Mlinzi au Amkeni! makala kuhusu sayansi au mazingira, mambo ambayo anajua kwamba John alipenda, alimwonyesha na kumwambia, “Ninafikiri utafurahia kusoma jambo hili.”

Baada ya muda, John alistaafu na kuanza kazi ya kutunza bustani. Akiwa na muda mwingi zaidi wa kutafakari kuhusu maswali muhimu maishani, John alianza kujiuliza hivi: ‘Je, uhai wetu ulitokea kimuujiza tu, au tuliumbwa kwa kusudi fulani?’ Siku moja, ndugu aliyekuwa akizungumza na John kwa ukawaida alimuuliza hivi: “Kwa nini tusianze kujifunza?” John anasema: “Kwa kuwa nilianza kuamini kwamba kuna Mungu, nilikubali kujifunza Biblia.”

Ni vizuri kwamba Christine hakukata tamaa kamwe! Baada ya Christine kusali kwa miaka 20 kwamba John akubali kweli, hatimaye John alibatizwa. Sasa, wote wawili wanamtumikia Yehova kwa bidii. John anasema hivi: “Mambo mawili hasa ndiyo yaliyonifanya nikubali kweli—fadhili na urafiki wa Mashahidi. Na ikiwa mwenzi wako wa ndoa ni Shahidi wa Yehova, basi una mwenzi mshikamanifu, anayetegemeka, na asiye na ubinafsi.” Naam, Christine alifuata shauri la 1 Petro 3:1, nalo lilifanya kazi!

 MBEGU ZILIZAA MATUNDA MIAKA MINGI BAADAYE

Namna gani wanafunzi wa Biblia ambao kwa sababu moja au nyingine huenda wakaacha kupendezwa na kweli? Mfalme Sulemani aliandika hivi: “Asubuhi panda mbegu zako na mpaka jioni usiache mkono wako upumzike; kwa maana hujui ni wapi hii itafanikiwa, hapa au pale, au ikiwa zote mbili zitakuwa njema.” (Mhu. 11:6) Nyakati nyingine, mbegu za kweli huchukua miaka mingi kuota. Hata hivyo, huenda hatimaye mtu akatambua umuhimu wa kumkaribia Mungu. (Yak. 4:8) Naam, huenda siku moja ukashangaa kumwona akiwa amefanya maendeleo.

Mfikirie Alice, aliyehamia Uingereza kutoka India. Alianza kujifunza Biblia mwaka wa 1974. Alizungumza Kihindi lakini alitaka kujifunza vizuri lugha ya Kiingereza. Alice aliendelea kujifunza kwa miaka kadhaa na kuhudhuria mikutano michache katika kutaniko linalotumia lugha ya Kiingereza. Alijua kwamba anajifunza kweli lakini hakuichukua kwa uzito. Zaidi ya hilo, alipenda sana pesa na karamu. Hatimaye Alice aliacha kujifunza.

Miaka 30 hivi baadaye, Stella, dada aliyekuwa anajifunza naye, alipokea barua kutoka kwa Alice. Ilisema hivi: “Nina hakika utasisimka sana kujua kwamba mwanafunzi uliyejifunza naye Biblia mwaka wa 1974 alibatizwa hivi karibuni katika kusanyiko la wilaya. Umetimiza sehemu muhimu sana maishani mwangu. Ulipanda ndani yangu mbegu ya kweli, na ingawa sikuwa tayari wakati huo kujiweka wakfu kwa Mungu, niliiweka mbegu hiyo ya kweli akilini na moyoni mwangu.”

Barua ambayo Alice alimwandikia Stella inasema hivi: “Nina hakika utasisimka sana kujua kwamba mwanafunzi uliyejifunza naye Biblia mwaka wa 1974 alibatizwa hivi karibuni katika kusanyiko la wilaya”

Ni nini kilichotokea? Alice anasema kwamba alishuka moyo sana baada ya mume wake kufa mwaka wa 1997. Alisali kwa Mungu. Katika muda wa dakika kumi, Mashahidi wawili wanaozungumza Kipunjabi walifika nyumbani kwake na kumwachia trakti Kuna Tumaini Gani kwa Wapendwa Waliokufa? Alice alihisi kuwa sala yake imejibiwa naye akaamua kwamba anapaswa kushirikiana na Mashahidi wa Yehova. Lakini angewapata wapi? Alipata kitabu chake cha zamani cha kumbukumbu kilichokuwa na anwani aliyopewa na Stella ya kutaniko la Kipunjabi. Alice alienda katika Jumba la Ufalme naye akakaribishwa kwa uchangamfu sana na ndugu na dada wanaozungumza Kipunjabi. Alice anasema hivi: “Nilithamini sana uchangamfu walionionyesha, na ulinisaidia kupata kitulizo kutokana na mshuko wa moyo.”

Alice akaanza kuhudhuria mikutano kwa ukawaida na kuanza tena kujifunza Biblia, naye akajifunza kuandika na kusoma Kipunjabi kwa ufasaha. Alibatizwa mwaka wa 2003. Alimalizia hivi barua aliyomwandikia Stella: “Asante sana kwa kupanda mbegu hizo miaka 29 iliyopita na kwa kuniwekea mfano mzuri wa kufuata.”

“Asante sana kwa kupanda mbegu hizo miaka 29 iliyopita na kwa kuniwekea mfano mzuri wa kufuata.”—Alice

Unaweza kujifunza nini kutokana na mambo hayo yaliyoonwa? Huenda ikachukua muda mrefu kuliko ulivyotarajia, lakini ikiwa mtu ana njaa ya kiroho, ni mnyoofu, na mnyenyekevu, Yehova ataruhusu kweli ikue moyoni mwake. Kumbuka maneno aliyosema Yesu alipotoa mfano: “Ile mbegu huota na hukua na kuwa ndefu, naye [mpandaji] hajui ni jinsi gani hasa. Udongo wenyewe hutokeza matunda hatua kwa hatua, kwanza jani, kisha suke, mwishowe nafaka iliyo kamili katika suke.” (Marko 4:27, 28) Ukuzi huo unatokea “wenyewe” hatua kwa hatua. Kwa kweli, kila mhubiri wa Ufalme hajui jinsi jambo hilo litakavyotokea. Basi, endelea kupanda kwa wingi. Unaweza kuvuna kwa wingi.

Usisahau kamwe umuhimu wa sala. Georgina na Christine waliendelea kusali kwa Yehova. Ukiendelea ‘kudumu katika sala’ nawe usivunjike moyo kamwe, “baada ya siku nyingi,” huenda ukaupata tena “mkate” ulioutupa juu ya uso wa maji.—Rom. 12:12; Mhu. 11:1.