Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Dumisha Shangwe Nyakati za Taabu

Dumisha Shangwe Nyakati za Taabu

 Dumisha Shangwe Nyakati za Taabu

‘Wote wanaomkimbilia Yehova watashangilia; watapiga vigelegele vya shangwe mpaka wakati usio na kipimo.’—ZAB. 5:11.

1, 2. (a) Ni mambo gani yanayosababisha mateso makubwa leo? (b) Zaidi ya misiba inayowapata wanadamu wote kwa ujumla, ni lazima Wakristo wa kweli wavumilie hali gani?

MASHAHIDI WA YEHOVA wanapatwa na misiba ambayo inawapata wanadamu kwa ujumla. Watumishi wengi wa Mungu wameteseka kwa sababu ya uhalifu, vita, na matendo mengine ya ukosefu wa haki. Misiba ya asili, umaskini, magonjwa, na kifo ni hali zinazosababisha mateso makubwa sana. Mtume Paulo aliandika maneno haya yanayofaa: “Tunajua kwamba uumbaji wote unaendelea kuugua pamoja na kuwa katika maumivu pamoja mpaka sasa.” (Rom. 8:22) Pia, tunateseka kwa sababu ya hali yetu ya kutokamilika. Kama Mfalme Daudi wa kale, tunaweza kusema: “Makosa yangu yamepita juu ya kichwa changu; kama mzigo mzito, ni mazito sana kwangu.”—Zab. 38:4.

2 Kwa kuongezea misiba inayowapata wanadamu wote kwa ujumla, Wakristo wa kweli wanabeba mti wa mateso wa mfano. (Luka 14:27) Ndiyo, kama Yesu, wanafunzi wake wanachukiwa na kuteswa. (Mt. 10:22, 23; Yoh. 15:20; 16:2) Hivyo, ili tuendelee kumfuata Kristo tunahitaji kujitahidi kabisa na kuvumilia huku tukingojea baraka za ulimwengu mpya.—Mt. 7:13, 14; Luka 13:24.

3. Tunajua jinsi gani kwamba Wakristo hawahitaji kuishi maisha yenye mateso ili wampendeze Mungu?

3 Je, hilo linamaanisha kwamba Wakristo wa kweli wanaishi maisha yasiyo na shangwe na furaha? Je, tunapaswa kuishi tu maisha ya huzuni na majonzi mpaka mwisho utakapokuja?  Ni wazi kwamba Yehova anataka tuwe wenye furaha tunapongojea ahadi zake zitimizwe. Biblia inasema tena na tena kwamba waabudu wa kweli ni watu wenye furaha. (Soma Isaya 65:13, 14.) Zaburi 5:11 inasema hivi: ‘Wote wanaomkimbilia Yehova watashangilia; watapiga vigelegele vya shangwe mpaka wakati usio na kipimo.’ Ndiyo, tunaweza kupata shangwe nyingi, amani ya akili, na uradhi hata tunapokabili misiba. Acheni tuchunguze jinsi Biblia inavyoweza kutusaidia kukabiliana na majaribu na kuendelea kuwa wenye shangwe.

Yehova Ni “Mungu Mwenye Furaha”

4. Mungu anahisi namna gani watu wanapopuuza mapenzi yake?

4 Kwa mfano, mfikirie Yehova. Akiwa Mungu Mweza-Yote, ana mamlaka juu ya ulimwengu wote. Hakosi kitu chochote wala hamhitaji mtu yeyote. Hata hivyo, ingawa ana nguvu nyingi kuliko wote, ni wazi kwamba Yehova alihuzunika wakati mmoja wa wanawe wa roho alipoasi na kuwa Shetani. Bila shaka, Mungu alifadhaika wakati malaika wengine walipojiunga na Shetani katika uasi huo. Fikiria pia, uchungu ambao Mungu alihisi wakati Adamu na Hawa, viumbe wa pekee sana ambao Mungu aliumba duniani, walipomkataa. Tangu wakati huo, mabilioni ya wazao wao wamekataa mamlaka ya Yehova.—Rom. 3:23.

5. Ni mambo gani hasa ambayo yamemuumiza Yehova?

5 Uasi wa Shetani bado unaendelea. Kwa miaka 6,000 hivi, Yehova ameona ibada ya sanamu, matendo ya jeuri, mauaji, na mwenendo mpotovu wa kingono. (Mwa. 6:5, 6, 11, 12) Kwa kuongezea, amesikia makufuru na uwongo wenye kuchukiza sana. Katika pindi mbalimbali, hata waabudu wa kweli wa Mungu wamemuumiza hisia. Biblia inaeleza kwa maneno yafuatayo namna walivyomuumiza hisia pindi fulani: “Jinsi walivyomwasi mara nyingi nyikani, wakamhuzunisha jangwani! Nao wakawa wakimjaribu Mungu tena na tena, nao wakamtia uchungu Mtakatifu wa Israeli.” (Zab. 78:40, 41) Bila shaka, Yehova anahisi uchungu mwingi sana wakati watu wake wanapomkataa. (Yer. 3:1-10) Ni wazi kwamba mambo mabaya yanatukia, na Yehova anaumia sana moyoni yanapotukia.—Soma Isaya 63:9, 10.

6. Mungu anakabiliana jinsi gani na hali zenye kufadhaisha?

6 Hata hivyo, hali hizo zenye kuumiza na kufadhaisha hazimzuii Yehova kuchukua hatua. Matatizo yalipotokea, Yehova alichukua hatua mara moja ili kupunguza matokeo mabaya ya  matatizo hayo. Pia, alichukua hatua za muda mrefu ili mwishowe kusudi lake litimizwe. Kwa sababu ya kuchukua hatua hizo zinazofaa, Yehova anatazamia kwa shangwe wakati ambapo enzi yake kuu itatetewa na kuwaletea baraka waabudu wake washikamanifu. (Zab. 104:31) Ndiyo, hata ingawa Yehova ameshutumiwa sana, bado yeye ni “Mungu mwenye furaha.”—1 Tim. 1:11; Zab. 16:11.

7, 8. Tunaweza kumwiga Yehova jinsi gani matatizo yanapotokea?

7 Ni kweli kwamba uwezo wetu wa kusuluhisha matatizo hauwezi kulinganishwa na uwezo wa Yehova. Hata hivyo, tunaweza kumwiga Yehova tunapokabiliana na taabu zetu. Ni jambo la kawaida kushuka moyo matatizo yanapotokea, lakini hatuhitaji kuendelea kushuka moyo. Tuliumbwa kwa mfano wa Yehova, hivyo tuna hekima na uwezo wa kufikiri ambao unaweza kutusaidia kuchanganua matatizo yetu na kuchukua hatua inayofaa inapowezekana.

8 Jambo moja la maana ambalo linaweza kutusaidia kukabiliana na matatizo ya maisha ni kutambua kwamba mambo fulani yanapita uwezo wetu. Kuendelea kuhangaika kwa sababu ya mambo kama hayo kunaweza kutufanya tukate tamaa zaidi na kukosa kuona mambo mengi yanayotuletea shangwe katika ibada ya kweli. Baada ya kujitahidi kadiri tunavyoweza kusuluhisha tatizo fulani, ni vizuri kutoendelea kulifikiria sana na badala yake tunapaswa kukazia fikira mambo yenye faida zaidi. Masimulizi yafuatayo ya Biblia yanaonyesha vizuri jambo hilo.

Usawaziko Ni wa Maana

9. Hana alionyesha usawaziko jinsi gani?

9 Fikiria mfano wa Hana, ambaye baadaye alikuja kuwa mama ya nabii Samweli. Alivunjika moyo sana kwa sababu hakuweza kuzaa watoto. Alidhihakiwa na kuchekwa kwa sababu ya hali hiyo. Nyakati nyingine, Hana alishuka moyo sana hivi kwamba alikuwa akilia na kukataa kula. (1 Sam. 1:2-7) Wakati mmoja alipokuwa ameenda mahali patakatifu pa Yehova, Hana “alikuwa na uchungu katika nafsi, akaanza kusali kwa Yehova na kulia sana.” (1 Sam. 1:10) Baada ya Hana kumwaga hisia zake mbele za Yehova, kuhani mkuu Eli alimkaribia na kusema: “Nenda kwa amani, naye Mungu wa Israeli akupe ombi lako ambalo umemwomba.” (1 Sam. 1:17) Pindi hiyo, bila shaka Hana alitambua kwamba alikuwa amefanya yote aliyoweza. Hakuwa na uwezo wa kuondoa hali yake ya kutoweza kuzaa mtoto. Hana alionyesha usawaziko. Kisha “akaenda zake, akala chakula, na uso wake haukuonyesha tena kuhangaika.”—1 Sam. 1:18.

10. Paulo alionyesha mtazamo gani unaofaa alipokabili tatizo ambalo hangeweza kutatua?

10 Mtume Paulo alionyesha mtazamo kama huo alipokabili tatizo. Alikuwa na tatizo la kimwili ambalo lilimfadhaisha sana. Aliliita tatizo hilo, “mwiba katika mwili.” (2 Kor. 12:7) Hata iwe alikuwa na tatizo gani, Paulo alijitahidi alivyoweza kutatua tatizo hilo, huku akisali ili Yehova amwondolee tatizo hilo. Paulo alimwomba Yehova mara ngapi kuhusu jambo hilo? Alimwomba mara tatu. Baada ya kuomba mara ya tatu, Mungu alimwambia Paulo kwamba huo “mwiba katika mwili” haungeondolewa kimuujiza. Paulo alikubali jambo hilo akakazia fikira zake kumtumikia Yehova kikamili.—Soma 2 Wakorintho 12:8-10.

11. Sala na dua zinatusaidia jinsi gani kukabiliana na misiba?

11 Mifano hiyo haimaanishi kwamba tunapaswa kuacha kusali kwa Yehova kuhusu mambo yenye kufadhaisha. (Zab. 86:7) Kinyume chake, Neno la Mungu linatusihi hivi: “Msihangaike juu ya kitu chochote, bali katika kila jambo kwa sala na dua pamoja na kutoa shukrani maombi yenu na yajulishwe Mungu.” Yehova atajibu jinsi gani dua na maombi kama hayo? Biblia inaongezea hivi: “Na amani ya Mungu yenye ubora unaozidi fikira zote itailinda mioyo yenu na nguvu zenu za akili kwa njia ya Kristo Yesu.” (Flp. 4:6, 7) Ndiyo, huenda Yehova asiondoe tatizo letu, lakini anaweza kujibu sala zetu kwa kulinda nguvu zetu za akili. Baada ya kusali  kuhusu jambo fulani, huenda tukatambua hatari ya kulemewa na mahangaiko.

Furahia Kufanya Mapenzi ya Mungu

12. Kwa nini kuendelea kuvunjika moyo kwa muda mrefu kunaweza kumdhuru mtu?

12 Methali 24:10 inakiri hivi: “Je, umejionyesha kuwa umevunjika moyo siku ya taabu? Nguvu zako zitakuwa chache.” Methali nyingine inasema: “Kwa sababu ya maumivu ya moyo roho hupata pigo.” (Met. 15:13) Wakristo fulani wamevunjika moyo hivi kwamba wameacha kusoma Biblia kibinafsi na kutafakari kuhusu Neno la Mungu. Sala zao zimekuwa za kidesturi tu, na huenda wamejitenga na waabudu wenzao. Ni wazi kwamba kuendelea kuvunjika moyo kunaweza kumdhuru mtu.—Met. 18:1, 14.

13. Ni mambo gani yanayoweza kuondoa hisia za kuvunjika moyo na kutuletea shangwe?

13 Kwa upande mwingine, kuwa na mtazamo mzuri kutatusaidia kukazia fikira mambo ambayo yanaweza kutuletea furaha na shangwe maishani. Daudi aliandika hivi: “Ee Mungu wangu, nimependezwa na kufanya mapenzi yako.” (Zab. 40:8) Tunapokabili matatizo katika maisha yetu, jambo ambalo hatupaswi kamwe kuacha ni mazoea yetu mazuri ya ibada. Kwa kweli, njia nzuri ya kukabiliana na huzuni ni kufanya mambo mbalimbali ambayo yanaleta furaha. Yehova anatuambia kwamba tunaweza kupata furaha na shangwe kwa kusoma na kulichunguza Neno lake kwa ukawaida. (Zab. 1:1, 2; Yak. 1:25) Tunaposoma Maandiko Matakatifu na kuhudhuria mikutano ya Kikristo, tunapata “maneno yenye kupendeza” ambayo yanaweza kututia moyo na kufanya mioyo yetu ishangilie.—Met. 12:25; 16:24.

14. Yehova ametupatia uhakikisho gani ambao unatuletea shangwe sasa?

14 Mungu anatupatia sababu nyingi za kuwa wenye shangwe. Bila shaka, ahadi yake ya wokovu ni chanzo kikubwa sana cha furaha. (Zab. 13:5) Tunajua kwamba hata iwe tunakabili hali gani sasa, mwishowe Mungu atawathawabisha wale ambao wanamtafuta kwa bidii. (Soma Mhubiri 8:12.) Nabii Habakuki alieleza usadikisho huo kwa njia nzuri sana alipoandika hivi: “Ijapokuwa huenda mtini usichanue, kusiwe na mazao kwenye mizabibu; kazi ya mzeituni  ikashindwa, matuta yasizae chakula chochote. Huenda kundi liondolewe zizini, na kusiwe na mifugo katika mazizi; Lakini mimi, nitafurahi katika Yehova mwenyewe; nitakuwa na shangwe katika Mungu wa wokovu wangu.”—Hab. 3:17, 18.

“Wenye Furaha Ni Watu Ambao Mungu Wao Ni Yehova!”

15, 16. Taja zawadi fulani kutoka kwa Mungu ambazo tunaweza kufurahia tunapongojea baraka za wakati ujao.

15 Tunapongojea maisha mazuri ya wakati ujao ambayo tumeahidiwa, Yehova angependa tufurahie vitu vizuri ambavyo anatupatia. Biblia inasema hivi: “Nimekuja kujua kwamba hakuna jambo lingine bora [kwa wanadamu] kuliko mtu kufurahi na kufanya mema maishani mwake; na pia kwamba kila mtu ale, naam, anywe na kuona mema kwa ajili ya kazi yake yote iliyo ngumu. Hiyo ndiyo zawadi ya Mungu.” (Mhu. 3:12, 13) “Kufanya mema” kunatia ndani kuwatendea wengine mambo mazuri. Yesu alisema kwamba kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko ilivyo katika kupokea. Kuwatendea matendo ya fadhili wenzi wetu wa ndoa, watoto wetu, wazazi, na watu wengine wa ukoo kunaleta uradhi mkubwa. (Met. 3:27) Kuwatendea kwa upole, kuwakaribisha nyumbani kwetu, na kuwasamehe ndugu na dada zetu wa kiroho kunaweza pia kutuletea shangwe nyingi sana, na kunampendeza Yehova. (Gal. 6:10; Kol. 3:12-14; 1 Pet. 4:8, 9) Na bila shaka, kutimiza huduma yetu kwa roho ya kujidhabihu kunathawabisha kwelikweli.

16 Maneno yaliyo hapo juu ya kitabu cha Mhubiri yanataja mambo rahisi sana yanayoleta furaha maishani, kama vile kula na kunywa. Ndiyo, hata tunapokabili majaribu, tunaweza kupata shangwe kutokana na zawadi zozote zile za kimwili ambazo tumepokea kutoka kwa Yehova. Kwa kuongezea, mandhari maridadi sana ya jua likitua, mazingira yenye kuvutia sana, kuwaona wanyama wachanga wakicheza-cheza, na maajabu mengine ya uumbaji hayagharimu chochote, hata hivyo yanaweza kutustaajabisha na kutuletea shangwe. Tunapotafakari kuhusu mambo hayo, upendo wetu kwa Yehova unaongezeka, kwa kuwa ndiye Mpaji wa vitu vyote vizuri.

17. Ni nini kitakachotuletea kitulizo kamili kutoka katika taabu, na kwa sasa, tunafarijiwa na nini?

17 Tukimpenda Mungu, kutii amri zake, na kuwa na imani katika ile fidia au dhabihu ya ukombozi, mwishowe, tutapata kitulizo kamili kutokana na taabu za maisha haya yasiyo makamilifu na tutapata shangwe ya kudumu. (1 Yoh. 5:3) Kwa sasa, tunafarijiwa kujua kwamba Yehova anajua vizuri taabu zote tunazokabili. Daudi aliandika hivi: “Nitakuwa na shangwe na kushangilia katika fadhili zako zenye upendo, kwa kuwa umeona mateso yangu; umejua juu ya taabu za nafsi yangu.” (Zab. 31:7) Yehova atatuokoa kutoka katika misiba kwa sababu anatupenda.—Zab. 34:19.

18. Kwa nini watu wa Mungu wanapaswa kuwa na shangwe nyingi?

18 Acheni tumwige Yehova, Mungu mwenye furaha, tunapongojea ahadi zake zitimie. Tusikubali kamwe hisia zisizofaa zituzuie kuendelea kumtumikia Mungu. Matatizo yanapotokea, acheni uwezo wa kufikiri na hekima inayotumika ituongoze. Yehova atatusaidia kudhibiti au kuzuia hisia zetu na kuchukua hatua zozote ambazo tunaweza ili kupunguza matokeo mabaya ya misiba. Acheni tufurahie vitu vizuri ambavyo anatupatia, vya kimwili na vya kiroho. Tukiendelea kukaa karibu na Mungu, tutaweza kushangilia kwa sababu “wenye furaha ni watu ambao Mungu wao ni Yehova!”—Zab. 144:15.

Umejifunza Nini?

• Tunaweza kumwiga Yehova jinsi gani tunapokabiliana na taabu?

• Usawaziko unaweza kutusaidia namna gani kukabiliana na taabu?

• Tunaweza namna gani kupata furaha katika kufanya mapenzi ya Mungu nyakati za taabu?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 16]

Yehova anafadhaishwa na mambo mabaya yanayotukia

[Hisani]

© G.M.B. Akash/Panos Pictures

[Picha katika ukurasa wa 18]

Yehova ametuandalia njia za kudumisha shangwe yetu