Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Utimilifu Wako Unafanya Moyo wa Yehova Ushangilie

Utimilifu Wako Unafanya Moyo wa Yehova Ushangilie

 Utimilifu Wako Unafanya Moyo wa Yehova Ushangilie

“Uwe na hekima, mwanangu, na kuufanya moyo wangu ushangilie, ili nipate kumjibu anayenidhihaki.”—MET. 27:11.

1, 2. (a) Kitabu cha Ayubu kinaeleza dai gani la Shetani? (b) Ni nini kinachoonyesha kwamba Shetani aliendelea kumdhihaki Yehova hata baada ya siku za Ayubu?

YEHOVA alimruhusu Shetani ajaribu utimilifu wa Ayubu, mtumishi mshikamanifu wa Mungu. Kwa hiyo, Ayubu akapoteza mifugo yake, watoto wake, na afya yake nzuri. Lakini Shetani alipotilia shaka utimilifu wa Ayubu, hakuwa akimfikiria tu mwanamume huyo. Shetani alidai hivi: “Ngozi kwa ngozi, na kila kitu alicho nacho mtu atakitoa kwa ajili ya nafsi yake.” Dai hilo lilitokeza suala ambalo lilihusisha watu wengine mbali na Ayubu nalo limeendelea kwa muda mrefu hata baada ya kifo cha Ayubu.—Ayu. 2:4.

2 Miaka 600 hivi baada ya Ayubu kujaribiwa, Sulemani aliongozwa na roho ya Mungu kuandika hivi: “Uwe na hekima, mwanangu, na kuufanya moyo wangu ushangilie, ili nipate kumjibu anayenidhihaki.” (Met. 27:11) Kwa wazi, wakati huo bado Shetani alikuwa akimpinga Yehova. Zaidi ya hayo, katika maono ambayo mtume Yohana alipata, Shetani alionekana akiwashtaki watumishi wa Mungu baada ya yeye kufukuzwa kutoka mbinguni muda mfupi baada ya Ufalme wa Mungu kusimamishwa mwaka wa 1914. Ndiyo, hata leo hii, katika upeo wa siku za mwisho za mfumo huu mwovu, bado Shetani anatilia shaka utimilifu wa watumishi wa Mungu!—Ufu. 12:10.

3. Ni mambo gani ya maana tunayoweza kujifunza kutokana na kitabu cha Ayubu?

3 Hebu chunguza mambo matatu ya maana  ambayo tunajifunza kutokana na kitabu cha Ayubu. Kwanza, majaribu ya Ayubu yanaonyesha wazi ni nani aliye adui mkuu wa wanadamu na yule anayesababisha upinzani kuelekea watu wa Mungu. Adui huyo ni Shetani Ibilisi. Pili, hata tukipatwa na majaribu ya aina gani, tukiwa na uhusiano wa karibu pamoja na Mungu tutaweza kudumisha utimilifu wetu. Tatu, majaribu yanapotokea na tunapojaribiwa kwa njia moja au nyingine, Mungu anatusaidia kuvumilia kama alivyomsaidia Ayubu. Leo, Yehova anafanya hivyo kupitia Neno lake, tengenezo lake, na roho yake takatifu.

Sikuzote Kumbuka Adui Yetu Mkuu Ni Nani

4. Ni nani anayepaswa kulaumiwa kwa sababu ya hali za sasa za ulimwengu?

4 Watu wengi hawaamini kwamba Shetani yuko. Hivyo, ingawa huenda wana wasiwasi kuhusu hali za ulimwengu, hawatambui yule hasa anayesababisha hali hizo, yaani, Shetani Ibilisi. Ni kweli kwamba wanadamu wenyewe ndio wanaopaswa kulaumiwa kwa sababu ya mateso mengi yanayowakumba. Wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, waliamua kutomtegemea Muumba wao. Na tangu wakati huo, vizazi ambavyo vimefuata vimetenda bila hekima. Hata hivyo, Ibilisi ndiye aliyemdanganya Hawa kumwasi Mungu. Yeye ndiye ametokeza kati ya wanadamu wasio wakamilifu na wanaokufa, mfumo wa ulimwenguni pote ulio chini ya uongozi wake. Kwa sababu Shetani ndiye “mungu wa mfumo huu wa mambo,” jamii ya wanadamu inaonyesha sifa zilezile mbaya kama za Shetani—kiburi, ugomvi, wivu, pupa, udanganyifu, na uasi. (2 Kor. 4:4; 1 Tim. 2:14; 3:6; soma Yakobo 3:14, 15.) Sifa mbaya kama hizo zimesababisha mizozo ya kisiasa na ya kidini, chuki, ufisadi, na machafuko, na zimechangia sana taabu ya wanadamu.

5. Tunataka kuutumia jinsi gani ujuzi wenye thamani tulio nao?

5 Ni ujuzi wenye thamani kama nini tulio nao sisi watumishi wa Yehova! Ndiyo, tunaelewa ni nani anayestahili kulaumiwa kwa sababu ya kuzorota kwa hali za ulimwengu. Hivyo basi, je, moyo wetu hautuchochei kushiriki katika utumishi wa shambani ili kuwajulisha watu ni nani aliye adui mkuu wa wanadamu? Je, hatufurahi kuwa upande wa Mungu wa kweli, Yehova, na kuwaeleza wengine jinsi atakavyomharibu Shetani na kukomesha taabu za wanadamu?

6, 7. (a) Ni nani hasa anayesababisha mateso yanayowapata waabudu wa kweli? (b) Tunaweza kuiga jinsi gani mfano wa Elihu wa kale?

6 Shetani ndiye chanzo cha huzuni nyingi ulimwenguni na pia upinzani ambao watu wa Mungu wanakabili leo. Ameazimia kutujaribu. Yesu Kristo alimwambia mtume Petro hivi: “Simoni, Simoni, tazama! Shetani amedai kuwapata ninyi ili awapepete kama ngano.”  (Luka 22:31) Vivyo hivyo, kila mmoja wetu ambaye anafuata hatua za Yesu atapatwa na majaribu kwa njia moja au nyingine. Petro alimlinganisha Ibilisi na “simba anayenguruma, akitafuta kummeza mtu.” Na Paulo alisema: “Wote wanaotamani kuishi kwa ujitoaji-kimungu katika ushirika na Kristo Yesu watateswa pia.”—1 Pet. 5:8; 2 Tim. 3:12.

7 Mwamini mwenzetu anapopatwa na msiba, tunaweza kuonyesha jinsi gani kwamba tunakumbuka ni nani aliye adui yetu mkuu? Badala ya kujitenga na ndugu aliyepatwa na msiba, tunatenda kama Elihu wa kale, aliyezungumza na Ayubu kama rafiki wa kweli. Tunapaswa kumsaidia ndugu yetu kupigana na adui yetu, Shetani. (Met. 3:27; 1 The. 5:25) Kusudi letu ni kumsaidia mtumishi mwenzetu adumishe kwa vyovyote vile utimilifu wake, na hivyo kuufanya moyo wa Yehova ushangilie.

8. Kwa nini Shetani hakufaulu kumfanya Ayubu aache kumheshimu Yehova?

8 Kwanza, Shetani alisababisha Ayubu apoteze mifugo yake. Wanyama hao walikuwa wenye thamani kwa Ayubu, inaelekea walikuwa chanzo chake cha riziki. Lakini Ayubu aliwatumia pia katika ibada. Baada ya Ayubu kuwatakasa watoto wake, “aliamka asubuhi na mapema na kutoa dhabihu za kuteketezwa kulingana na hesabu yao wote; kwa kuwa Ayubu alisema, ‘labda wanangu wametenda dhambi nao wamemlaani Mungu moyoni mwao.’ Hivyo ndivyo Ayubu alivyofanya sikuzote.” (Ayu. 1:4, 5) Kwa hiyo, Ayubu alimtolea Yehova dhabihu za wanyama kwa ukawaida. Majaribu yalipoanza, hangeweza tena kufanya hivyo. Ayubu hakuwa tena na ‘vitu vyenye thamani’ ambavyo angetumia kumheshimu Yehova. (Met. 3:9) Lakini angeweza na alimheshimu Yehova kwa midomo yake!

Sitawisha Uhusiano wa Karibu Pamoja na Yehova

9. Ni kitu gani chenye thamani zaidi tulicho nacho?

9 Tuwe matajiri au maskini, vijana au wazee, wenye afya nzuri au mbaya, tunaweza kusitawisha uhusiano wa karibu pamoja na Yehova. Hata tukikabili majaribu gani, tukiwa na uhusiano wa karibu pamoja na Mungu tutaweza kudumisha utimilifu wetu na kuufanya moyo wa Yehova ushangilie. Hata watu fulani ambao hawakuwa na ujuzi mwingi wa kweli walisimama kwa ujasiri upande wa Mungu na kushika utimilifu wao.

10, 11. (a) Dada yetu mmoja alipambana jinsi gani na majaribu ya utimilifu? (b) Ni jibu gani lenye nguvu ambalo dada huyo alimpa Shetani?

10 Fikiria mfano wa Dada Valentina Garnovskaya, mmoja kati ya Mashahidi wengi wa Urusi ambao kama Ayubu mwaminifu, walishika utimilifu wao hata ingawa walijaribiwa vikali. Katika mwaka wa 1945, Valentina alipokuwa na umri wa miaka 20 hivi, ndugu mmoja alimhubiria. Ndugu huyo alimtembelea mara mbili ili kuzungumza naye kuhusu Biblia, lakini baada ya hapo Valentina hakumwona tena. Hata hivyo,  Valentina alianza kuwahubiria majirani wake. Kwa hiyo, alikamatwa akahukumiwa kifungo cha miaka minane katika kambi moja. Katika mwaka wa 1953, aliachiliwa huru na papo hapo akaanza tena kazi yake ya kuhubiri. Kwa mara nyingine tena alikamatwa na kutupwa gerezani, wakati huo alifungwa miaka kumi. Baada ya kukaa katika kambi moja kwa miaka mingi, alihamishiwa kwenye kambi nyingine. Katika kambi hiyo, kulikuwa na dada fulani ambao walikuwa na nakala moja ya Biblia. Siku moja dada mmoja alimwonyesha Valentina Biblia hiyo. Ulikuwa wakati wenye kusisimua kama nini! Hebu wazia, kabla ya hapo, Valentina hakuwa ameona Biblia nyingine yoyote isipokuwa ile ambayo yule ndugu aliyemhubiria mwaka wa 1945 alikuwa nayo!

11 Katika mwaka wa 1967, Valentina aliachiliwa huru na mwishowe akabatizwa katika maji ili kuonyesha wakfu wake kwa Yehova. Alitumia uhuru wake kwa kushiriki kwa bidii katika huduma mpaka mwaka wa 1969. Hata hivyo, mwaka huo, alikamatwa tena, na wakati huo alihukumiwa kifungo cha miaka mitatu gerezani. Lakini, Valentina aliendelea kuhubiri. Kabla ya kifo chake mwaka wa 2001, alikuwa amesaidia watu 44 kujifunza kweli. Alikaa gerezani na katika kambi mbalimbali kwa miaka 21. Alikuwa tayari kupoteza kila kitu, kutia ndani uhuru wake, ili kudumisha utimilifu wake. Mwishoni mwa maisha yake, Valentina alisema hivi: “Sikuwa na mahali pangu pa kuishi. Vitu vyangu vyote vilitoshea katika mfuko mmoja, lakini nilifurahi na kuridhika kwa kuwa nilimtumikia Yehova.” Ni jibu lenye nguvu kama nini ambalo Valentina alimpa Shetani, ambaye alidai kwamba wanadamu hawatabaki washikamanifu kwa Mungu wakijaribiwa! (Ayu. 1:9-11) Tunaweza kuwa na uhakika kwamba aliufanya moyo wa Yehova ushangilie na kwamba Yehova anatazamia kwa hamu sana siku ambayo atamfufua Valentina na wengine wote ambao walikufa wakiwa waaminifu.—Ayu. 14:15.

12. Upendo unatimiza nini katika uhusiano wetu pamoja na Yehova?

12 Urafiki wetu pamoja na Yehova unategemea upendo wetu kwake. Tunavutiwa na sifa za Mungu na tunafanya yote tunayoweza ili kuishi kulingana na makusudi yake. Tofauti na madai ya Ibilisi, tunampenda Yehova kutoka moyoni na bila masharti yoyote. Upendo huo wa kutoka moyoni unatupa nguvu za kudumisha utimilifu chini ya majaribu. Kwa upande wake, Yehova “atailinda njia ya washikamanifu wake.”—Met. 2:8; Zab. 97:10.

13. Yehova ana maoni gani kuhusu yale tunayofanya kwa ajili yake?

13 Upendo unatuchochea kuliheshimu jina la Yehova, hata ikiwa tunahisi kwamba hatuwezi kutimiza mengi. Anaona nia yetu nzuri na hatuhukumu ikiwa hatutimizi yote ambayo tungependa kufanya. Jambo la maana si tu yale tunayofanya lakini pia kwa nini tunayafanya. Hata ingawa Ayubu alikuwa na huzuni nyingi na alikuwa amevumilia mambo mengi, aliwaambia washtaki wake jinsi alivyozipenda njia za Yehova. (Soma Ayubu 10:12; 28:28.) Katika sura ya mwisho ya kitabu cha Ayubu, Mungu alionyesha hasira yake kuelekea Elifazi, Bildadi, na Sofari kwa sababu hawakusema ukweli. Wakati huohuo, Yehova alionyesha kwamba alimkubali Ayubu kwa kumwita mara nne “mtumishi wangu” na kumwagiza asali kwa ajili ya wakosaji hao. (Ayu. 42:7-9) Acheni sisi pia tutende kwa njia inayomfanya Yehova atukubali.

Yehova Anawategemeza Watumishi Wake Waaminifu

14. Yehova alimsaidia jinsi gani Ayubu kurekebisha mawazo yake?

14 Ayubu alidumisha utimilifu wake hata ingawa hakuwa mkamilifu. Nyakati nyingine,  alipokabili hali ngumu sana, alikuwa na maoni yasiyofaa. Kwa mfano, alimwambia Yehova hivi: “Ninakulilia nipate msaada, lakini wewe hunijibu . . . Unadumisha uadui kwangu kwa nguvu kamili za mkono wako.” Zaidi ya hayo, Ayubu alijitetea sana aliposema hivi: “Mimi sina kosa,” na “hakuna jeuri mikononi mwangu, na sala yangu ni safi.” (Ayu. 10:7; 16:17; 30:20, 21) Hata hivyo, kwa fadhili Yehova alimsaidia Ayubu kwa kumuuliza maswali mengi ambayo yalimfanya Ayubu asijifikirie tu. Pia, yalimwezesha Ayubu kuona wazi zaidi ukuu wa Mungu na kwamba mwanadamu hawezi kamwe kulinganishwa na yeye. Ayubu alikubali mashauri naye akajirekebisha.—Soma Ayubu 40:8; 42:2, 6.

15, 16. Yehova anawasaidia watumishi wake leo katika njia gani?

15 Leo pia, kwa fadhili Yehova anawapa watumishi wake mashauri yaliyo thabiti. Kwa kuongezea, tunapata faida nyingi. Kwa mfano, Yesu Kristo alitoa fidia au dhabihu ya ukombozi na hivyo akaweka msingi wa msamaha wa dhambi. Kwa msingi wa dhabihu hiyo, tunaweza kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Mungu hata ingawa hatujakamilika. (Yak. 4:8; 1 Yoh. 2:1) Tunapokabili majaribu, sisi pia tunasali ili roho takatifu ya Mungu itutegemeze na kututia nguvu. Kwa kuongezea, tuna Biblia kamili, na tukiisoma na kutafakari juu ya ujumbe wake, tunajitayarisha kwa ajili ya majaribu ya imani. Kujifunza kunatusaidia kuelewa suala la enzi kuu ya ulimwengu wote na suala la utimilifu wetu.

16 Zaidi ya hayo, tunafaidika sana kwa sababu ya kuwa sehemu ya undugu wa duniani pote ambao Yehova analisha kwa chakula cha kiroho kupitia “mtumwa mwaminifu na mwenye busara.” (Mt. 24:45-47) Katika kila mojawapo ya makutaniko 100,000 hivi ya Mashahidi wa Yehova, kuna mikutano inayotufundisha na kututia nguvu kupambana na majaribu ya imani. Hilo linaweza kuthibitishwa na mambo ambayo Sheila aliona, kijana Shahidi anayeishi huko Ujerumani.

17. Simulia mfano unaoonyesha hekima ya kushikamana kwa ukaribu na maagizo ya tengenezo la Yehova leo.

17 Siku moja shuleni, darasa la Sheila liliachwa kwa muda bila usimamizi. Wanafunzi wenzake wakaamua kujaribu kutumia ubao wa kupigia ramli. Papo hapo, Sheila akatoka darasani, na mambo aliyosikia baadaye yalimfanya afurahie uamuzi aliofanya. Walipokuwa wakitumia ubao huo, wanafunzi fulani walihisi uvutano wa roho waovu nao wakakimbia kwa woga. Ni nini kilichomsaidia Sheila kuamua kutoka haraka darasani? Sheila anaeleza: “Muda mfupi kabla ya tukio hilo, hatari za kutumia bao za kupigia ramli zilikuwa zimezungumziwa kwenye mkutano mmoja katika Jumba la Ufalme. Hivyo, nilijua kile nilichopaswa kufanya. Nilitaka kumfurahisha Yehova, kama vile Biblia inavyosema kwenye Methali 27:11.” Ni vizuri kama nini kwamba Sheila alikuwa kwenye mkutano na alisikiliza kwa makini programu!

18. Wewe binafsi umeazimia kufanya nini?

18 Acheni kila mmoja wetu aazimie kufuata kwa ukaribu maagizo tunayopata kutoka kwa tengenezo la Mungu. Kwa kuhudhuria mikutano kwa ukawaida, kusoma Biblia, kujifunza vichapo vinavyotegemea Biblia, kusali, na kushirikiana na Wakristo wakomavu, tunapata mwongozo na msaada ambao tunahitaji. Yehova anataka tuwe washindi, na ana uhakika kwamba tutaendelea kuwa washikamanifu. Tuna pendeleo kubwa kama nini la kulitukuza jina la Yehova, kudumisha utimilifu, na kuufanya moyo wa Yehova ushangilie!

Je, Unakumbuka?

• Shetani anasababisha hali na majaribu gani?

• Ni kitu gani chenye thamani zaidi tulicho nacho?

• Ni nini msingi wa urafiki wetu pamoja na Yehova?

• Taja njia fulani ambazo Yehova anatumia kutusaidia leo

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 8]

Je, moyo wako unakuchochea kushiriki na wengine ujuzi wenye thamani ulio nao?

[Picha katika ukurasa wa 9]

Tunaweza kuwasaidia waabudu wenzetu kudumisha utimilifu wao

[Picha katika ukurasa wa 10]

Valentina alikuwa tayari kudhabihu kila kitu ili kudumisha utimilifu wake