Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mwige Yule Mmishonari Mkuu Zaidi

Mwige Yule Mmishonari Mkuu Zaidi

 Mwige Yule Mmishonari Mkuu Zaidi

“Iweni waigaji wangu, kama vile mimi nilivyo mwigaji wa Kristo.” —1 KOR. 11:1.

1. Kwa nini tunapaswa kumwiga Yesu Kristo?

MTUME PAULO alimwiga yule Mmishonari mkuu zaidi, Yesu Kristo. Pia, Paulo aliwahimiza hivi Wakristo wenzake: “Iweni waigaji wangu, kama vile mimi nilivyo mwigaji wa Kristo.” (1 Kor. 11:1) Baada ya Yesu kuwapa mitume wake somo kuhusu unyenyekevu kwa kuwaosha miguu, aliwaambia hivi: “Niliweka kielelezo kwa ajili yenu, ili, kama vile nilivyowafanyia ninyi, ninyi pia mfanye hivyo.” (Yoh. 13:12-15) Tukiwa Wakristo leo, tuna wajibu wa kumwiga Yesu Kristo kwa maneno na kwa matendo na pia kwa sifa tunazoonyesha.—1 Pet. 2:21.

2. Hata ingawa hujawekwa rasmi na Baraza Linaloongoza kuwa mmishonari, unaweza kuwa na mtazamo gani?

2 Katika habari iliyotangulia, tulijifunza kwamba mmishonari ni mtu anayetumwa akiwa mweneza-injili, yaani, mtu anayewapelekea wengine habari njema. Kuhusu jambo hilo, Paulo aliuliza maswali fulani yenye kupendeza. (Soma Waroma 10:11-15.) Ona kwamba mtume huyo aliuliza: “Watasikiaje bila mtu wa kuhubiri?” Kisha, akanukuu maneno haya ya unabii wa Isaya: “Jinsi ilivyo yenye kupendeza miguu ya wale wanaotangaza habari njema ya mambo mema!” (Isa. 52:7) Hata ikiwa hujawekwa rasmi na kutumwa kutumikia ukiwa mmishonari katika nchi ya kigeni, unaweza kuwa na roho ya kueneza-injili, na hivyo kumwiga Yesu ukiwa mtangazaji wa habari njema mwenye bidii. Mwaka jana, wahubiri 6,957,852 wa Ufalme; ‘walifanya kazi ya waeneza-injili’ katika nchi 236.—2 Tim. 4:5.

 “Tumeacha Vitu Vyote na Kukufuata Wewe”

3, 4. Yesu aliacha nini mbinguni, nasi tunapaswa kufanya nini ili tuwe wafuasi wake?

3 Ili kutimiza daraka alilopewa duniani, Yesu “alijiondolea mwenyewe hali yake na kuchukua umbo la mtumwa,” na hivyo kuacha maisha na utukufu aliokuwa nao mbinguni. (Flp. 2:7) Hata tukimwiga Kristo kadiri gani, yale tunayofanya hayawezi kulinganishwa na yale ambayo Yesu alifanya alipokuja duniani. Lakini tunaweza kubaki imara tukiwa wafuasi wake, kwa kutotamani mambo tuliyoacha katika ulimwengu wa Shetani.—1 Yoh. 5:19.

4 Pindi moja, mtume Petro alimwambia Yesu hivi: “Tazama! Tumeacha vitu vyote na kukufuata wewe.” (Mt. 19:27) Petro, Andrea, Yakobo, na Yohana waliacha haraka nyavu zao walipoalikwa wamfuate Yesu. Waliacha kazi yao ya uvuvi na kufanya huduma kuwa kazi yao kuu. Kulingana na simulizi la Injili ya Luka, Petro alisema hivi: “Tazama! Tumeacha vitu vyetu wenyewe na kukufuata wewe.” (Luka 18:28) Wengi wetu hatukuacha “vitu vyetu” vyote ili kumfuata Yesu. Hata hivyo, tulihitaji ‘kujikana wenyewe’ ili kuwa wafuasi wa Kristo na watumishi wa Yehova wenye kujitoa kwa moyo wote. (Mt. 16:24) Hatua hiyo imetuletea baraka nyingi. (Soma Mathayo 19:29.) Kuwa na roho ya kueneza-injili kwa kumwiga Kristo kunaleta shangwe moyoni mwetu, hasa ikiwa tumeshiriki hata kwa kadiri ndogo kumsaidia mtu fulani amkaribie Mungu na Mwana wake mpendwa.

5. Eleza jambo lililoonwa linaloonyesha uamuzi ambao mhamiaji anaweza kufanya baada ya kujifunza kweli ya Biblia.

5 Valmir, Mbrazili anayeishi nchini Suriname, alikuwa mchimba-dhahabu. Alikuwa mlevi na aliishi maisha mapotovu kiadili. Pindi moja alipokuwa katika jiji fulani, Mashahidi wa Yehova walianza kujifunza Biblia pamoja naye. Alijifunza kila siku, akafanya mabadiliko makubwa, na muda si muda akabatizwa. Alipoona kwamba kazi yake inamtatiza kuishi kulingana na mafundisho ya Biblia, aliuza biashara yake iliyokuwa yenye faida kubwa naye akarudi Brazili ili kusaidia familia yake kupata hazina za kiroho. Baada ya kujifunza kweli ya Biblia, wahamiaji wengi wanaacha kwa kupenda kazi zao katika nchi zenye utajiri na kurudi katika nchi za kwao ili kuwasaidia kiroho watu wao wa ukoo na wengineo. Kwa kweli, wahubiri hao wa Ufalme wanaonyesha roho ya kueneza-injili.

6. Tunaweza kufanya nini ikiwa hatuwezi kuhamia katika maeneo ambako kuna uhitaji mkubwa zaidi wa watangazaji wa Ufalme?

 6 Mashahidi wengi wamehamia katika maeneo ambako kuna uhitaji mkubwa zaidi wa wahubiri wa Ufalme. Wengine hata wanatumikia katika nchi za kigeni. Huenda sisi binafsi tusiweze kuhama, lakini tunaweza kumwiga Yesu kwa kufanya sikuzote yote tuwezayo katika huduma.

Yehova Anatoa Mazoezi Yanayohitajiwa

7. Ni shule gani zinazowazoeza wale wanaotaka kuboresha uwezo wao wakiwa wahubiri wa Ufalme?

7 Kama Yesu alivyozoezwa na Baba yake, sisi pia tunaweza kufaidika na elimu ambayo Yehova anatoa sasa. Yesu mwenyewe alisema hivi: “Imeandikwa katika Manabii, ‘Na wote watafundishwa na Yehova.’” (Yoh. 6:45; Isa. 54:13) Leo, kuna shule ambazo zimekusudiwa hasa kututayarisha kuwa wahubiri wa Ufalme. Bila shaka, sote tumefaidika kwa kadiri fulani na Shule ya Huduma ya Kitheokrasi katika makutaniko yetu. Mapainia wana pendeleo la kuhudhuria Shule ya Utumishi wa Painia. Mapainia wengi wenye uzoefu wamefurahi kuhudhuria shule kwa mara ya pili. Wazee na watumishi wa huduma wamehudhuria Shule ya Huduma ya Ufalme ili kuboresha uwezo wao wa kufundisha na wa kuwatumikia waamini wenzao. Waseja wengi ambao ni wazee na watumishi wa huduma wamehudhuria Shule ya Mazoezi ya Kihuduma ambayo inawazoeza kuwasaidia wengine katika kazi ya kuhubiri. Na ndugu na dada wengi ambao wamepewa migawo katika nchi za kigeni wamepata mazoezi katika Shule ya Gileadi.

8. Ndugu fulani wako tayari kudhabihu nini ili wapate mazoezi yanayotolewa na Yehova?

8 Mashahidi wengi wa Yehova wamefanya mabadiliko ili wahudhurie shule hizo. Ili ahudhurie Shule ya Mazoezi ya Kihuduma huko Kanada, Yugu aliacha kazi yake kwa sababu mkubwa wake alikataa kumpa likizo. “Sijuti kamwe,” Yugu alisema. “Kwa kweli, ikiwa wangenionyesha upendeleo na kunipa likizo, wangenitazamia nibaki daima katika kampuni hiyo ili kuonyesha ushikamanifu wangu. Lakini sasa ninaweza kukubali mgawo wowote kutoka kwa Yehova.” Ili kufaidika na mazoezi yanayotolewa na Mungu, wengi wamekuwa tayari kudhabihu mambo ambayo wakati fulani waliyathamini sana.—Luka 5:28.

9. Toa mfano unaoonyesha matokeo mazuri ya mafundisho ya Biblia na jitihada za bidii.

9 Mafundisho ya Biblia na jitihada za bidii zina matokeo mazuri sana. (2 Tim. 3:16, 17) Fikiria kisa cha Saulo huko Guatemala. Alipozaliwa alikuwa na udhaifu fulani wa akili, na mmoja wa walimu wake alimwambia mama yake kwamba hapaswi kumlazimisha mvulana huyo kujifunza kusoma, kwa kuwa kufanya hivyo kutamvunja moyo tu. Saulo aliacha shule bila kujua kusoma. Hata hivyo, Shahidi mmoja alimfundisha Saulo kusoma, akitumia broshua Jitahidi Kusoma na Kuandika. Mwishowe, Saulo akafanya maendeleo hata akaanza kutoa hotuba kwenye Shule ya Huduma ya Kitheokrasi. Baadaye, mama ya Saulo alikutana na mwalimu wa Saulo katika mahubiri ya nyumba kwa nyumba. Aliposikia tu kwamba Saulo alijifunza kusoma, mwalimu huyo alimwomba mama ya Saulo aje naye nyumbani kwake juma lililofuata. Juma lililofuata, mwalimu huyo alimuuliza Saulo, “Leo utanifundisha nini?” Saulo alianza kusoma fungu fulani katika kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? “Siwezi kuamini kwamba sasa unanifundisha,” akasema mwalimu huyo. Alimkumbatia Saulo huku akibubujikwa na machozi.

Mafundisho Yanayochochea Moyo

10. Ni kifaa gani bora tunachotumia kufundishia kweli ya Biblia?

10 Yesu alitegemeza mafundisho yake juu ya mambo ambayo Yehova alimfundisha moja kwa moja na juu ya maagizo yaliyo katika Neno la Mungu lililoandikwa. (Luka 4:16-21; Yoh. 8:28) Tunamwiga Yesu kwa kufuata mashauri yake na kushikamana na Maandiko. Hivyo, sote tunasema na kufikiri kwa upatano, na hilo linachangia umoja wetu. (1 Kor. 1:10) Tunashukuru kama nini kwamba “mtumwa mwaminifu na mwenye busara” anachapisha  vichapo vinavyotegemea Biblia ili kutusaidia kudumisha umoja katika mafundisho yetu na kutimiza kazi yetu tukiwa waeneza-injili! (Mt. 24:45; 28:19, 20) Kimoja cha vichapo hivyo ni kitabu Biblia Inafundisha, ambacho kinapatikana katika lugha 179.

11. Dada mmoja huko Ethiopia alishinda upinzani jinsi gani akitumia kitabu Biblia Inafundisha?

11 Kujifunza Maandiko kwa kutumia kitabu Biblia Inafundisha kunaweza hata kubadili mioyo ya wapinzani. Pindi moja, Lula, dada painia huko Ethiopia, alikuwa akiongoza funzo la Biblia wakati mtu wa ukoo wa mwanafunzi wake alipokuja kwa hasira na kusema kwamba hawahitaji kujifunza. Kwa utulivu, Lula alizungumza na mtu huyo akitumia mfano wa pesa bandia ulio katika sura ya 15 ya kitabu Biblia Inafundisha. Mwanamke huyo alitulia na akawaruhusu waendelee kujifunza. Mwanamke huyo alikuja tena wakati wa funzo lililofuata naye akaomba awe na funzo lake binafsi la Biblia, na hata akaomba alipie funzo hilo! Baada ya muda alianza kujifunza mara tatu kwa juma na akafanya maendeleo mazuri ya kiroho.

12. Toa mfano ili kuonyesha jinsi vijana wanavyoweza kufundisha kweli za Biblia kwa mafanikio.

12 Vijana wanaweza kuwasaidia wengine kwa kutumia kitabu Biblia Inafundisha. Keanu mwenye umri wa miaka 11 huko Hawaii alipokuwa akisoma kitabu hicho shuleni, mwanafunzi mwenzake alimuuliza, “Kwa nini husherehekei sikukuu?” Keanu alisoma jibu moja kwa moja katika nyongeza yenye kichwa “Je, Tusherehekee Sikukuu?” Kisha, akafungua ukurasa wa yaliyomo wa kitabu hicho na kumuuliza mvulana huyo kichwa ambacho kinampendeza zaidi. Funzo la Biblia likaanzishwa. Mwaka uliopita wa utumishi, Mashahidi wa Yehova waliongoza mafunzo ya Biblia 6,561,426, na wengi wao walikitumia vizuri kitabu Biblia Inafundisha. Je, unatumia kifaa hicho kuongoza mafunzo ya Biblia?

13. Kujifunza Biblia kunaweza kuwa na uvutano wenye nguvu juu ya watu katika njia gani?

13 Kujifunza Maandiko kwa kutumia kitabu Biblia Inafundisha kunaweza kuwa na uvutano wenye nguvu juu ya wale wanaotamani kufanya mapenzi ya Mungu. Wenzi wa ndoa ambao ni mapainia wa pekee huko Norway walianzisha funzo la Biblia pamoja na familia moja kutoka Zambia. Wenzi hao wa ndoa kutoka Zambia walikuwa na mabinti watatu na hawakutaka tena kupata mtoto mwingine. Hivyo, wakati mke alipopata mimba, waliamua kuitoa. Siku chache kabla ya kumwona daktari, walijifunza sura yenye kichwa “Maoni ya Mungu Kuhusu Uhai.” Picha ya kitoto ambacho hakijazaliwa iliyo katika sura hiyo iliwagusa moyo sana hivi kwamba wakaamua wasitoe mimba hiyo. Walizidi kufanya maendeleo mazuri ya kiroho na baadaye mtoto wao wa kiume alipozaliwa wakampa jina la ndugu aliyekuwa akijifunza pamoja nao.

14. Eleza jinsi kuishi kulingana na yale tunayofundisha kunavyoweza kuwa na matokeo mazuri.

 14 Sehemu muhimu ya njia ya Yesu ya kufundisha ni kwamba aliishi kulingana na mambo aliyofundisha. Watu wengi wanavutiwa na mwenendo mzuri wa Mashahidi wa Yehova, ambao wanamwiga Yesu katika jambo hilo. Gari la mfanyabiashara mmoja huko New Zealand lilivunjwa na wezi wakaiba mkoba wake. Aliripoti kisa hicho kwa polisi fulani, naye akamwambia hivi: “Utapata mkoba wako na vitu vilivyomo ikiwa mmoja wa Mashahidi wa Yehova ataupata.” Dada mmoja Shahidi aliyekuwa akiwapelekea watu magazeti ya habari aliupata. Alipojulishwa hilo, mwenye mkoba huo alikuja kumwona dada huyo nyumbani kwake. Mfanyabiashara huyo alifurahi alipopata hati yake yenye thamani sana ndani ya mkoba huo. Dada huyo alimwambia, “Ilifaa nirudishe vitu hivi, hasa kwa kuwa mimi ni Shahidi wa Yehova.” Mfanyabiashara huyo alishangaa, huku akikumbuka yale ambayo yule polisi alikuwa amemwambia asubuhi hiyohiyo. Kwa wazi, Wakristo wa kweli wanaishi kulingana na mafundisho ya Biblia na wanamwiga Yesu.—Ebr. 13:18.

Iga Mtazamo wa Yesu Kuelekea Watu

15, 16. Tunaweza jinsi gani kuwafanya watu wavutiwe na ujumbe tunaohubiri?

15 Mtazamo wa Yesu kuelekea watu uliwafanya wavutiwe na ujumbe wake. Kwa mfano, upendo na unyenyekevu wake uliwavutia watu wa hali ya chini. Aliwahurumia wale waliomjia na akawafariji kwa maneno ya fadhili, naye aliwaponya wengi kimwili. (Soma Marko 2:1-5.) Hatuwezi kufanya miujiza, lakini tunaweza kuonyesha upendo, unyenyekevu, na huruma, sifa ambazo zinasaidia kuwavuta watu kwenye kweli.

16 Painia mmoja wa pekee anayeitwa Tariua alipata matokeo mazuri alipomwonyesha huruma Beere, mwanamume mzee anayeishi kwenye mojawapo ya visiwa vya mbali vya Kiribati huko Pasifiki ya Kusini. Ingawa mwanamume huyo alionyesha kwamba hakutaka kusikiliza, Tariua alitambua kwamba alikuwa amepooza naye akamhurumia. “Je, umewahi kusikia yale ambayo Mungu anaahidi kwa ajili ya watu wagonjwa na wazee?” aliuliza. Kisha, akasoma andiko moja kutoka katika unabii wa Isaya. (Soma Isaya 35:5, 6.) Mwanamume huyo alivutiwa na akasema, “Nimekuwa nikisoma Biblia kwa miaka mingi na nimekuwa nikitembelewa na mmishonari mmoja wa dini yangu kwa miaka mingi, lakini sijawahi kuona hilo katika Biblia.” Beere alianza kujifunza Biblia, na alifanya maendeleo mazuri ya kiroho. Ndiyo, ingawa amepooza sana, yeye sasa amebatizwa, anaongoza kikundi hicho cha mbali, na anaweza kutembea kotekote katika kisiwa hicho ili kuhubiri habari njema.

Endelea Kumwiga Kristo

17, 18. (a) Unaweza jinsi gani kuwa mweneza-injili mwenye mafanikio? (b) Wale wanaotimiza huduma yao kwa bidii wataona ukweli wa maneno gani?

17 Kama inavyoonyeshwa tena na tena na mambo mazuri yaliyoonwa katika mahubiri, tunaweza kuwa waeneza-injili wenye mafanikio ikiwa tutasitawisha na kuonyesha sifa kama za Yesu. Hivyo basi, ni jambo linalofaa kama nini kwamba tumwige Kristo tukiwa waeneza-injili wenye bidii!

18 Watu fulani walipokuwa wanafunzi wa Yesu katika karne ya kwanza, Petro aliuliza: “Kwa kweli kutakuwa na nini kwa ajili yetu?” Yesu akamjibu: “Kila mtu ambaye ameacha nyumba au ndugu au dada au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara nyingi zaidi naye atarithi uzima wa milele.” (Mt. 19:27-29) Tutaona ukweli wa maneno hayo ikiwa tutaendelea kumwiga Mmishonari mkuu zaidi, Yesu Kristo.

Ungetoa Jibu Gani?

• Yehova anatuzoeza jinsi gani ili tuwe waeneza-injili?

• Kwa nini kitabu Biblia Inafundisha kina matokeo mazuri katika huduma yetu?

• Tunaweza kumwiga Yesu jinsi gani katika mtazamo wetu kuwaelekea watu?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 17]

Yesu alipowaalika Petro, Andrea, Yakobo, na Yohana wamfuate, walikubali bila kukawia

[Picha katika ukurasa wa 19]

Vichapo kama kitabu “Biblia Inafundisha” vinatusaidia kudumisha umoja katika mafundisho yetu