Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Amosi—Je, Alikuwa Mkusanyaji au Mminyaji wa Tini?

Amosi—Je, Alikuwa Mkusanyaji au Mminyaji wa Tini?

Amosi—Je, Alikuwa Mkusanyaji au Mminyaji wa Tini?

KATIKA karne ya tisa K.W.K., Amazia aliyekuwa mwovu na ambaye alikuwa kuhani wa ibada ya ndama alimwamuru nabii Amosi aache kutoa unabii katika Israeli. Amosi alikataa na kusema: “Nilikuwa mchungaji na mminyaji wa tini za mikuyu. Naye Yehova akanichukua nisifuatane na kundi tena, na Yehova akaendelea kuniambia, ‘Nenda, watolee unabii watu wangu Israeli.’” (Amosi 7:14, 15) Ndiyo, Yehova alimtuma Amosi awe nabii; hakujiweka mwenyewe kuwa nabii. Lakini Amosi alimaanisha nini aliposema kwamba alikuwa “mminyaji” wa tini za mikuyu?

Neno la Kiebrania linalotafsiriwa “mminyaji” linapatikana mara hiyo moja tu katika Tafsiri ya Ulimwengu Mpya. Tafsiri nyingine za Biblia zinatumia neno “mkusanyaji,” “mkulima,” au “mtunzaji” wa mikuyu, badala ya “mminyaji,” wa tini za mikuyu. Hata hivyo, gazeti moja (Economic Botany) linasema kwamba tafsiri inayofaa ya neno hilo inapaswa kuwa “mwenye kuchanja” kwa sababu neno hilo linaonyesha tendo fulani la pekee ambalo lilifanywa na mkulima wa tini za mikuyu.

Zoea la kuminya, au kuchanja, yaani, kukata mikato midogo kwenye tini za mikuyu, limejulikana sana huko Misri na Saiprasi tangu zamani za kale. Kuchanja, au kuminya, hakufanywi tena katika nchi ya Israeli kwa sababu aina nyingine mbalimbali za tini zinapandwa katika nchi hiyo. Hata hivyo, Waisraeli wa siku za Amosi waliminya tini, kwa kuwa mikuyu iliyopandwa katika nchi ya Israeli wakati huo ilitokana na mikuyu ya Misri.

Inaelekea kwamba kuchanja tini kunaziwezesha kufyonza maji na hivyo kuwa na umajimaji. Kufanya hivyo pia kunatokeza gesi nyingi ya ethilini, ambayo inafanya tini ziive haraka na kuwa kubwa na tamu zaidi. Kwa kuongezea, tini zinapoiva haraka haziharibiwi na wadudu wanaoitwa nyigu ambao wanapenda matunda hayo.

Ingawa Amosi alikuwa na malezi ya hali ya chini akiwa mchungaji na mminyaji wa tini, hakuogopeshwa na maadui wake. Badala yake, alitangaza kwa ujasiri ujumbe wa Yehova wa hukumu juu ya Israeli. Aliwawekea watumishi wa Mungu leo mfano mzuri kama nini, kwa sababu wao pia wanapaswa kutangaza ujumbe usiopendwa na wengi!—Mathayo 5:11, 12; 10:22.