Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Yehova Anawapa “Roho Takatifu Wale Wanaomwomba”

Yehova Anawapa “Roho Takatifu Wale Wanaomwomba”

Yehova Anawapa “Roho Takatifu Wale Wanaomwomba”

“Ikiwa ninyi, mjapokuwa waovu, mnajua jinsi ya kuwapa watoto wenu zawadi zilizo njema, je, Baba aliye mbinguni hatawapa hata zaidi roho takatifu wale wanaomwomba!”—LUKA 11:13.

1. Ni wakati gani hasa tunapohitaji msaada wa roho takatifu?

‘SIWEZI kuvumilia tatizo hilo kwa uwezo wangu mwenyewe. Ninaweza kuvumilia tu kwa msaada wa roho takatifu!’ Je, umewahi kuhisi hivyo? Wakristo wengi wamehisi hivyo. Labda ulihisi hivyo ilipogundua kwamba una ugonjwa mbaya. Au labda ulihisi hivyo mwenzi wako wa ndoa uliyeishi naye kwa muda mrefu alipokufa. Au huenda ulihisi hivyo wakati uchangamfu uliokuwa nao ulipotoweka na badala yake ukashuka moyo sana. Wakati maisha yalipokuwa machungu, pengine ulihisi kwamba ulikuwa unaishi tu kwa sababu roho takatifu ya Yehova ilikuwa ikikutia “nguvu zinazopita zile za kawaida.”—2 Wakorintho 4:7-9; Zaburi 40:1, 2.

2. (a) Wakristo wa kweli wanakabili matatizo gani? (b) Ni maswali gani tutakayozungumzia sasa?

2 Wakristo wa kweli wanalazimika kukabili hali ngumu na upinzani unaoongezeka kutoka kwa ulimwengu wa leo usiomwogopa Mungu. (1 Yohana 5:19) Kwa kuongezea, wafuasi wa Kristo wanashambuliwa na Shetani Ibilisi mwenyewe, ambaye anawashambulia vikali wale “wanaoshika amri za Mungu na walio na kazi ya kutoa ushahidi kumhusu Yesu.” (Ufunuo 12:12, 17) Kwa hiyo, haishangazi kwamba tunahitaji kutegemezwa na roho ya Mungu leo kuliko wakati mwingine wowote. Tunaweza kufanya nini ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kupokea roho takatifu ya Mungu kwa wingi? Na kwa nini tunaweza kuwa na hakika kwamba Yehova yuko tayari kabisa kutupa nguvu tunazohitaji nyakati za majaribu? Tunaweza kupata majibu ya maswali hayo katika mifano miwili ya Yesu.

Sali Bila Kuacha

3, 4. Yesu alitoa mfano gani, nao ulihusiana na sala jinsi gani?

3 Wakati fulani mwanafunzi mmoja wa Yesu alimwomba hivi: “Bwana, tufundishe jinsi ya kusali.” (Luka 11:1) Ili kujibu ombi lake, Yesu aliwatolea wanafunzi wake mifano miwili ambayo inahusiana. Mfano wa kwanza unahusu mtu ambaye amemkaribisha mgeni, na wa pili unahusu baba anayemsikiliza mwana wake. Acheni tuchunguze kila moja ya mifano hiyo.

4 Yesu alisema: “Ni nani kati yenu aliye na rafiki naye amwendee katikati ya usiku na kumwambia, ‘Rafiki, nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amenijia sasa hivi kutoka safarini nami sina kitu cha kuweka mbele yake’? Na huyo aliye ndani ajibu na kusema, ‘Acha kunisumbua. Tayari mlango umefungwa, na watoto wangu wachanga wako pamoja nami kitandani; siwezi kuamka nikupe chochote.’ Ninawaambia ninyi, Ijapokuwa hataamka ampe chochote kwa sababu ya kuwa rafiki yake, hakika kwa sababu ya kudumu kwake kwa ujasiri, ataamka na kumpa vitu anavyohitaji.” Kisha, Yesu alieleza jinsi mfano huo unavyohusiana na sala. Alisema hivi: “Basi ninawaambia ninyi, Endeleeni kuomba, nanyi mtapewa; endeleeni kutafuta, nanyi mtapata; endeleeni kupiga hodi, nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila mtu anayeomba hupokea, na kila mtu anayetafuta hupata, na kila mtu anayepiga hodi hufunguliwa.”—Luka 11:5-10.

5. Mfano wa yule mtu anayeomba bila kuacha unatufundisha nini kuhusu mtazamo wetu tunaposali?

5 Mfano huo ulio wazi wa mtu asiyeacha kuomba unaonyesha mtazamo tunaopaswa kuwa nao tunaposali. Ona kwamba Yesu alisema kuwa mtu huyo anapata anachohitaji “kwa sababu ya kudumu kwake kwa ujasiri.” (Luka 11:8) Maneno ‘kudumu kwa ujasiri’ yanapatikana mara moja tu katika Biblia. Yametafsiriwa kutokana na neno la Kigiriki linalomaanisha kihalisi “kutoona haya.” Mara nyingi, kutoona haya ni sifa mbaya. Hata hivyo, mtu anapoendelea kuomba kitu kizuri bila kuacha au bila kuona haya, sifa hiyo inakuwa nzuri. Ndivyo alivyo yule mtu anayepata mgeni katika mfano huo. Haoni haya kuomba bila kuacha kile anachohitaji. Kwa kuwa Yesu anamtumia mtu huyo kama mfano kwetu, tunapaswa vivyo hivyo kusali bila kuacha. Yehova anataka ‘tuendelee kuomba, tuendelee kutafuta, tuendelee kupiga hodi.’ Na Yehova, ‘atawapa roho takatifu wale wanaomwomba.’

6. Katika siku za Yesu, watu walikuwa na maoni gani kuhusu desturi ya kuwakaribisha wageni?

6 Yesu hatuonyeshi tu jinsi tunavyopaswa kusali, yaani, kwa ujasiri na bila kuacha, lakini anatuonyesha pia kwa nini tunapaswa kufanya hivyo. Ili kuelewa vizuri somo hilo, tunapaswa kuchunguza jinsi wale waliosikiliza mfano wa Yesu kuhusu yule mtu aliyeomba bila kuacha walivyoona desturi ya kuwakaribisha wageni. Masimulizi mengi katika Maandiko yanaonyesha kwamba katika nyakati za Biblia, desturi ya kuwatunza wageni ilichukuliwa kwa uzito, hasa na watumishi wa Mungu. (Mwanzo 18:2-5; Waebrania 13:2) Kukosa kuwakaribisha wageni lilikuwa jambo la aibu. (Luka 7:36-38, 44-46) Tukiwa na hilo akilini, acheni tuchunguze tena mfano wa Yesu.

7. Kwa nini yule mtu katika mfano wa Yesu haoni haya kumwamsha rafiki yake?

7 Yule mtu anayetajwa katika mfano anapokea mgeni katikati ya usiku. Mtu huyo anahisi kwamba ni lazima ampe mgeni wake chakula, lakini ‘hana kitu cha kuweka mbele yake.’ Kwa maoni yake, hilo ni jambo linalohitaji kufanywa haraka! Kwa vyovyote vile, lazima apate mkate. Kwa hiyo, anaenda kwa rafiki yake, na bila kuona haya anamwamsha. Naye anampaazia sauti hivi, “Rafiki, nikopeshe mikate mitatu.” Anamwomba bila kuacha mpaka anapopata kile anachohitaji. Hivyo basi, yeye ni mkaribishaji mzuri kwa kuwa sasa ana mikate mkononi mwake.

Kuomba Kadiri ya Uhitaji Wetu

8. Ni nini ambacho kitatuchochea tuendelee kusali ili tupewe roho takatifu?

8 Mfano huo unatupa sababu gani ya kusali bila kuacha? Mtu huyo aliendelea kuomba apewe mikate kwa sababu alihisi kwamba ilikuwa lazima apate mikate hiyo ili atimize wajibu wake akiwa mkaribishaji. (Isaya 58:5-7) Kama hangekuwa na mikate hiyo, hangetimiza wajibu huo vizuri. Vivyo hivyo, tunaendelea kusali kwa Mungu, tukimwomba roho yake kwa kuwa tunatambua kwamba ni lazima tuwe na roho ya Mungu ili tutimize huduma yetu tukiwa Wakristo wa kweli. (Zekaria 4:6) Bila roho hiyo, hatutafanikiwa. (Mathayo 26:41) Je, unaona jambo la maana tunalojifunza kutokana na mfano huo? Tukitambua kwamba tunahitaji sana roho ya Mungu, inaelekea kuwa tutaendelea kuomba ili tupewe roho hiyo.

9, 10. (a) Toa mfano ambao unaonyesha kwa nini tunahitaji kuendelea kumwomba Mungu roho yake. (b) Tunapaswa kujiuliza swali gani, na kwa nini?

9 Ili kuona jinsi mfano huo unavyotuhusu leo, wazia kwamba mtu fulani katika familia yenu anakuwa mgonjwa katikati ya usiku. Je, ungemwamsha daktari na kumwomba akusaidie? Hungefanya hivyo ikiwa mtu huyo si mgonjwa sana. Hata hivyo, ikiwa angekuwa na mshtuko wa moyo, hungeona haya kumwamsha daktari. Kwa nini? Kwa sababu unakabili hali ya hatari. Unatambua kwamba ni lazima upate msaada wa daktari. Mtu huyo anaweza kufa usipoomba msaada. Vivyo hivyo, Wakristo wa kweli wanaendelea kukabili hali ya hatari. Kwa kweli, Shetani anazunguka-zunguka kama “simba anayenguruma,” akijaribu kutumeza. (1 Petro 5:8) Ili tuendelee kuwa hai kiroho, ni lazima kabisa tupate msaada wa roho ya Mungu. Tusipomwomba Mungu msaada, tunaweza kupata msiba. Hivyo, kwa ujasiri tunaendelea bila kuacha kumwomba Mungu atupe roho yake takatifu. (Waefeso 3:14-16) Ni kwa kufanya hivyo tu ndipo tutaendelea kuwa na nguvu zinazohitajiwa ili ‘kuvumilia mpaka mwisho.’—Mathayo 10:22; 24:13.

10 Hivyo, ni muhimu tutue mara kwa mara na kujiuliza, ‘Je, kweli ninadumu katika sala?’ Kumbuka, tunapotambua kwamba tunahitaji msaada wa Mungu, tutaendelea kuomba bila kuacha ili tupewe roho takatifu.

Ni Nini Kinachotuchochea Kusali Tukiwa na Uhakika?

11. Yesu alionyesha namna gani jinsi mfano wa baba na mwana wake unavyohusiana na sala?

11 Mfano wa Yesu wa yule mkaribishaji aliyeomba bila kuacha unakazia mtazamo wa yule anayesali, yaani, mwamini. Mfano unaofuata unakazia mtazamo wa msikiaji wa sala, Yehova Mungu. Yesu aliuliza hivi: “Kwa kweli, ni baba gani kati yenu ambaye, ikiwa mwana wake anaomba samaki, labda atampa nyoka badala ya samaki? Au ikiwa pia anaomba yai, atampa nge?” Yesu alionyesha maana ya mfano huo aliposema hivi: “Kwa hiyo, ikiwa ninyi, mjapokuwa waovu, mnajua jinsi ya kuwapa watoto wenu zawadi zilizo njema, je, Baba aliye mbinguni hatawapa hata zaidi roho takatifu wale wanaomwomba!”—Luka 11:11-13.

12. Mfano wa baba anayekubali ombi la mwana wake unakazia namna gani utayari wa Yehova wa kujibu sala zetu?

12 Kupitia mfano wa jinsi baba anavyoitikia ombi la mwana wake, Yesu anafunua jinsi Yehova anavyohisi kuhusu wale wanaomfikia katika sala. (Luka 10:22) Kwanza, ona tofauti kati ya mifano hiyo miwili. Tofauti na mtu aliyetajwa katika mfano wa kwanza ambaye alisita kutoa msaada, Yehova ni kama mzazi wa kibinadamu anayejali, ambaye ana hamu ya kukubali ombi la mtoto wake. (Zaburi 50:15) Yesu anaendelea kufunua jinsi Yehova alivyo tayari kutusaidia kwa kutoa mfano unaohusu baba wa kibinadamu na baba wa kimbingu. Anasema kwamba ikiwa baba wa kibinadamu, ambaye ‘ajapokuwa mwovu’ kwa sababu ya dhambi aliyorithi, anampa mwana wake zawadi nzuri, je, hatumtazamii hata zaidi Baba yetu wa kimbingu aliye mkarimu awape roho takatifu watu wanaomwabudu ambao ni familia yake?—Yakobo 1:17.

13. Tunaweza kuwa na uhakika gani tunaposali kwa Yehova?

13 Tunajifunza nini? Tunaweza kuwa na uhakika kwamba tunapomwomba Baba yetu wa mbinguni atupe roho takatifu, yuko tayari kabisa kukubali ombi letu. (1 Yohana 5:14) Tukimwomba tena na tena, Yehova hawezi kamwe kutuambia hivi: “Acha kunisumbua. Tayari mlango umefungwa.” (Luka 11:7) Badala yake, Yesu alisema: “Endeleeni kuomba, nanyi mtapewa; endeleeni kutafuta, nanyi mtapata; endeleeni kupiga hodi, nanyi mtafunguliwa.” (Luka 11:9, 10) Ndiyo, Yehova “atatujibu siku ambayo tutaita.”—Zaburi 20:9; 145:18.

14. (a) Watu fulani wanaokabili majaribu wanasumbuliwa na maoni gani yasiyofaa? (b) Tunapokabili majaribu, kwa nini tunaweza kusali kwa Yehova tukiwa na uhakika?

14 Mfano wa Yesu wa baba anayejali unakazia pia kwamba wema wa Yehova unapita kwa mbali wema wa mzazi yeyote wa kibinadamu. Kwa hiyo, hakuna yeyote kati yetu anayepaswa kuhisi kwamba majaribu ambayo huenda tunakabili yanaonyesha kuwa Mungu hapendezwi nasi. Adui yetu mkuu Shetani ndiye anayetaka tufikiri hivyo. (Ayubu 4:1, 7, 8; Yohana 8:44) Hakuna andiko linalosema kwamba tunapaswa kujilaumu. Yehova hatujaribu na “mambo maovu.” (Yakobo 1:13) Hatuletei majaribu kana kwamba anatupa nyoka au nge. Baba yetu wa mbinguni anawapa “vitu vyema wale wanaomwomba.” (Mathayo 7:11; Luka 11:13) Bila shaka, kadiri tunavyothamini wema wa Yehova na utayari wake wa kutusaidia, ndivyo tutakavyochochewa kusali tukiwa na uhakika. Tukifanya hivyo, sisi pia tutasema hivi kama mtunga-zaburi: “Kwa kweli Mungu amesikia; ameisikiliza sauti ya sala yangu.”—Zaburi 10:17; 66:19.

Jinsi Roho Takatifu Ilivyo Msaidizi Wetu

15. (a) Yesu alitoa ahadi gani kuhusu roho takatifu? (b) Roho takatifu inatusaidia katika njia gani moja?

15 Muda mfupi kabla ya kifo chake, Yesu alikazia tena uhakikisho aliotoa katika mifano yake. Akizungumza kuhusu roho takatifu, aliwaambia mitume wake hivi: “Nitamwomba Baba naye atawapa ninyi msaidizi mwingine awe pamoja nanyi milele.” (Yohana 14:16) Hivyo, Yesu aliahidi kwamba msaidizi, au roho takatifu, ingekuwa pamoja na wafuasi wake baadaye, kutia ndani siku zetu. Tunapata msaada huo leo katika njia gani moja? Roho takatifu inatusaidia kuvumilia majaribu mbalimbali. Jinsi gani? Mtume Paulo ambaye alikabili majaribu, alieleza katika barua aliyowaandikia Wakristo Wakorintho jinsi roho ya Mungu ilivyomsaidia. Acheni tuchunguze kwa ufupi yale ambayo aliandika.

16. Hali yetu inaweza kuwa kama ya Paulo jinsi gani?

16 Kwanza, Paulo aliwaambia waziwazi waamini wenzake kwamba alikuwa na “mwiba katika mwili,” jaribu fulani. Kisha, akasema: “Mara tatu nilimsihi Bwana [Yehova] kwamba huo uniondoke.” (2 Wakorintho 12:7, 8) Hata ingawa Paulo alimsihi Mungu amwondolee tatizo hilo, halikuondolewa. Pengine una hali kama hiyo leo. Kama Paulo, huenda umesali tena na tena na kwa uhakika, ukimwomba Yehova aondoe jaribu hilo. Hata ingawa umesali tena na tena, bado unakabili tatizo hilo. Je, hilo linamaanisha kwamba Yehova hakujibu sala zako na kwamba roho yake haikusaidii? Bila shaka hapana! (Zaburi 10:1, 17) Fikiria yale ambayo mtume Paulo aliongeza.

17. Yehova alijibu sala za Paulo jinsi gani?

17 Mungu alijibu sala za Paulo kwa kumwambia hivi: “Fadhili zangu zisizostahiliwa zinakutosha wewe; kwa maana nguvu zangu zinakamilishwa katika udhaifu.” Paulo akasema: “Kwa furaha zaidi, basi, ni afadhali nijisifu kwa habari ya udhaifu wangu, ili nguvu za Kristo zibaki juu yangu kama hema.” (2 Wakorintho 12:9; Zaburi 147:5) Hivyo, Paulo alihisi kwamba kupitia Kristo, ulinzi wenye nguvu wa Mungu ulitandazwa juu yake kama hema. Leo, Yehova anajibu sala zetu kwa njia hiyohiyo. Anatandaza ulinzi wake juu ya watumishi wake kama hema.

18. Kwa nini tunaweza kuvumilia majaribu?

18 Bila shaka, hema halizuii mvua isinyeshe wala upepo usivume, lakini linatoa ulinzi fulani kutokana na mvua na upepo. Vivyo hivyo, hema linaloandaliwa na “nguvu za Kristo” halizuii majaribu yasitupate au matatizo yasiletwe juu yetu. Hata hivyo, linatulinda kiroho kutokana na mambo yenye kuumiza ya ulimwengu huu na mashambulizi ya mtawala wake, Shetani. (Ufunuo 7:9, 15, 16) Hata ikiwa unakabili jaribu ambalo ‘haliondoki,’ unaweza kuwa na hakika kwamba Yehova anajua jinsi unavyopambana na kwamba amesikia “sauti ya kilio chako.” (Isaya 30:19; 2 Wakorintho 1:3, 4) Paulo aliandika: “Mungu ni mwaminifu, naye hatawaacha ninyi mjaribiwe kupita mnavyoweza kuhimili, bali pamoja na hilo jaribu ataifanya pia njia ya kutokea kusudi mweze kulivumilia.”—1 Wakorintho 10:13; Wafilipi 4:6, 7.

19. Umeazimia kufanya nini, na kwa nini?

19 Ni kweli kwamba ‘siku hizi za mwisho’ za ulimwengu huu wa watu wasiomwogopa Mungu ni “nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo.” (2 Timotheo 3:1) Hata hivyo, watumishi wa Mungu wanaweza kukabiliana na nyakati hizi za hatari. Kwa nini? Kwa sababu wanasaidiwa na kulindwa na roho takatifu ambayo Yehova yuko tayari kuwapa kwa wingi wale wanaoendelea kumwomba roho hiyo kwa uhakika. Acheni basi tuazimie kuendelea kuomba kila siku ili tupewe roho takatifu.—Zaburi 34:6; 1 Yohana 5:14, 15.

Ungejibuje?

• Unahitaji kufanya nini ili upokee roho takatifu ya Mungu?

• Kwa nini tunaweza kuwa na hakika kwamba Yehova atajibu sala zetu za kuomba tupewe roho takatifu?

• Roho takatifu inatusaidia jinsi gani kuvumilia majaribu?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 21]

Tunaweza kujifunza nini kutokana na mfano wa Yesu kuhusu mkaribishaji aliyeomba bila kuacha?

[Picha katika ukurasa wa 22]

Je, unaendelea kusali ili upewe roho takatifu ya Mungu?

[Picha katika ukurasa wa 23]

Tunajifunza nini kumhusu Yehova kutokana na mfano wa baba anayejali?