Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Unaweza Kupata Ujuzi Juu ya Mungu Jinsi Gani?

Unaweza Kupata Ujuzi Juu ya Mungu Jinsi Gani?

Unaweza Kupata Ujuzi Juu ya Mungu Jinsi Gani?

Huenda watu fulani wakatilia shaka wazo la kwamba mungu anapenda kujifunua kwa wanadamu. ikiwa ndivyo, anajifunuaje?

MPROTESTANTI John Calvin ambaye alileta marekebisho ya kidini katika karne ya 16, alikata kauli sahihi kwamba wanadamu hawawezi kumjua Mungu kwa jitihada zao wenyewe ila Mungu akijifunua kwao. Hata hivyo, huenda watu fulani wakajiuliza ikiwa kwa kweli Mungu anapenda kujifunua kwa wanadamu. Na ikiwa ndivyo, anajifunuaje?

Yehova, ‘Muumba Mkuu,’ hufanya kila kitu kwa kusudi. Pia, akiwa “Mungu Mweza-Yote,” anaweza kutimiza kabisa kusudi lake. (Mhubiri 12:1; Kutoka 6:3) Tunaweza kuwa na uhakika kwamba amekuwa na nia ya kuwafunulia wanadamu makusudi yake, kwa kuwa nabii wake Amosi aliongozwa kwa roho kuandika hivi: “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova hatafanya lolote isipokuwa awe amewafunulia watumishi wake manabii jambo lake la siri.” Ona kwamba andiko hilo linasema kuwa Mungu aliwafunulia makusudi yake watumishi wake tu, wale waliompenda kikweli. Je, hilo si jambo linalopatana na akili? Wewe humfunulia nani mambo yako ya siri? Je, unamfunulia mtu yeyote tu au unawafunulia marafiki wako wa karibu?—Amosi 3:7; Isaya 40:13, 25, 26.

Watu wanyenyekevu wanastaajabia hekima na ujuzi wa Mungu, na hilo ni jambo jema. Hata hivyo, kuna mengine mengi yanayohitajiwa ili ujuzi na hekima zitufaidi. Biblia inakazia kwamba ili tujifunze mawazo ya Mungu, tunahitaji kuwa na moyo mnyenyekevu: ‘Jiwekee amri zangu kama hazina. Kwa sikio lako sikiliza hekima kwa makini. Elekeza moyo wako kwenye utambuzi. Ita uelewaji na kupaaza sauti yako uite utambuzi. Endelea kuutafuta kama fedha.’—Methali 2:1-4.

Bila shaka, mtu mnyenyekevu anayejitahidi kwa njia hiyo ataweza kumjua Mungu. Andiko hilo la Methali linaendelea kusema hivi: “Yehova mwenyewe anatoa hekima; kinywani mwake hutoka ujuzi na utambuzi.” Naam, wale wanaotafuta kweli kwa unyoofu wanaweza ‘kuelewa uadilifu na hukumu na unyoofu, njia yote ya yaliyo mema.’—Methali 2:6-9.

Kuitafuta Kweli

Kitabu kimoja (The Encyclopedia of Religion) kinasema hivi: “Wanadamu wanahitaji kutofautisha mambo halisi na yasiyo halisi, yenye nguvu na dhaifu, ya kweli na ya udanganyifu, safi na yasiyo safi, yaliyo wazi na yaliyovurugika, na vilevile mipaka inayofaa.” Kwa miaka mingi, wanadamu wametafuta kweli ili kutosheleza uhitaji huo. Kwa kadiri ambavyo kila mtu amejitahidi kumtafuta Yehova, ambaye anaitwa na mtunga-zaburi “Mungu wa ukweli,” ndivyo amefaulu kuipata kweli.—Zaburi 31:5.

Jina Yehova humaanisha “Yeye Husababisha Kuwa.” * (Mwanzo 2:4) Kwa hiyo, jina la Mungu hukazia kusudi lake na cheo chake akiwa Muumba. Kwa kweli, dini ya kweli inatambuliwa kwa sababu inalijua na kulitumia jina Yehova. Yesu alitambua waziwazi jambo hilo. Akizungumza kuhusu wafuasi wake, alimwambia Mungu hivi katika sala: “Nimewajulisha jina lako nami nitalijulisha, ili upendo ulionipenda nao upate kuwa ndani yao nami katika muungano pamoja nao.”—Yohana 17:26.

Akitegemea urafiki wake pamoja na Mungu, Mwebrania wa kale anayeitwa Yosefu, alipohitajiwa kufunua maana ya ndoto, alisema hivi kwa uhakika: “Je, tafsiri si za Mungu?”—Mwanzo 40:8; 41:15, 16.

Karne kadhaa baadaye, Mfalme Nebukadneza wa Babiloni aliota ndoto ambayo watu wake wenye hekima walishindwa kuitafsiri. Nabii Danieli alimwambia hivi mfalme huyo: “Kuna Mungu mbinguni ambaye ni Mfunuaji wa siri, naye amemjulisha Mfalme Nebukadneza mambo yatakayotokea katika siku za mwisho.”—Danieli 2:28.

Mfano wa Yosefu na Danieli unaonyesha kwamba wale wanaomtumikia Yehova Mungu ndio tu wanaoweza kupata hekima na ujuzi wa Mungu. Bila shaka, ili tupate kibali cha Mungu huenda tukahitaji kuacha kushikilia maoni yetu ya zamani. Wayahudi wa karne ya kwanza ambao baadaye walikuwa Wakristo walifanya vivyo hivyo. Walifundishwa tangu utotoni kuheshimu na kutii sheria za Kiyahudi, kwa hiyo walihitaji wakati ili kumkubali Yesu kuwa Masihi. Alikuja kutimiza Sheria ya Musa, ambayo ilikuwa “kivuli cha mambo mema yatakayokuja.” (Waebrania 10:1; Mathayo 5:17; Luka 24:44, 45) Mahali pa Sheria hiyo palichukuliwa na “sheria ya Kristo,” ambayo ni bora zaidi kuliko Sheria ya Musa.—Wagalatia 6:2; Waroma 13:10; Yakobo 2:8.

Sote tumezaliwa katika ulimwengu uliotengwa mbali na Mungu. Kwa sababu ya dhambi tuliyorithi kutoka kwa wanadamu wawili wa kwanza, tulizaliwa tukiwa adui za Mungu, bila ujuzi sahihi kuhusu makusudi yake. Pia, tumerithi moyo wenye hila. (Yeremia 17:9; Waefeso 2:12; 4:18; Wakolosai 1:21) Ili tuwe marafiki wa Mungu, ni lazima tujifunze kupatanisha mawazo yetu na njia za Mungu. Si rahisi kufanya hivyo.

Huenda ikawa vigumu kuacha mazoea au maoni ya uwongo ya kidini, hasa ikiwa tulifunzwa mambo hayo tangu utotoni. Lakini, je, ni jambo la hekima kuendelea kufuata njia hiyo iliyopotoka? Bila shaka hapana! Kwa hakika ni jambo la hekima kubadili mawazo yetu na hivyo kupata kibali cha Mungu.

Kutambua Njia ya Mungu ya Kufundisha

Tunaweza kupata wapi msaada wa kuelewa Neno la kweli na kuishi kulingana nalo? Mungu aliwaongoza Waisraeli wa kale kupitia watu washikamanifu na wenye kutegemeka waliokabidhiwa madaraka. Kristo, ambaye ni Kichwa cha kutaniko la Kikristo leo, huwaongoza vivyo hivyo wale wanaoitafuta kweli kwa unyoofu. Anafanya hivyo kupitia wafuasi wake wenye kutegemeka na washikamanifu, ambao ndio njia anayotumia kuongoza na kuwalinda wale wanaotafuta kweli kwa bidii. (Mathayo 24:45-47; Wakolosai 1:18) Lakini mtu anaweza kutambuaje njia ya Mungu ya kufundisha?

Wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo hujitahidi kuonyesha sifa zilezile ambazo Yesu alionyesha alipokuwa mwanadamu. Katika ulimwengu unaozidi kuwa mbovu, wafuasi hao wanaweza kutambuliwa kwa urahisi wanapoonyesha sifa hizo za pekee za kiroho. (Ona sanduku kwenye ukurasa wa 6.) Je, dini unayoshirikiana nayo au ile ya majirani wako inaonyesha sifa hizo? Utafaidika ukitumia Biblia kuchunguza jambo hilo.

Tunakuomba, wewe msomaji wetu, ufanye hivyo kupitia funzo la Biblia. Mwaka uliopita, kwa wastani, watu au familia zaidi ya 6,000,000 katika nchi 235 walifaidika na mpango wa kujifunza Biblia pamoja na Mashahidi wa Yehova. Kupata hekima na ujuzi juu ya Mungu ni jambo lenye kuendelea, lenye kuridhisha, na huleta thawabu. Mbona usianze kupata hekima na ujuzi juu ya Mungu? Hutajuta kamwe kwa kufanya hivyo. Naam, tunaweza kwa kweli kumjua Mungu!

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 9 Ona Nyongeza 1 ya Biblia Takatifu—Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

[Sanduku katika ukurasa wa 6]

WALE WANAOFANYA MAPENZI YA MUNGU . . .

hudumisha msimamo wa kutokuwamo katika mizozo ya kisiasa.—Isaya 2:4.

huzaa matunda mazuri kwa kufanya mapenzi ya Mungu.—Mathayo 7:13-23.

huonyesha upendo wa kweli kati yao. —Yohana 13:35; 1 Yohana 4:20.

husema kwa umoja kila mahali. —Mika 2:12.

hawaigi mitazamo na mwenendo mbaya wa ulimwengu.—Yohana 17:16.

hutoa ushahidi kuhusu kweli na kufanya wanafunzi.—Mathayo 24:14; 28:19, 20.

huhudhuria mikutano kwa ukawaida ili kutiana moyo.—Waebrania 10:25.

humsifu Mungu wakiwa kikundi cha ulimwenguni pote.—Ufunuo 7:9, 10.

[Picha katika ukurasa wa 7]

Watu hupata ujuzi juu ya Mungu wakiwa mtu mmoja-mmoja, familia, na kutaniko