Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Arusi Zenye Kuheshimika Machoni pa Mungu na Wanadamu

Arusi Zenye Kuheshimika Machoni pa Mungu na Wanadamu

Arusi Zenye Kuheshimika Machoni pa Mungu na Wanadamu

“Kulikuwa na karamu ya ndoa katika Kana . . . Yesu na wanafunzi wake walialikwa pia kwenye karamu hiyo ya ndoa.”—YOHANA 2:1, 2.

1. Simulizi kumhusu Yesu akiwa Kana linaonyesha nini?

YESU, mama yake, na baadhi ya wanafunzi wake walijua kwamba arusi yenye kuheshimika miongoni mwa watu wa Mungu huleta shangwe. Kristo hata alifanya arusi moja iwe ya pekee sana alipofanya huko muujiza wake wa kwanza kuandikwa katika Biblia, na hivyo akafanya tukio hilo liwe lenye shangwe zaidi. (Yohana 2:1-11) Huenda umehudhuria na kufurahia arusi za Wakristo wanaotaka kumtumikia Yehova kwa furaha wakiwa wamefunga ndoa. Au huenda unatazamia kufanya arusi kama hiyo au kumsaidia rafiki yako afaulu katika arusi yake. Ni nini kinachoweza kufanywa ili arusi ifanikiwe?

2. Biblia inasema nini kuhusu arusi?

2 Wakristo wametambua kwamba shauri la Neno la Mungu lililoongozwa kwa roho husaidia sana mwanamume na mwanamke wanapopanga kufunga ndoa. (2 Timotheo 3:16, 17) Ni kweli kwamba Biblia haionyeshi utaratibu hususa wa kufuatwa katika arusi za Kikristo. Hilo linaeleweka kwa sababu desturi na hata matakwa ya kisheria yanatofautiana ikitegemea mahali na wakati. Kwa mfano, katika Israeli la kale hakukuwa na utaratibu rasmi wa arusi. Siku ya arusi, bwana-arusi alimleta bibi-arusi nyumbani kwake mwenyewe au kwa baba yake. (Mwanzo 24:67; Isaya 61:10; Mathayo 1:24) Hatua hiyo ya hadharani iliwakilisha arusi ambayo haikuwa na utaratibu rasmi kama ilivyo katika arusi nyingi leo.

3. Yesu alichangia shangwe kwenye tukio gani huko Kana?

3 Waisraeli waliiona hatua hiyo kuwa arusi au kufunga ndoa. Baadaye, huenda walifanya karamu kama ile inayotajwa kwenye Yohana 2:1. Tafsiri nyingi za Biblia zinatafsiri mstari huo hivi: “Palikuwa na arusi huko Kana.” Lakini kwa kufaa neno la awali linatafsiriwa “karamu ya ndoa.” * (Mathayo 22:2-10; 25:10; Luka 14:8) Simulizi hilo linaonyesha wazi kwamba Yesu alikuwapo naye akachangia shangwe kwenye karamu hiyo iliyohusiana na arusi ya Kiyahudi. Hata hivyo, jambo kuu ni kwamba arusi za wakati huo zinatofautiana na za leo.

4. Wakristo fulani huamua kufanya arusi ya aina gani, na kwa nini?

4 Katika nchi nyingi leo, ni lazima Wakristo wanaotaka kufunga ndoa watimize matakwa fulani ya kisheria. Baada ya kuyatimiza, wanaweza kufanya arusi kwa njia yoyote inayokubalika kisheria. Wanaweza kufuata utaratibu usiohusisha mambo mengi, wakisimamiwa na hakimu, meya, au mhudumu aliyepewa mamlaka na Serikali. Watu fulani huamua kufanya arusi kwa njia hiyo, labda kwa kuwaalika watu wachache wa ukoo au marafiki Wakristo ili wawe mashahidi wa kisheria au washiriki shangwe ya tukio hilo muhimu. (Yeremia 33:11; Yohana 3:29) Vivyo hivyo, huenda Wakristo wengine wakaamua kutofanya karamu kubwa ya arusi ambayo inahusisha mipango mingi na gharama kubwa. Badala yake, huenda wakaamua kula chakula pamoja na baadhi ya marafiki wa karibu. Haidhuru tuna mapendezi gani ya kibinafsi kuhusu jambo hilo, tunapaswa kutambua kwamba Wakristo wengine wakomavu wanaweza kuwa na maoni tofauti na yetu.—Waroma 14:3, 4.

5. Kwa nini Wakristo wengi hutaka hotuba ya arusi itolewe wanapofunga ndoa, nayo huzungumzia mambo gani?

5 Wakristo wengi wanaopanga kufunga ndoa huamua hotuba inayotegemea Biblia itolewe kwenye arusi yao. * Wanatambua kwamba Yehova alianzisha ndoa na kupitia Neno lake yeye huandaa mashauri yenye hekima yanayoonyesha jinsi ya kufanikiwa na kuwa na furaha katika ndoa. (Mwanzo 2:22-24; Marko 10:6-9; Waefeso 5:22-33) Watu wengi wanaopanga kufunga ndoa hutaka marafiki Wakristo na watu wa ukoo washiriki tukio hilo lenye furaha. Hata hivyo, tunapaswa kuwa na maoni gani kuhusu matakwa mbalimbali ya kisheria, utaratibu, na hata desturi za kwetu? Makala hii itazungumzia hali za maeneo mbalimbali. Huenda baadhi ya hali hizo zikatofautiana sana na hali za kwenu. Vyovyote vile, unaweza kupata kanuni za jumla au mambo ambayo ni muhimu kwa watumishi wa Mungu.

Ndoa Inayoheshimika Ni Ndoa Halali Kisheria

6, 7. Kwa nini tunapaswa kutilia maanani matakwa ya kisheria kuhusu kufunga ndoa, nasi tunaweza kuonyeshaje kwamba tunafanya hivyo?

6 Ingawa Yehova alianzisha ndoa, serikali za wanadamu zimeweka sheria fulani kwa wale wanaofunga ndoa. Na hilo ni jambo linalofaa. Yesu alisema: “Mlipeni Kaisari vitu vya Kaisari, lakini Mungu vitu vya Mungu.” (Marko 12:17) Vivyo hivyo, mtume Paulo alitoa mwongozo huu: “Kila nafsi na ijitiishe kwa mamlaka zilizo kubwa, kwa maana hakuna mamlaka isipokuwa kwa njia ya Mungu; mamlaka zilizopo zimesimamishwa na Mungu katika vyeo vyao vya kadiri.”—Waroma 13:1; Tito 3:1.

7 Katika nchi nyingi, Kaisari, au serikali, huamua ni nani anayestahili kufunga ndoa. Kwa hiyo, Wakristo wawili ambao wako huru Kimaandiko wanapoamua kufunga ndoa, wanajitahidi kufuata sheria za nchi yao kuhusu ndoa. Huenda sheria hizo zikatia ndani kupata cheti cha ndoa, kutumia ofisa aliyewekwa rasmi na serikali, na labda kuiandikisha ndoa. Kaisari Agusto alipoagiza watu wakafanye “uandikisho,” Maria na Yosefu walitii agizo hilo, nao wakaenda Bethlehemu ‘ili wapate kuandikishwa.’—Luka 2:1-5.

8. Mashahidi wa Yehova hawafanyi nini, na kwa nini?

8 Wakristo wawili wanapofunga ndoa kupatana na matakwa ya kisheria yanayokubalika, wanakuwa na wajibu machoni pa Mungu. Hivyo, Mashahidi wa Yehova hawaandikishi ndoa mara ya pili kwa kurudia utaratibu wa kisheria, wala hawarudii nadhiri za ndoa, kama vile wakati wenzi wanapoadhimisha mwaka wa 25 au 50 wa arusi yao. (Mathayo 5:37) (Makanisa fulani hupuuza utaratibu wa ndoa ya kiserikali, yakidai kwamba si ndoa halali kwa sababu kasisi au kiongozi wa dini hakufanya sherehe au kuwatangaza kuwa mume na mke.) Katika nchi nyingi, serikali humpa mhudumu wa Mashahidi wa Yehova mamlaka ya kuandikisha ndoa. Ikiwa ndivyo ilivyo, yaelekea kwamba atafanya hivyo katika Jumba la Ufalme ambapo hotuba ya arusi itatolewa. Jumba la Ufalme ni mahali pa ibada ya kweli na panafaa kwa ajili ya hotuba inayohusu mpango huo ambao ulianzishwa na Yehova Mungu.

9. (a) Wakristo wanaotaka kufunga ndoa ya kiserikali, wanaweza kuamua kufanya nini? (b) Wazee wanaweza kuhusikaje katika mipango ya arusi?

9 Kulingana na sheria za nchi nyingine, watu wanahitajiwa kufunga ndoa katika ofisi za serikali, kama vile makao makuu ya halmashauri ya jiji, au mbele ya ofisa aliyewekwa rasmi na serikali. Mara nyingi, baada ya kuchukua hatua hiyo ya kisheria, Wakristo huamua kuwa na hotuba ya arusi kwenye Jumba la Ufalme siku hiyohiyo au siku inayofuata. (Haingefaa siku nyingi zipite kati ya kufanya utaratibu wa kisheria na kutolewa kwa hotuba ya Biblia, kwa kuwa wameoana machoni pa Mungu na wanadamu, kutia ndani kutaniko la Kikristo.) Wale wanaotaka kufunga ndoa ya kiserikali na baada ya hapo wawe na hotuba ya arusi kwenye Jumba la Ufalme, wanapaswa kuomba ruhusa ya wazee wa Halmashauri ya Utumishi ya Kutaniko. Mbali na kuhakikisha kwamba watu hao wana sifa nzuri, waangalizi hao watahakikisha kwamba arusi haivurugi saa za mikutano ya kawaida na mipango mingine kwenye jumba. (1 Wakorintho 14:33, 40) Pia, watachunguza matayarisho yoyote ambayo huenda wenzi hao wakaomba yafanywe kwenye jumba na kuamua ikiwa tangazo litatolewa kuhusu matumizi ya jumba.

10. Ikiwa ndoa ilifungwa kiserikali, hotuba ya arusi itatolewaje?

10 Mzee anayetoa hotuba ya arusi atajitahidi kuitoa kwa uchangamfu, kwa njia yenye kujenga kiroho, na kwa heshima. Ikiwa wenzi hao walifunga ndoa ya kiserikali, mzee huyo ataeleza wazi kwamba wenzi hao wamefunga ndoa kulingana na sheria ya Kaisari. Ikiwa hawakufanya nadhiri za ndoa walipofunga ndoa ya kiserikali, wenzi hao wanaweza kufanya hivyo wakati wa hotuba. * Ikiwa utaratibu waliofuata wa ndoa ya kiserikali ulitia ndani nadhiri, lakini wenzi hao wapya wangependa kuweka nadhiri mbele za Yehova na kutaniko, watasema nadhiri hizo kwa kutumia wakati uliopita, wakionyesha kwamba tayari walikuwa ‘wameunganishwa.’—Mathayo 19:6; 22:21.

11. Katika nchi fulani, mwanamume na mwanamke hufungaje ndoa, na ni mambo gani yatakayotajwa katika hotuba ya arusi?

11 Katika nchi fulani, huenda sheria isiruhusu mwanamume na mwanamke wafunge ndoa kwa kufuata utaratibu fulani rasmi, hata mbele ya ofisa wa serikali. Arusi hutukia wakati wanapompa ofisa cheti cha ndoa kilichotiwa sahihi. Mara tu baada ya hapo, cheti hicho cha ndoa huandikishwa. Katika njia hiyo, mwanamume na mwanamke huonwa kuwa mume na mke, na siku hiyo kuwa tarehe ya ndoa yao. Kama ilivyotajwa mwanzoni, huenda wenzi hao waliofunga ndoa wakaamua kwamba hotuba inayotegemea Biblia itolewe kwenye Jumba la Ufalme. Ndugu mkomavu kiroho ambaye ameombwa atoe hotuba atawajulisha wote wanaohudhuria kwamba wenzi hao wamefunga ndoa kwa sababu ndoa yao imetoka tu kuandikishwa. Nadhiri yoyote itatolewa kulingana na maagizo yaliyo kwenye fungu la 10 na maelezo ya chini ya fungu hilo. Wale wanaohudhuria sherehe hiyo kwenye Jumba la Ufalme watashangilia pamoja na wenzi hao na kufaidika na mashauri kutoka katika Neno la Mungu.—Wimbo wa Sulemani 3:11.

Ndoa ya Kimila na ya Kiserikali

12. Ndoa ya kimila ni ndoa ya aina gani, na wale walio katika ndoa hiyo wanapaswa kufanya nini?

12 Katika nchi fulani, huenda wale wanaotaka kufunga ndoa wakaamua kufanya ndoa ya kimila. Hilo halirejelei watu wawili wanaoishi tu pamoja, wala halirejelei wale wanaoishi pamoja kama mume na mke kwa njia isiyo halali. Huenda zoea hilo likakubaliwa katika maeneo mengine ingawa si ndoa halali kabisa. * Tunazungumzia ndoa ambayo inafuata desturi zinazotambuliwa na wengi katika kabila au eneo fulani. Huenda hilo likatia ndani kulipa kabisa na kukubaliwa kwa mahari, na hivyo wenzi hao wanakuwa wamefunga ndoa halali kisheria na Kimaandiko. Serikali huona ndoa hiyo ya kimila kuwa halali kisheria na isiyoweza kuvunjwa. Kwa kawaida, ndoa hiyo ya kimila inaweza baadaye kuandikishwa na wenzi kupewa cheti rasmi. Kuandikisha ndoa kunaweza kuwa ulinzi kwa wenzi hao au kwa mke ikiwa atakuwa mjane na kwa watoto wowote ambao huenda wakazaliwa baadaye. Kutaniko linapaswa kumhimiza yeyote ambaye amefanya ndoa ya kimila aiandikishe haraka iwezekanavyo. Inaonekana kwamba chini ya Sheria ya Musa, ndoa na kuzaliwa kwa watoto kuliandikishwa kirasmi.—Mathayo 1:1-16.

13. Baada ya kufunga ndoa ya kimila, hotuba ya arusi inafaa ishughulikiweje?

13 Wenzi waliounganishwa kwa njia halali katika ndoa ya kimila wanakuwa mume na mke wanapofunga ndoa hiyo. Kama ilivyotajwa mwanzoni, huenda Wakristo wanaoingia katika ndoa hiyo iliyo halali kisheria wakataka hotuba ya arusi itolewe, kisha waweke nadhiri kwenye Jumba la Ufalme. Wakifanya hivyo, msemaji atatangaza kwamba wenzi hao walikuwa tayari wamefunga ndoa kulingana na sheria za Kaisari. Kutakuwa tu na hotuba moja ya ndoa. Kuna ndoa moja, yaani, ndoa ya kimila iliyo halali kisheria, na hotuba moja ya Kimaandiko. Kuandikisha ndoa na kutoa hotuba kunapaswa kufanywa kwa muda unaokaribiana, na ikiwezekana siku hiyohiyo, ili ndoa ya Kikristo iheshimiwe katika jamii.

14. Mkristo anaweza kufanya nini ikiwa ndoa za kimila na kiserikali zinakubalika?

14 Katika nchi fulani ambako ndoa za kimila zinaonwa kuwa ndoa halali, kuna pia ndoa za kiserikali (au kisheria). Kwa kawaida, ndoa za kiserikali hufungwa mbele ya ofisa wa serikali, na huenda zikahusisha kuweka nadhiri ya ndoa na kutia sahihi cheti. Wakristo fulani wanapendelea ndoa za kiserikali badala ya ndoa za kimila. Si takwa la kisheria kufuata taratibu zote mbili; kila moja ya ndoa hizo ni halali kisheria. Yale yanayosemwa katika fungu la 9 na la 10 kuhusu hotuba ya arusi na nadhiri yanahusu pia ndoa za kiserikali. Jambo muhimu ni kwamba wenzi hao wamefunga ndoa kwa njia inayoheshimika machoni pa Mungu na wanadamu.—Luka 20:25; 1 Petro 2:13, 14.

Kudumisha Heshima Katika Ndoa

15, 16. Heshima inapaswa kuonyeshwaje katika ndoa?

15 Tatizo lilipotokea katika ndoa ya mfalme Mwajemi, mshauri mkuu aliyeitwa Memukani alitoa shauri lifuatalo ambalo lingekuwa lenye manufaa: ‘Wake wote wawape waume zao heshima.’ (Esta 1:20) Katika ndoa za Kikristo, shauri hilo halihitaji kutolewa na mfalme yeyote wa kibinadamu kwa sababu wake huwaheshimu waume zao kwa kupenda. Vivyo hivyo, waume Wakristo huwapa wake zao heshima na kuwasifu. (Methali 31:11, 30; 1 Petro 3:7) Si lazima miaka mingi ipite ili mtu aanze kuiheshimu ndoa yake. Anapaswa kuanza kuiheshimu tangu mwanzo, yaani, tangu siku ya arusi.

16 Heshima hiyo haipaswi kuonyeshwa tu na mwanamume na mwanamke, au mume na mke siku ya arusi. Ikiwa mzee Mkristo atatoa hotuba ya arusi, anapaswa kuitoa kwa njia yenye heshima. Hotuba hiyo inapaswa kuelekezwa kwa wale wanaofunga ndoa. Msemaji atawaheshimu wenzi hao kwa kuepuka mizaha au hadithi za kitamaduni. Hapaswi kutia ndani mambo aliyojionea ambayo yanaweza kuwaaibisha wenzi hao na wasikilizaji. Badala yake, atajitahidi kuwa mchangamfu na mwenye kujenga, huku akikazia Mwanzilishi wa ndoa na mashauri Yake bora. Naam, mzee akitoa hotuba ya arusi kwa njia yenye heshima atasaidia kuifanya ndoa hiyo imletee Yehova Mungu heshima.

17. Kwa nini arusi za Kikristo huhusisha matakwa ya kisheria?

17 Yaelekea kwamba umeona makala hii ina mambo mengi ya kisheria kuhusu ndoa. Huenda baadhi ya mambo hayo yasihusu eneo lenu moja kwa moja. Hata hivyo, sote tunapaswa kutambua kwamba ni muhimu mipango ya arusi miongoni mwa Mashahidi wa Yehova ipatane na sheria za nchi na matakwa ya Kaisari. (Luka 20:25) Paulo alituhimiza hivi: “Wapeni wote haki zao, yeye anayetaka kodi, kodi; yeye anayetaka ushuru, ushuru; yeye anayetaka . . . heshima, heshima hiyo.” (Waroma 13:7) Naam, inafaa Wakristo, tangu siku ya arusi, waheshimu mpango wa Mungu uliopo sasa wa ndoa.

18. Arusi inaweza kutia ndani jambo gani linalohitaji kutiliwa maanani, na ni wapi tunapoweza kupata habari kuhusu jambo hilo?

18 Arusi nyingi za Kikristo hutia ndani tafrija na karamu. Kumbuka kwamba Yesu alihudhuria karamu ya arusi. Ikiwa arusi itakuwa na tafrija kama hiyo, mashauri ya Biblia yanaweza kutusaidiaje kufanya tafrija hiyo kwa njia ambayo itamheshimu Mungu na kuwaletea sifa wenzi hao wapya na kutaniko la Kikristo? Makala inayofuata itazungumzia jambo hilo. *

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 3 Neno hilohilo linaweza kutumiwa kuhusu karamu ambayo haikuhusiana na ndoa.—Esta 9:22, Septuagint.

^ fu. 5 Muhtasari wa hotuba ya dakika 30 yenye kichwa “Ndoa Yenye Kuheshimika Machoni Pa Mungu” hutumiwa na Mashahidi wa Yehova. Hotuba hiyo hutegemea mashauri mazuri ya Kimaandiko yaliyo katika kitabu Siri ya Kupata Furaha ya Familia na vichapo vingine vya Mashahidi wa Yehova. Hotuba hiyo huwafaidi wale wanaofunga ndoa na wote wanaohudhuria arusi.

^ fu. 10 Nadhiri zifuatazo zinazomheshimu Mungu zinatumiwa ikiwa sheria za nchi zinaruhusu. Kwa ajili ya bwana-arusi: “Mimi [jina la bwana-arusi] nakuchukua wewe [jina la bibi-arusi] uwe mke wangu wa ndoa, nikupende na kukutunza sana kulingana na sheria ya kimungu iliyoonyeshwa katika Maandiko Matakatifu kwa ajili ya waume Wakristo, kwa muda wote ambao sisi wawili tutaishi pamoja duniani kulingana na mpango wa ndoa wa Mungu.” Kwa ajili ya bibi-arusi: “Mimi [jina la bibi-arusi] nakuchukua wewe [jina la bwana-arusi] uwe mume wangu wa ndoa, nikupende na kukutunza na kukuheshimu sana, kulingana na sheria ya kimungu iliyoonyeshwa katika Maandiko Matakatifu kwa ajili ya wake Wakristo, kwa muda wote ambao sisi wawili tutaishi pamoja duniani kulingana na mpango wa ndoa wa Mungu.”

^ fu. 12 Gazeti la Mnara wa Mlinzi la Mei 1, 1962, ukurasa wa 287 (Kiingereza), linazungumza kuhusu wale wanaoishi pamoja kama mume na mke kwa njia isiyo halali.

^ fu. 18 Ona pia makala “Ongeza Shangwe na Heshima ya Siku Yako ya Arusi,” kwenye ukurasa wa 28.

Je, Unakumbuka?

• Kwa nini tutilie maanani mambo ya kisheria na ya kiroho kuhusu arusi?

• Ikiwa Wakristo wawili wanafunga ndoa ya kiserikali, wanaweza kuamua kufanya nini mara tu baada ya hapo?

• Kwa nini hotuba za arusi hutolewa katika Jumba la Ufalme?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 18]

Katika arusi za Waisraeli wa kale, bwana-arusi alimleta bibi-arusi nyumbani kwake mwenyewe au kwa baba yake

[Picha katika ukurasa wa 21]

Baada ya ndoa ya kimila, Wakristo wanaweza kuamua hotuba itolewe kwenye Jumba la Ufalme