Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unakumbuka?

Je, Unakumbuka?

Je, Unakumbuka?

Je, umefurahia kusoma matoleo ya hivi karibuni ya Mnara wa Mlinzi? Ona kama unaweza kujibu maswali yafuatayo:

Kwa nini kuna uovu mwingi leo?

Mojawapo ya visababishi vya matendo maovu ni mwelekeo wa mwanadamu wa kutenda mabaya. (Mwanzo 8:21) Kisababishi kingine ni kwamba watu wengi hawana ujuzi sahihi wa mapenzi ya Mungu. Isitoshe, Shetani, ambaye ni mwanzilishi wa uovu, anaendelea kujihusisha sana katika mambo ya wanadamu.—1/1, ukurasa wa 4-6.

Neno jema linalosemwa wakati unaofaa linaweza kuwa na matokeo gani mazuri? (Methali 12:25)

Linaweza kumfanya yule anayepongezwa ajiamini, linaweza kumchochea mtu na kumtia moyo, na linaweza kumfanya mtu ahisi anapendwa. Pia, kuwapongeza wengine hutusaidia kuona mambo mema wanayofanya.—1/1, ukurasa wa 16-17.

Ni vitu gani vilivyokuwa ndani ya sanduku la agano?

Sanduku hilo lilikuwa na yale mabamba mawili ya mawe ya Sheria na pia nusu ya mana. Baada ya uasi wa Kora, fimbo ya Haruni iliwekwa ndani ya Sanduku ili iwe uthibitisho wa kukihukumu kizazi kilichoasi. (Waebrania 9:4) Huenda fimbo hiyo na mana viliondolewa kwenye Sanduku kabla ya hekalu la Sulemani kuwekwa wakfu.—1/15, ukurasa wa 31.

Kwa nini Wayahudi wa siku za Nehemia walipaswa kuleta kuni hekaluni?

Matoleo ya kuni hayakuamuriwa katika Sheria ya Musa. Hata hivyo, katika siku za Nehemia kulikuwa na uhitaji wa kuendelea kuleta kuni hekaluni ili kuteketeza dhabihu kwenye madhabahu.—2/1, ukurasa wa 11.

Hati ya Muratori ni nini?

Ni sehemu ya maandishi ya Kilatini. Mwanzoni maandishi hayo yaliandikwa katika Kigiriki karibu na mwisho wa karne ya pili W.K. Ina orodha ya kale zaidi ya vitabu vinavyokubaliwa vya Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo, na pia inatoa maelezo kuhusu vitabu hivyo na wale walioviandika.—2/15, ukurasa wa 13-14.

Kwa nini Malkia Mwajemi Vashti alizidi kukataa kuja kwa mfalme? (Esta 1:10-12)

Biblia haitaji nia yake. Wasomi fulani hudokeza kwamba malkia huyo alikataa kutii kwa sababu hakutaka kujiaibisha mbele ya wageni wa mfalme waliokuwa wamelewa. Au huenda malkia huyo aliyekuwa mrembo kwa nje hakuwa mtiifu, na hivyo akawa mfano mbaya kwa wake wengine katika Milki ya Uajemi.—3/1, ukurasa wa 9.

Fidia inaandaaje ukombozi?

Dhabihu ya Yesu inaweza kutuokoa kutokana na dhambi iliyorithiwa na inaweza kutuweka huru kutokana na matokeo ya dhambi yenye kusababisha kifo. (Waroma 6:23) Dhabihu hiyo inawaweka Wakristo wa kweli huru kutokana na dhamiri yenye hatia. Isitoshe, kwa kuwa na imani katika fidia, tunaweza kukombolewa kutokana na hofu kuhusu msimamo wetu mbele za Mungu. (1 Yohana 2:1)—3/15, ukurasa wa 8.

Tunaweza kujifunza nini kutokana na amri iliyokataza kumtokosa mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake? (Kutoka 23:19)

Huenda desturi ya kumtokosa mwana-mbuzi ilikuwa ya kipagani ambayo ilifanywa ili mvua inyeshe. (Mambo ya Walawi 20:23) Mungu aliandaa maziwa ya mbuzi-jike ili kumlisha mwana-mbuzi na kumsaidia kukua. Kumpika mwana-mbuzi katika maziwa hayo kungeonyesha kutoheshimu uhusiano ambao Mungu ameuweka kati ya mzazi na mtoto. Sheria hiyo kuhusu zoea hilo inaonyesha huruma nyororo za Mungu.—4/1, ukurasa wa 31.