Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Je, sanduku la agano lilikuwa tu na yale mabamba mawili ya mawe, au lilikuwa pia na vitu vingine?

Wakati wa kuwekwa wakfu kwa hekalu la Sulemani mwaka wa 1026 K.W.K., “hamkuwa na chochote ndani ya lile Sanduku ila yale mabamba mawili ambayo Musa aliwapa katika Horebu, wakati Yehova alipofanya agano na wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri.” (2 Mambo ya Nyakati 5:10) Lakini haikuwa hivyo sikuzote.

“Katika mwezi wa tatu baada ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri,” waliingia katika nyika ya Sinai. (Kutoka 19:1, 2) Baadaye, Musa alipanda Mlima Sinai na kupokea yale mabamba mawili ya mawe ya Sheria. Alisema hivi: “Ndipo nikageuka, nikashuka kutoka mlimani na kuweka yale mabamba katika sanduku nililokuwa nimetengeneza, ili yapate kukaa humo, kama vile ambavyo Yehova alikuwa ameniamuru.” (Kumbukumbu la Torati 10:5) Hilo lilikuwa sanduku la muda tu ambalo Yehova alikuwa amemwagiza Musa alitengeneze ili mabamba ya Sheria yawekwe humo. (Kumbukumbu la Torati 10:1) Sanduku la agano halikuwa limemalizika hadi karibu na mwisho wa mwaka wa 1513 K.W.K.

Muda mfupi baada ya kukombolewa kutoka Misri, Waisraeli walianza kulalamika kuhusu chakula. Basi, Yehova akawaandalia mana. (Kutoka 12:17, 18; 16:1-5) Wakati huo, Musa alimwagiza Haruni hivi: “Chukua mtungi, uweke omeri moja kamili ya mana na kuiweka mbele za Yehova iwe kitu cha kuwekwa katika vizazi vyenu vyote.” Kisha simulizi hilo linasema: “Sawasawa na vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa, Haruni akaiweka mbele ya ule Ushuhuda [hifadhi ya hati muhimu] iwe kitu cha kuwekwa.” (Kutoka 16:33, 34) Ingawa ni wazi kwamba Haruni aliweka mana katika mtungi wakati huo, ilibidi angoje Musa alitengeneze Sanduku na aingize yale mabamba kabla ya kuweka mtungi huo mbele ya ule Ushuhuda.

Kama ilivyotajwa tayari, sanduku la agano lilitengenezwa mwishoni mwa mwaka wa 1513 K.W.K. Fimbo ya Haruni iliingizwa ndani ya Sanduku hilo baadaye sana, baada ya uasi wa Kora na wengine. Mtume Paulo anataja “sanduku la agano . . . , ambalo ndani yake mlikuwa na mtungi wa dhahabu wenye mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na yale mabamba ya agano.”—Waebrania 9:4.

Mungu aliandaa mana wakati Waisraeli walipokaa nyikani miaka 40. Mana haikuandaliwa tena ‘walipoanza kula mazao ya nchi’ ya ahadi. (Yoshua 5:11, 12) Fimbo ya Haruni iliwekwa ndani ya sanduku la agano kwa kusudi fulani, yaani, ili iwe ishara au uthibitisho wa kukishutumu kizazi kilichoasi. Hilo linaonyesha kwamba fimbo hiyo ilibaki humo angalau kwa muda ambao Waisraeli walisafiri nyikani. Kwa hiyo, ni jambo la akili kukata kauli kwamba muda fulani baada ya Waisraeli kuingia Nchi ya Ahadi na kabla ya kuwekwa wakfu kwa hekalu la Sulemani, fimbo ya Haruni na mtungi wa dhahabu wa mana viliondolewa kwenye sanduku la agano.