Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Michango Inayoufurahisha Moyo wa Mungu

Michango Inayoufurahisha Moyo wa Mungu

Michango Inayoufurahisha Moyo wa Mungu

HADITHI yenyewe inahuzunisha. Malkia Athalia alikuwa amenyakua kiti cha ufalme cha Yuda kwa hila na mauaji. Akifikiri kimakosa kwamba warithi wote wa ufalme walikuwa wameuawa, alijiweka kuwa malkia. Yehosheba, mwanamke mwingine aliyekuwa binti ya mfalme, alimpenda sana Yehova na Sheria yake, naye akamficha mtoto mmoja mchanga aliyeitwa Yehoashi, ambaye alikuwa mrithi wa ufalme. Yehosheba na mume wake, Kuhani Mkuu Yehoyada, walimficha mtoto huyo kwa miaka sita katika makao yao hekaluni.—2 Wafalme 11:1-3.

Kufikia wakati ambapo Yehoashi alikuwa amefikia umri wa miaka saba, Kuhani Mkuu Yehoyada alikuwa tayari kuanza kutekeleza mpango wake wa kumwondoa malkia huyo aliyenyakua kiti cha ufalme. Alimwondoa mvulana huyo mafichoni na kumtawaza kuwa mrithi halali wa ufalme. Kisha, walinzi wa makao ya kifalme wakamburuta Malkia Athalia mwovu nje ya uwanja wa hekalu na kumuua, na watu wakapata kitulizo na kushangilia sana. Kupitia kwa matendo yao, Yehoyada na Yehosheba walichangia sana kurudisha ibada ya kweli katika nchi ya Yuda. Lakini jambo la maana zaidi ni kwamba waliendeleza ukoo wa ufalme wa Daudi, ambao ungemtokeza Masihi.—2 Wafalme 11:4-21.

Pia, mfalme huyo mpya angetoa mchango ambao ungeufurahisha moyo wa Mungu. Nyumba ya Yehova ilihitaji kufanyiwa marekebisho makubwa. Tamaa ya Athalia ya kutaka kuwa mtawala pekee wa Yuda ilifanya hekalu lisahauliwe na vilevile kuporwa. Hivyo, Yehoashi aliazimia kujenga upya na kurudisha hekalu katika hali yake ya awali. Bila kukawia, aliamuru michango ikusanywe kwa ajili ya marekebisho ya nyumba ya Yehova. Alisema hivi: “Pesa zote kwa ajili ya matoleo matakatifu zinazoletwa katika nyumba ya Yehova, pesa ambazo kila mtu hukadiriwa, pesa kwa ajili ya nafsi kulingana na kadirio la thamani ya mtu mmoja-mmoja, pesa zote ambazo kila mmoja anaazimia moyoni kuleta nyumbani kwa Yehova, makuhani na wazichukue, kila mmoja kutoka kwa mtu wanayefahamiana naye; nao warekebishe mipasuko ya nyumba popote panapopatikana mpasuko wowote.”—2 Wafalme 12:4, 5.

Watu walichanga kwa hiari. Hata hivyo, makuhani hawakufanya kazi yao ya kurekebisha hekalu kwa moyo wote. Basi, mfalme akaamua kusimamia kazi hiyo mwenyewe, naye akaamuru kwamba michango yote iingizwe moja kwa moja katika sanduku la pekee. Alimweka Yehoyada asimamie shughuli hiyo. Simulizi linasema: “Basi Yehoyada kuhani akachukua sanduku, akatoboa tundu katika kifuniko chake, akaliweka kando ya madhabahu upande wa kuume mtu anapoingia ndani ya nyumba ya Yehova, na makuhani, watunza-malango, wakaweka humo pesa zote zilizokuwa zikiletwa katika nyumba ya Yehova. Na ikawa kwamba mara tu walipoona kuna pesa nyingi sana katika lile sanduku, mwandishi wa mfalme na kuhani mkuu wakawa wakija, nao wakazifunga na kuhesabu pesa zilizokuwa zikipatikana kwenye nyumba ya Yehova. Na zile pesa ambazo zilikuwa zimehesabiwa, wakaziweka mikononi mwa wafanyakazi waliowekwa kwenye nyumba ya Yehova. Wao nao wakazilipa kwa wafanyakazi wa mbao na kwa wajenzi waliokuwa wakifanya kazi katika nyumba ya Yehova, na kwa waashi na kwa wachongaji wa mawe, na kwa ajili ya kununua mbao na mawe yaliyochongwa kwa ajili ya kurekebisha mipasuko ya nyumba ya Yehova na kwa ajili ya vyote vilivyotumiwa kwenye nyumba ili kuirekebisha.”—2 Wafalme 12:9-12.

Watu waliitikia kwa moyo wote. Nyumba ya ibada ya Yehova ilirudishwa katika hali yake ya awali ili ibada yake iendelee kwa njia ya heshima. Hivyo, michango yote ilitumiwa vizuri. Mfalme Yehoashi alihakikisha hilo!

Leo, tengenezo la Yehova linaloonekana linahakikisha kwamba michango yote inatumiwa vizuri ili kuendeleza ibada ya Yehova, nao Wakristo wa kweli huitikia kama Waisraeli hao wa kale, yaani, kwa moyo wote. Huenda wewe ni mmoja wa wale waliochangia kuendeleza kazi ya Ufalme katika mwaka wa utumishi uliopita. Acheni tuchunguze baadhi ya njia ambazo michango yako imetumiwa.

UCHAPISHAJI

Ulimwenguni pote, vichapo vifuatavyo vilichapishwa ili visomwe na kugawanywa:

• Vitabu: 47,490,247

• Vijitabu: 6,834,740

• Broshua: 167,854,462

• Kalenda: 5,405,955

• Magazeti: 1,179,266,348

• Trakti: 440,995,740

• Video: 3,168,611

Uchapishaji unafanywa Afrika, Amerika Kaskazini, ya Kati, na Kusini, Asia, Ulaya, na katika mataifa ya visiwa vya Pasifiki—jumla ya nchi 19.

“Jina langu ni Katelyn May. Nina umri wa miaka minane. Nina dola 28, nami ningependa kuwapa pesa hizi ili zisaidie kulipia gharama za mashini za kuchapishia. Ni mimi dada yenu mdogo, Katelyn.”

“Tulikuwa na mkutano wa familia ambapo tulizungumzia zile mashini mpya za kuchapishia. Watoto wetu, mmoja mwenye umri wa miaka 11 na yule mwingine mwenye umri wa miaka 9, waliamua kutumia pesa walizoweka akibani ili kutoa mchango. Tunafurahi kutuma mchango wao pamoja na wetu.”

UJENZI

Ifuatayo ni miradi ya ujenzi ambayo imefanywa ili kuunga mkono shughuli za Mashahidi wa Yehova:

• Majumba ya Ufalme katika nchi ambazo si tajiri: 2,180

• Majumba ya Kusanyiko: 15

• Ofisi za tawi: 10

• Wafanyakazi wa kimataifa wa kujitolea ambao wanafanya utumishi wa wakati wote: 2,342

“Mwishoni mwa juma tulihudhuria mkutano wa kwanza katika Jumba letu jipya la Ufalme. Tunafurahi sana kuwa na mahali panapofaa pa kumsifu Baba yetu, Yehova Mungu. Tunamshukuru Yehova na ninyi pia kwa sababu ya kushughulikia mahitaji yetu na kujenga Majumba zaidi ya Ufalme. Naam, Jumba letu la Ufalme ni baraka kubwa katika eneo hili.”—Chile.

“Akina ndugu na dada wanathamini sana msaada unaotolewa na tengenezo la Yehova. Hadi leo, tunaendelea kuzungumzia jinsi tulivyofurahia sana kufanya kazi na kikundi cha wajenzi.”—Moldova.

“Hivi majuzi, mimi na mke wangu tuliadhimisha mwaka wa 35 tangu tuoane. Tulikuwa tukifikiria zawadi ambazo tungenunuliana, nasi tukaamua kumpa Yehova na tengenezo lake kitu fulani, kwa sababu bila msaada wao huenda ndoa yetu haingefanikiwa. Tungependa pesa tulizotuma zitumiwe kujenga Jumba la Ufalme katika nchi moja yenye uhitaji.”

“Hivi majuzi nilipata urithi, na kwa kuwa sitaki kununua vitu vingi wala sina mahitaji mengi, ningependa kuwapa pesa hizi ili zitumiwe kujenga Majumba ya Ufalme ambayo yanahitajiwa sana katika nchi nyingi.”

MSAADA WAKATI WA MSIBA

Katika siku hizi za mwisho, misiba hutokea ghafula. Mashahidi wengi wa Yehova hutoa michango ya ziada ili kuwasaidia ndugu zao katika nchi zilizopatwa na misiba. Kumbukeni kwamba michango kwa ajili ya misiba ni sehemu ya kazi ya ulimwenguni pote. Yafuatayo ni baadhi ya maeneo ambako Mashahidi wa Yehova wamewasaidia watu waliopatwa na msiba:

• Afrika

• Asia

• Eneo la Karibea

• Visiwa vya Pasifiki

“Mimi na mume wangu tungependa kuwashukuru sana kwa kutuma bidhaa za kuwasaidia wale ambao mali zao ziliharibiwa na vimbunga. Tulifaulu kuezeka paa jipya juu ya nyumba yetu. Tunathamini sana kwamba mlitusaidia haraka sana.”

“Ninaitwa Connor, na nina umri wa miaka 11. Nilipoona mambo yaliyotukia wakati wa kimbunga cha “tsunami,” nilitaka kusaidia. Natumaini kwamba mchango huu utawasaidia ndugu na dada zangu.”

WATUMISHI WA PEKEE WA WAKATI WOTE

Wakristo wengine hufanya kazi ya kuhubiri wakati wote na wengine ni Wanabetheli. Watumishi fulani wa wakati wote waliojitolea hutegemezwa na michango ya hiari. Baadhi yao wameonyeshwa hapa chini:

• Wamishonari: 2,635

• Waangalizi wanaosafiri: 5,325

• Wanabetheli: 20,092

“Kwa kuwa siwezi kwenda kutumikia Betheli sasa [mvulana wa miaka mitano], ninataka kutuma mchango huu kwa upendo mwingi. Nitakapokuwa mtu mzima, nitaenda Betheli kufanya kazi kwa bidii.”

Kuendeleza Elimu ya Biblia

Yesu Kristo aliwaagiza wafuasi wake ‘wafanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote.’ (Mathayo 28:19) Kwa kutii maneno hayo, Mashahidi wa Yehova wanajitahidi sana kufanya kazi ya kuhubiri na kufundisha ujumbe wa Biblia katika nchi 235. Wanachapisha na kugawanya vichapo vya Biblia katika lugha 413.

Naam, mchango mkubwa zaidi ambao Mkristo anaweza kutoa ili kuwasaidia watu wengi zaidi kujifunza kumhusu Mungu na makusudi Yake ni wakati wake. Mashahidi wa Yehova wametumia sana wakati wao na nguvu zao kuwasaidia majirani zao. Pia, wamechanga kwa njia ya kimwili, na michango yao yote ambayo inatolewa kwa njia mbalimbali, imesaidia kujulisha jina la Yehova na makusudi yake kotekote duniani. Yehova na aendelee kubariki jitihada hizo za kuwasaidia wengine wajifunze mengi zaidi kumhusu. (Methali 19:17) Utayari huo wa kusaidia huuchangamsha moyo wa Yehova!—Waebrania 13:15, 16.

[Sanduku katika ukurasa wa 28-30]

Jinsi Ambavyo Wengine Hutoa Michango

MICHANGO KWA AJILI YA KAZI YA ULIMWENGUNI POTE

Wengi hutenga kiasi fulani cha pesa ambacho wao hutia katika masanduku ya michango yaliyoandikwa, “Michango kwa Ajili ya Kazi ya Ulimwenguni Pote—Mathayo 24:14.”

Kila mwezi, makutaniko hutuma pesa hizo kwenye ofisi ya Mashahidi wa Yehova iliyo katika nchi yao. Pia, michango ya hiari ya pesa inaweza kutumwa moja kwa moja kwenye Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Attention Treasurer’s Office, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York 11201-2483, au kwenye ofisi ya tawi ya Mashahidi wa Yehova inayohudumia nchi yenu. Cheki za benki zinazotumwa kwenye anwani iliyoonyeshwa juu zinapaswa kuonyesha kwamba zitalipwa kwa shirika la “Watch Tower.” Vito au vitu vingine vyenye thamani vinaweza kuchangwa vilevile. Barua fupi inayoonyesha kwamba vitu hivyo ni zawadi ya moja kwa moja inapaswa kuambatanishwa na michango hiyo.

MPANGO WA MICHANGO YENYE MASHARTI

Pesa zinaweza kutolewa kwa amana kwa shirika la Watch Tower ili zitumiwe ulimwenguni pote. Hata hivyo, zinaweza kurudishwa iwapo zitaitishwa. Kwa habari zaidi, tafadhali wasiliana na Ofisi ya Katibu na Mweka-Hazina kwa kutumia anwani iliyoonyeshwa hapa juu.

UTOAJI ULIOPANGWA

Mbali na zawadi za moja kwa moja za pesa, kuna njia nyinginezo za kutoa kwa ajili ya kazi ya Ufalme duniani pote. Hizo zinatia ndani:

Bima: Watch Tower inaweza kutajwa kuwa mfaidikaji wa hati ya bima ya maisha au wa malipo ya kustaafu kazi au ya uzeeni.

Akiba za Benki: Akaunti za benki, hati za amana, au akiba za pesa za kustaafu za mtu mmoja-mmoja zinaweza kuwekwa zikiwa amana, au kulipwa wakati wa kifo kwa Watch Tower, kulingana na matakwa ya benki za kwenu.

Hisa na Dhamana: Hisa na dhamana zinaweza kuchangwa kwa Watch Tower zikiwa zawadi ya moja kwa moja.

Ardhi na Nyumba: Ardhi au nyumba zinazoweza kuuzwa zinaweza kutolewa zikiwa zawadi ya moja kwa moja au zawadi yenye masharti, yaani, mtoaji anaweza kuendelea kuishi humo hadi kifo chake. Julisha ofisi ya tawi katika nchi yako kabla ya kuchanga ardhi au nyumba.

Malipo-Mwaka: Huo ni mpango wa kutoa pesa, hisa, na amana, ziwe mali za shirika linalotumiwa na Mashahidi wa Yehova. Yule anayetoa mchango huo, au mtu fulani aliyechaguliwa na mtoaji, hupata kiasi fulani cha pesa kila mwaka maishani mwake. Mtoaji hupunguziwa kodi ya serikali mwaka ule ambapo mpango huo unaanzishwa.

Wasia na Amana: Watch Tower inaweza kuachiwa urithi wa mali au pesa kwa njia ya wasia halali, au Watch Tower inaweza kutajwa kuwa mfaidikaji wa mkataba wa amana. Kuwa na amana inayofaidi tengenezo la kidini kunaweza kupunguza kwa kiasi fulani kodi ambayo hutozwa na serikali.

Kama vile usemi “utoaji uliopangwa” unavyodokeza, ili mtu atoe michango ya aina hii anapaswa kufanya mipango hususa. Watch Tower Society imetayarisha broshua ya Kiingereza na Kihispania yenye kichwa Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide, ili kuwasaidia watu wanaotamani kuendeleza kazi inayofanywa na Mashahidi wa Yehova ulimwenguni pote kwa njia ya utoaji uliopangwa. Broshua hiyo iliandikwa ili kutoa habari kuhusu njia mbalimbali za kutoa zawadi sasa au kama urithi mtu anapokufa. Baada ya kusoma broshua hiyo na kushauriana na washauri wao wa mambo ya sheria na kodi, watu wengi wameweza kusaidia kutegemeza kazi za kidini na za kutoa misaada za Mashahidi wa Yehova ulimwenguni pote, na kupunguziwa kodi wanapofanya hivyo. Unaweza kupata broshua hiyo kwa kuiomba moja kwa moja kutoka kwenye Charitable Planning Office.

Kwa habari zaidi, unaweza kuwasiliana na Charitable Planning Office, ama kwa kuandika ama kwa kupiga simu, kwenye anwani iliyoonyeshwa hapa chini, au unaweza kuwasiliana na ofisi ya Mashahidi wa Yehova ya nchi yako.

Mashahidi wa Yehova

P.O. Box 47788

GPO Nairobi 00100

Kenya

Simu: (02) 3873211

[Hisani ya Picha katika ukurasa wa 27]

Faithful video: Stalin: U.S. Army photo