Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Kweli Kuna Mtu Anayeweza Kuubadili Ulimwengu?

Je, Kweli Kuna Mtu Anayeweza Kuubadili Ulimwengu?

Je, Kweli Kuna Mtu Anayeweza Kuubadili Ulimwengu?

“Maskini hutuambia kwamba jambo la kwanza kabisa wanalotaka ni amani na usalama, halafu njia za kuboresha maisha yao. Wanataka sera za kitaifa na kimataifa ziwe za haki ili jitihada zao zisizuiwe na nchi na makampuni tajiri.”

HIVYO ndivyo mkurugenzi wa shirika moja la kimataifa la misaada alivyosema kuhusu matumaini na matarajio ya maskini. Kwa kweli, maneno yake yanaonyesha vizuri tamaa ya wote wanaoathiriwa na misiba na ukosefu wa haki ulimwenguni. Wote wanatamani sana ulimwengu wenye amani na usalama wa kweli. Je, ulimwengu kama huo utakuwepo? Kwa kweli, je, kuna mtu aliye na mamlaka na uwezo wa kuubadili ulimwengu huu usio na haki?

Jitihada za Kuleta Mabadiliko

Watu wengi wamejaribu. Kwa mfano, Florence Nightingale, mwanamke Mwingereza wa karne ya 19, alijitolea kuwatunza wagonjwa kwa huruma na kwa kudumisha usafi. Katika siku zake, kabla ya dawa za kuzuia na kuua bakteria kuvumbuliwa, hali za kuwatunza wagonjwa hazikuwa kama zilivyo leo. Kulingana na kitabu kimoja, “wauguzi hawakuwa wameelimishwa, hawakuwa safi, na walijulikana kuwa walevi na wenye kukosa maadili.” Je, Florence Nightingale alifanikiwa katika jitihada zake za kuubadili uuguzi? Naam. Vivyo hivyo, watu wengi wanaojali, wasio na ubinafsi, wamekuwa na mafanikio makubwa katika sehemu nyingi za maisha kama vile, kufundisha watu kusoma na kuandika, kuwaelimisha, kuwatibu, kuwapa makao, kuwalisha, na kadhalika. Kwa sababu hiyo, maisha ya mamilioni ya watu wa hali ya chini yameboreka sana.

Hata hivyo, hatuwezi kupuuza jambo hili lenye kuhuzunisha: Mamia ya mamilioni ya watu bado wanateseka kutokana na vita, uhalifu, magonjwa, njaa, na matukio mengine yenye kuhuzunisha. Shirika la Ireland la kutoa misaada linaloitwa Concern linasema: “Watu 30,000 hufa kila siku kwa sababu ya umaskini.” Ingawa utumwa umeshutumiwa sana kwa karne nyingi na wateteaji wa marekebisho, bado unaendelea. Kitabu Disposable People—New Slavery in the Global Economy kinasema: “Leo kuna watumwa wengi kuliko wale watu wote walioibwa Afrika na kusafirishwa kupitia Bahari ya Atlantiki wakati wa biashara ya utumwa.”

Ni nini kimezuia jitihada za wanadamu za kuleta mabadiliko kamili na ya kudumu? Je, ni matajiri na watu wenye mamlaka, au mambo mengi zaidi yanahusika?

Vizuizi vya Mabadiliko

Kulingana na Neno la Mungu, Shetani Ibilisi ndiye hasa anayezuia jitihada za mwanadamu za kuleta haki ulimwenguni. Mtume Yohana anatueleza kwamba “ulimwengu mzima unakaa katika nguvu za yule mwovu.” (1 Yohana 5:19) Kwa kweli, hata leo, Shetani ndiye “anayeipotosha dunia nzima inayokaliwa.” (Ufunuo 12:9) Kabla ya uvutano mwovu wa Shetani kuondolewa, watu wanaoathiriwa na uovu na ukosefu wa haki wataendelea kuwepo. Hata hivyo, hali hii yenye kuhuzunisha ilitokeaje?

Wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, walipewa dunia ambayo ilikusudiwa kuwa makao makamilifu ya paradiso kwa ajili ya jamii yote ya kibinadamu, yaani, ulimwengu ambao ulikuwa ‘mwema sana.’ (Mwanzo 1:31) Ni nani aliyebadili mambo? Ni Shetani. Alitilia shaka haki ya Mungu ya kuweka sheria kuhusu jinsi wanaume na wanawake wanavyopaswa kujiendesha maishani. Alidai kwamba njia ya Mungu ya kutawala haikuwa ya haki. Aliwashawishi Adamu na Hawa wachague njia ya kujitegemea ili kujiamulia yaliyo mema na yaliyo mabaya. (Mwanzo 3:1-6) Jambo hilo lilitokeza kizuizi cha pili kwa jitihada za mwanadamu za kuleta ulimwengu wenye haki, yaani, dhambi na kutokamilika.—Waroma 5:12.

Kwa Nini Vimeruhusiwa?

Huenda wengine wakauliza: ‘Hata hivyo, kwa nini Mungu aliruhusu dhambi na kutokamilika viendelee?’ ‘Kwa nini hakutumia nguvu zake zisizo na mipaka kuwaharibu waasi hao na kuanzisha mambo upya?’ Huenda hilo lingekuwa suluhisho rahisi. Hata hivyo, matumizi ya mamlaka hutokeza maswali mazito. Je, si kweli kwamba kutumia mamlaka vibaya ni mojawapo ya mambo yanayowahangaisha maskini na watu wanaoonewa ulimwenguni? Je, si kweli kwamba watu wanyoofu huhangaika wakati mtawala fulani katili anapotumia mamlaka kumwangamiza yeyote asiyekubaliana na sera zake?

Ili kuwahakikishia watu wanyoofu kwamba Yeye si mtawala katili anayetumia vibaya mamlaka yake, Mungu aliamua, kwa muda mfupi tu, kumruhusu Shetani na wanadamu waasi watende bila kutegemea sheria na kanuni zake. Wakati ungethibitisha kwamba njia ya Mungu ya kutawala ndiyo tu iliyo sawa. Wakati ungeonyesha kwamba vizuizi vyovyote ambavyo Mungu hutuwekea vinatufaidi. Kwa kweli, matokeo mabaya ya uasi dhidi ya utawala wa Mungu tayari yamethibitisha ukweli huo. Matokeo hayo yamethibitisha kwamba Mungu ana haki kabisa ya kutumia nguvu zake kuu ili kukomesha uovu wote kwa wakati wake. Na hilo litatukia hivi karibuni.—Mwanzo 18:23-32; Kumbukumbu la Torati 32:4; Zaburi 37:9, 10, 38.

Kabla ya Mungu kuchukua hatua, tunalazimika kuishi katika mfumo huu usio na haki ‘tukiugua pamoja na kuwa katika maumivu pamoja.’ (Waroma 8:22) Hata tufanye jitihada gani ili kubadili mambo, hatuna uwezo wa kumwondoa Shetani, wala kuondoa kabisa kutokamilika kunakosababisha mateso yetu yote. Ni wazi kwamba hatuwezi kuondoa madhara ya dhambi ya Adamu iliyorithiwa.—Zaburi 49:7-9.

Yesu Kristo Ataleta Mabadiliko ya Kudumu

Je, hilo linamaanisha kwamba hakuna tumaini kabisa? La hasha. Mtu aliye na nguvu sana kuliko mwanadamu duni anayeweza kufa amepewa daraka la kuleta mabadiliko ya kudumu. Ni nani huyo? Ni Yesu Kristo. Anaelezwa katika Biblia kuwa Wakili Mkuu wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu.—Matendo 5:31.

Anangoja sasa “wakati uliowekwa” na Mungu ili kuchukua hatua. (Ufunuo 11:18) Atafanya nini hasa? Ataleta mabadiliko kwa ‘kurudisha mambo yote ambayo Mungu alisema kupitia kinywa cha manabii wake watakatifu wa nyakati za kale.’ (Matendo 3:21) Kwa mfano, Yesu “atamkomboa maskini anayelilia msaada, pia mwenye kuteseka na yeyote ambaye hana msaidizi. . . . Ataikomboa nafsi yao kutoka katika ukandamizaji na katika jeuri.” (Zaburi 72:12-16) Kupitia Yesu Kristo, Mungu anaahidi kukomesha “vita mpaka kwenye mwisho wa dunia.” (Zaburi 46:9) Anaahidi hivi: “Hakuna mkaaji [wa dunia yake iliyosafishwa] atakayesema: ‘Mimi ni mgonjwa.’” Vipofu, viziwi, vilema, naam, wote wanaoathiriwa na magonjwa watakuwa na afya kamilifu. (Isaya 33:24; 35:5, 6; Ufunuo 21:3, 4) Hata wale waliokufa karne nyingi zilizopita watafaidika. Mungu anaahidi kuwafufua wale walioathiriwa na ukosefu wa haki na ukandamizaji.—Yohana 5:28, 29.

Yesu Kristo hataleta mabadiliko nusu-nusu na yasiyodumu. Ataondoa kabisa vizuizi vyote ili kutokeza ulimwengu wenye haki kwelikweli. Ataondoa dhambi na kutokamilika, naye atamharibu Shetani Ibilisi na wote wanaofuata njia zake za uasi. (Ufunuo 19:19, 20; 20:1-3, 10) Taabu na mateso ambayo Mungu ameruhusu kwa muda ‘hayatazuka mara ya pili.’ (Nahumu 1:9) Hilo ndilo Yesu alikuwa akifikiria alipotufundisha kusali Ufalme wa Mungu uje na mapenzi ya Mungu yatendeke “duniani kama ilivyo mbinguni.”—Mathayo 6:10.

Lakini, huenda ukabisha hivi: ‘Yesu mwenyewe alisema kwamba “maskini watakuwepo sikuzote pamoja nasi.” Je, hilo halimaanishi kwamba sikuzote kutakuwepo na ukosefu wa haki na umaskini?’ (Mathayo 26:11) Naam, ni kweli kwamba Yesu alisema sikuzote kutakuwepo na watu maskini. Hata hivyo, muktadha wa maneno yake, kutia ndani ahadi za Neno la Mungu, huonyesha kwamba alimaanisha maskini watakuwepo sikuzote maadamu mfumo huu wa mambo unaendelea. Alijua kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kuondoa umaskini na ukosefu wa haki ulimwenguni. Pia, alijua kwamba angebadili mambo yote hayo. Hivi karibuni, ataleta mfumo wa mambo ulio mpya kabisa, yaani, “mbingu mpya na dunia mpya” ambamo maumivu, magonjwa, umaskini, na kifo vitakoma.—2 Petro 3:13; Ufunuo 21:1.

“Msisahau Kutenda Mema”

Je, hilo humaanisha kwamba ni bure kabisa kufanya yote tuwezayo ili kuwasaidia wengine? La hasha. Biblia inatutia moyo tuwasaidie wengine wanapokabili majaribu na hali zenye kutaabisha. Mfalme Sulemani wa kale aliandika hivi: “Usiwanyime watu mema wanayostahili, mkono wako ukiwa na uwezo wa kuyafanya.” (Methali 3:27) Mtume Paulo anatuhimiza: “Msisahau kutenda mema na kushiriki vitu pamoja na wengine.”—Waebrania 13:16.

Yesu Kristo mwenyewe alitutia moyo kufanya yote tuwezayo ili kuwasaidia wengine. Alieleza mfano wa Msamaria aliyemkuta mtu aliyepigwa na kuibiwa. Yesu alisema kwamba Msamaria huyo, ‘alimsikitikia’ mtu huyo hivi kwamba akatumia vitu vyake ili kufunga majeraha ya mtu huyo aliyepigwa, na kumsaidia kupata nafuu kutokana na shambulizi hilo. (Luka 10:29-37) Ni kweli kwamba Msamaria huyo mwenye huruma hakuubadili ulimwengu, lakini alileta badiliko kubwa katika maisha ya mtu huyo. Tunaweza kutenda vivyo hivyo.

Hata hivyo, Yesu Kristo anaweza kufanya zaidi kuliko kumsaidia mtu mmoja-mmoja tu. Kwa kweli, yeye anaweza kuleta mabadiliko, naye atafanya hivyo karibuni sana. Atakapoleta mabadiliko hayo, watu wanaoathiriwa leo na hali za ukosefu wa haki wataweza kuboresha maisha yao, nao watafurahia amani na usalama wa kweli.—Zaburi 4:8; 37:10, 11.

Tunapoendelea kungojea mabadiliko hayo, tusisite kamwe kufanya yote tuwezayo, kiroho na kimwili, ‘kuwatendea mema’ wote wanaoathiriwa na ulimwengu huu usio na haki.—Wagalatia 6:10.

[Picha katika ukurasa wa 5]

Florence Nightingale alileta mabadiliko muhimu na ya kudumu katika nyanja ya uuguzi

[Hisani]

Courtesy National Library of Medicine

[Picha katika ukurasa wa 7]

Wafuasi wa Kristo huwatendea wengine mema

[Picha katika ukurasa wa 4]

The Star, Johannesburg, S.A.