Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Fidia Hutukuza Uadilifu wa Mungu

Fidia Hutukuza Uadilifu wa Mungu

Fidia Hutukuza Uadilifu wa Mungu

BAADA ya uasi wa Adamu na Hawa, Yehova alitangaza kusudi lake la kutokeza Uzao ambaye angetiwa jeraha kwenye kisigino. (Mwanzo 3:15) Jambo hilo lilitimia wakati adui za Mungu waliposababisha kifo cha Yesu Kristo juu ya mti wa mateso. (Wagalatia 3:13, 16) Yesu hakuwa na dhambi kwa sababu mimba yake ilitungwa kimuujiza ndani ya tumbo la bikira kwa nguvu za roho takatifu. Hivyo, damu yake iliyomwagwa ingetumiwa kuwa malipo ya fidia ya kuwaweka huru wanadamu ambao walirithi dhambi na kifo kutoka kwa Adamu.—Waroma 5:12, 19.

Hakuna kitu kinachoweza kumzuia Mungu Mweza-Yote, Yehova, asitimize makusudi yake. Hivyo, baada ya wanadamu kuanguka katika dhambi, kwa maoni ya Yehova tayari fidia ilikuwa imelipwa na angeweza kushughulika na wale walioweka imani katika utimizo wa ahadi zake. Hilo liliwawezesha wazao wenye dhambi wa Adamu kama vile Enoko, Noa, na Abrahamu, kutembea pamoja na Mungu na kuwa rafiki zake, bila kuchafua utakatifu Wake.—Mwanzo 5:24; 6:9; Yakobo 2:23.

Watu fulani ambao walimwamini Yehova walitenda dhambi nzito. Mfano mmoja ni Mfalme Daudi. Huenda ukauliza hivi, ‘Kwa nini Yehova aliendelea kumbariki Mfalme Daudi baada ya yeye kufanya uzinzi na Bath-sheba na kusababisha kifo cha mume wake, Uria?’ Sababu moja muhimu ni kwamba Daudi alitubu kikweli na alikuwa na imani. (2 Samweli 11:1-17; 12:1-14) Kwa msingi wa dhabihu ya Yesu Kristo ambayo ingetolewa baadaye, Mungu angeweza kusamehe dhambi za Daudi aliyetubu na bado adumishe haki na uadilifu Wake. (Zaburi 32:1, 2) Ili kuthibitisha hilo, Biblia inaeleza jambo bora zaidi ambalo limetimizwa na fidia ya Yesu, yaani, “ili kuonyesha wazi uadilifu [wa Mungu] mwenyewe, kwa sababu alikuwa akizisamehe dhambi zilizotokea wakati uliopita” na “katika majira haya yaliyopo.”—Waroma 3:25, 26.

Naam, wanadamu wanapata baraka nyingi kwa sababu ya thamani ya damu ya Yesu. Kwa msingi wa fidia wanadamu wenye dhambi ambao wanatubu wanaweza kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Mungu. Isitoshe, fidia itawawezesha wafu kufufuliwa na kuishi katika ulimwengu mpya wa Mungu. Hiyo itatia ndani watumishi waaminifu wa Mungu waliokufa kabla ya Yesu kulipa fidia, na hata wengi waliokufa bila kumjua Mungu na kumwabudu. Biblia inasema hivi: “Kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia.” (Matendo 24:15) Wakati huo, kwa msingi wa fidia, Yehova atawapa wanadamu wote watiifu uzima wa milele. (Yohana 3:36) Yesu mwenyewe alisema: “Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.” (Yohana 3:16) Wanadamu watapata faida hizo zote kwa sababu ya maandalizi ya Mungu ya dhabihu ya fidia.

Hata hivyo, jambo kuu zaidi kuhusu fidia, si faida zinazotokana nayo. Jambo muhimu zaidi ni kile ambacho fidia ya Kristo inatimiza kuhusiana na jina la Yehova. Fidia inathibitisha kwamba Yehova ni Mungu mwenye haki kamilifu ambaye anaweza kushughulika na wanadamu wenye dhambi huku akiendelea kuwa safi na mtakatifu. Ikiwa Mungu hangekusudia kuandaa fidia, hakuna mzao wa Adamu, kutia ndani Enoko, Noa, na Abrahamu, ambaye angeweza kutembea pamoja na Yehova au kuwa rafiki yake. Mtunga-zaburi alitambua jambo hilo, naye akaandika: “Kama ungekuwa unaangalia makosa, Ee Yah, Ee Yehova, ni nani angesimama?” (Zaburi 130:3) Tunapaswa kumshukuru sana Yehova kwa kumtuma Mwana wake mpendwa duniani na vilevile kumshukuru Yesu kwa kukubali kwa hiari kutoa uhai wake kuwa fidia kwa ajili yetu!—Marko 10:45.