Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Yehova Hatakuacha Hata Kidogo

Yehova Hatakuacha Hata Kidogo

Yehova Hatakuacha Hata Kidogo

WAKRISTO huko Yudea walikuwa wanakabili upinzani mkali, na ilibidi wavumilie maoni ya watu waliopenda vitu vya kimwili. Ili kuwatia moyo, mtume Paulo alinukuu maneno ambayo Yehova aliwaambia Waisraeli walipokuwa wakiingia katika Nchi ya Ahadi. Paulo aliandika: “Sitakuacha wala kukutupa hata kidogo.” (Waebrania 13:5; Kumbukumbu la Torati 31:6) Bila shaka, ahadi hiyo iliwaimarisha Wakristo Waebrania wa karne ya kwanza.

Ahadi hiyohiyo inapaswa ituimarishe ili tukabiliane na mahangaiko ya kuishi katika “nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo.” (2 Timotheo 3:1) Ikiwa tunamtumaini Yehova na kutenda anavyotaka, atatutegemeza hata katika hali ngumu sana. Ili kuona jinsi Yehova anavyotimiza ahadi hiyo, acheni tuzungumzie hali ya kupoteza kazi ghafula.

Kukabili Mambo Yasiyotazamiwa

Idadi ya watu wasio na kazi inaongezeka ulimwenguni pote. Kulingana na gazeti moja la Poland, ukosefu wa kazi unaonwa kuwa “mojawapo ya matatizo magumu zaidi ya kijamii na kiuchumi.” Hilo linaathiri pia mataifa yaliyoendelea kiviwanda. Kwa mfano, hata miongoni mwa wanachama wa Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo, kufikia mwaka wa 2004 idadi ya watu wasio na kazi ilikuwa “imezidi milioni 32, idadi kubwa zaidi kuliko ile ya wakati wa Mshuko Mkubwa wa Kiuchumi wa miaka ya 1930.” Nchini Poland, Ofisi Kuu ya Takwimu iliorodhesha watu milioni tatu wasio na kazi kufikia Desemba 2003. Idadi hiyo “ni asilimia 18 ya watu ambao wamefikia umri wa kufanya kazi.” Uchunguzi fulani ulionyesha kwamba ukosefu wa kazi miongoni mwa Waafrika weusi huko Afrika Kusini ulifikia asilimia 47.8 mwaka wa 2002!

Watu wengi, kutia ndani watumishi wa Yehova huogopa sana kufutwa au kusimamishwa kazi ghafula. “Wakati na tukio lisilotazamiwa” humpata yeyote. (Mhubiri 9:11) Huenda tukasema kama mtunga-zaburi Daudi alivyosema: “Taabu za moyo wangu zimeongezeka.” (Zaburi 25:17) Je, unaweza kukabiliana na hali ngumu kama hizo? Zinaweza kukuathiri kihisia, kiroho, na kimwili. Ikiwa umefutwa kazi, je, unaweza kurudia hali yako ya zamani?

Kukabiliana na Matatizo ya Kihisia

Kulingana na mtaalamu wa akili Janusz Wietrzyński “wanaume ndio huumia zaidi wanapopoteza kazi” kwa sababu kwa kawaida wao hasa ndio hutafuta riziki ya familia. Janusz alisema kwamba kupoteza kazi kunaweza kumfanya mwanamume awe na ‘hisia mbalimbali,’ kama vile hasira na kuvunjika moyo. Baba ambaye amesimamishwa kazi anaweza kuacha kujiheshimu na kuanza “kuzozana na familia yake.”

Adam, baba Mkristo mwenye watoto wawili, anaeleza jinsi alivyohisi alipofutwa kazi: “Nilikasirika haraka; na kila kitu kiliniudhi. Hata usiku niliota kuhusu kazi na jinsi ya kutosheleza mahitaji ya watoto wangu na mke wangu ambaye pia alikuwa amesimamishwa kazi ghafula.” Ryszard na Mariola, wenzi wa ndoa walio na mtoto mmoja, walipopoteza njia yao ya kupata riziki, walikuwa na deni kubwa la benki. Mariola anasema: “Kila wakati nilisumbuka kihisia, dhamiri yangu ilinifanya nihisi kwamba nilikosea kuchukua mkopo huo. Nilikuwa nikijilaumu.” Tunapokabili hali kama hizo, tunaweza kukasirika, kuwa na wasiwasi, au uchungu, na tunaweza kulemewa kihisia. Tunawezaje basi kudhibiti hisia zisizofaa ambazo huenda tukawa nazo?

Biblia inatoa shauri linalofaa kuhusu jinsi ya kudumisha mtazamo unaofaa. Mtume Paulo alihimiza: “Msihangaike juu ya kitu chochote, bali katika kila jambo kwa sala na dua pamoja na kutoa shukrani maombi yenu na yajulishwe Mungu; na amani ya Mungu yenye ubora unaozidi fikira zote itailinda mioyo yenu na nguvu zenu za akili kwa njia ya Kristo Yesu.” (Wafilipi 4:6, 7) Tukimwendea Yehova katika sala tutapata “amani ya Mungu,” utulivu wa akili unaotegemea imani yetu kwake. Irena, mke wa Adam, anasema: “Katika sala zetu tulimwambia Yehova kuhusu hali yetu na jinsi ambavyo tungerahisisha maisha yetu hata zaidi. Mume wangu, ambaye kwa kawaida huwa na mahangaiko, alianza kuona kwamba tutapata suluhisho.”

Ikiwa umefutwa kazi bila kutarajia, unaweza kutumia shauri ambalo Yesu Kristo alitoa katika Mahubiri ya Mlimani, aliposema: “Acheni kuhangaika juu ya nafsi zenu kuhusu kile mtakachokula au kile mtakachokunywa, au juu ya miili yenu kuhusu kile mtakachovaa. . . . Endeleeni kuutafuta kwanza ufalme na uadilifu wake, nanyi mtaongezewa hivi vitu vingine vyote.” (Mathayo 6:25, 33) Ryszard na Mariola walitumia shauri hilo kukabiliana na hisia zao. Mariola anasema: “Sikuzote mume wangu alinitia moyo na kukazia akilini mwangu kwamba Yehova hatatuacha.” Mume wake anaongeza: “Kwa kusali pamoja bila kuacha, tumemkaribia Mungu na kukaribiana zaidi, na hilo limetupa faraja tunayohitaji.”

Roho takatifu ya Mungu itatusaidia pia. Sifa ya kujizuia, ambayo roho inaweza kutokeza ndani yetu, inaweza kutusaidia kupata utulivu. (Wagalatia 5:22, 23) Huenda isiwe rahisi, lakini inawezekana kwa sababu Yesu aliahidi kwamba “Baba aliye mbinguni [atawapa] . . . roho takatifu wale wanaomwomba.”—Luka 11:13; 1 Yohana 5:14, 15.

Usipuuze Mahitaji Yako ya Kiroho

Kusimamishwa kazi bila kutarajia kunaweza kumhangaisha hata Mkristo mwenye usawaziko sana. Hata hivyo, hatupaswi kupuuza mahitaji yetu ya kiroho. Kwa mfano, mfikirie Musa mwenye umri wa miaka 40, ambaye maisha yake yote yalibadilika alipopoteza cheo chake katika nyumba ya kifalme na kulazimika kuwa mchungaji, kazi iliyodharauliwa sana na Wamisri. (Mwanzo 46:34) Musa alilazimika kuzoea hali hiyo mpya. Kwa miaka 40 iliyofuata, aliacha Yehova amfinyange na kumtayarisha kwa ajili ya mgawo mpya uliokuwa mbele yake. (Kutoka 2:11-22; Matendo 7:29, 30; Waebrania 11:24-26) Licha ya matatizo, Musa alizingatia mambo ya kiroho na alikuwa tayari kufundishwa na Yehova. Tusiruhusu kamwe hali mbaya zifanye tusahau mambo ya kiroho!

Ingawa kupoteza kazi ghafula kunaweza kufadhaisha sana, huo ndio wakati unaofaa kuimarisha uhusiano wetu pamoja na Yehova Mungu na watu wake. Hivyo ndivyo Adam aliyetangulia kutajwa alivyohisi. Anasema: “Mimi na mke wangu tulipofutwa kazi, hatukuwahi kufikiria kuacha kuhudhuria mikutano ya Kikristo au kupunguza bidii yetu ya kuhubiri. Mtazamo huo ulitusaidia kutohangaika sana kuhusu kesho.” Ryszard ana maoni kama hayo, anasema: “Kama si mikutano na huduma, hatungeweza kuvumilia; bila shaka tungemezwa na mahangaiko. Kuzungumzia mambo ya kiroho pamoja na wengine hututia moyo, kwa sababu hutufanya tuwahangaikie badala ya kujihangaikia.”—Wafilipi 2:4.

Naam, badala ya kuhangaikia sana kazi, jaribu kutumia wakati ulio nao kufanya mambo ya kiroho, kujifunza kibinafsi, kushughulikia mambo ya kutaniko, au kuongeza huduma yako. Badala ya kuishi bila kufanya lolote, utakuwa na “mengi ya kufanya katika kazi ya Bwana,” na hilo litakuletea shangwe wewe na mtu yeyote mnyoofu anayekubali ujumbe wa Ufalme ambao unahubiri.—1 Wakorintho 15:58.

Kutosheleza Mahitaji ya Kimwili ya Familia Yako

Hata hivyo, chakula cha kiroho hakiwezi kujaza tumbo lisilo na kitu. Tunapaswa kukumbuka kanuni hii: “Hakika ikiwa yeyote hawaandalii mahitaji wale walio wake mwenyewe, na hasa wale walio washiriki wa nyumba yake, ameikana imani naye ni mbaya kuliko mtu asiye na imani.” (1 Timotheo 5:8) Adam anasema hivi: “Ingawa akina ndugu kutanikoni wako tayari kutusaidia kimwili, tukiwa Wakristo, tunapaswa kutafuta kazi.” Yehova na watu wake wanaweza kutusaidia, lakini tusisahau kamwe kwamba tunapaswa kuchukua hatua ya kutafuta kazi.

Utafanyaje hivyo? Adam anaeleza: “Usikae kitako ukingojea Mungu akusaidie au afanye muujiza. Unapotafuta kazi, usisite kujitambulisha kuwa Shahidi wa Yehova. Waajiri huthamini hilo.” Ryszard anatoa shauri hili: “Muulize yeyote unayemjua kuhusu nafasi za kazi, endelea kuulizia kazi kwenye mashirika ya kuwatafutia watu kazi, soma matangazo ya kazi, kama yale yanayosema: ‘Tunatafuta mwanamke wa kumtunza mlemavu’; au ‘Kazi ya muda: Kuchuna kahawa.’ Usichoke kutafuta kazi! Usichague-chague kazi, hata ikiwa utalazimika kufanya kazi ya hali ya chini au isiyopatana na miradi yako.”

Naam, “Yehova ni msaidizi [wako].” ‘Hatakuacha wala kukutupa hata kidogo.’ (Waebrania 13:5, 6) Usihangaike kupita kiasi. Mtunga-zaburi Daudi aliandika: “Mkabidhi Yehova njia yako, na kumtegemea, naye mwenyewe atatenda.” (Zaburi 37:5) ‘Kumkabidhi Yehova njia yetu’ kunamaanisha kumtegemea na kufanya mambo kulingana na mapenzi yake hata hali zinapokuwa ngumu.

Adam na Irena walipata riziki kwa kuosha madirisha na ngazi, na hawakutumia pesa ovyoovyo. Pia, walitembelea kwa ukawaida vituo vya kuwatafutia watu kazi. Irena anasema: “Sikuzote tulipata msaada tulipouhitaji.” Mume wake anaongeza: “Tumekuja kugundua kwamba mambo fulani tuliyotaja katika sala zetu hayakupatana na mapenzi ya Mungu. Hilo limetufunza kutegemea hekima ya Mungu na kutotenda kulingana na uelewaji wetu. Ni afadhali kutulia na kungoja suluhisho kutoka kwa Mungu.”—Yakobo 1:4.

Ryszard na Mariola walifanya kazi mbalimbali za hali ya chini na wakati huohuo wakahubiri katika maeneo yenye uhitaji mkubwa. Ryszard anasema: “Tulipata kazi tulizohitaji wakati ambapo hatukuwa na chakula chochote. Tulikataa kazi zenye mshahara mnono ambazo zingehitilafiana na utendaji wetu wa kitheokrasi. Tuliona ni afadhali kumngojea Yehova.” Wanaamini kwamba Yehova aliongoza mambo na kuwawezesha kukodi nyumba kwa bei nafuu na hatimaye Ryszard akapata kazi.

Kupoteza njia ya kupata riziki kunaweza kuvunja moyo sana, lakini kwa nini usione hiyo kuwa nafasi nzuri ya kujithibitishia kwamba Yehova hatakuacha hata kidogo? Yehova anakujali. (1 Petro 5:6, 7) Ameahidi hivi kupitia nabii Isaya: “Usitazame huku na huku, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Nitakusaidia kwelikweli.” (Isaya 41:10) Usiruhusu kamwe tukio lisilotazamiwa, kutia ndani kufutwa kazi, likudhoofishe. Fanya yote uwezayo, kisha mengine umwachie Yehova. Mngojee Yehova “kimyakimya.” (Maombolezo 3:26) Utapata baraka nyingi.—Yeremia 17:7.

[Picha katika ukurasa wa 9]

Tumia wakati kwa ajili ya mambo ya kiroho

[Picha katika ukurasa wa 10]

Jifunze kutumia pesa vizuri, na usichague-chague kazi