Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kataa Mawazo Yasiyofaa!

Kataa Mawazo Yasiyofaa!

Kataa Mawazo Yasiyofaa!

MZEE wa ukoo Ayubu alipopatwa na msiba alitembelewa na rafiki zake watatu, Elifazi, Bildadi, na Sofari. Walikuja kumsikitikia na kumfariji. (Ayubu 2:11) Kati ya watu hao watatu, Elifazi ndiye aliyekuwa mwenye uvutano zaidi na mwenye umri mkubwa. Alikuwa wa kwanza kusema, naye alikuwa na mengi zaidi ya kusema. Hotuba tatu za Elifazi zilionyesha nini kuhusu kufikiri kwake?

Elifazi alisema hivi kuhusu maono yasiyo ya kibinadamu aliyoona: “Roho fulani ikapita juu ya uso wangu; nywele za mwili wangu zikaanza kusimama. Ikaanza kusimama tuli, lakini sikuitambua sura yake; umbo fulani lilikuwa mbele ya macho yangu; kulikuwa na utulivu, na sasa nikasikia sauti.” (Ayubu 4:15, 16) Ni roho ya aina gani iliyoathiri kufikiri kwa Elifazi? Maneno yenye kushutumu yaliyosemwa yalionyesha kwamba kwa hakika roho hiyo haikuwa mmoja wa malaika waadilifu wa Mungu. (Ayubu 4:17, 18) Ilikuwa roho mwovu. Kama sivyo, kwa nini Yehova alimkaripia Elifazi na wenzake wawili kwa kuwa walisema uwongo? (Ayubu 42:7) Naam, Elifazi aliathiriwa na roho mwovu. Maneno yake yalidhihirisha kwamba fikira zake hazikuwa kama za Mungu.

Tunaweza kutambua mawazo gani katika maneno ya Elifazi? Kwa nini ni muhimu kujilinda dhidi ya mawazo yasiyofaa? Na ni hatua gani tunazoweza kuchukua ili kukataa mawazo hayo?

“Yeye Hana Imani Katika Watumishi Wake”

Katika hotuba zote tatu, Elifazi alionyesha wazo la kwamba Mungu ni mwenye kudai mengi mno hivi kwamba hakuna jambo watumishi wake wanalofanya linalompendeza. Elifazi alimwambia Ayubu hivi: “Hata watumishi wake, Mungu hana imani nao; na malaika wake huwaona wana kosa.” (Ayubu 4:18, BHN) Baadaye Elifazi alisema hivi kumhusu Mungu: “Yeye hana imani na watakatifu wake, na mbingu zenyewe kwa kweli si safi machoni pake.” (Ayubu 15:15) Naye akauliza: “Je, Mweza-Yote anapendezwa kwa vyovyote kwa kuwa wewe ni mwadilifu?” (Ayubu 22:3) Bildadi alikubaliana na maoni hayo kwa kuwa alisema hivi: “Kuna hata mwezi, nao si mwangavu; nazo nyota zenyewe si safi machoni pake [Mungu].”—Ayubu 25:5.

Tunapaswa kujihadhari ili tusiathiriwe na kufikiri kwa namna hiyo. Kunaweza kutufanya tufikiri kwamba Mungu anatudai mambo mengi mno. Kufikiri kwa njia hiyo kunahatarisha uhusiano wetu pamoja na Yehova. Isitoshe, tukiathiriwa na kufikiri kwa namna hiyo, tutaitikiaje tunapotiwa nidhamu? Badala ya kukubali rekebisho kwa unyenyekevu, huenda moyo wetu ‘ukawa na ghadhabu juu ya Yehova’ na hata tunaweza kumwekea kinyongo. (Methali 19:3) Hakika hilo linaweza kuharibu uhusiano wetu pamoja na Mungu.

“Je, Mwanamume Anaweza Kuwa na Faida kwa Mungu?”

Wazo la kwamba Mungu ni mwenye kudai mengi mno linahusiana sana na maoni ya kwamba Mungu huona wanadamu kuwa bure kabisa. Hotuba ya tatu ya Elifazi ina swali hili: “Je, mwanamume anaweza kuwa na faida kwa Mungu mwenyewe, kwamba mtu mwenye ufahamu awe na faida kwake?” (Ayubu 22:2) Elifazi alikuwa akimaanisha kwamba Mungu huona mwanadamu kuwa bure kabisa. Vivyo hivyo, Bildadi alisema hivi: “Mwanadamu anayeweza kufa anawezaje kuwa upande wa haki mbele za Mungu, au, mtu aliyezaliwa na mwanamke anawezaje kuwa safi?” (Ayubu 25:4) Kulingana na maoni hayo, Ayubu, mwanadamu duni anayeweza kufa, angewezaje kudai kuwa mwadilifu mbele za Mungu?

Watu fulani leo wanajiona kuwa hawafai. Huenda wanahisi hivyo kwa sababu ya malezi yao, matatizo ya maisha, au kwa sababu ya chuki kuelekea jamii au kabila lao. Lakini Shetani na roho wake waovu pia wanafurahia kumfanya mtu ahisi kwamba hafai. Wanapomfanya ahisi kwamba Mungu Mweza-Yote hafurahii chochote anachofanya, inakuwa rahisi sana kwa mtu huyo kuvunjika moyo. Baada ya muda, mtu huyo anaweza kupeperushwa, na hata kujiondoa kwa Mungu aliye hai.—Waebrania 2:1; 3:12.

Uzee na magonjwa hutuwekea vizuizi. Huenda ikaonekana tunatimiza tu sehemu ndogo sana katika utumishi wa Ufalme tukilinganisha na yale tuliyofanya tulipokuwa vijana wenye nguvu na afya nzuri. Ni muhimu kutambua kwamba Shetani na roho wake waovu wanataka tuhisi kwamba Mungu hafurahii yale tunayofanya. Tunapaswa kukataa kufikiri kwa namna hiyo.

Jinsi ya Kukataa Mawazo Yasiyofaa

Licha ya kuteswa na Shetani Ibilisi, Ayubu alisema hivi: “Mpaka nitakapokata pumzi, sitajiondolea utimilifu wangu!” (Ayubu 27:5) Kwa kuwa alimpenda Mungu, Ayubu aliazimia kudumisha utimilifu wake licha ya yale yaliyompata, naye hakuruhusu jambo lolote libadili azimio lake. Hapa pana jambo muhimu linaloweza kutusaidia kukataa mawazo yasiyofaa. Tunapaswa kuelewa vizuri upendo wa Mungu na kusitawisha uthamini kwa ajili ya upendo huo. Pia tunahitaji kumpenda Mungu zaidi. Tunatimiza hilo kwa kujifunza kwa ukawaida Neno la Mungu, kutafakari yale tunayojifunza, na kusali.

Kwa mfano, andiko la Yohana 3:16 linasema: “Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee.” Yehova anawapenda sana wanadamu, na upendo huo unaonekana kwa jinsi ambavyo ameshughulika nao. Kutafakari mifano ya kale kunapaswa kutufanya tumthamini na kumpenda Yehova zaidi, na hivyo kukataa mawazo yasiyofaa.

Fikiria jinsi Yehova alivyoshughulika na Abrahamu uharibifu wa Sodoma na Gomora ulipokuwa unakaribia. Abrahamu alimuuliza Yehova mara nane kuhusu hukumu Yake. Yehova hakukasirika kamwe. Badala yake, majibu yake yalimpa Abrahamu uhakika na faraja. (Mwanzo 18:22-33) Baadaye Mungu alipomwokoa Loti na familia yake kutoka Sodoma, Loti aliomba akimbilie jiji la karibu badala ya kwenda milimani. Yehova alijibu hivi: “Haya, nakujali kwa kadiri hii pia kwa vile sitaliangamiza jiji ambalo umesema.” (Mwanzo 19:18-22) Je, masimulizi hayo yanaonyesha Yehova kuwa mtawala mwenye kudai mengi mno, asiye na upendo, na anayetawala kimabavu? La. Yanamwonyesha jinsi alivyo kwa hakika, yaani, Mtawala mwenye upendo, fadhili, rehema, na anayejali.

Mifano ya Haruni, Daudi, na Manase wa Israeli la kale inakanusha wazo la kwamba Mungu anatafuta makosa na kwamba hakuna mtu anayeweza kumfurahisha. Haruni alifanya makosa matatu mazito. Alitengeneza ndama ya dhahabu, alijiunga na Miriamu dada yake kumshutumu Musa, na alikosa kumtakasa na kumheshimu Mungu huko Meriba. Hata hivyo, Yehova aliona sifa nzuri za Haruni naye akamruhusu aendelee kutumika akiwa kuhani mkuu hadi kifo chake.—Kutoka 32:3, 4; Hesabu 12:1, 2; 20:9-13.

Mfalme Daudi alifanya dhambi nzito wakati wa utawala wake. Hizo ni pamoja na uzinzi, njama ya kumuua mtu asiye na hatia, na kuhesabu watu isivyo halali. Hata hivyo, Yehova alitambua toba ya Daudi naye akatimiza kwa ushikamanifu agano la Ufalme kwa kumruhusu Daudi atumike akiwa mfalme hadi kifo chake.—2 Samweli 12:9; 1 Mambo ya Nyakati 21:1-7.

Manase Mfalme wa Yuda alijenga madhabahu kwa ajili ya Baali, akapitisha wanawe motoni, akaendeleza mazoea ya kuwasiliana na pepo, naye akajenga madhabahu ya dini ya uwongo katika nyua za hekalu. Hata hivyo, baada ya kuonyesha toba ya kweli, Yehova alimsamehe, akamweka huru kutoka utekwani, naye akamruhusu atawale tena akiwa mfalme. (2 Mambo ya Nyakati 33:1-13) Je, hivyo ndivyo Mungu asiyefurahishwa na mtu yeyote anavyotenda? La hasha!

Mshtaki wa Uwongo Ndiye Mwenye Hatia

Haitushangazi kwamba Shetani ndiye anayefanya mambo yaleyale anayomshutumu Yehova kuwa anafanya. Shetani ni mkatili na anadai mengi. Hilo linaweza kuonekana waziwazi katika mazoea ya kudhabihu watoto yaliyohusiana na ibada ya uwongo wakati wa kale. Waisraeli waasi-imani waliwateketeza motoni wana na binti zao, jambo ambalo halikuingia kamwe moyoni mwa Yehova.—Yeremia 7:31.

Shetani ndiye anayetafuta makosa wala si Yehova. Andiko la Ufunuo 12:10 humtaja Shetani kuwa “mshtaki wa ndugu zetu . . . , anayewashtaki mchana na usiku mbele za Mungu wetu!” Kwa upande mwingine, mtunga-zaburi aliimba hivi kumhusu Yehova: “Kama ungekuwa unaangalia makosa, Ee Yah, Ee Yehova, ni nani angesimama? Kwa maana kwako wewe kuna msamaha wa kweli.”—Zaburi 130:3, 4.

Wakati Ambapo Hakutakuwa na Mawazo Yasiyofaa

Ni wazi kwamba malaika walihisi kitulizo Shetani Ibilisi na roho wake waovu walipotupwa kutoka mbinguni. (Ufunuo 12:7-9) Baada ya hapo, roho hao waovu hawangekuwa tena na uvutano wowote juu ya utendaji mbalimbali wa familia ya Yehova ya kimalaika mbinguni.—Danieli 10:13.

Hivi karibuni wakaaji wa dunia watashangilia. Hivi punde, malaika kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa abiso na mnyororo mkubwa mkononi mwake atamfunga Shetani na roho wake waovu na kuwatupa ndani ya abiso, yaani, hali ya kutotenda. (Ufunuo 20:1-3) Tutapata kitulizo kama nini hilo litakapotokea!

Kwa sasa, tunapaswa kujihadhari tusiwe na mawazo yasiyofaa. Mawazo mabaya yanapoanza kuingia akilini mwetu, tunahitaji kuyakataa kwa kukaza akili zetu juu ya upendo wa Yehova. Ndipo ‘amani ya Mungu yenye ubora unaozidi fikira zote itailinda mioyo yetu na nguvu zetu za akili.’—Wafilipi 4:6, 7.

[Picha katika ukurasa wa 26]

Ayubu alikataa mawazo yasiyofaa

[Picha katika ukurasa wa 28]

Loti alijifunza kwamba Yehova ni Mtawala anayejali