Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Kwa kuwa Mfalme Sulemani wa Israeli la kale aliacha kuwa mwaminifu kwa Mungu wakati wa uzee wake, je, tunaweza kukata kauli kwamba hatafufuliwa?—1 Wafalme 11:3-9.

Ingawa Biblia inaorodhesha baadhi ya majina ya wanaume na wanawake waaminifu ambao bila shaka watafufuliwa, haielezi kihususa kuhusu matumaini ya ufufuo ya kila mtu ambaye inataja. (Waebrania 11:1-40) Lakini katika kisa cha Sulemani, tunaweza kuelewa hukumu ya Mungu kwa kulinganisha yale yaliyotukia kwa Sulemani alipokufa na yale yaliyotukia kwa waaminifu fulani walipokufa.

Maandiko yanazungumzia hali mbili ambazo zinaweza kuwapata watu wanapokufa, yaani, hali ya kutokuwapo kwa muda na hali ya kutokuwapo milele. Wale wanaohukumiwa kutostahili kufufuliwa wanatupwa katika “Gehena,” au “lile ziwa la moto,” na kulingana na Biblia maneno hayo yanamaanisha kifo cha milele. (Mathayo 5:22; Marko 9:47, 48; Ufunuo 20:14) Watu hao wanatia ndani wanadamu wawili wa kwanza, Adamu na Hawa, yule msaliti Yuda Iskariote, na watu fulani waliokufa wakati Mungu alipotekeleza hukumu juu yao, kama vile watu wa siku za Noa na wakaaji wa Sodoma na Gomora. * Wanapokufa, wale watakaofufuliwa wanaenda katika Kaburi, yaani, Sheoli au Hadesi, katika lugha za awali za Biblia. Ikizungumzia wakati ujao wa watu hao watakaofufuliwa, Biblia inasema: “Bahari ikawatoa wale wafu waliokuwa ndani yake, na kifo na Kaburi vikawatoa wale wafu waliokuwa ndani yake, nao walihukumiwa kila mmoja kulingana na matendo yake.”—Ufunuo 20:13.

Hivyo, waaminifu wanaozungumziwa katika Waebrania sura ya 11, sasa wako katika Sheoli, au Hadesi, wakingojea ufufuo. Kati yao kuna watumishi washikamanifu wa Mungu kama vile Abrahamu, Musa, na Daudi. Sasa ona jinsi Biblia inavyosema kuhusu kifo chao. Yehova alimwambia Abrahamu hivi: “Lakini wewe, utaenda kwa mababu zako kwa amani; utazikwa katika uzee mwema.” (Mwanzo 15:15) Yehova alimwambia Musa: “Tazama! Unalala pamoja na mababu zako.” (Kumbukumbu la Torati 31:16) Kuhusu Daudi, baba ya Sulemani, Biblia inasema: “Daudi akalala pamoja na mababu zake, akazikwa katika Jiji la Daudi.” (1 Wafalme 2:10) Hivyo, usemi ‘mtu kulala pamoja na mababu zake’ ni njia nyingine ya kusema kwamba mtu huyo alienda katika Sheoli.

Ni nini kilichotukia Sulemani alipokufa? Biblia inajibu hivi: “Siku ambazo Sulemani alitawala katika Yerusalemu juu ya Israeli yote zilikuwa miaka 40. Kisha Sulemani akalala pamoja na mababu zake, akazikwa katika Jiji la Daudi baba yake.” (1 Wafalme 11:42, 43) Hivyo, yaelekea ni jambo linalopatana na akili kukata kauli kwamba Sulemani yuko katika Sheoli, au Hadesi, naye atafufuliwa kutoka humo.

Jambo hilo linaonyesha kwamba kuna uwezekano wa kufufuliwa kwa watu ambao Biblia inasema kihususa kwamba ‘walilala pamoja na mababu zao.’ Kwa kweli, maneno kama hayo yanatumiwa kuhusu wafalme wengi ambao walitawala baada ya Sulemani, ingawa hawakuwa waaminifu. Hilo si jambo lisiloweza kuaminika, kwa kuwa “kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia.” (Matendo 24:15) Bila shaka, baada tu ya “wote waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho” kuamshwa, tutajua kwa hakika ni nani ambao wamepata pendeleo la kufufuliwa. (Yohana 5:28, 29) Hivyo, badala ya kukata kauli kwamba mtu fulani wa zamani atafufuliwa au hatafufuliwa, na tungojee, huku tukiwa na hakika kwamba Yehova atatoa uamuzi mkamilifu.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 4 Ona ukurasa wa 30-31 wa toleo la Mnara wa Mlinzi la Juni 1, 1988.