Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mafundisho ya Kweli Yanayompendeza Mungu

Mafundisho ya Kweli Yanayompendeza Mungu

 Mafundisho ya Kweli Yanayompendeza Mungu

ILI watu duniani waweze kujua mafundisho ya kweli yanayompendeza Mungu, ni lazima yeye awafunulie mawazo yake. Ni lazima pia ahakikishe kwamba ufunuo huo unapatikana kwa wote. Bila kufanya hivyo, wanadamu hawawezi kujua mafundisho, ibada, na mwenendo ambao Mungu hukubali. Je, Mungu ametoa habari hizo? Ikiwa ndivyo, amefanyaje hivyo?

Je, mwanadamu anayeishi kwa makumi kadhaa ya miaka anaweza kutumiwa na Mungu kuwasilisha ujumbe Wake kwa wanadamu wote kwa kuzungumza nao moja kwa moja? La. Lakini kitabu kilichoandikwa kinaweza kutumiwa kuwasilisha ujumbe huo. Kwa hiyo, je, haingefaa kuwasilisha ufunuo huo kutoka kwa Mungu kupitia kitabu fulani? Biblia ni mojawapo ya vitabu vya kale vinavyodai kwamba viliongozwa na roho ya Mungu. Mwandikaji mmoja wa Biblia anasema: “Andiko lote limeongozwa na roho ya Mungu nalo ni lenye faida kwa kufundisha, kwa kukaripia, kwa kunyoosha mambo, kwa kutia nidhamu katika uadilifu.” (2 Timotheo 3:16) Acheni tuichunguze Biblia ili kuona kama mafundisho yake ni ya kweli.

Biblia Imekuwepo kwa Muda Gani?

Biblia ndicho kitabu cha kale zaidi kati ya vitabu vikuu vya dini. Sehemu zake za kwanza ziliandikwa miaka 3,500 hivi iliyopita. Ilikamilishwa mwaka wa 98 W.K. * Ingawa iliandikwa na wanaume 40 katika kipindi cha miaka 1,600, Biblia ina upatano. Hiyo ni kwa sababu Mungu ndiye Mtungaji wake.

Biblia ndicho kitabu ambacho kimesambazwa na kutafsiriwa kwa wingi zaidi katika historia yote. Kila mwaka, nakala milioni 60 hivi za Biblia nzima au sehemu zake husambazwa. Biblia nzima au sehemu zake zimetafsiriwa katika lugha na lahaja zaidi ya 2,300. Zaidi ya asilimia 90 ya watu duniani wanaweza kupata Biblia nzima au angalau sehemu yake katika lugha yao ya asili. Biblia imesambazwa licha ya kuwepo  kwa mipaka kati ya mataifa, migawanyiko ya kijamii, na vizuizi vya kikabila.

Biblia Imepangwaje?

Ikiwa una Biblia, kwa nini usiifungue na uone jinsi ambavyo imepangwa? * Kwanza, tazama orodha ya vitabu vyake. Biblia nyingi zina orodha hiyo katika mojawapo ya kurasa za kwanza, nayo huwa na jina la kila kitabu na ukurasa ambapo kinaweza kupatikana. Utaona kwamba Biblia kwa kweli ni mkusanyo wa vitabu vingi, kila kimoja kikiwa na jina la pekee. Kitabu cha kwanza kabisa ni Mwanzo, na cha mwisho ni Ufunuo, au Apokalipsi. Vitabu vya Biblia vimepangwa katika sehemu mbili. Vitabu 39 vya kwanza vinaitwa Maandiko ya Kiebrania, kwa kuwa viliandikwa hasa katika Kiebrania. Vitabu vya mwisho 27 viliandikwa katika Kigiriki na vinaitwa Maandiko ya Kigiriki. Wengine huita sehemu ya kwanza Agano la Kale, nayo sehemu ya pili Agano Jipya.

Vitabu vya Biblia vina sura na mistari ili viweze kupatikana kwa urahisi. Maandiko yanapoonyeshwa katika gazeti hili, nambari ya kwanza inayofuata jina la kitabu cha Biblia inaonyesha sura ya kitabu hicho, nayo ya pili inaonyesha mstari. Kwa mfano, andiko la “2 Timotheo 3:16” lamaanisha Kitabu cha Pili cha Timotheo, sura ya 3, mstari wa 16. Ona kama unaweza kupata mstari huo katika Biblia.

Je, hukubali kwamba kuisoma Biblia kwa ukawaida ndiyo njia bora zaidi ya kuielewa? Wengine wameona inafaa kusoma Maandiko ya Kigiriki kwanza, wakianza na kitabu cha Mathayo. Ukisoma sura tatu hadi tano kila siku unaweza kuisoma Biblia nzima kwa muda wa mwaka mmoja. Lakini unawezaje kuwa na uhakika kwamba yale unayosoma katika Biblia yaliongozwa na roho ya Mungu?

Je, Unaweza Kuitegemea Biblia?

Je, hukubali kwamba kitabu kilichoongozwa na roho ya Mungu kwa ajili ya watu wote kinapaswa kuwa na mashauri yenye kutegemeka sikuzote? Maelezo ya Biblia kuhusu utu wa mwanadamu yanahusu vizazi vyote vya wanadamu, na kanuni zake zinafaa leo sawa na wakati zilipoandikwa mara ya kwanza. Tunaona jambo hilo waziwazi katika hotuba maarufu iliyotolewa na Yesu Kristo, Mwanzilishi wa Ukristo, ambayo iko katika Mathayo sura ya 5 hadi 7. Hotuba hiyo inayoitwa Mahubiri ya Mlimani, inaonyesha jinsi ya kupata furaha ya kweli na kusuluhisha ugomvi. Pia inaonyesha jinsi ya kusali na jinsi tunavyopaswa kuyaona mahitaji ya kimwili, na mambo mengine mengi. Katika hotuba hiyo, na katika sehemu nyingine zote za Biblia, tunaelezwa waziwazi yale tunayopaswa kufanya na yale tunayopaswa kuepuka ili kumpendeza Mungu na kuboresha maisha yetu.

Sababu nyingine inayofanya tuitegemee Biblia ni kwamba yale ambayo kitabu hicho cha kale kinasema kuhusu sayansi, ni ya kweli. Kwa mfano, wakati ambapo watu wengi waliamini kwamba dunia ni tambarare, Biblia ilitaja “mviringo [au, tufe] wa dunia.” * (Isaya 40:22) Na zaidi ya miaka 3,000 kabla ya mwanasayansi mashuhuri Sir Isaac Newton kueleza kwamba nguvu za uvutano hushikilia sayari mahali pasipokuwa na kitu, Biblia ilitaja kishairi kwamba ‘dunia imetundikwa pasipo na kitu.’ (Ayubu 26:7) Fikiria pia maelezo haya ya kishairi kuhusu mzunguko wa maji wa dunia yaliyoandikwa miaka 3,000 hivi iliyopita: “Mito yote hutiririkia baharini, lakini bahari kamwe haijai; huko ambako mito hutiririkia ndiko huko inakotoka tena.” (Mhubiri 1:7, Biblia Habari Njema) Naam, Muumba wa ulimwengu wote mzima ndiye pia Mtungaji wa Biblia.

 Biblia ni sahihi kihistoria, na jambo hilo linaonyesha kwamba iliongozwa na roho ya Mungu. Matukio ambayo yametajwa katika Biblia si hekaya tu. Yanahusu tarehe, watu, na sehemu hususa. Kwa mfano, andiko la Luka 3:1 linataja kwa usahihi “mwaka wa kumi na tano wa kumiliki kwa Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa gavana wa Yudea, na Herode alipokuwa mtawala wa wilaya ya Galilaya.”

Ingawa mara nyingi wanahistoria wa kale waliandika tu kuhusu ushindi na sifa nzuri za watawala, waandikaji wa Biblia walikuwa wanyoofu, nao walikiri waziwazi hata makosa yao wenyewe. Kwa mfano, Mfalme Daudi wa Israeli aliungama hivi: “Nimetenda dhambi sana kwa lile ambalo nimefanya. . . . Nimetenda kwa upumbavu sana.” Jambo hilo limeandikwa waziwazi katika Biblia. (2 Samweli 24:10) Naye Musa, mwandikaji wa Biblia, aliandika kuhusu wakati ambapo alikosa kuonyesha kwamba anamtegemea Mungu wa kweli.—Hesabu 20:12.

Biblia pia ina jambo lingine linalothibitisha kwamba iliongozwa na roho ya Mungu. Hilo ni unabii uliotimizwa, yaani, mambo yaliyoandikwa kabla hayajatukia. Baadhi ya mambo hayo ni unabii kumhusu Yesu Kristo. Kwa mfano, zaidi ya miaka 700 kabla ya Yesu kuzaliwa, Maandiko ya Kiebrania yalitabiri kwa usahihi kwamba Yule Aliyeahidiwa angezaliwa “katika Bethlehemu ya Yudea.”—Mathayo 2:1-6; Mika 5:2.

Fikiria mfano mwingine. Katika andiko la 2 Timotheo 3:1-5, Biblia inasema: “Katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wenye kujidai, wenye majivuno, wakufuru, wasiotii wazazi, wasio na shukrani, wasio washikamanifu, wasio na upendo wa asili, wasiotaka makubaliano yoyote, wachongezi, wasiojizuia, wakali, wasiopenda wema, wasaliti, wenye vichwa vigumu, wenye kujivuna kwa kiburi, wanaopenda raha badala ya kumpenda Mungu wakiwa na namna ya ujitoaji-kimungu lakini wakizikana nguvu zake.” Je, andiko hilo halifafanui mtazamo wa watu kwa jumla leo? Maneno hayo yaliandikwa mwaka wa 65 W.K., zaidi ya miaka 1,900 iliyopita!

Biblia Inatufundisha Nini?

Unapoisoma Biblia utaona kwamba ina hekima ya hali ya juu. Ina majibu yenye kuridhisha kwa maswali kama haya: Mungu ni nani? Je, Ibilisi ni halisi? Yesu Kristo ni nani? Kwa nini kuna mateso? Ni nini hutukia tunapokufa? Huenda ukapata majibu tofauti-tofauti kwa maswali hayo kwa kuwa watu wana imani na utamaduni mbalimbali. Lakini Biblia inafunua kweli kuhusu mambo hayo na mengine mengi. Isitoshe, Biblia inatoa mwongozo usio na kifani kuhusu mwenendo na mtazamo wetu kuelekea wakuu na wanadamu wengine. *

Biblia inafunua nini kuhusu kusudi la Mungu kuelekea dunia na wanadamu? Inaahidi hivi: “Bado muda kidogo tu, na mtu mwovu hatakuwako tena . . . Bali wapole wataimiliki dunia, nao watapata furaha yao tele katika wingi wa amani.” (Zaburi 37:10, 11) “Mungu mwenyewe atakuwa pamoja [na wanadamu]. Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.” (Ufunuo 21:3, 4) “Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.”—Zaburi 37:29.

Biblia pia inatabiri kwamba uhalifu, jeuri, uovu, na vita vitaisha hivi karibuni. Ugonjwa, uzee, na kifo vitatoweka. Watu wataishi milele katika paradiso duniani. Hayo ni matarajio mazuri sana, na ni wonyesho ulioje wa upendo wa Mungu kwa wanadamu!

Utafanya Nini?

Biblia ni zawadi nzuri sana kutoka kwa Muumba. Unapaswa kuionaje? Mtu fulani Mhindu aliamini kwamba ili ufunuo kutoka kwa Mungu  uwe wenye faida kwa wanadamu wote, unapaswa kuwa ulitolewa mwanzoni mwa ustaarabu. Alipotambua kwamba sehemu fulani za Biblia ni za zamani zaidi kuliko maandishi ya kale zaidi ya Kihindu yaitwayo Veda, mtu huyo aliamua kuisoma na kuichunguza Biblia. * Profesa mmoja wa chuo kikuu huko Marekani pia alitambua kwamba alihitaji kusoma kitabu hicho ambacho kimesambazwa kwa wingi zaidi ulimwenguni kabla ya kutoa maoni yake kukihusu.

Utapata baraka nyingi kwa kuisoma Biblia na kufuata mafundisho yake. Biblia inasema: “Mwenye furaha ni mtu ambaye . . . mapendezi yake ni katika sheria ya Yehova, naye huisoma sheria yake kwa sauti ya chini mchana na usiku. Naye hakika atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, ambao hutoa matunda yake katika majira yake na ambao majani yake hayanyauki, na kila jambo analofanya litafanikiwa.” * (Zaburi 1:1-3) Utakuwa mwenye furaha ukijifunza Biblia na kutafakari yale inayosema kwa kuwa uhitaji wako wa kiroho utatoshelezwa. (Mathayo 5:3) Biblia itakuonyesha jinsi ya kuishi maisha yenye mafanikio na jinsi ya kutatua matatizo. Naam, ‘kuna thawabu kubwa katika kuzishika’ sheria za Mungu zilizoonyeshwa katika Biblia. (Zaburi 19:11) Isitoshe, ukizitumaini ahadi za Mungu utapata baraka sasa na utakuwa na tumaini zuri la wakati ujao.

Biblia inatuhimiza hivi: “Kama watoto wachanga waliozaliwa hivi karibuni, kuzeni tamaa kwa ajili ya maziwa yasiyochanganywa kitu ambayo ni ya lile neno.” (1 Petro 2:2) Mtoto mchanga anahitaji chakula naye husisitiza uhitaji huo utoshelezwe. Vivyo hivyo, sisi tunahitaji sana ujuzi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo, ‘kuza tamaa’ au hamu kubwa kwa ajili ya Neno lake. Biblia ni kitabu chenye mafundisho ya kweli kutoka kwa Mungu. Weka mradi wa kujifunza Biblia kwa ukawaida. Mashahidi wa Yehova katika eneo lenu watafurahia kukusaidia ufaidike kikamili kutokana na yale unayojifunza. Tunakualika kwa uchangamfu uwasiliane nao. Au unaweza kuwaandikia wachapishaji wa gazeti hili.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 5 Herufi W.K. humaanisha “Wakati wa Kawaida,” ambao mara nyingi huitwa A.D., yaani, Anno Domini, usemi unaomaanisha “katika mwaka wa Bwana.” Herufi K.W.K. humaanisha “Kabla ya Wakati wa Kawaida.”

^ fu. 8 Ikiwa huna Biblia yako mwenyewe, Mashahidi wa Yehova watafurahia kukupa moja.

^ fu. 13 Katika lugha ya awali, neno linalotafsiriwa “mviringo” katika Isaya 40:22, linaweza pia kutafsiriwa “tufe.” Biblia ya Union Version inasema “duara ya dunia.”

^ fu. 19 Habari hizi zinazungumziwa katika kitabu Ujuzi Uongozao Kwenye Uhai Udumuo Milele, kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.

^ fu. 23 Inasemekana kwamba nyimbo za zamani zaidi katika Veda zilitungwa yapata miaka 3,000 iliyopita na zilipitishwa mdomo kwa mdomo. Katika kitabu chake, A History of India, P. K. Saratkumar anasema hivi: “Veda iliandikwa tu katika karne ya 14 W.K.”

^ fu. 24 Yehova ndilo jina la Mungu wa Biblia. Katika Biblia nyingi jina hilo linaweza kupatikana katika Zaburi 83:18.

[Picha katika ukurasa wa 7]

‘Kuza tamaa’ kwa ajili ya Neno la Mungu. Jifunze Biblia kwa ukawaida

[Hisani ya Picha katika ukurasa wa 5]

NASA photo