Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Kwa nini Paulo aliandika hivi kuhusu mke Mkristo: “Mwanamke atabaki salama kupitia kuzaa watoto”?—1 Timotheo 2:15.

Muktadha wa andiko hilo unaonyesha nini kuhusu kile Paulo alichomaanisha? Chini ya mwongozo wa roho takatifu, Paulo alitoa shauri kuhusu sehemu ya mwanamke Mkristo katika kutaniko. Aliandika hivi: “Natamani wanawake wajipambe kwa mavazi yenye mpangilio mzuri, pamoja na kiasi na utimamu wa akili, si kwa mitindo ya kusuka nywele na dhahabu au lulu au mavazi yaliyo ghali sana, bali kwa njia inayowafaa wanawake wanaodai kumheshimu Mungu, yaani, kupitia matendo mema.” (1 Timotheo 2:9, 10) Paulo alikuwa akiwahimiza dada zake Wakristo kuwa wenye kiasi, wenye usawaziko katika kuchagua mapambo, na ‘kujipamba’ kwa matendo mema.

Halafu, Paulo akaeleza kuhusu mpango wa ukichwa katika kutaniko kwa kusema: “Simruhusu mwanamke kufundisha, wala kuwa na mamlaka juu ya mwanamume, bali kuwa kimya.” (1 Timotheo 2:12; 1 Wakorintho 11:3) Anaeleza msingi wa mpango huo kwa kuonyesha kwamba ingawa Adamu hakudanganywa na Shetani, Hawa “alidanganywa kabisa naye akaingia katika kosa.” Mwanamke Mkristo anawezaje kulindwa dhidi ya dhambi ya Hawa? Paulo anajibu: “Hata hivyo, mwanamke atabaki salama kupitia kuzaa watoto, bora tu waendelee katika imani na upendo na utakaso pamoja na utimamu wa akili.” (1 Timotheo 2:14, 15) Paulo alimaanisha nini kwa maneno hayo?

Inaonekana watafsiri fulani wanadokeza kwamba wokovu wa mwanamke unategemea kuzaa watoto. Kwa mfano, Biblia Habari Njema inasema hivi: “Mwanamke ataokolewa kwa kupata watoto.” Hata hivyo, ufafanuzi huo wa maneno ya Paulo si sahihi. Maandiko mengi yanaonyesha kwamba ili kuokolewa, ni lazima mtu amjue Yehova, amwamini Yesu, awe na imani, na aonyeshe imani hiyo kwa matendo. (Yohana 17:3; Matendo 16:30, 31; Waroma 10:10; Yakobo 2:26) Isitoshe, Paulo hakumaanisha kwamba wanawake wanaoamini watazaa watoto bila matatizo. Wanawake fulani wameweza kuzaa watoto bila madhara, wawe waamini au la. Lakini inasikitisha kwamba, wengine wamekufa wakati wa kuzaa, iwe walikuwa waamini au la.—Mwanzo 35:16-18.

Shauri lingine ambalo Paulo anatoa baadaye kuhusu wanawake katika barua hiyohiyo, linatusaidia kuelewa kile alichomaanisha. Anatoa onyo kuhusu wajane fulani walio vijana ambao ‘hawana kazi, wanaozunguka-zunguka nyumba kwa nyumba; ndiyo, si kwamba hawana kazi tu, bali pia ni wenye kupiga porojo na wenye kujiingiza katika mambo ya watu wengine, wakiongea juu ya mambo ambayo hawapaswi.’ Paulo anatoa shauri gani? Anaendelea kusema: “Kwa hiyo natamani wanawake wajane ambao ni vijana waolewe, wazae watoto, wasimamie nyumba, wasimpe yule mpinzani sababu yoyote ya kutukana.”—1 Timotheo 5:13, 14.

Paulo anakazia daraka lenye manufaa la wanawake katika familia. Mwanamke anapojishughulisha na madaraka mbalimbali kama vile ‘kuzaa watoto na kusimamia nyumba,’ huku ‘akiendelea katika imani na upendo na utakaso pamoja na utimamu wa akili’ hatajihusisha na mwenendo ambao haujengi. Ataendelea kuwa na hali nzuri ya kiroho, yaani, “atabaki salama.” (1 Timotheo 2:15) Kufanya hivyo kutawasaidia wanawake wengi vijana waepuke mitego ya Shetani.

Maneno ya Paulo kwa Timotheo yanatukumbusha sote, wanaume kwa wanawake, umuhimu wa kutumia wakati wetu kwa njia inayofaa. Neno la Mungu linawashauri Wakristo wote hivi: “Endeleeni kuangalia sana kwamba jinsi mnavyotembea si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima.”—Waefeso 5:15.