Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mfanye Yehova Awe Mungu Wako

Mfanye Yehova Awe Mungu Wako

Mfanye Yehova Awe Mungu Wako

KATIKA nyakati za Biblia, watu fulani walikuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Yehova hivi kwamba aliitwa Mungu wao. Kwa mfano, katika Maandiko, Yehova anaitwa “Mungu wa Abrahamu,” “Mungu wa Daudi,” na “Mungu wa Eliya.”—Mwanzo 31:42; 2 Wafalme 2:14; 20:5.

Watu hao walisitawishaje uhusiano wa karibu pamoja na Mungu? Tunaweza kujifunza nini kutoka kwao ili sisi pia tujenge na kudumisha uhusiano wa karibu pamoja na Muumba?

Abrahamu Alikuwa na “Imani Katika Yehova”

Abrahamu ndiye mtu wa kwanza anayetajwa katika Biblia kuwa alikuwa na imani katika Yehova. Abrahamu alipata kibali cha Mungu kwa sababu ya imani yake kubwa. Abrahamu alikuwa na kibali cha Yehova hivi kwamba baadaye Muumba alijitambulisha kwa Musa kuwa “Mungu wa Abrahamu” na wa mwana na mjukuu wake, Isaka na Yakobo.—Mwanzo 15:6; Kutoka 3:6.

Abrahamu alisitawishaje imani hiyo katika Mungu? Kwanza kabisa, imani ya Abrahamu ilikuwa na msingi imara. Huenda alifundishwa njia za Yehova na Shemu mwana wa Noa aliyejionea matendo ya kuokoa ya Mungu. Shemu alijionea jinsi ambavyo Yehova “alimlinda Noa, mhubiri wa uadilifu, akiwa salama pamoja na wengine saba alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa watu wasiomwogopa Mungu.” (2 Petro 2:5) Huenda Abrahamu alijifunza kutoka kwa Shemu kwamba, Yehova anapotoa ahadi yoyote, itatimia hakika. Vyovyote vile, Abrahamu mwenyewe alipopata ahadi kutoka kwa Mungu, alishangilia na kuishi kupatana na uhakika wa kwamba ahadi hiyo ingetimizwa.

Kwa kuwa alikuwa na msingi imara, imani ya Abrahamu iliambatana na matendo. Mtume Paulo aliandika: “Kwa imani Abrahamu, alipoitwa, alitii kwa kutoka akaenda na kuingia mahali alipokusudiwa kupokea kuwa urithi; naye akatoka, ijapokuwa hakujua mahali alipokuwa akienda.” (Waebrania 11:8) Utii huo ulitegemeza imani ya Abrahamu. Mwanafunzi Yakobo aliandika hivi kuhusu imani hiyo: “Mnaona kwamba imani yake ilitenda pamoja na matendo yake na kwa matendo yake imani yake ilikamilishwa.”—Yakobo 2:22.

Isitoshe, Yehova aliacha imani ya Abrahamu ijaribiwe, na hivyo ikawa yenye nguvu zaidi. Paulo aliendelea kusema: “Kwa imani Abrahamu, alipojaribiwa, ni kana kwamba alimtoa Isaka.” Majaribu huboresha na kuimarisha imani, na kuifanya ‘iwe na thamani kubwa zaidi kuliko dhahabu.’—Waebrania 11:17; 1 Petro 1:7.

Ingawa Abrahamu hakuona utimizo wa mambo yote ambayo Mungu alikuwa ameahidi, alifurahi kuona wengine wakimwiga. Mke wake Sara na washiriki wengine watatu wa familia yake—Isaka, Yakobo, na Yosefu—wanatajwa pia katika Biblia kwa sababu ya imani yao ya pekee.—Waebrania 11:11, 20-22.

Imani Kama ya Abrahamu Leo

Yeyote anayetaka Yehova awe Mungu wake anapaswa kuwa na imani. Paulo aliandika: “Bila imani haiwezekani kamwe kumpendeza [Mungu] vema.” (Waebrania 11:6) Mtumishi wa Mungu leo anawezaje kusitawisha imani yenye nguvu kama ya Abrahamu?

Kama ilivyokuwa katika kisa cha Abrahamu, lazima imani yetu iwe na msingi imara. Tunaweza kufanya hivyo kwa kujifunza Biblia na vichapo vya Biblia kwa ukawaida. Kusoma Biblia na kutafakari tunayosoma kwaweza kutuhakikishia kwamba ahadi za Mungu zitatimizwa. Kisha tunachochewa kuishi kupatana na tazamio hilo hakika. Pia, imani yetu hutegemezwa na matendo ya utii, yanayotia ndani kushiriki katika huduma ya hadharani na kuhudhuria mikutano ya Kikristo.—Mathayo 24:14; 28:19, 20; Waebrania 10:24, 25.

Bila shaka imani yetu itajaribiwa, labda kupitia upinzani, ugonjwa mkali, tunapofiwa na mtu tunayempenda, au kwa njia nyingine. Kuendelea kuwa washikamanifu kwa Yehova tunapojaribiwa huboresha imani yetu na kuifanya iwe na thamani kuliko dhahabu. Iwe tutaona utimizo wa ahadi zote za Mungu au la, imani yetu itatufanya tumkaribie Yehova. Isitoshe, kielelezo chetu kitawachochea wengine kuiga imani yetu. (Waebrania 13:7) Ndivyo ilivyokuwa katika kisa cha Ralph, ambaye aliiga imani ya wazazi wake. Anaeleza hivi:

“Nilipokuwa nikiishi nyumbani, wazazi wangu walitutia moyo sote tuamke asubuhi na mapema ili tusome Biblia pamoja. Kwa njia hiyo tukasoma Biblia nzima.” Bado Ralph huanza siku yake vizuri kila asubuhi kwa kusoma Biblia. Ralph alizoea kwenda katika huduma pamoja na baba yake kila juma. “Hivyo ndivyo nilivyojifunza kufanya ziara za kurudia na kuongoza mafunzo ya Biblia.” Leo, Ralph anatumikia akiwa mfanyakazi wa kujitolea katika mojawapo ya ofisi za tawi za Mashahidi wa Yehova barani Ulaya. Imani ya wazazi wake imethawabishwa kama nini!

Mtu Anayekubalika kwa Moyo wa Yehova

Daudi, aliyezaliwa miaka 900 hivi baada ya Abrahamu, ni mtu wa pekee kati ya watumishi wa Yehova wanaotajwa katika Maandiko. Kuhusu sababu iliyomfanya Yehova amchague Daudi awe mfalme, nabii Samweli alisema hivi: “Yehova atajitafutia mtu anayekubalika kwa moyo wake.” Daudi alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Yehova hivi kwamba Isaya alipokuwa akiongea na Mfalme Hezekia, alimwita “Yehova, Mungu wa Daudi babu yako.”—1 Samweli 13:14; 2 Wafalme 20:5; Isaya 38:5.

Ingawa Daudi alikuwa mtu mwenye kukubalika kwa moyo wa Yehova, kuna pindi ambazo aliruhusu tamaa zake zimlemee. Pindi tatu alifanya makosa mazito: Aliruhusu sanduku la agano lisafirishwe isivyofaa kuelekea Yerusalemu; alifanya uzinzi na Bath-sheba na kupanga njama ya kumuua mume wake, Uria; na alihesabu watu wa Israeli na Yuda kinyume na agizo la Yehova. Katika kila mojawapo ya pindi hizo, Daudi alikiuka Sheria ya Mungu.—2 Samweli 6:2-10; 11:2-27; 24:1-9.

Hata hivyo, Daudi alipojulishwa dhambi zake, alikubali na hakuwalaumu wengine. Alikubali kwamba Sanduku halikusafirishwa inavyofaa na kusema kwamba ‘hawakumtafuta Yehova kulingana na desturi.’ Nabii Nathani alipofunua uzinzi wa Daudi, Daudi alikiri hivi: “Nimemtendea Yehova dhambi.” Na mara tu Daudi alipotambua upumbavu wa kuwahesabu watu, alikiri hivi: “Nimetenda dhambi sana kwa lile ambalo nimefanya.” Daudi alitubu dhambi zake, akaendelea kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Yehova.—1 Mambo ya Nyakati 15:13; 2 Samweli 12:13; 24:10.

Tunapokosea

Daudi anatuwekea mfano wenye kutia moyo katika jitihada zetu za kumfanya Yehova awe Mungu wetu. Ikiwa mtu aliyekubalika kwa moyo wa Yehova angeweza kufanya dhambi nzito hivyo, basi hatupaswi kuvunjika moyo tukikosea au kufanya dhambi nzito licha ya jitihada zetu za kufanya yaliyo mema. (Mhubiri 7:20) Tunaweza kufarijika kujua kwamba Daudi alitubu, akasamehewa dhambi zake. Ndivyo ilivyokuwa kwa Uwe * miaka kadhaa iliyopita.

Uwe alikuwa mzee katika kutaniko la Mashahidi wa Yehova. Pindi moja, alilemewa na tamaa zake mbovu na kutumbukia katika ukosefu wa adili. Mwanzoni, kama alivyofanya Mfalme Daudi, Uwe alijaribu kuficha jambo hilo akitumaini kwamba Yehova atapuuza kosa lake. Baadaye, alisumbuliwa na dhamiri sana hivi kwamba akaungama dhambi yake kwa mzee mwingine. Hatua ilichukuliwa ili kumsaidia arudie hali yake ya kiroho.

Uwe alitubu dhambi zake, akawa karibu na Yehova na kutaniko. Alithamini sana msaada alioupata hivi kwamba majuma kadhaa baadaye aliwaandikia wazee barua ya kuwashukuru kutoka moyoni kwa msaada wao. Aliandika: “Mlinisaidia sana kuliondolea suto jina la Yehova.” Uwe alidumisha uhusiano wake pamoja na Yehova, na baada ya muda akawekwa tena kutumikia kutaniko hilohilo.

“Mtu Mwenye Hisia Kama Zetu”

Eliya, aliyeishi karne moja baada ya Daudi, alikuwa mmojawapo wa manabii wakuu wa Israeli. Eliya alitetea ibada ya kweli wakati ambapo ufisadi na ukosefu wa adili ulikuwa umeenea sana naye hakuyumbayumba katika ujitoaji wake kwa Yehova. Si ajabu kwamba Elisha, mwandamizi wake alimwita Yehova “Mungu wa Eliya”!—2 Wafalme 2:14.

Hata hivyo, Eliya alikuwa mwanadamu wa kawaida tu. Yakobo aliandika: “Eliya alikuwa mtu mwenye hisia kama zetu.” (Yakobo 5:17) Kwa mfano, baada ya kuwashinda kabisa waabudu wa Baali katika Israeli, Malkia Yezebeli alitisha kumuua. Eliya alifanyaje? Aliogopa na kukimbilia nyikani. Eliya aliomboleza hivi akiwa ameketi chini ya mretemu: “Inatosha! Sasa, Ee Yehova, iondoe nafsi yangu, kwa maana mimi si bora kuliko mababu zangu.” Eliya hakutaka kuendelea kuwa nabii, alitamani kufa.—1 Wafalme 19:4.

Hata hivyo, Yehova alielewa hisia za Eliya. Mungu alimwimarisha Eliya na kumhakikishia kwamba hakuwa peke yake, kwa sababu kulikuwa na wengine waliokuwa washikamanifu kwa ibada ya kweli. Isitoshe, bado Yehova alimtumaini Eliya na alitaka kumpa kazi zaidi.—1 Wafalme 19:5-18.

Ingawa Eliya alikuwa ameshuka moyo sana, haikumaanisha kwamba alikuwa amepoteza kibali cha Mungu. Karibu miaka 1,000 baadaye, Kristo Yesu alipogeuka umbo mbele ya Petro, Yakobo, na Yohana, Yehova aliwachagua nani waonekane wakiwa pamoja na Yesu katika maono hayo? Musa na Eliya. (Mathayo 17:1-9) Ni wazi kwamba Yehova alimwona Eliya kuwa nabii anayefaa kuigwa. Ingawa Eliya alikuwa “mtu mwenye hisia kama zetu,” Mungu alithamini kazi yake ngumu ya kurudisha ibada safi na kulitakasa jina Lake.

Kushindana na Hisia Zetu

Huenda watumishi wa Yehova leo wakavunjika moyo au kuwa na mahangaiko. Inafariji kujua kwamba Eliya alikuwa na hisia kama hizo! Na inatia moyo sana kujua kwamba Yehova ataelewa hisia zetu kama alivyoelewa hisia za Eliya.—Zaburi 103:14.

Kwa upande mmoja, tunampenda Mungu na wanadamu wenzetu na tunatamani kufanya kazi ya Yehova ya kutangaza habari njema ya Ufalme. Kwa upande mwingine, huenda tukavunjika moyo kwa sababu hatupati matokeo tunapohubiri au hata tukawa na wasiwasi kwa sababu ya kutishwa na maadui wa ibada ya kweli. Hata hivyo, kama Yehova alivyomwezesha Eliya kuendelea, ndivyo anavyowawezesha watumishi wake kuendelea leo. Fikiria mfano wa Herbert na Gertrud.

Herbert na Gertrud walibatizwa mwaka wa 1952 na kuwa Mashahidi wa Yehova huko Leipzig, katika ile iliyokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ujerumani. Wakati huo maisha ya watumishi wa Mungu yalikuwa magumu kwa kuwa kazi yao ya kuhubiri ilikuwa imepigwa marufuku. Herbert alionaje kazi ya kuhubiri nyumba kwa nyumba?

“Nyakati nyingine tulikuwa na wasiwasi mwingi. Tulipohubiri nyumba kwa nyumba, hatukujua iwapo wenye mamlaka wangetokea ghafula na kutukamata.” Ni nini kilichomsaidia Herbert na wengine kushinda woga? “Tulijifunza Biblia kwa bidii. Na Yehova alitupa nguvu za kuendelea kuhubiri.” Herbert alipata mambo mengi yaliyoonwa katika huduma ambayo yalimwimarisha na hata kumchekesha.

Herbert alikutana na mwanamke mmoja wa makamo aliyependezwa na Biblia. Herbert alipomrudia siku chache baadaye, alimkuta mwanamume mmoja aliyesikiliza mazungumzo. Baada ya dakika kadhaa, Herbert aliona kitu fulani kilichomshtua. Aliona kofia ya polisi kwenye kiti kilichokuwa katika kona chumbani. Ilikuwa ya mwanamume huyo, ambaye kwa wazi alikuwa polisi na aliazimia kumkamata Herbert.

“Wewe ni mmoja wa Mashahidi wa Yehova!” akasema mwanamume huyo. “Nionyeshe kitambulisho chako.” Herbert akampa kitambulisho chake. Kisha jambo lisilotarajiwa likatukia. Mwanamke alimtazama yule polisi na kumwambia: “Jambo lolote likimpata mtu huyu wa Mungu, usije tena katika nyumba hii.”

Mwanamume huyo akanyamaza kwa muda, kisha akamrudishia Herbert kitambulisho chake na kumwacha aende. Baadaye Herbert aligundua kwamba polisi huyo alikuwa akimchumbia binti ya mwanamke huyo. Bila shaka, aliona ni heri aendelee kumchumbia msichana huyo badala ya kumkamata Herbert.

Tumfanye Yehova Awe Mungu Wetu

Tunaweza kujifunza nini kutokana na matukio hayo? Tunapaswa kuwa na imani yenye nguvu katika ahadi za Yehova kama Abrahamu. Tunapaswa kutubu kikweli mbele za Yehova tunapokosea kama alivyofanya Daudi. Na kama Eliya, tunahitaji kumtegemea Yehova atupe nguvu tunaposhuka moyo. Tukifanya hivyo, tutamfanya Yehova kuwa Mungu wetu sasa na kwa umilele wote, kwa kuwa yeye ni “Mungu aliye hai, ambaye ni Mwokozi wa watu wa namna zote, hasa wa watu waaminifu.”—1 Timotheo 4:10.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 20 Jina limebadilishwa.

[Picha katika ukurasa wa 25]

Utii ulitegemeza imani ya Abrahamu

[Picha katika ukurasa wa 26]

Kama Daudi, tunapaswa kutubu tunapofanya dhambi

[Picha katika ukurasa wa 28]

Yehova anaelewa hisia zetu kama alivyoelewa hisia za Eliya