Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Je, Daudi mwanamume aliyempendeza Mungu, aliwatendea kikatili mateka wake kama wengine wanavyokata kauli kutokana na 1 Mambo ya Nyakati 20:3 na 2 Samweli 12:31?

La. Daudi aliwalazimisha tu Waamoni waliotekwa kufanya kazi ngumu. Matendo ya Daudi yameeleweka vibaya kwa sababu ya jinsi tafsiri fulani za Biblia zinavyotafsiri mistari hiyo.

Zikieleza jinsi Waamoni walivyotendewa, tafsiri hizo za Biblia zinaonyesha Daudi kuwa mkatili. Kwa mfano, kulingana na Union Version, andiko la 1 Mambo ya Nyakati 20:3, linasema hivi: “Na hao watu waliokuwamo akawatoa, akawakata-kata kwa misumeno, na kwa sululu za chuma, na kwa mashoka. Ndivyo alivyofanya Daudi kwa miji yote ya wana wa Amoni.” Masimulizi kwenye 2 Samweli 12:31 yanatafsiriwa vivyo hivyo.

Hata hivyo, kama vile msomi wa Biblia Samuel Rolles Driver asemavyo, ukatili “haupatani na yale tunayojua kuhusu utu na tabia ya Daudi.” Kwa hiyo, maelezo katika The Anchor Bible yanasema hivi: “Daudi anawatumia mateka kuwa wafanyakazi ili kujifaidi kiuchumi kutoka katika maeneo aliyotwaa. Yaelekea hilo lilikuwa zoea la kawaida la wafalme washindi.” Akiwa na maoni hayohayo, Adam Clarke anasema: “Kwa hiyo, hiyo inamaanisha kwamba Daudi alifanya watu hao kuwa watumwa, na kuwatumia kufanya kazi ya kukata kwa misumeno, kutengeneza sululu za chuma, au kuchimba madini, . . . na kukatakata mbao, na kutengeneza matofali. Andiko hilo halimaanishi kwamba watu walikatwa-katwa kwa msumeno, panga, na shoka kama vile tu Daudi hangeweza kuwatendea Waamoni namna hiyo.”

Zikionyesha uelewaji ulio sahihi zaidi, tafsiri mbalimbali za kisasa zinaonyesha wazi kwamba Daudi hapaswi kushutumiwa kwamba aliwatendea mateka kwa ukatili. * Ona jinsi tafsiri ya Biblia Habari Njema inavyosema: “Halafu aliwachukua watu wa mji huo, akawaweka wafanye kazi wakitumia misumeno, sururu za chuma, mashoka ya chuma na kuwatumia kufanya kazi katika tanuri ya matofali; hivyo ndivyo alivyoitenda miji yote ya Waamoni.” (2 Samweli 12:31) “Halafu aliwachukua watu wa mji huo, akawaweka wafanye kazi kwa misumeno, sururu za chuma na mashoka ya chuma. Hivyo ndivyo alivyoitenda miji yote ya Waamoni.” (1 Mambo ya Nyakati 20:3) Pia Tafsiri ya Ulimwengu Mpya inapatana na uelewaji wa kisasa wa wasomi wa Maandiko ya Kiebrania: “Watu waliokuwa ndani yake, akawatoa nje ili awatie kwenye kazi ya kukata mawe kwa misumeno na ya vifaa vya chuma vyenye ncha kali na ya mashoka ya chuma, naye akawafanya watumike kufyatua matofali.” (2 Samweli 12:31) “Watu waliokuwa ndani yake akawatoa nje, akawatia kwenye kazi ya kukata mawe kwa misumeno na ya vifaa vya chuma vyenye ncha kali na ya mashoka; na hivyo ndivyo Daudi alivyoyafanya majiji yote ya wana wa Amoni.”—1 Mambo ya Nyakati 20:3.

Daudi hakuwatesa kinyama na kuwaua kikatili Waamoni aliowashinda. Hakuiga desturi za vita za kikatili za wakati wake.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 6 Kwa kubadili herufi moja, maandishi ya Kiebrania yanaweza kusomeka “aliwatia kwenye msumeno” au “aliwakata (kwa msumeno) vipande-vipande.” Isitoshe, neno linalotafsiriwa “tanuru ya matofali” linaweza kumaanisha “kalibu ya matofali.” Kalibu kama hiyo ingekuwa nyembamba sana kwa mtu yoyote kupitia ndani.