Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Yehova Ni Msaidizi Wetu

Yehova Ni Msaidizi Wetu

Yehova Ni Msaidizi Wetu

“Msaada wangu unatoka kwa Yehova, Mtengenezaji wa mbingu na dunia.”—ZABURI 121:2.

1, 2. (a) Kwa nini tunaweza kusema kwamba nyakati nyingine sisi sote huhitaji msaada? (b) Yehova ni Msaidizi wa aina gani?

NI NANI kati yetu asiyehitaji msaada kamwe? Kwa kweli, nyakati nyingine sisi sote huhitaji msaada ili kukabiliana na tatizo zito, kuvumilia huzuni ya kufiwa, na kustahimili jaribu gumu. Wanapohitaji msaada, mara nyingi watu humwendea rafiki anayejali. Huenda kumwambia rafiki huyo tatizo lako kukafanya iwe rahisi kulistahimili. Lakini msaada ambao mwanadamu mwenzetu anaweza kutoa una mipaka. Isitoshe, huenda sikuzote wengine wasiweze kutoa msaada unapohitajiwa.

2 Hata hivyo, kuna Msaidizi ambaye ana nguvu na uwezo usio na mipaka. Zaidi ya hayo, yeye anatuhakikishia kwamba hatatuacha kamwe. Yeye ndiye anayetajwa na mtunga-zaburi ambaye alisema hivi kwa uhakika kabisa: “Msaada wangu unatoka kwa Yehova.” (Zaburi 121:2) Kwa nini mtunga-zaburi huyo alisadiki kwamba Yehova angemsaidia? Ili kujibu swali hilo, acheni tuchunguze Zaburi ya 121. Kufanya hivyo kutatusaidia kuona kwa nini sisi pia tunaweza kwa uhakika kumtegemea Yehova kuwa Msaidizi wetu.

Chanzo Kinachotegemeka cha Msaada

3. Huenda mtunga-zaburi aliinua macho yake kuelekea milima gani, na kwa nini?

3 Mtunga-zaburi alianza kwa kueleza kwamba kwa kuwa Yehova ndiye aliyeumba kila kitu, tuna msingi wa kuwa na uhakika. Alisema hivi: “Nitainua macho yangu milimani. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Yehova, Mtengenezaji wa mbingu na dunia.” (Zaburi 121:1, 2) Mtunga-zaburi aliinua macho yake kuelekea milima fulani hususa. Maneno hayo yalipoandikwa, hekalu la Yehova lilikuwa Yerusalemu. Jiji hilo lililokuwa juu ya milima ya Yuda, lilifananisha makao ya Yehova. (Zaburi 135:21) Huenda mtunga-zaburi aliinua macho yake kuelekea milima ya Yerusalemu ambako hekalu la Yehova lilijengwa, huku akitegemea msaada wa Yehova akiwa na uhakika. Kwa nini mtunga-zaburi alikuwa na uhakika sana kwamba Yehova angemsaidia? Kwa sababu Yeye ndiye “Mtengenezaji wa mbingu na dunia.” Kwa kweli, mtunga-zaburi alikuwa akisema, ‘Hakika hakuna chochote kinachoweza kumzuia Muumba mwenye nguvu zote kunisaidia!’—Isaya 40:26.

4. Mtunga-zaburi alionyeshaje kwamba sikuzote Yehova yuko macho kuona mahitaji ya watumishi wake, na kwa nini jambo hilo linafariji?

4 Kisha mtunga-zaburi alieleza kwamba sikuzote Yehova huwa macho kuona mahitaji ya watumishi wake: “Hawezi kamwe kuruhusu mguu wako utikisike. Yeye anayekulinda hawezi kamwe kusinzia. Tazama! Hatasinzia wala kulala usingizi, yeye anayelinda Israeli.” (Zaburi 121:3, 4) Mungu hawezi kamwe kuruhusu wale wanaomtumaini ‘watikisike’ au waanguke na kushindwa kusimama. (Methali 24:16) Kwa nini? Kwa sababu Yehova ni kama mchungaji aliye macho kabisa anayechunga kondoo zake. Jambo hilo linafariji kama nini! Hatakosa kamwe kuangalia mahitaji ya watu wake. Yeye huwaangalia mchana na usiku.

5. Kwa nini Yehova anasemwa kuwa yuko kwenye ‘mkono wa kuume’?

5 Akiwa na uhakika kwamba Yehova huwalinda kwa ushikaminifu watu wake, mtunga-zaburi aliandika hivi: “Yehova anakulinda. Yehova ni kivuli chako kwenye mkono wako wa kuume. Wakati wa mchana, jua halitakupiga, wala mwezi wakati wa usiku.” (Zaburi 121:5, 6) Kwa msafiri anayetembea kwa miguu huko Mashariki ya Kati, kivuli kingemkinga na jua kali. Yehova ni kama kivuli kwa watu wake, akiwalinda na maafa yaliyo kama joto lenye kuunguza. Ona kwamba Yehova anasemwa kuwa yuko kwenye ‘mkono wa kuume.’ Katika vita vya kale, kwa kadiri fulani, mkono wa kuume wa askari-jeshi haukukingwa na ngao ambayo aliishika kwa mkono wa kushoto. Rafiki mshikamanifu angeweza kumkinga kwa kusimama na kupigana akiwa kwenye mkono wa kuume wa askari-jeshi huyo. Kama rafiki huyo, Yehova anasimama kwa ushikamanifu kando ya waabudu wake, sikuzote akiwa tayari kuwasaidia.

6, 7. (a) Mtunga-zaburi anatuhakikishiaje kwamba Yehova hataacha kamwe kuwasaidia watu wake? (b) Kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kama mtunga-zaburi?

6 Je, Yehova ataacha kamwe kuwasaidia watu wake? Hawezi kufanya hivyo kamwe. Mtunga-zaburi alimalizia hivi: “Yehova mwenyewe atakulinda na misiba yote. Atailinda nafsi yako. Yehova mwenyewe atalinda kuondoka kwako na kuingia kwako tangu sasa na mpaka wakati usio na kipimo.” (Zaburi 121:7, 8) Ona kwamba mwandikaji alikazia njeo ya wakati ujao badala ya njeo ya wakati uliopo. Mapema katika mstari wa 5, mtunga-zaburi alisema: “Yehova anakulinda.” Lakini katika mistari hii, mtunga-zaburi aliandika: “Yehova mwenyewe atakulinda.” Hivyo waabudu wa kweli wanahakikishiwa kwamba Yehova atawasaidia hata wakati ujao. Hata waende wapi, au wakabili misiba gani, mkono wa Yehova utawasaidia sikuzote.—Methali 12:21.

7 Kwa kweli, mwandikaji wa Zaburi ya 121 alikuwa na uhakika kwamba Muumba mweza-yote huwaangalia watumishi wake kwa wororo kama mchungaji anayejali na kwa uangalifu kama mlinzi aliye macho. Tuna kila sababu ya kuwa na uhakika kama mtunga-zaburi, kwa kuwa Yehova habadiliki. (Malaki 3:6) Je, hilo linamaanisha kwamba sikuzote tutalindwa kimwili? La, lakini maadamu tunamtegemea Yehova kuwa Msaidizi wetu, yeye atatulinda na mambo yote yanayoweza kutudhuru kiroho. Ni jambo la kawaida kuuliza, ‘Yehova hutusaidiaje?’ Hebu tuchunguze njia nne anazotumia kufanya hivyo. Katika makala hii, tutazungumzia jinsi alivyowasaidia watumishi wake katika nyakati za Biblia. Katika makala inayofuata, tutazungumzia jinsi anavyowasaidia watu wake leo.

Msaada Kutoka kwa Malaika

8. Kwa nini haishangazi kwamba malaika wanapendezwa sana na hali ya watumishi wa Mungu duniani?

8 Yehova ana mamlaka juu ya mamilioni na mamilioni ya malaika. (Danieli 7:9, 10) Wana hao wa roho wanafanya mapenzi yake kwa uaminifu. (Zaburi 103:20) Wanajua vizuri sana kwamba Yehova anawapenda sana wanadamu wanaomwabudu naye anataka kuwasaidia. Haishangazi kwamba malaika wanapendezwa sana na hali ya watumishi wa Mungu duniani. (Luka 15:10) Bila shaka, malaika hufurahia sana kutumiwa na Yehova kuwasaidia wanadamu. Yehova aliwatumiaje malaika kuwasaidia watumishi wake wanadamu katika nyakati za kale?

9. Toa mfano unaoonyesha jinsi malaika walivyopewa na Mungu mamlaka na nguvu ili kuwalinda wanadamu waaminifu.

9 Malaika walipewa na Mungu mamlaka na nguvu ili kuwalinda na kuwaokoa wanadamu waaminifu. Malaika wawili walimsaidia Loti na binti zake kuponyoka uharibifu wa Sodoma na Gomora. (Mwanzo 19:1, 15-17) Malaika mmoja aliwaua askari-jeshi Waashuru 185,000 waliokuwa wakitisha Yerusalemu. (2 Wafalme 19:35) Danieli alipotupwa ndani ya shimo la simba, Yehova “alimtuma malaika wake na kufunga vinywa vya simba.” (Danieli 6:21, 22) Malaika alimfungua mtume Petro kutoka gerezani. (Matendo 12:6-11) Biblia inataja mifano mingine mingi ya jinsi malaika walivyotoa ulinzi, na hivyo kuthibitisha yale yanayosemwa na Zaburi 34:7: “Malaika wa Yehova anapiga kambi pande zote kuwazunguka wanaomwogopa, na yeye huwaokoa.”

10. Yehova alitumiaje malaika kumtia moyo nabii Danieli?

10 Pindi fulani, Yehova alitumia malaika ili kuwatia moyo na kuwaimarisha wanadamu waaminifu. Mfano mmoja unaogusa moyo unapatikana katika Danieli sura ya 10. Wakati huo, pengine Danieli alikuwa na umri wa miaka 100 hivi. Nabii huyo alikuwa amevunjika moyo sana, yaelekea kwa sababu ya hali ya ukiwa ya Yerusalemu na kucheleweshwa kujengwa upya kwa hekalu. Pia aliogopa sana baada ya kuona maono yenye kutisha. (Danieli 10:2, 3, 8) Kwa upendo, Mungu alimtuma malaika kumtia moyo. Zaidi ya mara moja, malaika huyo alimkumbusha Danieli kwamba alikuwa mwenye “kutamanika sana” machoni pa Mungu. Ikawaje? Nabii huyo mzee alimwambia malaika huyo hivi: “Umenitia nguvu.”—Danieli 10:11, 19.

11. Ni mfano gani unaoonyesha jinsi malaika walivyotumiwa kuelekeza kazi ya kuhubiri habari njema?

11 Yehova pia alitumia malaika kuelekeza kazi ya kuhubiri habari njema. Malaika mmoja alimwelekeza Filipo kumhubiria towashi Mwethiopia kuhusu Kristo, na baadaye towashi huyo akabatizwa. (Matendo 8:26, 27, 36, 38) Muda mfupi baadaye, ilikuwa mapenzi ya Mungu kwamba habari njema ihubiriwe kwa watu wasio Wayahudi ambao hawakuwa wametahiriwa. Katika maono, malaika alimtokea Kornelio, mtu ambaye hakuwa Myahudi na aliyemwogopa Mungu, naye akamwelekeza atume watu wakamwite mtume Petro. Walipompata Petro, wajumbe waliotumwa na Kornelio walisema: ‘Kornelio alipewa maagizo matakatifu na malaika wa Mungu kwamba atume watu ili uitwe uje nyumbani kwake apate kuyasikia mambo utakayosema.’ Petro alikubali kwenda, na hivyo watu wa kwanza wasio Wayahudi ambao hawakuwa wametahiriwa wakawa sehemu ya kutaniko la Kikristo. (Matendo 10:22, 44-48) Hebu wazia jinsi ambavyo ungehisi kujua kwamba malaika alikusaidia kukutana na mtu mwenye mwelekeo unaofaa!

Msaada Kupitia Roho Takatifu

12, 13. (a) Kwa nini mitume wa Yesu walikuwa na sababu nzuri ya kuamini kwamba roho takatifu ingewasaidia? (b) Ni katika njia gani roho takatifu iliwapa Wakristo wa karne ya kwanza mamlaka na nguvu?

12 Muda mfupi kabla ya kufa, Yesu aliwahakikishia mitume wake kwamba hangewaacha bila msaada. Baba angewapa “msaidizi, roho takatifu.” (Yohana 14:26) Mitume walikuwa na sababu nzuri ya kuamini kwamba roho takatifu ingewasaidia. Maandiko yaliyoongozwa na roho ya Mungu yana mifano mingi ya jinsi Yehova alivyotumia roho takatifu, nguvu iliyo kuu kupita zote, kuwasaidia watu wake.

13 Pindi nyingi, roho takatifu ilitumiwa kuwapa wanadamu mamlaka na nguvu ili kufanya mapenzi ya Yehova. Roho takatifu iliwapa Waamuzi mamlaka na nguvu za kuwaokoa Waisraeli. (Waamuzi 3:9, 10; 6:34) Roho hiyohiyo iliwapa Wakristo wa karne ya kwanza mamlaka na nguvu za kuendelea kuhubiri kwa ujasiri licha ya upinzani wa kila namna. (Matendo 1:8; 4:31) Mafanikio waliyopata katika huduma yao yalitoa uthibitisho wenye nguvu wa utendaji wa roho takatifu. Ndiyo sababu watu “wasio na elimu na wa kawaida tu” wangeweza kufanikiwa kueneza ujumbe wa Ufalme katika ulimwengu wote uliojulikana wakati huo.—Matendo 4:13; Wakolosai 1:23.

14. Yehova ametumiaje roho yake takatifu ili kuwapa watu wake uelewaji zaidi?

14 Pia Yehova alitumia roho yake takatifu ili kuwapa watu wake uelewaji zaidi. Kwa msaada wa roho ya Mungu, Yosefu aliweza kufasiri ndoto za kinabii za Farao. (Mwanzo 41:16, 38, 39) Kupitia roho yake, Yehova alifanya makusudi yake yafunuliwe kwa wanyenyekevu lakini yakafichwa kwa wenye kiburi. (Mathayo 11:25) Hivyo, mtume Paulo alisema hivi kuhusu mambo ambayo Yehova huwaandalia “wale wanaompenda”: “Ni kwetu sisi Mungu ameyafunua kupitia roho.” (1 Wakorintho 2:7-10) Mtu anaweza tu kuelewa mapenzi ya Mungu kikweli kwa msaada wa roho takatifu.

Msaada Kutoka kwa Neno la Mungu

15, 16. Yoshua aliambiwa afanye nini ili atende kwa hekima?

15 Neno la Yehova lililoongozwa na roho yake ni “lenye faida kwa kufundisha,” nalo huwawezesha watumishi wa Mungu wawe na ‘uwezo kamili, wakiwa na vifaa kamili kwa ajili ya kila kazi njema.’ (2 Timotheo 3:16, 17) Biblia ina mifano mingi ya jinsi watu wa Mungu katika nyakati za kale walivyosaidiwa na sehemu za Neno lake ambazo zilikuwa tayari zimeandikwa.

16 Maandiko yalisaidia kutoa mwongozo unaofaa kwa waabudu wa Mungu. Yoshua aliambiwa hivi alipopewa daraka la kuwaongoza Waisraeli: “Kitabu hiki cha sheria [ambacho kiliandikwa na Musa] kisiondoke katika kinywa chako, nawe ukisome kwa sauti ya chini mchana na usiku, upate kuangalia kufanya kulingana na yote ambayo yameandikwa ndani yake; kwa maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha utatenda kwa hekima.” Ona kwamba Mungu hakumwahidi Yoshua kwamba angempa hekima kimuujiza. Badala yake, Yoshua angetenda kwa hekima ikiwa angesoma na kutafakari ‘kitabu cha sheria.’—Yoshua 1:8; Zaburi 1:1-3.

17. Danieli na Mfalme Yosia walisaidiwaje na sehemu za Maandiko zilizokuwapo wakati huo?

17 Pia Neno la Mungu lililoandikwa lilisaidia kufunua mapenzi na kusudi lake. Kwa mfano, kupitia maandishi ya Yeremia, Danieli alitambua muda ambao Yerusalemu lingebaki ukiwa. (Yeremia 25:11; Danieli 9:2) Fikiria pia yale yaliyotukia wakati wa utawala wa Mfalme Yosia wa Yuda. Kufikia wakati huo, taifa hilo lilikuwa limemwacha Yehova, na yaelekea wafalme hawakujiandikia nakala ya Sheria na kuifuata. (Kumbukumbu la Torati 17:18-20) Lakini hekalu lilipokuwa likirekebishwa, “kile kitabu chenyewe cha sheria,” ambacho yaelekea kiliandikwa na Musa, kilipatikana. Huenda kitabu hicho kilikuwa maandishi ya awali yaliyokamilishwa miaka 800 hivi mapema. Baada ya kusikia maneno yote ya kile kitabu yakisomwa, Mfalme Yosia alitambua jinsi taifa hilo lilivyokuwa limekiuka sana mapenzi ya Yehova, naye akachukua hatua thabiti kufanya yaliyokuwa yameandikwa katika kitabu hicho. (2 Wafalme 22:8; 23:1-7) Je, si wazi kwamba watu wa Mungu katika nyakati za kale walisaidiwa na sehemu za Maandiko Matakatifu zilizokuwapo wakati huo?

Msaada Kupitia Waamini Wenzao

18. Kwa nini tunaweza kusema kwamba Yehova anahusika mwabudu wa kweli anapomsaidia mwenzake?

18 Mara nyingi Yehova hutoa msaada kupitia waamini wenzetu. Kwa kweli, Mungu anahusika mwabudu mmoja anapomsaidia mwenzake. Kwa nini tunaweza kusema hivyo? Kuna sababu mbili. Kwanza, roho takatifu ya Mungu inahusika. Roho hiyo hutokeza matunda, kutia ndani upendo na wema katika wale wanaotafuta mwongozo wake. (Wagalatia 5:22, 23) Kwa hiyo, mtumishi wa Mungu anapochochewa kumsaidia mwenzake, hilo huthibitisha kwamba roho ya Yehova inafanya kazi. Pili, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. (Mwanzo 1:26) Hiyo inamaanisha kwamba tunaweza kuonyesha sifa zake, kutia ndani fadhili na huruma zake. Kwa hiyo, mtumishi wa Yehova anapomsaidia mwenzake, Chanzo halisi cha msaada huo ni yule ambaye tumeumbwa kwa mfano wake.

19. Kulingana na yale yaliyoandikwa katika Biblia, Yehova aliwasaidiaje watu wake kupitia waamini wenzao?

19 Katika nyakati za Biblia, Yehova aliwasaidiaje watu wake kupitia waamini wenzao? Mara nyingi Yehova alifanya mmoja wa watumishi wake amshauri mwenzake, kama vile Yeremia alivyompa Baruku mashauri yenye kuokoa uhai. (Yeremia 45:1-5) Mara kwa mara, waabudu wa kweli walichochewa kutoa msaada wa kimwili kwa waamini wenzao, kama vile Wakristo huko Makedonia na Akaya walivyoonyesha tamaa ya kuwasaidia ndugu zao wenye uhitaji huko Yerusalemu. Mtume Paulo alisema kwamba kwa kweli ukarimu huo ulitokeza “wonyesho wa shukrani kwa Mungu.”—2 Wakorintho 9:11.

20, 21. Mtume Paulo aliimarishwa na ndugu kutoka Roma chini ya hali gani?

20 Masimulizi yenye kugusa moyo hasa ni yale yanayohusu jinsi watumishi wa Yehova walivyojitahidi kuimarishana na kutiana moyo. Fikiria mfano unaomhusu mtume Paulo. Alipokuwa safarini kuelekea Roma akiwa mfungwa, Paulo alipitia barabara kuu ya Roma iliyoitwa Njia ya Apio. Sehemu ya mwisho ya safari hiyo ilikuwa ngumu hasa kwa kuwa iliwabidi wasafiri kupitia eneo tambarare lenye majimaji. * Akina ndugu katika kutaniko la Roma walijua kwamba Paulo alikuwa anakuja. Wangefanya nini? Je, wangeendelea kustarehe katika nyumba zao jijini hadi Paulo afike ndipo waende kumpokea?

21 Luka, mwandikaji wa Biblia, aliyeandamana na Paulo katika safari hiyo, anatuambia yaliyotukia: “Kutoka huko [Roma] akina ndugu, waliposikia habari juu yetu, wakaja kukutana nasi mpaka Soko la Apio na Mikahawa Mitatu.” Je, unaweza kuwazia yaliyotukia? Walipojua kwamba Paulo alikuwa anakuja, kikundi cha akina ndugu walisafiri kutoka Roma ili kukutana naye. Baadhi ya ndugu hao walikuwa wakimngojea katika Soko la Apio, kituo mashuhuri cha kupumzikia kilichokuwa umbali wa kilometa 74 hivi nje ya Roma. Ndugu wale wengine walikuwa wakimngojea kwenye Mikahawa Mitatu, kituo cha kupumzikia kilichokuwa umbali wa kilometa 58 hivi nje ya jiji. Paulo aliitikiaje? Luka anaripoti hivi: “Alipowaona, Paulo akamshukuru Mungu na kujipa moyo.” (Matendo 28:15) Hebu wazia jambo hilo, Paulo aliimarika na kutiwa moyo alipowaona ndugu hao waliojitahidi kufunga safari hiyo ndefu! Naye Paulo alimshukuru nani kwa msaada huo? Alimshukuru yule aliyehusika, Yehova Mungu.

22. Andiko letu la mwaka wa 2005 ni lipi, na tutazungumzia nini katika makala inayofuata?

22 Ni wazi kwamba yale ambayo Biblia husema kuhusu jinsi ambavyo Mungu alishughulika na watu huthibitisha kwamba yeye ni Msaidizi asiye na kifani. Kwa kufaa, andiko la Zaburi 121:2: “Msaada wangu unatoka kwa Yehova” litakuwa andiko la mwaka wa 2005 la Mashahidi wa Yehova. Lakini Yehova hutusaidiaje leo? Hilo litazungumziwa katika makala inayofuata.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 20 Mtunga-mashairi Mroma Horace (65—8 K.W.K.), aliyesafiri katika njia hiyohiyo, alieleza kuhusu magumu ya sehemu ya mwisho ya safari hiyo. Horace alisema kwamba Soko la Apio lilikuwa “limesongamana na wenye mashua na wenye mikahawa wachoyo.” Alilalamika kuhusu “chawa na vyura waliolaaniwa” na maji “mabaya sana.”

Je, Unakumbuka?

Yehova aliandaa msaada katika njia zipi—

• kupitia malaika?

• kupitia roho yake takatifu?

• kwa Neno lake lililoongozwa na roho?

• kupitia waamini wengine?

[Maswali ya Funzo]

[Blabu katika ukurasa wa 15]

Andiko la mwaka wa 2005 litakuwa: “Msaada wangu unatoka kwa Yehova.”—Zaburi 121:2.

[Picha katika ukurasa wa 16]

Paulo alimshukuru Mungu kwa msaada aliopokea kutoka kwa akina ndugu huko Roma