Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unakumbuka?

Je, Unakumbuka?

Je, Unakumbuka?

Je, umefurahia kusoma matoleo ya hivi karibuni ya Mnara wa Mlinzi? Ona kama unaweza kujibu maswali yafuatayo:

Mkristo anaweza kufanya nini anapohisi uchovu wa kihisia-moyo na wa kiroho?

Tunahitaji kutambua kisababishi cha uchovu wetu. Tunaweza kunufaika kwa kuchunguza mazoea na mali zetu, huku tukiondoa uzito wowote usio wa lazima. Tunaweza kuweka miradi tunayoweza kuifikia kulingana na hali zetu. Ni muhimu kutunza afya yetu ya kiroho na hilo linapaswa kutia ndani kusali kwa ukawaida na kutafakari.—8/15, ukurasa wa 23-26.

Kwa nini Mashahidi wa Yehova husema kwamba ile hesabu 144,000 ni halisi?

Baada ya mtume Yohana kuelezwa kuhusu wale 144,000, aliona “umati mkubwa, ambao hakuna mtu aliyeweza kuuhesabu.” (Ufunuo 7:4, 9) Kama hesabu hiyo 144,000 ingekuwa ya mfano, basi hakungekuwa na tofauti yoyote kati ya mistari hiyo miwili. Yesu aliwataja wale ambao wangetawala pamoja naye kuwa “kundi dogo.” (Luka 12:32)—9/1, ukurasa wa 30.

Kwa nini Mwisraeli angeweza kumuuzia mgeni mnyama mfu ambaye hajatolewa damu?

Mgeni au mkaaji mgeni ambaye hakugeuza imani hakuwa chini ya Sheria. Kwa hiyo Mwisraeli aliruhusiwa kumpa au kumuuzia wanyama hao. (Kumbukumbu la Torati 14:21) Lakini mtu aliyegeuza imani alipaswa kufuata Sheria naye hangeweza kula nyama ya mnyama huyo ambaye hakutolewa damu. (Mambo ya Walawi 17:10)—9/15, ukurasa wa 26.

Wanasayansi wamejifunzaje kutokana na uumbaji, na kwa nini hilo liwapendeze Wakristo?

Kwa mfano, ndugu wawili Wilbur na Orville Wright walibuni eropleni baada ya kuchunguza jinsi ndege wakubwa wanavyoruka. Hivyo, mambo hayo yanaweza kumchochea Mkristo ampe Muumba utukufu.—10/1, ukurasa wa 9.

Ni nani aliyetajwa kwenye 2 Wakorintho 12:2-4 aliyenyakuliwa kuingia katika paradiso?

Fungu hilo la maneno linafuata mistari ambayo Paulo alitetea utume wake. Kwa kuwa Biblia haitaji mtu mwingine yeyote aliyeona maono hayo, na kwa kuwa Paulo ndiye anayetueleza kuyahusu, yaelekea Paulo ndiye aliyeona maono hayo.—10/15, ukurasa wa 8.

Yesu ana sifa zipi ambazo hufanya astahili kuwa Kiongozi aliyechaguliwa na Mungu?

Yesu alidumisha utimilifu kamili, akiwa mwenye kufuata haki na unyoofu katika mwenendo wake. Alikuwa amejitoa kabisa kwa Mungu. Yesu aliwajali sana watu na alikuwa na nia ya kufanya kazi.—11/1, ukurasa wa 6-7.

Roho waovu watakuwa wapi wakati wa Miaka Elfu?

Tunaweza kufikia mkataa wenye kupatana na akili kwamba watatupwa kwenye abiso pamoja na Shetani wakati wa Utawala wa Kristo wa Miaka Elfu. (Ufunuo 20:1-3) Andiko la Mwanzo 3:15 lilitabiri kwamba nyoka angepondwa kichwa, jambo ambalo linatia ndani kutupwa kwa Shetani ndani ya abiso wakati wa Miaka Elfu. Uzao wake unatia ndani malaika waovu, au roho waovu. Kwa kuwa roho waovu waliogopa sana kutupwa ndani ya abiso, hilo linaonyesha kwamba wanajua kuwa kuzuiliwa huko kunakaribia. (Luka 8:31)—11/15, ukurasa wa 30-31.

Kwa nini mtu anapaswa kuwa mwangalifu kuhusu kunywa kileo, hata kama hanywi kupita kiasi hivi kwamba wengine wanaona kwamba amelewa?

Watu fulani hawaonyeshi sana dalili za kulewa hata baada ya kunywa sana. Hata hivyo, huenda hatua kwa hatua, mtu akawa mzoefu wa kileo na kuwa ‘mtumwa wa divai nyingi sana.’ (Tito 2:3) Yesu alionya kuhusu ‘kulemewa na kula kupita kiasi na kunywa sana.’ (Luka 21:34, 35) Si lazima mtu anywe mpaka alewe kabla ya kuanza kusinzia na kuwa mvivu—kimwili na kiroho pia.—12/1, ukurasa wa 19-21.