Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unakumbuka?

Je, Unakumbuka?

Je, Unakumbuka?

Je, umefurahia kusoma matoleo ya hivi karibuni ya Mnara wa Mlinzi? Ona kama unaweza kujibu maswali yafuatayo:

Kitabu cha Mika kina sura ngapi, kiliandikwa wakati gani, na hali ilikuwaje wakati huo?

Kitabu cha Mika kina sura saba. Nabii Mika aliandika kitabu hicho katika karne ya nane K.W.K., wakati ambapo watu waliokuwa wamefanya agano na Mungu walikuwa wamegawanyika kuwa mataifa mawili—Israeli na Yuda.—8/15, ukurasa wa 9.

Kulingana na Mika 6:8, Mungu anataka nini kwetu?

Tunapaswa “kutenda haki.” Njia ya Mungu ya kufanya mambo ndiyo kiwango cha haki, kwa hiyo ni lazima tufuate kanuni zake za unyoofu na utimilifu. Anatuambia ‘tupende fadhili.’ Wakristo wanaonyesha fadhili zenye upendo wanaposhughulikia mahitaji ya wengine, kama vile baada ya misiba kutokea. Ili ‘tuwe na kiasi katika kutembea na’ Yehova, ni lazima tutambue kupungukiwa kwetu na tumtegemee.—8/15, ukurasa wa 20-22.

Huenda Mkristo akataka kufanya nini akipoteza kazi?

Lingekuwa jambo la hekima achunguze upya mtindo wake wa maisha. Huenda ikawezekana afanye maisha yake yawe rahisi, labda kwa kuhamia nyumba ndogo au kuondoa vitu vya kimwili asivyohitaji. Bila shaka, ni muhimu kuacha kuhangaika kuhusu mahitaji ya kila siku na kutumaini kwamba Mungu anaweza kuandaa mahitaji hayo. (Mathayo 6:33, 34)—9/1, ukurasa wa 14-15.

Tunapaswa kukumbuka nini tunapotoa au kupokea zawadi za arusi?

Zawadi za bei ghali hazihitajiwi, wala hazipaswi kutarajiwa. Mtazamo wa moyo wa mtoaji ndilo jambo lenye thamani zaidi. (Luka 21:1-4) Si jambo la fadhili kutangaza jina la mtu anayetoa zawadi. Kufanya hivyo kunaweza kumwaibisha. (Mathayo 6:3)—9/1, ukurasa wa 29.

Kwa nini tusali bila kukoma?

Kusali kwa ukawaida kunaweza kutusaidia kuimarisha uhusiano wetu pamoja na Mungu na kutusaidia pia kukabiliana na majaribu makali. Sala zetu zinaweza kuwa fupi au ndefu, ikitegemea uhitaji na hali. Sala hujenga imani na hutusaidia kutatua matatizo.—9/15, ukurasa wa 15-18.

Tunapaswa kuelewaje andiko la 1 Wakorintho 15:29, ambalo katika tafsiri fulani linatafsiriwa kuwa “kubatizwa kwa ajili ya wafu?”

Mtume Paulo alimaanisha kwamba Wakristo watiwa-mafuta hubatizwa, au huzamishwa, na kuanza maisha yanayoongoza kwenye kifo wakiwa wameshika utimilifu wao kama Kristo. Baadaye, wao hufufuliwa na kuwa viumbe wa roho kama Kristo.—10/1, ukurasa wa 29.

Tunajuaje kwamba kuwa Mkristo kunahusisha mengi zaidi ya kuepuka makosa yanayotajwa katika 1 Wakorintho 6:9-11?

Mtume Paulo hakusema kwamba Mkristo anapaswa kuepuka tu makosa kama uasherati, ibada ya sanamu, na ulevi. Akionyesha kwamba huenda mabadiliko zaidi yakahitajiwa, aliendelea kusema hivi katika mstari unaofuata: “Mambo yote ni halali kwangu; lakini si mambo yote yenye faida.”—10/15, ukurasa wa 18-19.

Ni nani baadhi ya wanawake wa kale ambao waliufurahisha moyo wa Mungu?

Wanatia ndani wazalishaji Shifra na Pua, ambao hawakumtii Farao kwa kuua watoto wachanga wa kiume Waisraeli. (Kutoka 1:15-20) Rahabu, kahaba Mkanaani, aliwalinda wapelelezi wawili Waisraeli. (Yoshua 2:1-13; 6:22, 23) Abigaili alionyesha busara na hivyo akasaidia kuokoa maisha na kumwepusha Daudi na hatia ya damu. (1 Samweli 25:2-35) Wanawake hao ni vielelezo kwa wanawake leo.—11/1, ukurasa wa 8-11.

Kwa nini bado kuna watu wengi wanaodai kwamba wanamwamini Mungu huku kukiwa na ubaridi mwingi kuelekea dini duniani pote?

Watu fulani huenda kanisani kutafuta amani ya akili. Wengine huenda huko wakitumaini kuishi milele baada ya kufa, au wakitumaini kuwa na afya nzuri, mali, na mafanikio. Katika maeneo fulani watu huenda kanisani wakitaka kuziba pengo la kiroho lililoachwa baada ya ubepari kuchukua mahali pa Ukomunisti. Kujua sababu hizo kunaweza kumsaidia Mkristo aanzishe mazungumzo yenye maana.—12/1, ukurasa wa 3.