Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Ubatizo kwa ajili ya wafu una maana gani?

Akiandika kuhusu ufufuo wa wale watakaoishi mbinguni, mtume Paulo aliandika maneno yenye kuvutia sana. Katika Biblia ya Union Version tunasoma: “Wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu, watafanyaje? Kama wafu hawafufuliwi kamwe, kwa nini kubatizwa kwa ajili yao?” Nayo Biblia Habari Njema inasema: “Kama hakuna ufufuo, je watu wale wanaobatizwa kwa ajili ya wafu wanatumainia kupata nini? Kama wafu hawafufuliwi, ya nini kubatizwa kwa ajili yao?”—1 Wakorintho 15:29.

Je, katika andiko hilo Paulo alikuwa akidokeza kwamba watu walio hai wabatizwe kwa ajili ya watu waliokufa kabla ya kubatizwa? Huenda ikaeleweka hivyo kutokana na Biblia hizo na nyinginezo. Hata hivyo, tunapata maana tofauti tunapoyachunguza Maandiko hayo kwa makini na kuyalinganisha na Kigiriki cha asili kilichotumiwa na Paulo. Paulo alimaanisha kwamba Wakristo watiwa-mafuta wanabatizwa, au wanazamishwa, nao huanza maisha yanayoongoza kwenye kifo wakiwa wameshika uaminifu-maadili kama Kristo. Nao hufufuliwa na kuwa viumbe wa roho kama yeye.

Biblia inaunga mkono maelezo hayo. Katika barua yake kwa Waroma, Paulo aliandika hivi: “Je, hamjui kwamba sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo chake?” (Waroma 6:3) Katika barua yake kwa Wafilipi, Paulo alisema juu yake mwenyewe kwamba ‘alishiriki katika mateso ya Kristo, akajinyenyekeza mwenyewe hadi kifo kama chake, ili kuona kama kwa vyovyote huenda akaufikia ufufuo wa mapema zaidi kutoka kwa wafu.’ (Wafilipi 3:10, 11) Paulo alikuwa anaonyesha kwamba maisha ya mfuasi wa Kristo aliyetiwa mafuta huhusisha kudumisha uaminifu-maadili chini ya jaribu, kukabili kifo kila siku, na mwishowe kufa akiwa ameshika uaminifu-maadili, na kufufuliwa akaishi mbinguni.

Ni jambo muhimu kuona kwamba maandiko hayo na mengineyo ambayo huhusisha kifo moja kwa moja na wale waliobatizwa huzungumzia watu walio hai ambao walikuwa tayari wamebatizwa wala si wale waliokufa. Pia Paulo aliwaambia hivi Wakristo wenzake waliotiwa mafuta: “Mlizikwa pamoja naye katika ubatizo wake, na kwa uhusiano pamoja naye mliinuliwa pia pamoja kupitia imani yenu katika utendaji wa Mungu, aliyemfufua yeye kutoka kwa wafu.”—Wakolosai 2:12.

Kihusishi cha Kigiriki hy·perʹ, kinachotafsiriwa “kwa ajili ya” katika Biblia mbalimbali kwenye 1 Wakorintho 15:29, kinaweza pia kumaanisha “kwa kusudi la.” Kwa hiyo kupatana na maandiko mengine ya Biblia, New World Translation of the Holy Scriptures hutafsiri mstari huo kwa usahihi hivi: “Watafanya nini wao wanaobatizwa kwa kusudi la kuwa wafu? Ikiwa wafu hawapaswi kufufuliwa hata kidogo, kwa nini pia wanabatizwa kwa kusudi la kuwa hivyo?”