Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unamtafuta Yehova kwa Bidii?

Je, Unamtafuta Yehova kwa Bidii?

Je, Unamtafuta Yehova kwa Bidii?

MWANAMUME mmoja Mkristo alitaka sana kuwahubiria wasafiri wenzake kwenye gari-moshi habari njema kutoka katika Biblia. (Marko 13:10) Lakini woga ukamzuia. Je, alikata tamaa? Hapana, alisali kwa bidii kuhusu jambo hilo na akajizoeza jinsi ya kuanzisha mazungumzo. Yehova Mungu alijibu sala ya mwanamume huyo naye akampa nguvu ya kuhubiri.

Bidii hiyo ni muhimu tunapomtafuta Yehova na kibali chake. Mtume Paulo alisema: “Amkaribiaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba yeye huwa mthawabishaji wa wale wanaomtafuta kwa bidii.” (Waebrania 11:6) Kumtafuta tu Yehova hakutoshi. Neno la Kigiriki linalotafsiriwa ‘kutafuta kwa bidii’ linamaanisha kuwa na juhudi nyingi sana. Jitihada hiyo inahusisha moyo, akili, nafsi, na nguvu zote. Ikiwa tunamtafuta Yehova kwa bidii, hatutajiendesha kwa kutojali, kutojitahidi, au kwa uzembe. Badala yake, tutaonyesha bidii ya kweli tunapomtafuta.—Matendo 15:17.

Wale Waliomtafuta Yehova kwa Bidii

Maandiko yana mifano mingi ya wale waliojitahidi sana kumtafuta Yehova. Mmoja wao ni Yakobo, ambaye alipigana mweleka kwa bidii na malaika wa Mungu aliyekuwa amejivika mwili wa binadamu. Kwa sababu hiyo, Yakobo akapewa jina Israeli (Aliyeshindana na Mungu) kwa sababu ‘alishindana’ naye, au alikuwa mwenye udumifu, alijitahidi, alistahimili. Malaika huyo alimbariki kwa bidii yake.—Mwanzo 32:24-30.

Kisha kulikuwa na mwanamke wa Galilaya ambaye jina lake halikutajwa, naye alikuwa ametokwa na damu kwa miaka 12 na ‘kuteseka sana.’ Katika hali hiyo hakupaswa kugusa watu wengine. Hata hivyo, alijipa moyo na kwenda kukutana na Yesu. Aliendelea kusema: “Nikigusa tu mavazi yake ya nje nitapona.” Wazia alivyojikakamua kupita katikati ya ‘umati mkubwa uliomfuata Yesu na kumsonga.’ Alipogusa vazi la nje la Yesu, alihisi ‘chemchemi yake ya damu imekauka kabisa’ na ugonjwa wake wa muda mrefu ukaponywa! Yesu alipouliza, “Ni nani aliyegusa mavazi yangu ya nje?” mwanamke huyo akaogopa. Lakini Yesu akamwambia hivi kwa uchangamfu: “Binti, imani yako imekufanya upone. Nenda kwa amani, na uwe katika afya njema kutokana na ugonjwa wako wa kutia kihoro.” Jitihada zake zilithawabishwa.—Marko 5:24-34; Mambo ya Walawi 15:25-27.

Pindi nyingine, mwanamke mmoja Mfoinike alimsihi Yesu kwa bidii amponye binti yake. Yesu alimjibu kwamba haingefaa kuwapa mbwa wadogo chakula cha watoto. Alimaanisha kwamba hangeshughulikia mtu asiye Mwisraeli na kuwapuuza Wayahudi. Hata hivyo, alipofahamu maana ya mfano huo, mwanamke huyo alimsihi: “Ndiyo, Bwana; lakini kwa kweli hao mbwa wadogo hula baadhi ya makombo yanayoanguka kutoka kwenye meza ya mabwana-wakubwa wao.” Weupe wake wa moyo na imani yake yenye nguvu ilimchochea Yesu kusema: “Ewe mwanamke, ni kubwa imani yako; acha itukie kwako kama utakavyo.”—Mathayo 15:22-28.

Ingekuwaje kwa watu hao kama hawangedumu katika jitihada zao? Je, wangepata baraka kama wangekata tamaa walipokabili kizuizi cha kwanza au kujibiwa vikali? Hapana! Mifano hiyo inaonyesha vizuri jambo ambalo Yesu alifundisha, yaani ‘udumifu wa ujasiri’ unafaa, hata ni muhimu katika kumtafuta Yehova.—Luka 11:5-13.

Kulingana na Mapenzi Yake

Katika masimulizi yaliyotangulia kuhusu watu walioponywa kimuujiza, je, bidii tu ndiyo iliyohitajiwa ili waponywe? Hapana, maombi yao yalipaswa kupatana na mapenzi ya Mungu. Yesu alipewa nguvu za kufanya miujiza ili athibitishe kwamba yeye ni Mwana wa Mungu, Mesiya aliyeahidiwa. (Yohana 6:14; 9:33; Matendo 2:22) Isitoshe, miujiza ambayo Yesu alifanya ilionyesha baraka kubwa ambazo Yehova atawapa wanadamu katika Utawala wa Miaka Elfu wa Kristo.—Ufunuo 21:4; 22:2.

Leo si mapenzi ya Mungu kwamba wale wanaofuata dini ya kweli wawe na uwezo wa kufanya miujiza kama vile kuponya na kusema kwa lugha mbalimbali. (1 Wakorintho 13:8, 13) Mapenzi yake leo yanatia ndani kuhubiri habari njema za Ufalme duniani kote ili ‘watu wa namna zote waje kwenye ujuzi sahihi wa kweli.’ (1 Timotheo 2:4; Mathayo 24:14; 28:19, 20) Watumishi wa Mungu wanaweza kutarajia kwa kufaa kwamba sala zao za bidii zitasikilizwa wakijitahidi kwa unyoofu kupatana na mapenzi yake.

Huenda wengine wakajiuliza, ‘Kwa nini tujitahidi sana na tunajua kwamba mwishowe mapenzi ya Mungu yatatimizwa tu?’ Ingawa ni kweli kwamba Yehova atatimiza kusudi lake bila jitihada za wanadamu, anafurahi kuwa na watu wanaofanya mapenzi yake. Yehova anaweza kufananishwa na mtu anayejenga nyumba. Mjenzi huyo ana ramani kamili ya mradi huo wa ujenzi, lakini anachagua kutumia vifaa vya ujenzi vinavyopatikana katika eneo lake. Vivyo hivyo, Yehova ana mradi anaotaka kutimiza leo naye hufurahi kuwatumia watumishi wake wanaojitoa kwa hiari.—Zaburi 110:3; 1 Wakorintho 9:16, 17.

Fikiria yaliyompata kijana Toshio. Alipojiunga na shule ya sekondari, alitaka kuhubiri sana katika eneo hilo lake la pekee. Alibeba Biblia yake kila wakati na alijitahidi sana kuwa Mkristo mwenye mfano mzuri. Mwishoni mwa mwaka wake wa kwanza shuleni alipata nafasi ya kuhutubia darasa lake. Toshio alimwomba Yehova amsaidie na alifurahi kuona kwamba darasa zima lilisikiliza kwa makini hotuba yake yenye kichwa “Mradi Wangu wa Kufanya Upainia Kuwa Kazi Yangu ya Kudumu.” Alieleza kwamba alitaka kuwa mhudumu wa wakati wote wa Mashahidi wa Yehova. Mwanafunzi mmoja alikubali kujifunza Biblia na Toshio naye akafanya maendeleo kufikia ubatizo. Jitihada zenye bidii za Toshio zilizopatana na sala zake zilithawabishwa sana.

Wewe Ni Mwenye Bidii Kadiri Gani?

Unaweza kuonyesha kwa njia mbalimbali kwamba unamtafuta Yehova na baraka zake. Kwanza, kuna mambo ya msingi unayoweza kufanya, kama vile kujitayarisha vizuri kwa ajili ya mikutano ya Kikristo. Unaonyesha bidii yako katika kumtafuta Yehova kupitia maelezo yaliyotayarishwa vizuri, hotuba zenye kuchochea, na maonyesho yafaayo. Unaweza pia kuonyesha bidii yako kwa kuboresha huduma yako. Unaonaje ukijaribu kuwa mwenye urafiki zaidi unapozungumza na wenye nyumba na kutumia utangulizi unaofaa katika eneo lako? (Wakolosai 3:23) Kwa kujitoa kwa moyo wote mwanamume Mkristo anaweza kukubali migawo kutanikoni kama vile kutumikia akiwa mtumishi wa huduma au mzee. (1 Timotheo 3:1, 2, 12, 13) Kwa kujitoa, unaweza kupata furaha ya kutoa. Unaweza pia kutuma maombi ya kutumikia katika mradi wa ujenzi au katika ofisi ya tawi ya Mashahidi wa Yehova. Ikiwa wewe ni ndugu mseja aliye na sifa za kustahili, huenda ukataka kuhudhuria Shule ya Mazoezi ya Kihuduma, ambayo huwasaidia wanaume wa kiroho kuwa wachungaji wema. Ikiwa umefunga ndoa, utumishi wa mishonari unaweza kuwa njia ya kuonyesha tamaa yako yenye bidii ya kupanua utumishi wako kwa Yehova. Jambo lingine unaloweza kufanya ni kuhamia mahali palipo na uhitaji mkubwa wa wahubiri wa Ufalme.—1 Wakorintho 16:9.

Roho unayoonyesha unapotimiza mgawo wako ndilo jambo muhimu zaidi. Hata upewe daraka gani, lishughulikie kwa bidii, juhudi, na kwa “weupe wa moyo.” (Matendo 2:46; Waroma 12:8) Unapaswa kuona kila mgawo kuwa nafasi ya kuonyesha hamu ya kumletea Yehova sifa. Sali bila kukoma ili Yehova akusaidie, kisha ufanye yote uwezayo. Nawe utathawabishwa sana.

Jitihada Zenye Bidii Zathawabishwa

Je, unakumbuka yule mwanamume Mkristo aliyesali ili ashinde woga kusudi awahubirie wasafiri wengine? Yehova alibariki tamaa yake ya moyo mweupe. Ndugu huyo alijitahidi kutumia utangulizi wenye kupendeza na kutayarisha vichwa kadhaa vya kuanzisha mazungumzo. Aliweza kutumia Biblia ifaavyo kumhubiria mwanamume fulani aliyehangaika kwa sababu ya mikazo katika uhusiano wa kibinadamu. Mazungumzo yao ya mara kwa mara kwenye gari-moshi yaliongoza kwenye funzo la Biblia. Kwa kweli, Yehova alimbariki kwa jitihada zake zenye bidii!

Wewe unaweza kupata matokeo kama hayo ukiendelea kumtafuta Yehova kwa bidii. Ukistahimili kwa unyenyekevu na kufanya kwa moyo wote mgawo wowote wa kiroho ambao unashughulikia, Yehova atakutumia kupatana na makusudi yake na kukubariki sana.

[Picha katika ukurasa wa 26]

Ingekuwaje kwa mwanamke huyu kama hangekuwa mwenye udumifu?

[Picha katika ukurasa wa 27]

Je, unakuwa mwenye udumifu katika kumsihi Yehova akubariki?

[Picha katika ukurasa wa 28]

Unaweza kuonyeshaje kwamba unamtafuta Yehova kwa bidii?