Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Yehova, Mungu wa Ukweli

Yehova, Mungu wa Ukweli

 Yehova, Mungu wa Ukweli

“Umenikomboa, Ee Yehova, Mungu wa ukweli.”—ZABURI 31:5, NW.

1. Hali zilikuwaje mbinguni na duniani wakati ambapo uwongo haukuwapo?

KUNA wakati ambapo uwongo haukuwapo. Viumbe wa roho waliokuwa wakamilifu waliishi katika makao ya roho huko mbinguni, wakimtumikia Muumba wao, “Mungu wa ukweli.” (Zaburi 31:5, NW) Uwongo haukuwapo, wala udanganyifu. Yehova aliwaambia ukweli wana wake wa roho. Alifanya hivyo kwa sababu aliwapenda na kuwajali sana. Hali ilikuwa vivyo hivyo duniani. Yehova alimwumba mwanamume na mwanamke wa kwanza, na kupitia njia yake ya mawasiliano, alisema nao kwa njia iliyo wazi, nyofu, na ya kweli. Hali hiyo ilikuwa nzuri sana.

2. Ni nani aliyeanzisha uwongo, na kwa nini?

2 Hata hivyo, hatimaye, mmoja wa wana wa roho wa Mungu alianza kumpinga Yehova kwa ukaidi na kujifanya mungu. Kiumbe huyo wa roho ambaye alikuja kuitwa Shetani Ibilisi, alitaka wengine wamwabudu. Ili kutimiza lengo lake, alianzisha uwongo ili kuwavuta wengine wawe chini ya mamlaka yake. Kwa kufanya hivyo, akawa ‘mwongo na baba ya uwongo.’—Yohana 8:44.

3. Adamu na Hawa walitendaje waliposikia uwongo wa Shetani, na matokeo yalikuwa nini?

3 Kwa kutumia nyoka, Shetani alimwambia Hawa, mwanamke wa kwanza, kwamba hangekufa ikiwa angevunja amri ya Mungu na kula tunda walilokatazwa. Huo ulikuwa uwongo. Pia alimwambia kwamba akila tunda hilo atakuwa kama Mungu na kujua mema na mabaya. Huo pia ulikuwa uwongo. Ingawa Hawa hakuwa amewahi kuambiwa uwongo, lazima alitambua kwamba yale aliyosikia kutoka kwa nyoka hayakupatana na yale ambayo Mungu alimwambia mume wake, Adamu. Na bado, Hawa aliamua kumwamini Shetani badala ya Yehova. Alidanganywa kabisa, akatwaa tunda hilo, akala. Baadaye, Adamu pia akala tunda hilo. (Mwanzo 3:1-6) Kama vile Hawa, Adamu hakuwa amewahi kusikia uwongo, hata hivyo yeye hakudanganywa. (1 Timotheo 2:14) Kwa matendo yake, alionyesha kwamba amemkataa Muumba wake. Jambo hilo lilikuwa na matokeo mabaya sana kwa wanadamu. Kwa sababu ya kutotii kwa Adamu, dhambi na kifo, pamoja na upotovu na taabu nyingi sana, zilienea kwa watoto wake wote.—Waroma 5:12.

4. (a) Ni uwongo gani uliosemwa huko Edeni? (b) Tunapaswa kufanya nini ili tusiongozwe vibaya na Shetani?

4 Uwongo pia ulienea. Ni lazima tutambue kwamba uwongo uliosemwa katika bustani ya Edeni ulishambulia ukweli wa Yehova mwenyewe. Shetani alidai kwamba Mungu alikuwa akiwanyima kwa kutumia udanganyifu wanadamu wa kwanza kitu kizuri. Bila shaka huo ulikuwa uwongo. Adamu na Hawa hawakufaidika kwa kutotii kwao. Walikufa kama vile Yehova alivyokuwa amesema. Hata hivyo, kwa uchongezi Shetani aliendelea kumshambulia Yehova kiasi cha kwamba miaka mingi baadaye, mtume Yohana aliongozwa na roho ya Mungu kuandika kwamba Shetani ‘anaiongoza vibaya dunia nzima inayokaliwa.’ (Ufunuo 12:9) Ili kuepuka kuongozwa vibaya na Shetani Ibilisi, tunapaswa tuutumaini kabisa ukweli wa Yehova na Neno lake. Unawezaje kusitawisha na kuimarisha tumaini lako katika Yehova na hivyo kujilinda na udanganyifu na uwongo unaoenezwa na Adui wake?

 Yehova Anajua Ukweli

5, 6. (a) Yehova ana ujuzi gani? (b) Ujuzi wa wanadamu ukoje ukilinganishwa na ule wa Yehova?

5 Tena na tena, Biblia husema kwamba Yehova ndiye “aliyeviumba vitu vyote.” (Waefeso 3:9) Yeye ‘Ndiye aliyefanya mbingu na dunia na bahari na vitu vyote vilivyo ndani yazo.’ (Matendo 4:24) Kwa kuwa Yehova ndiye Muumba, anajua ukweli kuhusu vitu vyote. Kwa mfano: Hebu fikiria mtu anayechora ramani ya nyumba yake na kuijenga yeye mwenyewe. Atajua vizuri sana sehemu zote za nyumba hiyo na kuielewa kuliko mtu mwingine yeyote. Watu huelewa vizuri sana vitu ambavyo wamevitengeneza wao wenyewe. Vivyo hivyo, Muumba anajua vizuri sana kila kitu ambacho amekiumba.

6 Nabii Isaya alieleza vizuri sana ujuzi mwingi wa Yehova. Tunasoma hivi: “Ni nani aliyeyapima maji kwa konzi ya mkono wake, na kuzikadiri mbingu kwa shubiri, na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi, na kuipima milima kwa uzani, na vilima kama kwa mizani? Ni nani aliyemwongoza roho ya BWANA, na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Alifanya shauri na nani, ni nani aliyemwelimisha na kumfunza njia ya hukumu, na kumfunza maarifa, na kumwonyesha njia ya fahamu?” (Isaya 40:12-14) Kwa kweli, Yehova “ni Mungu wa maarifa” na ni “mkamilifu wa maarifa.” (1 Samweli 2:3; Ayubu 36:4; 37:16) Tunajua machache sana tukilinganishwa na yeye. Licha ya ujuzi mwingi ambao wanadamu wamejipatia, mambo tunayoyajua kuhusu uumbaji hayafikii hata ‘viunga vya njia za Mungu.’ Ni kama “manong’ono” yakilinganishwa na “ngurumo za uweza.”—Ayubu 26:14.

7 . Daudi alitambua nini kuhusu ujuzi wa Yehova, nasi tunapaswa kukubali nini?

7 Kwa kuwa Yehova ndiye aliyetuumba, ni wazi kwamba anatujua vizuri sana. Mfalme Daudi alitambua jambo hilo. Aliandika hivi: “Ee BWANA, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu; umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu, umeelewa na njia zangu zote. Maana hamna neno ulimini mwangu usi lolijua kabisa, BWANA.” (Zaburi 139:1-4) Bila shaka, Daudi alitambua kwamba wanadamu wana uhuru wa kuchagua—Mungu ametupa uwezo wa kuchagua kumtii au kutomtii. (Kumbukumbu la Torati 30:19, 20; Yoshua 24:15) Hata hivyo, Yehova anatujua vizuri zaidi kuliko tunavyojijua wenyewe. Anataka tufanikiwe maishani, naye ana uwezo wa kuongoza hatua zetu. (Yeremia 10:23) Kwa kweli, kwa kulinganishwa na Yehova, hakuna mwalimu, wala mtaalamu, wala mshauri yeyote anayeweza kutufundisha kweli na kutufanya tuwe na hekima na furaha.

Yehova Husema Ukweli

8 . Tunajuaje kwamba Yehova husema ukweli?

8 Kujua ukweli hakumaanishi kwamba mtu atakuwa msema ukweli sikuzote na kuwa mnyofu. Kwa mfano, Ibilisi aliamua ‘kutosimama thabiti katika kweli.’ (Yohana 8:44) Tofauti naye, Yehova ni “mwingi wa . . . kweli.” (Kutoka 34:6) Tena na tena, Maandiko huthibitisha ukweli wa Yehova. Mtume Paulo alisema kwamba “haiwezekani Mungu kusema uwongo,” na pia Mungu ‘hawezi kusema uwongo.’ (Waebrania 6:18; Tito 1:2) Ukweli ni sehemu muhimu ya utu wa Mungu. Tunaweza kumtegemea na kumtumaini Yehova kwa sababu yeye husema ukweli; yeye hawadanganyi kamwe washikamanifu wake.

9 . Jina la Yehova linahusianaje na ukweli?

9 Jina la Yehova linashuhudia ukweli wake. Jina la Mungu linamaanisha “Husababisha Iwe.” Hilo linamtambulisha Yehova kuwa Mtimizaji wa ahadi zake hatua kwa hatua. Hakuna mwingine yeyote anayeweza kufanya hayo. Kwa kuwa Yehova ndiye Mkuu Zaidi, hakuna kitu chochote kinachoweza kumzuia kutimiza makusudi yake. Yehova husema ukweli, na ni yeye peke yake aliye na nguvu na hekima ya kutimiza yale anayosema.

10. (a) Yoshua alishuhudiaje ukweli wa Yehova? (b) Ni ahadi gani za Yehova ambazo umeona zikitimizwa?

10 Yoshua alikuwa mmoja wa watu wengi walioshuhudia matukio makubwa yaliyothibitisha ukweli wa Yehova. Yoshua alikuwa nchini Misri wakati Yehova alipoleta yale mapigo kumi juu ya taifa hilo, huku akitabiri kila pigo kabla halijatokea. Kati ya mambo mengine aliyoshuhudia, Yoshua aliona utimizo wa ahadi za Yehova za kuwakomboa Waisraeli kutoka Misri na kuwapeleka katika Nchi ya Ahadi, na kuyashinda majeshi yenye nguvu ya Wakanaani yaliyowapinga. Alipokuwa akikaribia kufa, Yoshua aliwaambia hivi wazee wa taifa la Israeli: “Nanyi nyote mnajua mioyoni mwenu, na rohoni mwenu, ya kuwa halikuwapungukia ninyi hata neno moja katika mambo hayo mema yote aliyoyanena BWANA, Mungu wenu, katika habari zenu; yote yametimia kwenu hapana neno lo lote mlilopungukiwa.” (Yoshua 23:14) Ingawa wewe hujaona miujiza ambayo Yoshua aliona, je, umeona ukweli wa ahadi za Mungu maishani mwako?

Yehova Hufunua Ukweli

11. Ni nini kinachoonyesha kwamba Yehova anataka kuwasilisha ukweli kwa wanadamu?

11 Hebu wazia mzazi ambaye ana ujuzi mwingi lakini hasemi sana na watoto wake. Je, wewe hufurahi kwamba Yehova hayuko hivyo? Yehova huwasiliana na wanadamu kwa upendo, naye hufanya hivyo mara nyingi. Maandiko humwita “Mfundishaji Mkuu.” (Isaya 30:20, NW) Kwa sababu ya fadhili zake zenye upendo, yeye huwasiliana hata na wale wasiotaka kumsikiliza. Kwa mfano, Ezekieli alipewa mgawo wa kuwahubiria watu ambao Yehova alijua kwamba hawangeitikia. Yehova alisema: “Mwanadamu, haya! waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu.” Kisha akaonya: “Hawatakusikiliza wewe; kwa kuwa hawanisikilizi mimi; maana nyumba yote ya Israeli wana vipaji vigumu, na mioyo yenye ukaidi.” Huo ulikuwa mgawo mgumu, lakini Ezekieli aliufanya kwa uaminifu, na kwa kufanya hivyo, akaonyesha huruma za Yehova. Ukijikuta katika mgawo mgumu  kuhubiri, nawe umtegemee Mungu, unaweza kuwa na uhakika kwamba atakuimarisha kama alivyomwimarisha nabii wake Ezekieli.—Ezekieli 3:4, 7-9.

12, 13. Mungu ametumia njia gani kuwasiliana na wanadamu?

12 Yehova anataka “watu wa namna zote waokolewe na kuja kwenye ujuzi sahihi wa kweli.” (1 Timotheo 2:4) Amesema kupitia manabii, malaika, na hata kupitia Mwana wake mpendwa, Yesu Kristo. (Waebrania 1:1, 2; 2:2) Yesu alimwambia Pilato hivi: “Kwa ajili ya hili mimi nimezaliwa, na kwa ajili ya hili nimekuja kuingia ulimwenguni, ili nitoe ushahidi juu ya ile kweli. Kila mtu aliye upande wa ile kweli husikiliza sauti yangu.” Pilato alikuwa na nafasi nzuri sana ya kujifunza moja kwa moja kutoka kwa Mwana wa Mungu kuhusu mpango wa Yehova wa wokovu. Hata hivyo, Pilato hakupendezwa na ukweli, naye hakutaka kujifunza kutoka kwa Yesu. Badala yake, Pilato alijibu hivi kwa dhihaka: “Kweli ni nini?” (Yohana 18:37, 38) Ole wake Pilato! Ingawa hivyo, wengi walisikiliza ukweli ambao Yesu alitangaza. Aliwaambia wanafunzi wake hivi: “Yenye furaha ni macho yenu kwa sababu hayo hutazama, na masikio yenu kwa sababu hayo husikia.”—Mathayo 13:16.

13 Yehova amehifadhi ukweli katika Biblia, naye ameufanya upatikane kwa watu kila mahali. Biblia hufunua ukweli wa mambo. Hiyo hufafanua sifa za Mungu, makusudi, na amri zake, na vilevile hali ya mambo miongoni mwa wanadamu. Yesu alisali hivi kwa Yehova: “Neno lako ni kweli.” (Yohana 17:17) Kwa sababu hiyo, Biblia ni kitabu cha pekee. Ndicho kitabu pekee kilichoandikwa chini ya mwongozo wa roho ya Mungu ambaye anajua mambo yote. (2 Timotheo 3:16) Hiyo ni zawadi yenye thamani kwa wanadamu, nayo inathaminiwa sana na watumishi wa Mungu. Ni jambo la hekima tuisome kila siku.

Ushike Sana Ukweli

14. Ni baadhi ya mambo gani ambayo Yehova anasema atafanya, na kwa nini tunapaswa kumwamini?

14 Tunapaswa kuchukua kwa uzito yale ambayo Yehova hutuambia katika Neno lake. Sikuzote yeye husema ukweli kujihusu, naye sikuzote atafanya yale ambayo anasema atafanya. Tuna kila sababu ya kumtumaini Mungu. Tunaweza kumwamini Yehova anaposema kwamba ataleta “kisasi juu ya wale wasiomjua Mungu na wale wasiotii habari njema juu ya Bwana wetu Yesu.” (2 Wathesalonike 1:8) Tunaweza pia kumwamini Yehova anaposema kwamba anawapenda wale wanaofuatia uadilifu, atawapa uhai wa milele wale wanaodhihirisha imani, na kwamba ataondoa maumivu, kilio, na hata kifo. Yehova alikazia kutumainika kwa ahadi hiyo ya mwisho alipomwagiza mtume Yohana hivi: “Andika, kwa sababu maneno  haya ni ya uaminifu na ya kweli.”—Ufunuo 21:4, 5; Mithali 15:9; Yohana 3:36.

15. Shetani huendeleza uwongo gani?

15 Shetani ni kinyume kabisa cha Yehova. Badala ya Shetani kuwaelimisha watu, yeye huwadanganya. Ili kutimiza lengo lake la kuwageuza watu kutoka kwenye ibada safi, yeye huendeleza uwongo mwingi. Kwa mfano, Shetani angependa tuamini kwamba Mungu hajishughulishi nasi na kwamba hajali kuteseka kunakoendelea duniani. Hata hivyo, Biblia huonyesha kwamba Yehova anawajali sana viumbe wake, naye huchukia mabaya na kuteseka. (Matendo 17:24-30) Shetani pia anataka watu waamini kwamba kufuatia mambo ya kiroho ni kupoteza wakati. Kinyume cha hayo, Maandiko hutuhakikishia kwamba “Mungu si asiye mwadilifu ili asahau kazi yenu na upendo mlioonyesha kwa ajili ya jina lake.” Isitoshe, Maandiko yanaonyesha wazi kwamba yeye “huwa mthawabishaji wa wale wanaomtafuta kwa bidii.”—Waebrania 6:10; 11:6.

16. Kwa nini Wakristo wanapaswa kuendelea kuwa macho na kushikilia sana ukweli?

16 Mtume Paulo aliandika hivi kumhusu Shetani: “Mungu wa huu mfumo wa mambo amepofusha akili za wasioamini, ili mmuliko wa habari njema yenye utukufu juu ya Kristo, aliye mfano wa Mungu, usipate kung’aa kwa kupenya.” (2 Wakorintho 4:4) Kama Hawa, watu wengine wamedanganywa kabisa na Shetani Ibilisi. Wengine hufuata mfano wa Adamu, ambaye hakudanganywa bali aliamua kimakusudi kutotii. (Yuda 5, 11) Kwa hiyo, ni muhimu kwa Wakristo kuendelea kuwa macho na kushikilia sana ukweli.

Yehova Hutaka “Imani Bila Unafiki”

17. Tunapaswa kufanya nini ili kupata kibali cha Yehova?

17 Kwa kuwa Yehova husema ukweli katika njia zake zote, yeye hutarajia wale wanaomwabudu waseme ukweli pia. Mtunga-zaburi aliandika hivi: “BWANA, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu, na kutenda haki. Asemaye kweli kwa moyo wake.” (Zaburi 15:1, 2) Kwa Wayahudi walioimba maneno hayo, kutajwa kwa mlima mtakatifu wa Yehova kuliwakumbusha Mlima Sayuni, ambapo Mfalme Daudi alileta sanduku la agano kwenye hema alilojenga huko. (2 Samweli 6:12, 17) Mlima na hema viliwakumbusha mahali ambapo Yehova alikaa kwa njia ya mfano. Watu wangeweza kumkaribia Mungu na kumsihi ili kupata kibali chake mahali hapo.

18. (a) Ni nini kinachohitajiwa ili kuwa rafiki ya Mungu? (b) Ni nini kitakachozungumziwa katika makala inayofuata?

18 Yeyote anayetaka kuwa rafiki ya Yehova lazima aseme ukweli “kwa moyo wake,” si  kwa mdomo tu. Marafiki wa kweli wa Mungu lazima wawe wanyofu moyoni na lazima wathibitishe kwamba wana “imani bila unafiki,” kwa kuwa matendo ya ukweli hutoka moyoni. (1 Timotheo 1:5; Mathayo 12:34, 35) Rafiki ya Mungu si mwenye hila wala si mdanganyifu, kwa kuwa “BWANA anachukia . . . mwenye hila.” (Zaburi 5:6, Zaire Swahili Bible) Mashahidi wa Yehova duniani pote hujitahidi kusema ukweli kwa kumwiga Mungu wao. Makala inayofuata itazungumzia jambo hilo.

Ungejibuje?

• Kwa nini Yehova anajua ukweli kuhusu kila kitu?

• Ni nini kinachoonyesha kwamba Yehova husema ukweli?

• Yehova amefunuaje ukweli?

• Kuhusiana na ukweli, ni nini kinachohitajiwa kutoka kwetu?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 10]

Mungu wa ukweli anajua vizuri sana kila kitu ambacho amekiumba

[Picha katika ukurasa wa 12, 13]

Ahadi za Yehova zitatimia