Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kwa Nini Hatuwezi Kujitegemea?

Kwa Nini Hatuwezi Kujitegemea?

Kwa Nini Hatuwezi Kujitegemea?

“Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. . . . Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamwinua mwenzake.”—Mfalme Sulemani

MFALME SULEMANI wa Israeli la kale alisema: “Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja; maana watapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamwinua mwenzake; lakini ole wake aliye peke yake aangukapo wala hana mwingine wa kumwinua.” (Mhubiri 4:9, 10) Mtu huyo mwenye hekima aliyechunguza tabia za wanadamu alikazia uhitaji wa kushirikiana na umuhimu wa kutojitenga. Hata hivyo, hayo hayakuwa maoni ya kibinadamu. Maneno hayo ya Sulemani yalitokana na hekima na uongozi wa Mungu.

Si jambo la hekima kujitenga na wengine. Watu wanawahitaji wengine. Sote tunahitaji nguvu na msaada ambao tunaweza kupata kutoka kwa wanadamu wengine. “Ajitengaye na wenzake hutafuta matakwa yake mwenyewe; hushindana na kila shauri jema,” yasema mithali moja ya Biblia. (Mithali 18:1) Kwa hiyo, si ajabu kwamba wanasayansi wa jamii wanawatia watu moyo washirikiane na wengine na kupendezwa nao.

Miongoni mwa mapendekezo ya kurudisha hali nzuri ya jamii ambayo Profesa Robert Putnam anataja ni “kuimarisha imani katika Mungu.” Mashahidi wa Yehova wanatokeza sana katika jambo hilo kwa sababu wanapata ulinzi katika makutaniko yao yaliyo kama familia duniani pote. Kupatana na maneno ya mtume Petro, wana “upendo kwa ushirika mzima wa ndugu,” ambao wanamheshimu na ‘kumhofu Mungu.’ (1 Petro 2:17) Mashahidi pia hawajitengi wala hawapatwi na madhara ya kujitenga kwa sababu wao hujishughulisha na mambo mengi mazuri yanayohusiana na ibada ya kweli ambayo yanatia ndani kuwasaidia majirani wao wajifunze kweli inayopatikana katika Neno la Mungu, Biblia.—2 Timotheo 2:15.

Upendo na Ushirikiano Ulibadili Maisha Yao

Mashahidi wa Yehova ni jamii yenye umoja ambayo kila mshiriki wake anatimiza sehemu muhimu. Kwa mfano fikiria kisa cha Miguel, Froylán, na Alma Ruth, washiriki watatu wa familia moja huko Amerika Kusini. Walizaliwa na ugonjwa fulani wa mifupa ambao ulifanya wawe wafupi isivyo kawaida. Wote watatu wanatumia viti vya magurudumu. Kushirikiana na Mashahidi kumewasaidiaje?

Miguel anasema: “Nilipata matatizo mara kwa mara, lakini maisha yangu yalibadilika nilipoanza kushirikiana na watu wa Yehova. Kujitenga na wengine ni hatari sana. Lakini kushirikiana na waamini wenzangu kwenye mikutano ya Kikristo, kuwa nao kila juma, kulinisaidia sana kupata uradhi.”

Alma Ruth anaongeza kusema: “Nilishuka moyo sana mara kwa mara; nilihuzunika sana. Lakini nilipojifunza kumhusu Yehova, nilihisi kwamba ninaweza kuwa na uhusiano wa karibu pamoja naye. Uhusiano huo umekuwa jambo muhimu sana maishani mwangu. Familia yetu imetutegemeza sana na hilo limetuunganisha zaidi.”

Baba ya Miguel alimfundisha kwa upendo kusoma na kuandika. Kisha Miguel akawasaidia Froylán na Alma Ruth kujua kusoma na kuandika pia. Hayo yalikuwa muhimu kwa hali yao ya kiroho. “Kujua kusoma kulitusaidia sana kwa sababu tungeweza kujilisha kiroho kwa kusoma Biblia na vichapo vinavyozungumzia Biblia,” asema Alma Ruth.

Sasa, Miguel anatumikia akiwa mzee Mkristo. Froylán ameisoma Biblia nzima mara tisa. Alma Ruth amepanua utumishi wake kwa Yehova kwa kuwa painia, au mtangazaji wa Ufalme wa wakati wote, tangu mwaka wa 1996. Anasema: “Yehova amenisaidia kufikia mradi huo, nikitegemezwa na akina dada wapendwa ambao hunisaidia kuhubiri na pia kufundisha mafunzo 11 ya Biblia ambayo nimeweza kuanzisha.”

Mfano mwingine bora ni wa Emelia, ambaye kwa sababu ya aksidenti alipata majeraha ya miguu na uti wa mgongo na akalazimika kutumia kiti cha magurudumu. Alijifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova huko Mexico City na akabatizwa mwaka wa 1996. Emelia anasema: “Kabla ya kuijua kweli, nilitaka kujiua; sikutaka kuishi. Nilijiona sifai kitu, nami nililia mchana na usiku. Lakini niliposhirikiana na watu wa Yehova, nilihisi upendo wa akina ndugu. Nimetiwa moyo na jinsi wanavyopendezwa nami. Mzee mmoja amekuwa kama ndugu au baba kwangu. Yeye pamoja na watumishi wa huduma fulani hunipeleka kwenye mikutano na mahubiri nikiwa kwenye kiti changu cha magurudumu.”

José, aliyebatizwa na kuwa Shahidi wa Yehova mwaka wa 1992, anaishi peke yake. Alistaafu mwaka wa 1990 na sasa ana umri wa miaka 70. José alikuwa akishuka moyo mara nyingi, lakini baada ya kuhubiriwa na Shahidi, alianza kuhudhuria mikutano ya Kikristo mara moja. Alipenda yale aliyosikia na kuona huko. Kwa mfano aliona ushirikiano wa akina ndugu na akahisi kwamba walimjali. Sasa wazee na watumishi wa huduma kutanikoni wanamtunza. (Wafilipi 1:1; 1 Petro 5:2) Waamini kama hao ni ‘msaada wenye kumtia nguvu.’ (Wakolosai 4:11) Wao humpeleka kwa daktari, humtembelea, na walimsaidia wakati alipofanyiwa upasuaji mara nne. Yeye anasema: “Wananijali nao kwa kweli ni familia yangu. Mimi hufurahia ushirika wao.”

Kuna Furaha ya Kweli Katika Kutoa

Mfalme Sulemani aliposema kwamba “afadhali kuwa wawili kuliko mmoja,” alikuwa ametoka tu kuzungumzia ubatili wa mtu kutumia nguvu zake zote ili kupata utajiri wa kimwili. (Mhubiri 4:7-9) Kwa hakika hayo ndiyo mambo watu wanafuatia leo, ingawa jambo hilo hufanya wasiwe na uhusiano pamoja na familia au na watu wengine.

Roho ya pupa na ubinafsi imewafanya wengi wajitenge na wengine. Mambo hayo hayajawaletea furaha wala uradhi maishani, kwa kuwa watu wenye roho hiyo huvunjika moyo na hukosa kusudi maishani. Tofauti na hilo, mambo yaliyozungumziwa hapo juu yanaonyesha matokeo mazuri ya kushirikiana na wale wanaomtumikia Yehova na wanaochochewa na upendo kwake na kwa majirani wao. Mambo muhimu yaliyowasaidia watu hao kushinda hisia mbaya za kujitenga ni kuhudhuria mikutano ya Kikristo kwa ukawaida, kutegemezwa na kuhangaikiwa na Wakristo wenzao, na kushiriki kwa bidii katika kazi ya kuhubiri.—Mithali 17:17; Waebrania 10:24, 25.

Kwa kuwa tunategemeana, ni kawaida kupata furaha kwa kuwasaidia wengine. Albert Einstein, ambaye kazi yake imewasaidia wengi alisema hivi: “Thamani ya mtu . . . inapaswa kuonekana katika vitu anavyotoa bali si katika vitu anavyopokea.” Maneno hayo yanapatana na maneno haya ya Bwana wetu Yesu Kristo: “Kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko kulivyo katika kupokea.” (Matendo 20:35) Kwa hiyo, ingawa ni jambo zuri kuonyeshwa upendo, inafaa pia kuwaonyesha wengine upendo.

Mwangalizi mmoja asafiriye ambaye ameyatembelea makutaniko kwa miaka mingi ili kuyasaidia kiroho na ambaye amewasaidia Wakristo maskini kujenga mahali pa mikutano anasema hivi: “Furaha ninayopata kwa kuwatumikia ndugu zangu na kuona wakithamini hunichochea kutafuta njia za kuendelea kuwasaidia. Nimeona kwamba siri ya kuwa mwenye furaha ni kupendezwa na wengine. Nami ninajua kwamba tukiwa wazee, tunapaswa kuwa ‘kama mahali pa kujificha na upepo . . . , kama mito ya maji mahali pakavu, kama kivuli cha mwamba mkubwa katika nchi yenye uchovu.’”—Isaya 32:2.

Jinsi Inavyopendeza Kukaa Pamoja kwa Umoja!

Kwa hakika kuwasaidia wengine na kushirikiana na wale wanaomtumikia Yehova kunaleta manufaa mengi na furaha ya kweli. Mtunga-zaburi alisema: “Tazama, jinsi ilivyo vema, na kupendeza, ndugu wakae pamoja, kwa umoja.” (Zaburi 133:1) Kuwa na umoja katika familia ni njia moja muhimu ya kutegemezana kama inavyoonyeshwa katika kisa cha Miguel, Froylán, na Alma Ruth. Na ni baraka iliyoje kushirikiana katika ibada ya kweli! Baada ya kuwashauri waume na wake Wakristo, mtume Petro aliandika: “Mwishowe, nyinyi nyote mwe wenye akili zenye kufanana, mkionyesha hisia-mwenzi, mkiwa na shauku ya kidugu, wenye huruma kwa njia ya wororo, wanyenyekevu katika akili.”—1 Petro 3:8.

Urafiki wa kweli hutokeza manufaa mengi ya kihisia moyo na kiroho. Akizungumza na waamini wenzake mtume Paulo anasihi: “Semeni kwa kuliwaza nafsi zilizoshuka moyo, tegemezeni walio dhaifu, iweni wenye ustahimilivu kuelekea wote. . . . Fuatieni lililo jema kuelekea mtu na mwenzake na kwa wengine wote.”—1 Wathesalonike 5:14, 15.

Kwa hiyo, tafuta njia za kuwatendea wengine mema. ‘Fanya lililo jema kuelekea wote, lakini hasa kuelekea wale ambao katika imani ni jamaa zako,’ kwa kuwa hiyo itafanya maisha yako yawe na kusudi halisi na utakuwa mwenye furaha. (Wagalatia 6:9, 10) Yakobo mwanafunzi wa Yesu aliandika: “Ikiwa ndugu au dada yumo katika hali ya uchi na anakosa chakula cha kutosha kwa siku, lakini mtu fulani kati yenu awaambia wao: ‘Nendeni kwa amani, fulizeni kujipasha moto na kulishwa vizuri,’ lakini nyinyi hamwapi mahitaji ya lazima ya mwili wao, ina manufaa gani?” (Yakobo 2:15, 16) Jibu la swali hilo ni wazi. Tunapaswa ‘kuangalia si masilahi ya kibinafsi ya mambo yetu tu bali pia masilahi ya kibinafsi ya wengine.’—Wafilipi 2:4.

Mashahidi wa Yehova huwasaidia watu kimwili kunapokuwa na uhitaji wa pekee au msiba unapotokea, na pia wao hujitahidi kuwanufaisha wanadamu wenzao kwa njia muhimu zaidi, yaani, kuwahubiria habari njema ya Ufalme wa Mungu. (Mathayo 24:14) Mashahidi zaidi ya 6,000,000 wanashiriki kutangaza ujumbe huo wa tumaini na faraja, jambo linalothibitisha kwamba wanawapenda wengine kikweli. Lakini kutoa msaada wa Maandiko Matakatifu husaidia kutimiza uhitaji mwingine wa wanadamu. Uhitaji gani huo?

Kutosheleza Uhitaji Muhimu

Ili tuwe na furaha ya kweli, tunahitaji kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Imesemekana hivi: “Mwanadamu, kila mahali na kila wakati, amekuwa na tamaa ya kuabudu kitu fulani chenye utukufu na uwezo kumshinda, na hilo linaonyesha kwamba imani ni jambo la asili na inapaswa kutambuliwa na sayansi. . . . Tunapaswa kuhofu, kustaajabu na kuonyesha heshima tunapoona kwamba wanadamu ulimwenguni pote wanatafuta na wana imani katika mtu mkuu zaidi kuliko wote.”— Man Does Not Stand Alone, kilichoandikwa na Cressy Morrison.

Yesu Kristo alisema: “Wenye furaha ni wale wenye kuona uhitaji wao wa kiroho.” (Mathayo 5:3) Watu hawafanikiwi maishani wanapojitenga na wanadamu wengine kwa muda mrefu. Hata hivyo, ni hatari zaidi kujitenga na Muumba wetu. (Ufunuo 4:11) Jambo muhimu maishani linapaswa kuwa “kupata kumjua Mungu” na kutumia ujuzi huo katika maisha yetu. (Mithali 2:1-5) Kwa kweli, tunapaswa kuazimia kutosheleza mahitaji yetu ya kiroho, kwa kuwa hatuwezi kujitegemea, wala kujitenga na Mungu. Maisha yenye furaha na yenye kuthawabisha kikweli yanategemea uhusiano mzuri pamoja na Yehova, ‘aliye juu, juu ya nchi yote.’—Zaburi 83:18.

[Picha katika ukurasa wa 5]

Miguel: “Nilipata matatizo mara kwa mara, lakini maisha yangu yalibadilika nilipoanza kushirikiana na watu wa Yehova”

[Picha katika ukurasa wa 5]

Alma Ruth: “Nilipojifunza kumhusu Yehova, nilihisi kwamba ninaweza kuwa na uhusiano wa karibu pamoja naye”

[Picha katika ukurasa wa 6]

Emelia: “Kabla ya kuijua kweli, . . . Nilijiona sifai kitu”

[Picha katika ukurasa wa 7]

Kushirikiana na waabudu wa kweli kumetusaidia kutimiza mahitaji yetu ya kiroho