Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Wewe Una “Mtazamo wa Kungojea”?

Je, Wewe Una “Mtazamo wa Kungojea”?

Je, Wewe Una “Mtazamo wa Kungojea”?

“Nyinyi mwapaswa kuwa watu wa namna gani katika matendo matakatifu ya mwenendo na vitendo vya ujitoaji-kimungu, mkingojea na kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova!”—2 PETRO 3:11, 12.

1, 2. Ni mfano gani tunaoweza kutumia ili kuonyesha kwamba tuna “mtazamo wa kungojea” siku ya Yehova?

HEBU wazia familia inayongojea wageni ambao wamealikwa kwa ajili ya chakula cha jioni. Wakati wao wa kufika unakaribia sana. Mke ana shughuli nyingi huku akimalizia kutayarisha chakula. Mume wake na watoto wao wanasaidia ili kuhakikisha kwamba kila kitu kiko tayari. Wote wana furaha. Naam, familia nzima inangojea kwa hamu kufika kwa wageni, kula chakula kitamu, na kuwa na ushirika mzuri.

2 Tukiwa Wakristo, tunangojea kitu muhimu hata zaidi. Ni kitu gani hicho? Sote tunangojea “siku ya Yehova”! Hadi siku hiyo ifike, tunapaswa kuwa kama nabii Mika aliyesema: “Mimi, nitamtazamia BWANA; nitangojea [“nitaonyesha mtazamo wa kungojea,” NW] Mungu wa wokovu wangu.” (Mika 7:7) Je, hiyo inamaanisha kwamba tukae tu bila kufanya chochote? Hapana. Kuna kazi nyingi ya kufanya.

3. Wakristo wanapaswa kuwa na mtazamo gani kulingana na 2 Petro 3:11, 12?

3 Mtume Petro anatusaidia kuwa na mtazamo unaofaa tunapongojea. Anasema: “Nyinyi mwapaswa kuwa watu wa namna gani katika matendo matakatifu ya mwenendo na vitendo vya ujitoaji-kimungu, mkingojea na kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova!” (2 Petro 3:11, 12) Ona kwamba maneno hayo yana alama ya mshangao. Petro hakuwa anauliza swali. Katika barua zake mbili alizoandika kwa mwongozo wa roho ya Mungu, alieleza jinsi Wakristo wanavyopaswa kuwa. Aliwashauri pia waendelee kuwa na “matendo matakatifu ya mwenendo na vitendo vya ujitoaji-kimungu.” Ingawa miaka 30 ilikuwa imepita tangu Yesu Kristo atoe ishara ya “umalizio wa mfumo wa mambo,” Wakristo walipaswa kuendelea kuwa waangalifu. (Mathayo 24:3) Walipaswa kuwa ‘wakingojea na kuweka karibu akilini’ kuwapo kwa siku ya Yehova.

4. “Kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova” kunahusisha nini?

4 Maana halisi ya neno la Kigiriki ambalo katika mstari huo limetafsiriwa “kuweka karibu akilini,” ni “kuharakisha.” Bila shaka, hatuwezi “kuharakisha” kihalisi siku ya Yehova. Kwa hiyo, ‘hatujui wala siku wala saa’ ambayo Yesu Kristo atakuja kuwahukumu adui za Baba yake. (Mathayo 24:36; 25:13) Kitabu kimoja cha kitaalamu kinaeleza kwamba katika mstari huo kitenzi cha msingi cha neno “kuharakisha” humaanisha “‘kufanya haraka’ na hivyo kinahusiana sana na ‘kuwa mwenye bidii, mwenye kutenda, mwenye kuhangaikia jambo fulani.’” Kwa hiyo, Petro alikuwa akiwahimiza waamini wenzake wawe wakitamani sana kuwapo kwa siku ya Yehova. Wangeweza kufanya hivyo kwa kuendelea kuiweka akilini sikuzote. (2 Petro 3:12) Tunapaswa kuwa na mtazamo huohuo wa akili kwa kuwa “siku ya BWANA iliyo kuu na itishayo” iko karibu sana.—Yoeli 2:31.

Ngojea Ukiwa na “Matendo Matakatifu ya Mwenendo”

5. Tunaweza kuonyeshaje kwamba tunatamani sana kuona “siku ya Yehova”?

5 Ikiwa tunatamani sana kuokoka siku ya Yehova, tutaonyesha jambo hilo kwa “matendo matakatifu ya mwenendo na vitendo vya ujitoaji-kimungu.” Maneno “matendo matakatifu ya mwenendo” yanaweza kutukumbusha shauri hili la Petro: “Kama watoto watiifu, komeni kuwa mkifanyizwa kulingana na mtindo wa tamaa zenu mlizokuwa nazo hapo zamani katika kutokuwa kwenu na ujuzi, bali, kwa kupatana na Mtakatifu aliyewaita, nyinyi wenyewe pia iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa sababu imeandikwa: ‘Lazima mwe watakatifu, kwa sababu mimi ni mtakatifu.’”—1 Petro 1:14-16.

6. Tunapaswa kufanya nini ili kuwa watakatifu?

6 Ili kuwa watakatifu, tunapaswa kudumisha usafi wa kimwili, kiakili, kiadili, na kiroho. Je, tunajitayarisha kwa ajili ya “siku ya Yehova” kwa kuendelea kuwa watakatifu kwa kuwa tunaitwa kwa jina la Yehova? Leo si rahisi kudumisha utakatifu kwa sababu viwango vya maadili vya ulimwengu vinaendelea kuharibika. (1 Wakorintho 7:31; 2 Timotheo 3:13) Je, tofauti iliyopo kati ya viwango vyetu vya maadili na viwango vya ulimwengu inazidi kuonekana wazi? Ikiwa sivyo, basi tuna sababu ya kuhangaika. Je, inawezekana kwamba viwango vyetu vya maadili, ingawa ni vya juu kuliko vya ulimwengu, vinaendelea kuharibika? Ikiwa ndivyo, tunapaswa kuchukua hatua inayofaa kurekebisha mambo ili kumfurahisha Mungu.

7, 8. (a) Tunawezaje kupuuza umuhimu wa kuwa na “matendo matakatifu ya mwenendo”? (b) Ni hatua gani zinazoweza kuchukuliwa ili kurekebisha mambo?

7 Kutokana na kuanzishwa kwa ponografia katika Internet, na kwa kuwa inaweza kutazamwa faraghani, watu fulani ambao hapo kwanza hawakuwa na namna ya kupata habari hizo za ponografia, sasa wanapata “habari nyingi mno za mambo ya kingono,” anasema daktari mmoja. Ikiwa tungetafuta vituo hivyo vya Internet vyenye habari chafu, tungekuwa tunapuuza amri ya Biblia inayosema “msiguse kitu kichafu.” (Isaya 52:11) Je, kwa kweli tungekuwa ‘tunaweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova’? Au tungekuwa tukiiahirisha siku hiyo katika akili yetu, tukisema kwamba hata kama tunachafua akili yetu kwa habari chafu, bado tuna wakati wa kujisafisha? Ikiwa tuna tatizo kuhusiana na ponografia, basi ni muhimu sana kumwomba Yehova ‘atugeuze macho yetu tusitazame visivyofaa, atuhuishe katika njia yake’!—Zaburi 119:37.

8 Wengi wa Mashahidi wa Yehova vijana kwa wazee, wanafuata viwango vya juu vya Mungu na wanaepuka vishawishi visivyo vya adili vya ulimwengu huu. Kwa kuwa wanajua umuhimu wa nyakati tunamoishi na pia wanajua onyo la Petro kwamba “siku ya Yehova itakuja kama mwizi,” wanaendelea kuwa na “matendo matakatifu ya mwenendo.” (2 Petro 3:10) Matendo yao yanathibitisha kwamba ‘wanangojea na kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova.’ *

Ngojea Ukiwa na “Vitendo vya Ujitoaji-Kimungu”

9. Ujitoaji-kimungu unapaswa kutuchochea tufanye nini?

9 Ili kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova ni muhimu pia kuwa na “vitendo vya ujitoaji-kimungu.” “Ujitoaji-kimungu” unatia ndani heshima kwa Mungu ambayo hutuchochea kufanya mambo yanayomfurahisha. Kushikamana na Yehova kwa uaminifu hutuchochea kuwa na vitendo hivyo vya ujitoaji-kimungu. Mapenzi yake ni kwamba “watu wa namna zote waokolewe na kuja kwenye ujuzi sahihi wa kweli.” (1 Timotheo 2:4) Mungu “hataki yeyote aangamizwe bali hutaka wote wafikie toba.” (2 Petro 3:9) Kwa hiyo basi, ujitoaji-kimungu unapaswa kutuchochea kuzidisha bidii yetu katika kuwasaidia watu wajifunze kumhusu Yehova na kumwiga.—Waefeso 5:1.

10. Kwa nini tujilinde dhidi ya “nguvu za udanganyifu wa mali”?

10 Tukitafuta Ufalme wa Mungu kwanza, maisha yetu yatajawa na vitendo vya ujitoaji kimungu. (Mathayo 6:33) Hilo linatia ndani kuwa na maoni yanayofaa kuhusu vitu vya kimwili. Yesu alionya: “Fulizeni kufungua macho yenu na mlinde dhidi ya kila namna ya tamaa, kwa sababu hata wakati mtu ana wingi uhai wake hautokani na vitu alivyo navyo.” (Luka 12:15) Ingawa huenda ikawa vigumu kujidhania kwamba tunaweza kupofushwa na upendo wa pesa, tunapaswa kutambua kwamba “hangaiko la mfumo huu wa mambo na nguvu za udanganyifu wa mali” zinaweza ‘kulisonga neno’ la Mungu. (Mathayo 13:22) Huenda isiwe rahisi kupata riziki. Katika sehemu fulani za ulimwengu, wengi huona kwamba ili kuishi maisha bora, ni lazima wahamie nchi yenye utajiri zaidi, labda wakiacha familia zao kwa miaka kadhaa. Hata baadhi ya watu wa Mungu wamekuwa na maoni kama hayo. Kwa kuhamia nchi nyingine, huenda wakawa na uwezo wa kuwanunulia watu wa familia zao vitu vya kisasa. Hata hivyo, ni nini kinachoweza kuipata hali ya kiroho ya wapendwa wao waliobaki nyumbani? Je, watakuwa na hali nzuri ya kiroho inayohitajiwa ili kuokoka siku ya Yehova bila uongozi unaofaa nyumbani?

11. Mfanyakazi mmoja mhamiaji alionyeshaje kwamba vitendo vya ujitoaji-kimungu ni muhimu kuliko utajiri?

11 Mfanyakazi mmoja mhamiaji kutoka Ufilipino alijifunza kweli ya Biblia na Mashahidi wa Yehova huko Japani. Alipojua madaraka ya Kimaandiko kuhusu ukichwa, alitambua kwamba alipaswa kuwasaidia watu wa familia yake wawe waabudu wa Yehova. (1 Wakorintho 11:3) Mke wake aliyekuwa ameachwa nyumbani alipinga sana imani yake mpya naye alitaka mume wake aendelee kutuma pesa nyumbani badala ya kurudi huko kuifundisha familia imani yake iliyotegemea Biblia. Hata hivyo, kwa kuchochewa na umuhimu wa nyakati tunamoishi na hangaiko lake kwa wapendwa wake, mfanyakazi huyo alirudi nyumbani. Subira yake katika kushughulika kwa upendo na watu wa familia yake ilikuwa na matokeo mazuri. Baada ya muda, familia yake iliungana katika ibada ya kweli, naye mke wake akaanza huduma ya wakati wote.

12. Kwa nini tutangulize mambo ya kiroho maishani?

12 Hali yetu inaweza kulinganishwa na watu katika nyumba inayoteketea. Je, lingekuwa jambo la akili kukimbia huku na huku kwa wasiwasi ili kuokoa vitu kutoka katika nyumba hiyo inayowaka moto ambayo iko karibu kuanguka? Badala yake, je, haingekuwa muhimu zaidi kuokoa uhai—kutia ndani uhai wetu wenyewe, wa familia yetu, na wa wengine walio katika nyumba hiyo? Mfumo huu mwovu unakaribia sana kuanguka, na uhai umo hatarini. Kwa kujua jambo hilo, bila shaka tunapaswa kutanguliza mambo ya kiroho na kushiriki kwa bidii katika kazi yenye kuokoa uhai ya kuhubiri Ufalme.—1 Timotheo 4:16.

Tunapaswa Kuwa “Bila Doa”

13. Tungependa kuwa katika hali gani siku ya Yehova ifikapo?

13 Akikazia umuhimu wa kudumisha mtazamo wa kungojea, Petro anasema: “Wapendwa, kwa kuwa mnangojea mambo haya, fanyeni kabisa yote mwezayo ili mwishowe mpatikane na [Mungu] mkiwa bila doa na bila waa na katika amani.” (2 Petro 3:14) Mbali na shauri lake kwamba tuwe na matendo matakatifu ya mwenendo na vitendo vya ujitoaji-kimungu, Petro anakazia umuhimu wa mwishowe kupatikana na Yehova tukiwa tumeoshwa na damu yenye thamani ya Yesu. (Ufunuo 7:9, 14) Hivyo, mtu anahitaji kuwa na imani katika dhabihu ya Yesu na kuwa mtumishi wa Yehova aliyejiweka wakfu na kubatizwa.

14. Kuwa “bila doa” kunatia ndani nini?

14 Petro anatuhimiza tufanye yote tuwezayo ili kupatikana “bila doa.” Je, tunadumisha mavazi yetu ya mwenendo na utu wa Kikristo ukiwa bila doa, bila kuchafuliwa na ulimwengu? Tunapoona doa kwenye nguo zetu, sisi hujaribu kuliondoa mara moja. Ikiwa doa hilo liko kwenye vazi tunalopenda, tutakuwa makini sana tunapoliosha. Je, tunakuwa na hisia hizo ikiwa kwa njia ya mfano mavazi yetu ya Kikristo yametiwa doa kwa sababu ya kasoro fulani katika mwenendo au utu wetu?

15. (a) Kwa nini Waisraeli walipaswa kutengeneza vishada katika ncha za nguo zao? (b) Kwa nini watumishi wa Yehova wa siku hizi wanakuwa tofauti?

15 Waisraeli walipaswa kutengeneza “vishada katika ncha za nguo zao” na ‘kutia katika kila kishada cha kila ncha nyuzi za rangi ya samawi.’ Kwa nini? Ili waweze kukumbuka amri za Yehova na kuzitii, na “kuwa watakatifu” kwa Mungu wao. (Hesabu 15:38-40) Tukiwa watumishi wa Yehova wa siku hizi, tunakuwa tofauti na ulimwengu kwa sababu tunafuata sheria na kanuni za Mungu. Kwa mfano, tunadumisha usafi wa kiadili, tunaheshimu utakatifu wa damu, na kuepuka ibada yoyote ya sanamu. (Matendo 15:28, 29) Wengi hutuheshimu kwa msimamo wetu thabiti wa kuepuka kuchafuliwa.—Yakobo 1:27.

Tunapaswa Kuwa “Bila Waa”

16. Kuwa bila waa” kunatia ndani nini?

16 Petro pia anasema kwamba tunapaswa kupatikana “bila waa.” Hilo linawezekanaje? Kwa kawaida, doa linaweza kusafishwa lakini waa haliwezi kusafishwa. Waa huonyesha kwamba kuna kosa au kasoro fulani ndani ya mtu. Mtume Paulo aliwashauri Wakristo wa Filipi hivi: “Fulizeni kufanya mambo yote bila manung’uniko na mabishano, ili mpate kuja kuwa bila lawama na wasio na hatia, watoto wa Mungu wasio na waa miongoni mwa kizazi kilicho kombo na kilichopotoka, ambao miongoni mwao mnang’aa mkiwa wamulikaji katika ulimwengu.” (Wafilipi 2:14, 15) Tukifuata shauri hilo, tutaepuka manung’uniko na mabishano na tutamtumikia Mungu kwa nia safi. Tutachochewa na upendo kwa Yehova na majirani wetu tunapohubiri “habari njema hii ya Ufalme.” (Mathayo 22:35-40; 24:14) Zaidi ya hayo, tutaendelea kutangaza habari njema hata ingawa huenda watu kwa ujumla wasielewe ni kwa nini tunatumia wakati wetu ili kuwasaidia wengine wajifunze kumhusu Mungu na Neno lake, Biblia.

17. Tunapaswa kuwa na nia gani tunapofikilia mapendeleo katika kutaniko la Kikristo?

17 Kwa kuwa tunatamani kupatikana “bila waa,” tunapaswa kuchunguza nia zetu katika kazi zetu zote. Tumeacha njia ya ulimwengu ya kufanya mambo ili kujinufaisha, kama vile kujitahidi kuwa na mali au uwezo. Ikiwa tunataka kupata mapendeleo fulani katika kutaniko la Kikristo, na tuwe na nia safi na sikuzote tuchochewe na upendo wetu kwa Yehova na kwa wengine. Inafurahisha kuona wanaume wa kiroho ‘wakifikilia cheo cha mwangalizi’ wakiwa wenye furaha na tamaa yenye unyenyekevu ya kumtumikia Yehova na waamini wenzao. (1 Timotheo 3:1; 2 Wakorintho 1:24) Kwa kweli, wale walio na sifa za kustahili kutumikia wakiwa wazee ‘hulichunga kundi la Mungu kwa nia ya kupenda; wala si kwa kupenda pato lisilo la haki, bali kwa hamu; wala si kama kwa kupiga ubwana juu ya wale ambao ni urithi wa Mungu, bali wanakuwa vielelezo kwa kundi.’—1 Petro 5:1-4.

Tunapaswa Kuwa “Katika Amani”

18. Mashahidi wa Yehova wanajulikana sana kwa sifa gani?

18 Mwishowe, Petro anatuambia tupatikane tukiwa “katika amani.” Ili kutimiza takwa hilo, tunapaswa kuwa na amani pamoja na Yehova na jirani yetu. Petro anakazia umuhimu wa kuwa na ‘upendo wenye juhudi nyingi sisi kwa sisi’ na kudumisha amani pamoja na Wakristo wenzetu. (1 Petro 2:17; 3:10, 11; 4:8; 2 Petro 1:5-7) Ili kudumisha amani yetu, ni lazima tupendane. (Yohana 13:34, 35; Waefeso 4:1, 2) Upendo na amani yetu inaonekana hasa tunapofanya makusanyiko yetu ya kimataifa. Kwenye kusanyiko moja huko Kosta Rika mwaka wa 1999, mchuuzi mmoja kwenye uwanja wa ndege alikasirika kwa sababu Mashahidi wa nchi hiyo, ambao walikuwa wakiwakaribisha wajumbe wenye kuwasili, walizuia bila kukusudia bidhaa zake zisionekane. Hata hivyo, siku ya pili aliona upendo na amani iliyoonyeshwa wakati Mashahidi wa nchi hiyo walipowakaribisha kwa shauku wajumbe hao ingawa hawakuwajua. Siku ya mwisho, mchuuzi huyo alijiunga na Mashahidi kuwakaribisha wajumbe hao na akaomba funzo la Biblia.

19. Kwa nini ni muhimu kufuatia amani pamoja na waamini wenzetu?

19 Huenda kukosa unyofu katika kufuatia amani pamoja na ndugu na dada zetu wa kiroho kukaonyesha kwamba hatungojei kwa bidii siku ya Yehova na ulimwengu mpya ambao ameahidi. (Zaburi 37:11; 2 Petro 3:13) Tuseme tunaona ikiwa vigumu kudumisha amani pamoja na mwamini mwenzetu. Je, tunaweza kuwazia tukiishi pamoja naye kwa amani katika Paradiso? Ikiwa ndugu ana jambo fulani dhidi yetu, tunapaswa ‘kufanya amani pamoja naye’ bila kukawia. (Mathayo 5:23, 24) Ni muhimu kufanya hivyo ikiwa tunataka kuwa na amani pamoja na Yehova.—Zaburi 35:27; 1 Yohana 4:20.

20. “Mtazamo wa kungojea” unapaswa kuonyeshwa katika njia gani?

20 Je, sisi binafsi ‘tunangoja na kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova’? Kuendelea kuwa watakatifu katika ulimwengu huu usio na maadili kunaonyesha kwamba tunatamani sana kuona mwisho wa uovu. Zaidi ya hayo, vitendo vyetu vya ujitoaji-kimungu huonyesha kwamba tunatamani sana kufika kwa siku ya Yehova na kuishi chini ya utawala wa Ufalme. Na kwa kufuatia amani pamoja na waabudu wenzetu sasa, tunadhihirisha kwamba tunatazamia kuishi katika dunia mpya yenye amani. Kwa njia hizo, tunaonyesha kwamba tuna “mtazamo wa kungojea” na ‘tunaweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova.’

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 8 Tunaweza kupata mifano katika gazeti la Mnara wa Mlinzi la Januari 1, 2000, ukurasa wa 16 na kitabu 1997 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, ukurasa wa 51.

Je, Unakumbuka?

• Inamaanisha nini “kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova”?

• “Mtazamo wa kungojea” unaonyeshwaje kuhusiana na mwenendo wetu?

• Kwa nini “vitendo vya ujitoaji-kimungu” ni muhimu?

• Tunapaswa kufanya nini ili kupatikana na Yehova tukiwa “bila doa na bila waa na katika amani”?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 11]

“Mtazamo wa kungojea” unaonyeshwa kwa matendo matakatifu ya mwenendo

[Picha katika ukurasa wa 12]

Kazi ya kuhubiri Ufalme inaokoa uhai

[Picha katika ukurasa wa 14]

Tunapongojea siku ya Yehova, na tutafute amani pamoja na wengine