Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Tafuta Mema Ndani ya Watu Wote

Tafuta Mema Ndani ya Watu Wote

Tafuta Mema Ndani ya Watu Wote

“Nikumbuke, Ee Mungu wangu, ili unitendee mema.”—NEHEMIA 13:31.

1. Yehova huwatendeaje wote kwa wema?

BAADA ya siku nyingi zenye mawingu na weusi, mwangaza wa jua huleta badiliko zuri. Watu huchangamka na kufurahi. Vivyo hivyo, baada ya vipindi virefu vya jua kali na kiangazi, manyunyu, au hata mvua kubwa, huburudisha sana. Yehova, Muumba wetu mwenye upendo ameweka duniani zawadi hii nzuri ya hali ya hewa. Yesu alikazia ukarimu wa Mungu alipofundisha hivi: “Endeleeni kupenda maadui wenu na kusali kwa ajili ya wale wanaowanyanyasa nyinyi; ili mpate kujithibitisha wenyewe kuwa wana wa Baba yenu aliye katika mbingu, kwa kuwa yeye hufanya jua lake lichomoze juu ya watu waovu na wema na kufanya mvua inyeshe juu ya watu waadilifu na wasio waadilifu.” (Mathayo 5:43-45) Yehova huwatendea wote kwa wema. Watumishi wake wanapaswa kujitahidi kumwiga kwa kutafuta mema ndani ya wengine.

2. (a) Ni kwa msingi gani Yehova hutenda kwa wema? (b) Yehova huona nini kuhusiana na jinsi tunavyoitikia wema wake?

2 Ni kwa msingi gani Yehova hutenda kwa wema? Tangu Adamu atende dhambi, Yehova hakuacha kutafuta wema ndani ya wanadamu. (Zaburi 130:3, 4) Kusudi lake ni kurudisha wanadamu watiifu waishi katika Paradiso. (Waefeso 1:9, 10) Fadhili zake zisizostahiliwa zimetupatia tumaini la kukombolewa katika dhambi na hali ya kutokamilika kupitia Mbegu iliyoahidiwa. (Mwanzo 3:15; Waroma 5:12, 15) Kukubali mpango wa fidia hutuwezesha kurudia ukamilifu. Kati ya mambo mengine, sasa Yehova anachunguza kila mmoja wetu aone jinsi tunavyoitikia ukarimu wake. (1 Yohana 3:16) Yeye huona yote tufanyayo ili tuonyeshe tunathamini wema wake. Mtume Paulo aliandika: “Mungu si asiye mwadilifu ili asahau kazi yenu na upendo mlioonyesha kwa ajili ya jina lake.”—Waebrania 6:10.

3. Tunapaswa kufikiria swali gani?

3 Hivyo basi, tunawezaje kumwiga Yehova tunapotafuta mema ndani ya wengine? Na tufikirie jibu la swali hili katika sehemu tatu za maisha: (1) huduma ya Kikristo, (2) familia, (3) kutaniko, na (4) uhusiano wetu na wengine.

Katika Kuhubiri na Kufanya Wanafunzi

4. Ni katika njia gani kushiriki katika huduma ya Kikristo ni wonyesho wa kutafuta mema ndani ya wengine?

4 Alipokuwa akijibu maswali ya wanafunzi wake kuhusu maana ya mfano wa ngano na magugu, Yesu alisema kwamba “shamba ndio ulimwengu.” Tukiwa wanafunzi wa Kristo wa siku hizi, tunaona jambo hilo kuwa kweli wakati tunaposhiriki katika huduma. (Mathayo 13:36-38; 28:19, 20) Huduma yetu ya shambani inatia ndani kutangaza hadharani imani yetu. Mashahidi wa Yehova wanajulikana vizuri kwa sababu ya huduma yao ya kuhubiri nyumba kwa nyumba na barabarani. Jambo hilo huthibitisha kwamba sisi tuna bidii katika kutafuta wote wanaostahili ujumbe wa Ufalme. Yesu aliagiza hivi: “Katika jiji lolote lile au kijiji chochote kile mwingiamo, tafuteni kabisa ni nani humo anayestahili.”—Mathayo 10:11; Matendo 17:17; 20:20.

5, 6. Kwa nini sisi huendelea kuwatembelea watu tena na tena nyumbani kwao?

5 Tunapowatembelea watu bila kutarajiwa, sisi huona jinsi wanavyoitikia ujumbe wetu. Nyakati nyingine mtu mmoja katika familia atatusikiliza, huku mwingine katika nyumba hiyohiyo akikataa na kusema, “Sisi hatupendezwi,” na hivyo tunaondoka. Tunasikitika kama nini wakati mtu mmoja anayepinga au asiyependezwa anapofanya mwingine asisikilize! Hivyo basi, tunaweza kufanya nini ili kuendelea kutafuta mema ndani ya wote?

6 Huenda kutembelea nyumba hiyo tena tunapohubiri eneo hilo, kukatupatia nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na yule aliyekatiza ziara ya kwanza. Kukumbuka yaliyotukia wakati huo kunaweza kutusaidia tujitayarishe. Huenda mpinzani huyo alitenda hivyo kwa nia nzuri, akiona kwamba anapaswa kumzuia yule mwenye kuitikia asisikilize ujumbe wa Ufalme. Labda maoni yake yaliathiriwa na habari za uwongo kuhusu nia yetu. Lakini jambo hilo halituzuii kuendelea kuhubiri habari njema za Ufalme katika nyumba hiyo nasi hujaribu kwa busara kurekebisha maoni yasiyofaa. Lengo letu ni kuwasaidia wote wapate ujuzi sahihi kumhusu Mungu. Kisha huenda Yehova akamvuta mtu huyo kwake.—Yohana 6:44; 1 Timotheo 2:4.

7. Ni nini kinachoweza kutusaidia tuwe na maoni yanayofaa tunapowafikia watu?

7 Katika maagizo aliyowatolea wanafunzi wake, Yesu alitaja upinzani wa watu wa familia. Alisema hivi: “Nilikuja kusababisha mgawanyiko, na mtu dhidi ya baba yake, na binti dhidi ya mama yake, na mke kijana dhidi ya mama-mkwe wake.” Yesu aliendelea kusema: “Maadui wa mtu watakuwa watu wa nyumbani mwake mwenyewe.” (Mathayo 10:35, 36) Hata hivyo, hali na mitazamo ya watu hubadilika. Ugonjwa usiotarajiwa, kufiwa na mtu wa ukoo, misiba, matatizo ya kihisia moyo, na kadhalika, huathiri jinsi watu wanavyoitikia mahubiri yetu. Ikiwa tuna maoni yasiyofaa kwamba watu tunaowahubiria hawataitikia, je, kweli tunatafuta mema ndani yao? Mbona tusiwatembelee wakati mwingine tukiwa wenye furaha? Huenda itikio lao likawa tofauti. Wakati mwingine, watu wanaweza kuitikia kwa njia nzuri ikitegemea yale tunayosema na jinsi tunavyoyasema. Bila shaka, kusali kwa bidii kwa Yehova kabla ya kuanza mahubiri kutatusaidia kuwa na maoni yanayofaa na kutoa ujumbe wa Ufalme kwa njia yenye kuvutia wote.—Wakolosai 4:6; 1 Wathesalonike 5:17.

8. Kunaweza kuwa na matokeo gani Wakristo wanapotafuta mema ndani ya watu wa ukoo wasioamini?

8 Katika makutaniko fulani, wengi wanaomtumikia Yehova ni watu wa familia moja. Mara nyingi, kile kilichowavutia vijana na kuwafanya wawe na heshima ni ule uvumilivu wa mtu wa ukoo mwenye umri mkubwa ambaye uhusiano wake mwema na watu wa familia na katika ndoa ulifanya vijana hao wabadilishe mioyo yao “bila neno.” Kupitia shauri la mtume Petro, wake wengi Wakristo wamesaidiwa kuwavuta waume zao “bila neno.”—1 Petro 3:1, 2.

Katika Familia

9, 10. Yakobo na Yosefu walitafuta mema katika familia yao jinsi gani?

9 Uhusiano wa karibu unaowaunganisha watu wa familia ni sehemu nyingine inayoweza kutusaidia kutafuta mema ndani ya wengine. Fikiria jambo tunaloweza kujifunza kutokana na jinsi Yakobo alivyowatendea wanawe. Kwenye Mwanzo sura ya 37, mstari wa 3 na 4, Biblia husema kwamba Yakobo alimpenda Yosefu sana. Ndugu za Yosefu walimwonea wivu sana hivi kwamba wakapanga njama ya kumuua. Hata hivyo, ona mtazamo ambao Yakobo na Yosefu walionyesha baadaye maishani. Wote walitafuta mema katika familia zao.

10 Yosefu aliwakaribisha ndugu zake alipokuwa msimamizi mkuu wa chakula wakati wa njaa huko Misri. Ingawa hakujitambulisha kwao mara moja, Yosefu alipanga mambo ili kuhakikisha kwamba walitunzwa vizuri na kupata chakula cha kumpelekea baba yao mzee. Naam, ingawa zamani ndugu zake walimchukia, Yosefu alitenda kwa njia iliyowanufaisha. (Mwanzo 41:53–42:8; 45:23) Vivyo hivyo, alipokuwa anakaribia kufa, Yakobo aliwatangazia wanawe wote baraka za unabii. Ingawa matendo yao mabaya yalifanya wanyimwe mapendeleo fulani, wote walipata urithi katika nchi waliyoahidiwa. (Mwanzo 49:3-28) Kwa kufanya hivyo Yakobo alionyesha upendo wenye kudumu.

11, 12. (a) Ni mfano gani wa unabii unaokazia umuhimu wa kutafuta mema katika familia? (b) Tunajifunza jambo gani kutokana na kielelezo cha baba katika mfano wa Yesu wa mwana mpotevu?

11 Ustahimilivu wa Yehova katika kushughulika na taifa la Israeli lisilo na imani hutusaidia kupata ufahamu zaidi kuhusiana na kutafuta mema ndani ya watu wake. Kwa kutumia hali katika familia ya nabii Hosea, Yehova alionyesha upendo wake wenye kudumu. Gomeri, mke wa Hosea, alifanya uzinzi tena na tena. Licha ya hayo, Yehova alimwagiza Hosea hivi: “Enenda tena, mpende mwanamke apendwaye na rafiki yake, naye ni mzinzi; kama vile BWANA awapendavyo wana wa Israeli, ingawa wanaigeukia miungu mingine, na kupenda mikate ya zabibu kavu.” (Hosea 3:1) Kwa nini alitoa maagizo hayo? Yehova alijua kwamba watu kutoka katika mataifa yaliyoziacha njia zake, wangeitikia fadhili zake ifaavyo. Hosea alitangaza: “Baada ya hayo wana wa Israeli watarejea, na kumtafuta BWANA, Mungu wao, na Daudi, mfalme wao; nao watamwendea BWANA na wema wake kwa kicho siku za mwisho.” (Hosea 3:5) Kwa hakika, huu ni mfano mzuri wa kutafakari unapokuwa na matatizo ya familia. Utaweka mfano mzuri wa subira kwa kuendelea kutafuta mema ndani ya watu wengine wa familia.

12 Mfano wa Yesu wa mwana mpotevu unatupatia ufahamu zaidi juu ya jinsi tuwezavyo kutafuta mema kuhusiana na familia yetu. Yule mwana mdogo alirudi nyumbani baada ya kuacha maisha mapotovu. Baba yake alimtendea kwa huruma. Baba huyo aliitikiaje malalamiko ya mwana wake mkubwa ambaye hakuwa amewahi kuiacha familia yao? Akizungumza na mwana wake mkubwa, baba huyo alisema: “Mtoto, wewe umekuwa pamoja nami sikuzote, na vitu vyote vilivyo vyangu ni vyako.” Hilo halikuwa jibu la ukali lakini baba huyo alikuwa anamthibitishia tu kwamba anampenda. “Ilitupasa tu kujifurahisha wenyewe na kushangilia,” akaendelea kusema, “kwa sababu huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye akaja kwenye uhai, naye alikuwa amepotea naye akapatikana.” Vivyo hivyo, tunaweza kuendelea kutafuta mema ndani ya wengine.—Luka 15:11-32.

Katika Kutaniko la Kikristo

13, 14. Tunaweza kufuata sheria ya kifalme kwa njia gani katika kutaniko la Kikristo?

13 Tukiwa Wakristo, tunajitahidi kufuata sheria ya kifalme ya upendo. (Yakobo 2:1-9) Ni kweli kwamba huenda tukashirikiana na watu ambao hali zao ni tofauti na zetu kuhusiana na vitu vya kimwili. Lakini je, bado tunakuwa na “tofauti za kitabaka” zinazotegemea jamii, utamaduni, au hata dini ya mtu ya zamani? Ikiwa ndivyo, tunaweza kufuata shauri la Yakobo jinsi gani?

14 Sisi huonyesha ukarimu wetu wa Kikristo tunapowakaribisha wote waliohudhuria mikutano yetu ya Kikristo. Tunapochukua hatua ya kwanza kuzungumza na wapya wanaokuja kwenye Jumba la Ufalme, huenda wasiwasi na haya waliokuwa nayo mwanzoni ikaisha. Naam, baadhi ya wale wanaohudhuria mikutano ya Kikristo kwa mara ya kwanza husema hivi: “Kila mtu alipendezwa nami. Ni kana kwamba kila mtu alikuwa ananijua. Nilijisikia mwenye kustarehe sana.”

15. Vijana kutanikoni wanaweza kusaidiwaje ili wapendezwe na walio wazee?

15 Katika makutaniko fulani, huenda vijana kadhaa wakawa wanakusanyika pamoja nje ya Jumba la Ufalme baada ya mikutano, wakiepuka kushirikiana na wale wenye umri mkubwa. Ni jambo gani lifaalo linaloweza kufanywa ili kuacha zoea hilo? Hatua ya kwanza ni wazazi kuwazoeza watoto hao nyumbani na kuwatayarisha kwa ajili ya mikutano. (Mithali 22:6) Wanaweza kuwapa kazi ya kupanga vichapo ili wote wabebe vichapo vinavyohitajiwa kwenye mikutano. Wazazi pia wana nafasi nzuri ya kuwatia moyo watoto wao wazungumze kidogo na walio wazee na wagonjwa kwenye Jumba la Ufalme. Watoto wanaweza kujisikia wenye furaha wanapokuwa na jambo la maana la kuzungumza na watu hao.

16, 17. Watu wazima wanawezaje kutafuta mema ndani ya vijana kutanikoni?

16 Ndugu na dada walio na umri mkubwa wanapaswa pia kupendezwa na vijana kutanikoni. (Wafilipi 2:4) Wanaweza kuchukua hatua ya kwanza kuongea na vijana kwa njia yenye kuwatia moyo. Kwa kawaida mambo fulani muhimu huzungumziwa kwenye mikutano. Vijana wanaweza kuulizwa kama walifurahia mikutano na kama kuna mambo yoyote hasa waliyothamini na wanayoweza kufuata maishani. Vijana ni sehemu muhimu kutanikoni, hivyo wanahitaji kupewa shukrani wanaposikiliza kwa makini na kusifiwa wanapotoa maelezo au wanaposhughulikia mgawo wowote wakati wa mikutano. Baadaye maishani, kile kitakachoamua kama vijana wanaweza kushughulikia vizuri migawo mikubwa zaidi ni jinsi wanavyochangamana na wale walio na umri mkubwa kutanikoni na jinsi wanavyofanya kazi ndogo-ndogo nyumbani.—Luka 16:10.

17 Kwa kukubali migawo, vijana fulani hufanya maendeleo na kufikia kuwa na sifa za kiroho zinazowawezesha kupewa migawo mikubwa hata zaidi. Ikiwa wana jambo la kufanya, vijana wanaweza kuepuka mwenendo mpumbavu. (2 Timotheo 2:22) Migawo hiyo inaweza ‘kujaribu kufaa’ kwa ndugu wanaojitahidi kufikia kuwa watumishi wa huduma. (1 Timotheo 3:10) Utayari wao wa kushiriki kwenye mikutano na bidii yao katika huduma, na vilevile mtazamo wa kuwajali wengine wote kutanikoni, huwawezesha wazee kutambua uwezo wa vijana hao wanapofikiria kuwapa migawo zaidi.

Tafuta Mema Ndani ya Wote

18. Ni mtego gani unaopaswa kuepukwa wakati wa hukumu, na kwa nini?

18 “Kupendelea watu katika hukumu si kwema,” yasema Mithali 24:23. Hekima ya kimbingu hutaka kwamba wazee waepuke ubaguzi wanapohukumu mambo katika kutaniko. Yakobo alisema: “Hekima ya kutoka juu kwanza kabisa ni safi kiadili, kisha yenye kufanya amani, yenye kukubali sababu, tayari kutii, yenye kujaa rehema na matunda mema, isiyofanya tofauti zenye ubaguzi, si ya kinafiki.” (Yakobo 3:17) Ni wazi, basi, kwamba wazee wanapotafuta mema ndani ya wengine, wanahitaji kuhakikisha kwamba hukumu yao haiathiriwi na urafiki au hisia za kibinafsi. “Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu,” akaandika mtunga-zaburi Asafu. “Katikati ya miungu [au “walio kama miungu,” yaani, mahakimu wa kibinadamu] anahukumu. Hata lini mtahukumu kwa dhuluma, na kuzikubali nyuso za wabaya?” (Zaburi 82:1, 2) Vivyo hivyo, wazee Wakristo huepuka kuonyesha upendeleo wa aina yoyote wanaposhughulikia mambo yanayohusu marafiki au watu wao wa ukoo. Hivyo wanadumisha umoja kutanikoni na kuiruhusu roho ya Yehova kufanya kazi bila kizuizi.—1 Wathesalonike 5:23.

19. Ni katika njia zipi tunaweza kutafuta mema ndani ya wengine?

19 Tunapotafuta mema ndani ya ndugu zetu, tutakuwa tunaonyesha mtazamo kama wa Paulo alipozungumza na kutaniko la Wathesalonike. Alisema: “Zaidi ya hayo, tuna uhakika katika Bwana kuhusu nyinyi, kwamba mnafanya na mtaendelea kufanya mambo tuagizayo.” (2 Wathesalonike 3:4) Tutakuwa tayari zaidi kufunika makosa ya wengine tunapotafuta mema ndani yao. Na tutafute mambo ambayo tunaweza kuwapongeza ndugu zetu, na kuepuka kabisa roho ya kuchambua-chambua wengine. Paulo aliandika, “Kitafutwacho katika wasimamizi-nyumba ni mtu kupatwa akiwa mwaminifu.” (1 Wakorintho 4:2) Imani ya wale wanaosimamia kutaniko, na pia imani ya ndugu na dada zetu wote Wakristo hutufanya tuwapende. Hivyo tunakuwa na ukaribu nao, na urafiki wetu wa Kikristo huimarishwa. Tunakuwa na maoni kama yale ambayo Paulo alikuwa nayo kuelekea akina ndugu katika siku zake. Wao ni ‘wafanyakazi wenzetu kwa ajili ya ufalme wa Mungu’ na ‘msaada wenye kututia nguvu.’ (Wakolosai 4:11) Hivyo tunaonyesha mtazamo wa Yehova.

20. Wale wanaotafuta mema ndani ya wengine watapata baraka gani?

20 Hakika sisi tunairudia sala ya Nehemia: “Nikumbuke, Ee Mungu wangu, ili unitendee mema.” (Nehemia 13:31) Tunafurahi kama nini kwamba Yehova hutafuta mema ndani ya watu! (1 Wafalme 14:13) Na tufanye vivyo hivyo tunaposhughulika na wengine. Kufanya hivyo kunatupa tazamio la kukombolewa na kuishi milele katika ulimwengu mpya ulio karibu sana.—Zaburi 130:3-8.

Ungejibuje?

Ni kwa msingi gani Yehova huwatendea wote mema?

Tunawezaje kutafuta mema ndani ya wengine

katika huduma?

katika familia?

katika kutaniko letu?

katika mahusiano yetu na wengine?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 18]

Ingawa ndugu za Yosefu walikuwa wanamchukia zamani, alitafuta mema ndani yao

[Picha katika ukurasa wa 19]

Upinzani hautuzuii kujitahidi kuwasaidia wote

[Picha katika ukurasa wa 20]

Licha ya mwenendo wao wa zamani, hakuna mmoja wa wana wa Yakobo aliyetengwa asipate baraka zake

[Picha katika ukurasa wa 21]

Wakaribishe wote wanapohudhuria mikutano ya Kikristo