Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kutoa Kunakompendeza Mungu

Kutoa Kunakompendeza Mungu

Kutoa Kunakompendeza Mungu

YESU na wanafunzi wake walikuwa wakifurahia chakula kitamu huko Bethania pamoja na marafiki kadhaa wa karibu, kutia ndani Maria, Martha, na Lazaro aliyekuwa amefufuliwa. Maria alipochukua gramu 300 za mafuta ghali na kumpaka Yesu miguuni, Yuda Iskariote alikasirika sana na kulalamika. “Kwa nini mafuta haya yenye marashi hayakuuzwa kwa dinari mia tatu [sawa na mshahara wa mwaka mmoja hivi] na kupewa kwa maskini?” akateta. Wengine pia wakaanza kulalamika.—Yohana 12:1-6; Marko 14:3-5.

Hata hivyo, Yesu akasema: “Mwacheni. . . . Kwa maana sikuzote mna maskini pamoja nanyi, na wakati wowote ule mtakapo mwaweza sikuzote kuwafanyia mema, lakini mimi hamnami sikuzote.” (Marko 14:6-9) Viongozi wa kidini Wayahudi walifundisha kwamba kutoa michango hakukuwa jambo jema tu bali pia kungefunika dhambi. Kwa upande mwingine, Yesu alisema wazi kwamba Mungu hapendezwi tu na kuwapa maskini zawadi.

Kuchunguza kifupi jinsi Wakristo wa kutaniko la awali walivyotoa misaada kutatuonyesha jinsi tunavyoweza kuwajali wengine na hivyo kutoa misaada inayompendeza Mungu. Tutaona pia njia bora ya kutoa ambayo ina faida kubwa zaidi.

“Toeni Zawadi za Rehema”

Yesu aliwatia moyo mara kadhaa wanafunzi wake ‘watoe zawadi za rehema,’ au kama tafsiri nyingine zinavyosema, ‘watoe misaada’ au ‘wawape maskini.’ (Luka 12:33; New English Bible; Biblia Habari Njema) Hata hivyo, Yesu alionya kuhusu utoaji wa kujionyesha ambao ungemtukuza mtoaji badala ya Mungu. “Wakati uendapo kutoa zawadi za rehema,” akasema, “usipulize tarumbeta mbele yako, kama vile wanafiki hufanya katika masinagogi na katika barabara, ili wapate kutukuzwa na watu.” (Mathayo 6:1-4) Wakristo wa awali walitii shauri hilo wakaepuka kujionyesha kama viongozi wa kidini waliojifanya watakatifu katika siku zao, badala yake waliwasaidia wenye uhitaji kwa kuwahudumia kibinafsi au kuwapa zawadi faraghani.

Kwa mfano, kwenye Luka 8:1-3 tunasoma kwamba Maria Magdalene, Yoana, Susana, na wengine walitumia “mali zao” kumhudumia Yesu na mitume wake bila kujionyesha. Ingawa mitume hawakuwa maskini, walikuwa wameacha kazi zao za kimwili ili kukazia fikira huduma. (Mathayo 4:18-22; Luka 5:27, 28) Wanawake hao walimtukuza Mungu kwa kuwasaidia watimize kazi waliyopewa na Mungu. Na Mungu alionyesha kwamba alipendezwa nao na akahakikisha kwamba habari za ukarimu wao zimehifadhiwa katika Biblia ili zisomwe na vizazi vyote vya baadaye.—Mithali 19:17; Waebrania 6:10.

Dorkasi pia alikuwa mwanamke ‘aliyezidi katika vitendo vyema na zawadi za rehema.’ Aliwashonea mavazi wajane maskini katika jiji la Yopa lililokuwa karibu na bahari. Hatujui kama alinunua vitambaa au aliwashonea mavazi bila malipo. Hata hivyo, kazi yake nzuri ilifanya apendwe na wale aliowasaidia na vilevile Mungu, ambaye alimbariki kwa rehema kwa sababu ya wema wake.—Matendo 9:36-41.

Ni Muhimu Kuwa na Nia Inayofaa

Ni nini kilichowachochea watu hao kutoa? Hawakutoa tu kwa sababu waliguswa hisia na kilio cha kuomba msaada. Walitoa kwa sababu walijiona wakiwa na wajibu wa kujitahidi kila siku kuwasaidia walio maskini, waliopatwa na misiba, wagonjwa, au wenye matatizo mengine. (Mithali 3:27, 28; Yakobo 2:15, 16) Huo ndio utoaji unaompendeza Mungu. Utoaji huo huchochewa hasa na upendo mwingi kwa Mungu na hamu ya kutaka kuiga rehema na ukarimu wake.—Mathayo 5:44, 45; Yakobo 1:17.

Mtume Yohana alikazia sifa hiyo muhimu ya kutoa alipouliza hivi: “Yeyote yule aliye na njia ya ulimwengu huu ya kutegemeza maisha na amwona ndugu yake akiwa na uhitaji na bado amfungia mlango wa huruma zake nyororo, ni katika njia gani kumpenda Mungu hukaa katika yeye?” (1 Yohana 3:17) Jibu ni wazi. Kumpenda Mungu huwachochea watu kutoa. Mungu huthamini na huwathawabisha wale wanaoonyesha roho ya ukarimu kama yeye. (Mithali 22:9; 2 Wakorintho 9:6-11) Je, kuna watu wenye ukarimu huo leo? Fikiria jambo lililotukia katika kutaniko moja la Mashahidi wa Yehova hivi karibuni.

Nyumba ya mwanamke mmoja Mkristo mwenye umri mkubwa ilikuwa imeharibika sana. Aliishi peke yake na hakuwa na familia ya kumsaidia. Kwa miaka mingi, mikutano ya Kikristo ilifanyiwa nyumbani mwake, na mara nyingi aliwaalika watu kwa mlo. (Matendo 16:14, 15, 40) Watu wa kutaniko walijitolea kumsaidia walipoona uhitaji wake. Wengine walitoa pesa na wengine wakajitolea kufanya kazi. Kwa miisho-juma kadhaa, wajitoleaji walijenga paa jipya, choo na bafu mpya, wakapiga plasta na kupaka rangi orofa ya kwanza, kisha wakatengeneza makabati mapya jikoni. Mbali na kumsaidia mwanamke huyo, utoaji wao ulileta umoja kutanikoni na majirani walivutiwa kuona jinsi Wakristo wa kweli wanavyotoa.

Tunaweza kuwasaidia wengine kwa njia mbalimbali. Je, tunaweza kumkaribisha mvulana au msichana yatima? Je, tunaweza kumnunulia vitu au kumshonea nguo mjane mwenye umri mkubwa tunayemjua? Je, tunaweza kumpikia au kumpa pesa mtu fulani mwenye uhitaji? Si lazima tuwe matajiri ili tuwasaidie wengine. Mtume Paulo aliandika: “Ikiwa utayari upo kwanza, hukubalika hasa kulingana na alicho nacho mtu, si kulingana na kile ambacho mtu hana.” (2 Wakorintho 8:12) Lakini je, Mungu hubariki utoaji huo wa moja kwa moja tu? La.

Vipi Kuhusu Kutoa Misaada kwa Wingi?

Nyakati nyingine msaada wa kibinafsi hautoshi. Yesu na mitume wake walikuwa na akiba ya kuwasaidia maskini, na walikubali michango kutoka kwa watu wenye kujali waliokutana nao katika huduma yao. (Yohana 12:6; 13:29) Vivyo hivyo, makutaniko ya karne ya kwanza yalikusanya michango kulipokuwa na uhitaji na wakapanga kutoa misaada kwa wingi.—Matendo 2:44, 45; 6:1-3; 1 Timotheo 5:9, 10.

Ilikuwa hivyo mwaka wa 55 W.K. Makutaniko ya Yudea yalikumbwa na umaskini, labda kwa sababu ya njaa kali iliyokuwapo. (Matendo 11:27-30) Mtume Paulo aliomba msaada wa makutaniko ya mbali sana kama vile Makedonia kwa sababu aliwajali sana maskini. Yeye binafsi alipanga michango ikusanywe na akawatuma wanaume wanaofaa waipeleke. (1 Wakorintho 16:1-4; Wagalatia 2:10) Wala yeye wala wengine waliohusika hawakulipwa mshahara kwa kufanya kazi hiyo.—2 Wakorintho 8:20, 21.

Mashahidi wa Yehova leo huwa tayari kusaidia misiba inapotokea. Kwa mfano, wakati wa kiangazi mwaka wa 2001, dhoruba ilisababisha mafuriko makubwa huko Houston, Texas, Marekani. Nyumba nyingi ziliharibiwa vibaya sana na jumla ya nyumba 723 za Mashahidi ziliharibiwa kwa kiasi fulani. Halmashauri ya kutoa misaada yenye wazee Wakristo wenye uzoefu iliundwa mara moja ili kuchunguza mahitaji ya kila mtu na kutoa pesa za kusaidia Mashahidi hao wakabiliane na hali na kurekebisha nyumba zao. Wajitoleaji kutoka kwenye makutaniko jirani walifanya kazi yote. Shahidi mmoja alithamini sana msaada huo hivi kwamba alipopokea malipo ya bima ya kurekebisha nyumba yake, alitoa pesa hizo mara moja kwa hazina ya misaada ili kuwasaidia wengine wenye uhitaji.

Hata hivyo, tunapaswa kuwa waangalifu kuhusu kutoa michango kwa sababu kuna mashirika mengi yanayoomba misaada. Mashirika fulani hutumia pesa nyingi kuwalipa wafanyakazi wao mishahara au katika matangazo ya kuomba misaada, na hivyo pesa chache husalia kwa ajili ya miradi iliyokusudiwa. Mithali 14:15 husema: “Mjinga huamini kila neno; Bali mwenye busara huangalia sana aendavyo.” Kwa hiyo ni hekima kuchunguza kila jambo kwa uangalifu.

Kutoa Kunakonufaisha Zaidi

Kuna utoaji ulio muhimu hata zaidi kuliko misaada. Yesu aligusia utoaji huo alipoulizwa na mtawala mmoja kijana tajiri kuhusu alichohitaji kufanya ili kupata uzima wa milele. Yesu alimwambia: “Nenda ukauze mali zako na uwape maskini nawe utakuwa na hazina mbinguni, na uje uwe mfuasi wangu.” (Mathayo 19:16-22) Ona kwamba Yesu hakusema tu, ‘Wape maskini nawe utapata uzima.’ Badala yake aliongezea, “Uje uwe mfuasi wangu.” Yaani, kutoa misaada ni jambo zuri na linanufaisha, hata hivyo, mengi yanahitajiwa ili kuwa Mkristo.

Yesu alipendezwa zaidi kuwasaidia wengine kiroho. Muda mfupi kabla ya kifo chake, alimwambia Pilato: “Kwa ajili ya hili mimi nimezaliwa, na kwa ajili ya hili nimekuja kuingia ulimwenguni, ili nitoe ushahidi juu ya ile kweli.” (Yohana 18:37) Ingawa Yesu aliongoza katika kuwasaidia maskini, kuwaponya wagonjwa, na kuwalisha wenye njaa, hasa aliwazoeza wanafunzi wake kuhubiri. (Mathayo 10:7, 8) Isitoshe, amri hii ilikuwa kati ya maagizo aliyowapa mwisho: “Kwa hiyo nendeni mkafanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote.”—Mathayo 28:19, 20.

Bila shaka kuhubiri hakutasuluhisha matatizo yote ya ulimwengu. Hata hivyo, kuwahubiria watu wa kila aina habari njema ya Ufalme wa Mungu humtukuza Mungu kwa sababu kazi hiyo hutimiza mapenzi ya Mungu, na huwapa wale wanaokubali ujumbe huo wa Mungu fursa ya kupata manufaa ya kudumu. (Yohana 17:3; 1 Timotheo 2:3, 4) Mbona usiwasikilize Mashahidi wa Yehova watakapokutembelea? Wana zawadi ya kiroho. Na wanajua kwamba hiyo ndiyo njia bora zaidi ya kukusaidia.

[Picha katika ukurasa wa 6]

Kuna njia nyingi za kuonyesha kwamba tunajali

[Picha katika ukurasa wa 7]

Kazi yetu ya kuhubiri habari njema humfurahisha Mungu na huwapa watu fursa ya kupata manufaa ya kudumu