Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Wafariji Wale Wanaohuzunika

Wafariji Wale Wanaohuzunika

Wafariji Wale Wanaohuzunika

“BWANA amenitia mafuta . . . kuwafariji wote wanaoomboleza.” —ISAYA 61:1, 2, Zaire Swahili Bible.

1, 2. Tunapaswa kuwafariji nani, na kwa nini?

YEHOVA, ambaye ni Mungu wa faraja yote ya kweli, hutufundisha kuwajali wengine wanapopatwa na msiba. Yeye hutufundisha ‘kusema kwa kuliwaza nafsi zilizoshuka moyo’ na kuwafariji wote wanaoomboleza. (1 Wathesalonike 5:14) Inapohitajika, sisi huwasaidia waabudu wenzetu. Sisi pia huwaonyesha upendo watu wengine ambao si washiriki wa kutaniko, hata wale ambao huenda hapo awali hawakutuonyesha upendo.—Mathayo 5:43-48; Wagalatia 6:10.

2 Yesu Kristo alisoma na kusema kwamba kazi hii ya kiunabii ilimhusu: “Roho ya Bwana Mungu ni juu yangu; kwa sababu BWANA amenitia mafuta, kuhubiri wanyenyekevu habari njema; amenituma niwaponyeshe wenye kuvunjika kwa moyo, . . . kuwafariji wote wanaoomboleza.” (Isaya 61:1, 2, ZSB; Luka 4:16-19) Kwa muda mrefu, Wakristo watiwa-mafuta wa leo wametambua kwamba wao pia wanapaswa kufanya kazi hiyo, nao “kondoo wengine” wanajiunga nao kwa furaha kuifanya.—Yohana 10:16.

3. Tunawezaje kuwasaidia watu wanapouliza, “Kwa nini Mungu huruhusu misiba itokee”?

3 Misiba inapotokea watu huvunjika moyo na mara nyingi huuliza, “Kwa nini Mungu huruhusu misiba itokee?” Biblia hujibu swali hilo waziwazi. Hata hivyo, huenda ikachukua muda kwa mtu ambaye hajajifunza Biblia kuelewa kikamili jibu la swali hilo. Msaada unaweza kupatikana katika vichapo vya Mashahidi wa Yehova. * Lakini wengine wamefarijika kwa kusoma tu andiko fulani katika Biblia kama vile Isaya 61:1, 2, kwa kuwa linaonyesha kwamba Mungu anataka wanadamu wapate faraja.

4. Shahidi mmoja huko Poland alimsaidiaje msichana fulani aliyeshuka moyo, na jambo hilo linaweza kukusaidiaje uwasaidie wengine?

4 Vijana na vilevile wazee wanahitaji faraja. Tineja mmoja nchini Poland aliyekuwa ameshuka moyo alimwomba rafiki yake ushauri. Baada ya rafiki huyo ambaye ni mmoja wa Mashahidi wa Yehova kumwuliza maswali kwa fadhili, alitambua kwamba msichana huyo alikuwa na maswali na shaka nyingi: “Kwa nini kuna uovu mwingi? Kwa nini watu huteseka? Kwa nini dada yangu aliyelemaa anateseka? Kwa nini nina ugonjwa wa moyo? Tunaambiwa kanisani kwamba hayo ni mapenzi ya Mungu. Lakini ikiwa ndivyo ilivyo, basi, mimi nitaacha kumwamini Mungu!” Shahidi huyo alisali kwa Yehova kimoyomoyo kisha akasema: “Ninafurahi kwamba umeniuliza kuhusu mambo hayo. Nitajaribu kukusaidia.” Shahidi huyo alisema kwamba alipokuwa mdogo, yeye pia alikuwa na shaka lakini Mashahidi wa Yehova wakamsaidia. Alisema: “Nilijifunza kwamba Mungu hafanyi watu wateseke. Yeye anawapenda na anawatakia mema, na hivi karibuni ataleta mabadiliko makubwa duniani. Ataondoa magonjwa, matatizo ya uzee, na kifo, nao watu watiifu wataishi milele papa hapa duniani.” Alimwonyesha msichana huyo andiko la Ufunuo 21:3, 4; Ayubu 33:25; Isaya 35:5–7 na 65:21-25. Baada ya mazungumzo marefu, msichana huyo alisema hivi akionekana kuwa amefarijika: “Sasa nimepata kusudi la maisha. Je, nije kukuona tena?” Shahidi huyo alianza kujifunza Biblia pamoja naye mara mbili kila juma.

Kwa Faraja Ambayo Mungu Hutoa

5. Tunapoonyesha huruma, ni nini kitakachotoa faraja ya kweli?

5 Bila shaka, inafaa kutumia maneno ya huruma tunapowafariji wengine. Kwa maneno na kwa sauti yetu, tunajitahidi kumwonyesha mtu mwenye huzuni kwamba tunamjali sana. Hatuwezi kufanya hivyo kwa kusema kijuujuu tu. Biblia hutuambia kwamba ‘kupitia uvumilivu wetu na kupitia faraja kutokana na Maandiko tunapata kuwa na tumaini.’ (Waroma 15:4) Kwa sababu hiyo, tunaweza kutafuta wakati unaofaa kuwaeleza Ufalme wa Mungu ni nini, na kuonyesha katika Biblia jinsi ufalme huo utakavyosuluhisha matatizo ya sasa. Kisha tuwaeleze kinachofanya tumaini hilo litegemeke. Kwa njia hiyo, tutawafariji wengine.

6. Tunapaswa kuwasaidia watu waelewe nini ili waweze kunufaika kabisa na faraja inayopatikana katika Maandiko?

6 Ili mtu anufaike kabisa na faraja tunayotoa, anahitaji kumjua Mungu wa kweli, utu wake, na kwamba ahadi zake zinategemeka. Tunapotaka kumsaidia mtu ambaye si mwabudu wa Yehova, inafaa tumweleze mambo yafuatayo. (1) Faraja inayopatikana katika Biblia inatoka kwa Yehova Mungu wa kweli. (2) Yehova ndiye Mweza Yote, Muumba wa mbingu na dunia. Yeye ni Mungu wa upendo na mwingi wa fadhili-upendo na kweli. (3) Tunaweza kuimarishwa ili kuvumilia hali mbalimbali iwapo tutamkaribia Mungu kwa kutwaa ujuzi sahihi wa Neno lake. (4) Biblia ina maandiko yanayozungumzia majaribu fulani hususa yaliyowapata watu mbalimbali.

7. (a) Ni nini kinachoweza kutimizwa kwa kukazia kwamba faraja ambayo Mungu hutoa ‘huzidi kupitia Kristo’? (b) Unawezaje kumfariji mtu ambaye anatambua kwamba mwenendo wake umekuwa mbaya?

7 Wengine wamewafariji kiroho watu wenye huzuni ambao tayari wanaijua Biblia kwa kuwasomea andiko la 2 Wakorintho 1:3-7. Wanapofanya hivyo, wanakazia maneno kwamba ‘faraja tupatayo huzidi kupitia Kristo.’ Andiko hilo linaweza kumsaidia mtu atambue kwamba Biblia inaweza kumfariji na anapaswa kuichunguza zaidi. Biblia pia inaweza kutumiwa kwa mazungumzo zaidi, labda katika pindi nyingine. Ikiwa mtu anafikiri kwamba matatizo yake yanasababishwa na maovu ambayo amefanya, basi tunaweza kumweleza bila kumlaumu kwamba atafarijika kujua yale yaliyoandikwa kwenye 1 Yohana 2:1, 2 na Zaburi 103:11-14. Kwa kufanya hivyo tunawafariji wengine kikweli kwa faraja ambayo Mungu hutoa.

Kuwafariji Watu Waliokumbwa na Jeuri au Hali Ngumu za Kiuchumi

8, 9. Faraja inaweza kutolewaje kwa njia inayofaa kwa watu waliokumbwa na jeuri?

8 Watu wengi sana wamekumbwa na jeuri—inayotokea katika jumuiya au inayosababishwa na vita. Tunaweza kuwafariji namna gani?

9 Wakristo wa kweli huwa waangalifu kutounga mkono kwa maneno au kwa matendo upande wowote katika mapigano ya ulimwengu. (Yohana 17:16) Lakini wao hutumia Biblia ifaavyo kuonyesha kwamba hali ngumu za sasa hazitaendelea milele. Huenda wakasoma andiko la Zaburi 11:5, NW kuonyesha jinsi Yehova huhisi kuhusu wale wapendao jeuri au Zaburi 37:1-4 kuonyesha jinsi Mungu anavyotutia moyo tusilipize kisasi bali tumtumaini. Maneno ya Zaburi 72:12-14 yanaonyesha jinsi Sulemani Mkuu, Yesu Kristo, ambaye sasa ni Mfalme mbinguni, anavyohisi kuhusu watu wasio na hatia wanaokumbwa na jeuri.

10. Ikiwa umekabili mapigano kwa miaka mingi, maandiko yaliyotajwa yanaweza kukufariji namna gani?

10 Watu wengine wamekabili mapigano mengi huku vikundi mbalimbali viking’ang’ania kuchukua mamlaka. Wanafikiri vita na matokeo yake ni kawaida ya maisha. Wanaona kwamba kukimbilia nchi nyingine ndilo tumaini pekee la kuwa na maisha bora. Lakini wengi wao hawafaulu kukimbia nchi zao, na baadhi yao wamekufa wakijaribu kufanya hivyo. Mara nyingi wale wanaofaulu kukimbia matatizo katika nchi zao hupata kwamba kuna matatizo ya aina nyingine katika nchi wanazokimbilia. Andiko la Zaburi 146:3-6 linaweza kutumiwa kuwasaidia watu kama hao kuweka tumaini lao katika jambo jingine lenye kutegemeka zaidi kuliko kuhama nchi zao. Unabii kwenye Mathayo 24:3, 7, 14 au 2 Timotheo 3:1-5 unaweza kuwasaidia waelewe mambo vizuri zaidi na pia waelewe kwamba hali hizo zinawapata kwa sababu tunaishi katika umalizio wa mfumo huu wa mambo wa kale. Maandiko kama vile Zaburi 46:1-3, 8, 9 na Isaya 2:2-4 yanaweza kuwasaidia watambue kwamba kwa kweli kuna tumaini la kuwa na wakati ujao wenye amani.

11. Mwanamke fulani huko Afrika Magharibi alifarijiwa na Maandiko gani, na kwa nini?

11 Wakati vita ilipokuwa ikiendelea huko Afrika Magharibi, mwanamke mmoja na familia yake walitoroka nyumbani kwao huku risasi zikirushwa hewani kwa wingi. Alianza kuishi maisha yaliyojawa na woga, huzuni, na akavunjika moyo sana. Baadaye, familia hiyo ilipokuwa ikiishi katika nchi nyingine, mume wake aliamua kuteketeza cheti chao cha ndoa, akamfukuza mke wake aliyekuwa mjamzito, pamoja na mwana wao mwenye umri wa miaka kumi, kisha akawa kasisi. Hatimaye mwanamke huyo alipata faraja na kusudi maishani baada ya kusomewa andiko la Wafilipi 4:6, 7 na Zaburi 55:22 pamoja na makala za Mnara wa Mlinzi na Amkeni! zinazozungumzia Biblia.

12. (a) Maandiko hutoa kitulizo gani kwa wale wanaokabili hali ngumu sana za kiuchumi? (b) Shahidi mmoja huko Asia alimsaidiaje mnunuzi fulani?

12 Maisha ya watu wengi yameharibika kwa sababu ya kuzorota kwa uchumi. Wakati mwingine hali hiyo husababishwa na vita na matokeo yake. Nyakati nyingine, watu wamepoteza akiba zao za pesa na mali zao kwa sababu ya sera zisizofaa za serikali, pupa, na ukosefu wa unyofu wa wale wanaotawala. Wengine hata hawajawahi kuwa na mali. Wote hao wanaweza kufarijika kujua kwamba Mungu anawahakikishia wale wanaomtumaini kuwa watapata kitulizo na pia kuishi katika ulimwengu wenye uadilifu ambapo watu watafurahia kazi ya mikono yao. (Zaburi 146:6, 7; Isaya 65:17, 21-23; 2 Petro 3:13) Baada ya kumsikia mnunuzi akilalamika kuhusu hali ya kiuchumi, Shahidi fulani anayefanya kazi kwenye duka katika nchi moja ya Asia alimweleza mnunuzi huyo kwamba hali hiyo ni mojawapo ya mambo yanayotokea ulimwenguni pote. Funzo la Biblia la kawaida lilianzishwa baada ya kuzungumzia andiko la Mathayo 24:3-14 na Zaburi 37:9-11.

13. (a) Watu wanapokatishwa tamaa na ahadi za uwongo, tunawezaje kuwasaidia kwa kutumia Biblia? (b) Ikiwa watu wanafikiri kwamba hali mbaya zinathibitisha kwamba hakuna Mungu, unaweza kuwasaidiaje watambue kwamba hivyo sivyo ilivyo?

13 Watu wanapoteseka kwa miaka mingi au kukatishwa tamaa na ahadi nyingi za uwongo, wanaweza kuwa kama Waisraeli huko Misri ambao hawakusikiliza “kwa ajili ya uchungu wa moyo.” (Kutoka 6:9) Katika hali kama hizo, huenda ikafaa kukazia njia ambazo Biblia inaweza kuwasaidia wafanikiwe kutatua matatizo wanayokabili na kujiepusha na mitego ambayo huharibu isivyo lazima maisha ya wengi. (1 Timotheo 4:8b) Huenda wengine wakafikiri kwamba hali mbaya wanazokabili maishani ni uthibitisho kwamba hakuna Mungu au hajali. Unaweza kutumia maandiko yafaayo ili kuwasaidia watambue kwamba Mungu ametoa msaada lakini wengi wameukataa.—Isaya 48:17, 18.

Kuwafariji Wale Waliokumbwa na Dhoruba na Matetemeko ya Ardhi

14, 15. Mashahidi wa Yehova walionyeshaje kwamba wanawajali wengine baada ya msiba fulani kuwashtua wengi?

14 Huenda msiba ukasababishwa na dhoruba, matetemeko ya ardhi, moto, au mlipuko, na huenda watu wengi wakapatwa na huzuni. Ni nini kinachoweza kuwafariji waokokaji?

15 Watu wanahitaji kujua kwamba kuna mtu anayejali. Baada ya shambulio la kigaidi katika nchi fulani, wengi walishtuka. Wengi wao walipoteza washiriki wa familia zao, watafuta-riziki, na marafiki. Wengine walipoteza kazi na hali ya usalama waliyofikiri walikuwa nayo. Mashahidi wa Yehova waliwasaidia majirani wao, wakawapa pole kwa yale yaliyowapata, na kuwafariji kwa kutumia Biblia. Wengi waliwashukuru Mashahidi sana kwa kuwajali.

16. Msiba ulipotokea katika eneo moja huko El Salvador, kwa nini Mashahidi wa Yehova nchini humo walikuwa na matokeo sana katika kazi ya kuhubiri?

16 Huko El Salvador tetemeko kubwa la ardhi lililotokea mwaka wa 2001 lilifuatiwa na maporomoko makubwa ya matope yaliyowaua watu wengi. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 25, aliyekuwa mtoto wa Shahidi, alikufa pamoja na dada wawili wa mchumba wake. Mama ya mwanamume huyo kijana pamoja na mchumba wake waliendelea kuhubiri kwa bidii baada tu ya msiba huo. Wengi walisema kwamba Mungu ndiye aliyewachukua wale waliokufa au kwamba hayo yalikuwa mapenzi ya Mungu. Mashahidi hao walitaja andiko la Mithali 10:22 ili kuonyesha kwamba Mungu hataki tuumie. Walisoma andiko la Waroma 5:12 kuonyesha kwamba kifo si mapenzi ya Mungu, bali husababishwa na dhambi ya mwanadamu. Pia walitaja ujumbe wa faraja unaopatikana katika andiko la Zaburi 34:18, Zaburi 37:29, Isaya 25:8, na Ufunuo 21:3, 4. Wanawake hao wawili walianzisha mafunzo mengi ya Biblia kwa sababu watu walikuwa tayari kuwasikiliza, hasa kwa sababu wao pia walikuwa wamepoteza washiriki wa familia zao katika msiba huo.

17. Tunaweza kutoa misaada ya aina gani wakati wa msiba?

17 Msiba unapotokea, huenda ukapata mtu anayehitaji kusaidiwa haraka. Huenda ikakubidi kutafuta daktari, kumsaidia mtu huyo afike hospitalini, au kufanya yote uwezayo ili apate chakula na makao. Msiba ulipotokea huko Italia mwaka wa 1998, mwandishi mmoja wa habari alisema kwamba Mashahidi wa Yehova “huwasaidia kimatendo watu wanaoteseka bila kujali wao ni wa dini gani.” Mambo yaliyotabiriwa kutukia katika siku za mwisho husababisha mateseko makubwa katika maeneo fulani. Katika maeneo hayo, Mashahidi wa Yehova hueleza unabii wa Biblia, na kuwafariji watu kwa uhakikisho ulio katika Biblia kwamba Ufalme wa Mungu utawaletea wanadamu usalama wa kweli.—Mithali 1:33; Mika 4:4.

Kutoa Faraja Mshiriki wa Familia Anapokufa

18-20. Huenda ukasema au ukafanya nini kuifariji familia iliyofiwa?

18 Kila siku watu wengi huhuzunika mpendwa wao anapokufa. Huenda ukakutana na watu wanaoomboleza unaposhiriki katika huduma ya Kikristo au unapokuwa katika shughuli zako za kawaida. Unaweza kusema au kufanya nini ili kuwafariji?

19 Je, mtu huyo amevurugika kihisia-moyo? Je, nyumba yake imejaa watu wa ukoo wenye huzuni? Huenda ukataka kusema mengi, lakini unahitaji kuwa mwenye utambuzi. (Mhubiri 3:1, 7) Labda jambo linalofaa ni kuwapa pole, kuwaachia kichapo kifaacho kinachozungumzia Biblia (broshua, gazeti, au trakti), kisha urudi baada ya siku kadhaa kuona kama unaweza kuwasaidia zaidi. Tafuta wakati unaofaa ili kuzungumza nao mambo yenye kutia moyo kutoka katika Biblia. Kufanya hivyo kunaweza kuwatuliza sana. (Mithali 16:24; 25:11) Huwezi kuwafufua wafu kama Yesu alivyofanya. Lakini unaweza kuwaeleza wengine yale ambayo Biblia husema kuhusu hali ya wafu, ingawa huenda huo usiwe wakati unaofaa kupinga maoni yao yenye makosa. (Zaburi 146:4; Mhubiri 9:5, 10; Ezekieli 18:4) Unaweza kusoma pamoja nao ahadi za Biblia kuhusu ufufuo. (Yohana 5:28, 29; Matendo 24:15) Huenda ukazungumzia maana ya Maandiko hayo, labda ukitumia masimulizi fulani ya Biblia kuhusu ufufuo. (Luka 8:49-56; Yohana 11:39-44) Pia kazia sifa za Mungu mwenye upendo anayetupatia tumaini hilo. (Ayubu 14:14, 15; Yohana 3:16) Eleza jinsi ambavyo umenufaishwa na mafundisho hayo na kinachofanya uyatumaini.

20 Kumwalika mtu mwenye huzuni kwenye Jumba la Ufalme kunaweza kumsaidia apate kuwajua watu wanaowapenda majirani wao kikweli na wanaojua kujengana. Mwanamke mmoja nchini Sweden alisema kwamba hao ndio watu aliokuwa akitafuta maishani mwake.—Yohana 13:35; 1 Wathesalonike 5:11.

21, 22. (a) Tunahitaji kufanya nini ili kuwafariji wengine? (b) Unawezaje kumfariji mtu ambaye tayari anajua Maandiko vizuri?

21 Unapojua kwamba mtu fulani ana huzuni, awe ni mshiriki wa kutaniko la Kikristo au la, je, wakati mwingine unashindwa la kusema au kufanya? Neno la Kigiriki ambalo mara nyingi hutafsiriwa “faraja” katika Biblia, humaanisha “kumkaribisha mtu aje upande wako.” Ili uwe mfariji wa kweli, unahitaji kuwa mtu anayeweza kufikiwa kwa urahisi na wale wenye huzuni.—Mithali 17:17.

22 Namna gani ikiwa mtu unayetaka kumfariji tayari anajua yale Biblia husema kuhusu kifo, fidia, na ufufuo? Kuwapo tu kwa rafiki mwenye imani sawa na yake kunaweza kumfariji. Akitaka kuzungumza, msikilize kwa makini. Usihisi kwamba unahitaji kuzungumza sana. Ikiwa utasoma Maandiko, yaone kuwa maneno ya Mungu yanayowaimarisha nyote wawili. Onyesha kwamba nyote wawili mna hakika kabisa na ahadi ambayo Maandiko hayo yanatoa. Unaweza kuwasaidia wale wenye huzuni wapate faraja kutoka kwa Yehova, “Mungu wa faraja yote” kwa kuwaonyesha huruma kama ya Mungu na kuwaeleza kweli zenye thamani za Neno la Mungu.—2 Wakorintho 1:3.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 3 Ona kitabu Ujuzi Uongozao Kwenye Uhai Udumuo Milele, sura ya 8; Kutoa Sababu kwa Kutumia Maandiko ukurasa wa 131-138, 369-373; Je, Kuna Muumba Anayekujali? sura ya 10; na broshua Je! Kweli Mungu Anatujali?

Utajibuje?

• Watu wengi humlaumu nani misiba inapotokea nasi tunaweza kuwasaidiaje?

• Tunaweza kufanya nini ili kuwasaidia wengine wanufaike kabisa na faraja ambayo Biblia hutoa?

• Ni hali gani zinazowahuzunisha watu wengi katika eneo lenu, na unaweza kuwafariji namna gani?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 23]

Kuwaeleza wengine ujumbe unaofariji kikweli wakati wa msiba

[Pich zimeandaliwa na]

Refugee camp: UN PHOTO 186811/J. Isaac

[Picha katika ukurasa wa 24]

Kuwapo tu kwa rafiki kunaweza kufariji