Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Wewe Huuliza, “Yuko Wapi Bwana?”

Je, Wewe Huuliza, “Yuko Wapi Bwana?”

Je, Wewe Huuliza, “Yuko Wapi Bwana?”

‘Wamefarakana nami. Wala hawakusema, Yuko wapi BWANA?’—YEREMIA 2:5, 6.

1. Watu hutaka kujua nini wanapouliza, “Mungu yuko wapi”?

“MUNGU yuko wapi?” Watu wengi wameuliza swali hilo. Baadhi yao wamekuwa wakijaribu tu kujua Mungu anaishi wapi. Wengine wameuliza swali hilo kwa sababu hawakuelewa kwa nini Mungu hakuwasaidia walipopatwa na msiba au walipokabili magumu maishani. Pia, kuna watu wasiojishughulisha hata kidogo kwa sababu hawaamini kwamba kuna Mungu.—Zaburi 10:4.

2. Ni nani wanaofaulu katika jitihada yao ya kumtafuta Mungu?

2 Bila shaka kuna watu wengi wanaotambua uthibitisho kwamba kuna Mungu. (Zaburi 19:1; 104:24) Baadhi yao wanatosheka tu kuwa wafuasi wa dini fulani. Hata hivyo, kotekote duniani, wengi wanaopenda kweli wamesukumwa kumtafuta Mungu wa kweli. Jitihada zao hazijaambulia patupu kwa kuwa Mungu “hayuko mbali sana na kila mmoja wetu.”—Matendo 17:26-28.

3. (a) Mungu anaishi wapi? (b) Swali la Kimaandiko, “Yuko wapi BWANA” linamaanisha nini?

3 Mtu anapopata kumjua Yehova anatambua kwamba “Mungu ni Roho” asiyeonekana na wanadamu. (Yohana 4:24) Yesu alimtaja Mungu wa kweli kuwa “Baba yangu aliye mbinguni.” Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba katika njia ya kiroho, makao ya Baba yetu wa mbinguni ni ya juu sana, kama vile mbingu halisi zilivyo juu ya dunia. (Mathayo 12:50; Isaya 63:15) Hata hivyo, ijapokuwa hatuwezi kumwona Mungu, yeye hutuwezesha kumjua na kujifunza mengi juu ya makusudi yake. (Kutoka 33:20; 34:6, 7) Yeye hujibu maswali ya watu wenye moyo mweupe wanaotaka kujua kusudi la maisha. Anatupatia msingi wenye kutegemeka ili tujue maoni yake juu ya mambo yanayohusu maisha yetu, yaani, jinsi anavyoyaona mambo hayo na kama tamaa zetu zinapatana na makusudi yake. Anataka tuulize kuhusu mambo hayo na kujitahidi kupata majibu. Kupitia nabii Yeremia, Yehova aliwakaripia Waisraeli wa kale kwa sababu walishindwa kufanya hivyo. Walijua jina la Mungu, lakini hawakuuliza, “Yuko wapi BWANA?” (Yeremia 2:6) Kusudi la Yehova halikuwa muhimu kwao. Hawakutafuta mwongozo wake. Unapohitaji kufanya maamuzi, makubwa au madogo, je, wewe hujiuliza, “Yuko wapi BWANA?”

Wale Waliotafuta Mwongozo wa Mungu

4. Mfano wa Daudi wa kutafuta mwongozo wa Yehova unaweza kutunufaishaje?

4 Alipokuwa bado kijana, Daudi, mwana wa Yese, alisitawisha imani yenye nguvu katika Yehova. Alimjua Yehova kuwa “Mungu aliye hai.” Daudi mwenyewe alikuwa amelindwa na Yehova. Akisukumwa na imani na upendo kwa “jina la BWANA,” Daudi alimwua Goliathi, jitu la Wafilisti lenye silaha nyingi. (1 Samweli 17:26, 34-51) Hata hivyo, Daudi hakuanza kujiamini baada ya kupata ushindi huo. Hakufikiri kwamba Yehova angembariki katika kila jambo ambalo angefanya sasa. Katika miaka iliyofuata, Daudi alitafuta mwongozo wa Yehova tena na tena alipohitaji kufanya maamuzi. (1 Samweli 23:2; 30:8; 2 Samweli 2:1; 5:19) Aliendelea kusali hivi: “Ee BWANA, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako, na kunifundisha. Maana Wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu, nakungoja Wewe mchana kutwa.” (Zaburi 25:4, 5) Huo ni mfano bora sana tunaopaswa kuiga.

5, 6. Yehoshafati alitafutaje mwongozo wa Yehova pindi mbalimbali maishani mwake?

5 Katika siku za Mfalme Yehoshafati, aliyekuwa mfalme wa tano wa ukoo wa Mfalme Daudi, majeshi ya mataifa matatu yaliungana kupigana na Yuda. Alipokabili hatari hiyo iliyohusisha taifa zima, Yehoshafati ‘aliuelekeza uso wake amtafute BWANA.’ (2 Mambo ya Nyakati 20:1-3) Hiyo haikuwa mara ya kwanza kwa Yehoshafati kutafuta mwongozo wa Yehova. Mfalme huyo aliamua kufuata njia za Yehova na kujiepusha na ibada ya Baali ambayo ilikuwa imeenea sana katika taifa la kaskazini la Israeli lililokuwa limeasi. (2 Mambo ya Nyakati 17:3, 4) Kwa hiyo, alipokabili hatari, Yehoshafati ‘alimtafutaje BWANA’?

6 Kwa kusali hadharani huko Yerusalemu baada ya kukabili hatari hiyo, Yehoshafati alionyesha kwamba alikumbuka nguvu kuu za Yehova. Alifikiria sana kusudi la Yehova, ambalo lilionyeshwa waziwazi katika tendo lake la kuwafukuza watu wa mataifa mengine na kuwapa Waisraeli nchi fulani kuwa urithi wao. Mfalme huyo alikiri kwamba alihitaji msaada wa Yehova. (2 Mambo ya Nyakati 20:6-12) Je, Yehova alipatikana wakati huo? Bila shaka. Kupitia Mlawi Yahazieli, Yehova alitoa mwongozo hususa, na siku iliyofuata akawapa watu Wake ushindi. (2 Mambo ya Nyakati 20:14-28) Unawezaje kuwa na hakika kwamba utampata Yehova unapoomba mwongozo wake?

7. Mungu husikia sala za nani?

7 Yehova hana ubaguzi. Anawaalika watu wa mataifa yote wamtafute kupitia sala. (Zaburi 65:2; Matendo 10:34, 35) Anajua yaliyo moyoni mwa wale wanaomwomba. Anatuhakikishia kwamba yeye husikiliza sala za waadilifu. (Mithali 15:29) Anawaruhusu watu wanaotafuta mwongozo wake kwa unyenyekevu wampate ijapokuwa hapo awali hawakumwamini. (Isaya 65:1) Hata anasikia sala za wale waliokosa kutii sheria zake ambao wametubu kwa unyenyekevu. (Zaburi 32:5, 6; Matendo 3:19) Hata hivyo, sala za mtu anayekosa kumtii Mungu kutoka moyoni ni bure. (Marko 7:6, 7) Fikiria mifano kadhaa.

Walisali Lakini Hawakusikiwa

8. Ni nini kilichofanya sala za Mfalme Sauli zisikubaliwe na Yehova?

8 Baada ya nabii Samweli kumwambia Mfalme Sauli kwamba amekataliwa na Mungu kwa sababu ya kutotii, Sauli alimsujudia Yehova. (1 Samweli 15:30, 31) Lakini alikuwa akijifanya tu. Sauli hakutaka kumtii Mungu, alitaka tu kuheshimiwa na watu. Baadaye, Wafilisti walipokuwa wakipigana na Waisraeli, Sauli alitafuta mwongozo wa Yehova kwa sababu tu ilikuwa desturi kufanya hivyo. Hata hivyo, alipokosa kujibiwa, alimwendea mwanamke aliyewasiliana na roho ijapokuwa alijua kwamba Yehova alishutumu zoea hilo. (Kumbukumbu la Torati 18:10-12; 1 Samweli 28:6, 7) Kwa ufupi, andiko la 1 Mambo ya Nyakati 10:14 linasema hivi kumhusu Sauli: ‘Hakuuliza kwa BWANA.’ Kwa nini linasema hivyo? Kwa sababu Sauli hakusali kwa imani. Kwa hiyo, ni kana kwamba hakusali.

9. Sedekia alikosea wapi alipomwomba Yehova mwongozo?

9 Vivyo hivyo, ufalme wa Yuda ulipokaribia kuanguka, watu waliendelea kutoa sala na kuwaomba manabii wa Yehova mashauri. Hata hivyo, watu hao walidai kuwa wanamwabudu Yehova lakini wakati huohuo walikuwa wakiabudu sanamu. (Sefania 1:4-6) Walitafuta mwongozo wa Mungu kidesturi lakini hawakufanya mapenzi yake kwa moyo mweupe. Mfalme Sedekia alimsihi Yeremia amwombe Yehova mwongozo kwa niaba yake. Tayari Yehova alikuwa amemwambia mfalme huyo kile alichopaswa kufanya. Lakini kwa sababu hakuwa na imani na aliwaogopa wanadamu, mfalme huyo hakutii sauti ya Yehova, naye Yehova hakumpa jibu lingine ambalo lingempendeza zaidi.—Yeremia 21:1-12; 38:14-19.

10. Yohana alikosea wapi alipotafuta mwongozo wa Yehova, nasi tunajifunza nini kutokana na kosa lake?

10 Baada ya Yerusalemu kuharibiwa, na majeshi ya Babiloni kuwapeleka Wayahudi uhamishoni wakiwa mateka, Yohana alipanga kuwapeleka Misri Wayahudi wachache waliobaki Yuda. Walimaliza mipango yao, lakini kabla hawajaondoka, walimwomba Yeremia asali kwa niaba yao na kutafuta mwongozo wa Yehova. Hata hivyo, walipokosa jibu lililowapendeza, walifanya vile walivyokuwa wamepanga. (Yeremia 41:16–43:7) Je, matukio hayo yanakufundisha mambo yanayoweza kukunufaisha, ili unapotafuta uso wa Yehova apatikane nawe?

“Fulizeni Kuhakikisha”

11. Kwa nini tunahitaji kutii shauri la Waefeso 5:10?

11 Ibada ya kweli inatia ndani mengi zaidi ya kuonyesha kwamba tumejiweka wakfu kwa kubatizwa katika maji, kuhudhuria mikutano ya kutaniko, na kuhubiri. Inahusisha maisha yetu yote. Kila siku tunakabili majaribu, yanayotambulika kwa urahisi na yasiyotambulika kwa urahisi, ambayo yanaweza kutukengeusha tusifuate ujitoaji-kimungu maishani. Tutafanyaje tukikabili majaribu hayo? Alipowaandikia Wakristo waaminifu huko Efeso, mtume Paulo aliwahimiza hivi: “Fulizeni kuhakikisha ni nini lililo lenye kukubalika kwa Bwana.” (Waefeso 5:10) Faida za kufanya hivyo zimeonyeshwa na hali mbalimbali zinazotajwa katika Maandiko.

12. Kwa nini Yehova hakufurahi Daudi alipohamisha sanduku la agano hadi Yerusalemu?

12 Baada ya sanduku la agano kurudishwa Israeli na kukaa huko Kiriath-yearimu kwa miaka mingi, Mfalme Daudi alitaka kulipeleka Yerusalemu. Alishauriana na wakuu wa watu na kusema kwamba Sanduku hilo lingehamishwa, ‘ikiwa jambo hilo lingekuwa jema kwao, tena ikiwa limetoka kwa BWANA.’ Lakini hakutafuta kikamili mwongozo wa Yehova ili kujua mapenzi yake kuhusiana na jambo hilo. Angalifanya hivyo, Sanduku hilo lisingalisafirishwa kwa gari. Lingalibebwa mabegani mwa Walawi, waliokuwa wana wa Kohathi, kupatana na amri ya Mungu. Ingawa Daudi alitafuta mwongozo wa Yehova mara nyingi, hakufanya hivyo kwa njia inayofaa pindi hiyo. Jambo hilo lilisababisha msiba. Baadaye Daudi alisema hivi: “Mwenyezi-Mungu, Mungu wetu, alituadhibu kwani hatukulitunza kama alivyoagiza.”—1 Mambo ya Nyakati 13:1-3; 15:11-13, Biblia Habari Njema; Hesabu 4:4-6, 15; 7:1-9.

13. Wimbo ambao uliimbwa wakati Sanduku lilipohamishwa, ulitia ndani kikumbusha gani?

13 Hatimaye, Sanduku hilo liliposafirishwa na Walawi kutoka kwa nyumba ya Obed-edomu hadi Yerusalemu, wimbo uliotungwa na Daudi uliimbwa, ambao ulitia ndani kikumbusha hiki cha kutoka moyoni: “Mtakeni BWANA na nguvu zake; utafuteni uso wake siku zote. Zikumbukeni ajabu zake alizozifanya; miujiza yake na hukumu za kinywa chake.”—1 Mambo ya Nyakati 16:11, 12.

14. Tunaweza kunufaikaje na kielelezo kizuri cha Sulemani na tunajifunza nini kutokana na makosa aliyofanya alipokuwa mzee?

14 Kabla ya kifo chake, Daudi alimshauri Sulemani mwanawe hivi: “Ukimutafuta [Yehova], atapatikana nawe.” (1 Mambo ya Nyakati 28:9, Zaire Swahili Bible) Baada ya kutawazwa kuwa mfalme, Sulemani alienda Gibeoni, mahali ilipokuwa hema ya kukutania, na kumtolea Yehova dhabihu. Akiwa huko Yehova alimwambia Sulemani hivi: “Omba utakalo nikupe.” Yehova alijibu ombi la Sulemani kwa kumpa hekima na ujuzi mwingi wa kuwaongoza Waisraeli, pia alimpa utajiri na heshima. (2 Mambo ya Nyakati 1:3-12) Sulemani alijenga hekalu lenye fahari akitumia ramani ya ujenzi ambayo Yehova alimpa Daudi. Lakini Sulemani hakumtafuta Yehova kuhusiana na ndoa. Sulemani alioa wanawake ambao hawakuwa waabudu wa Yehova. Alipokuwa mzee, wanawake hao waligeuza moyo wake asimfuate Yehova. (1 Wafalme 11:1-10) Hata tukijiona kuwa watu mashuhuri, wenye hekima, au wenye ujuzi mwingi, ni muhimu ‘tufulize kuhakikisha ni nini lililo lenye kukubalika kwa Bwana.’

15. Taifa la Yuda liliposhambuliwa na Zera, yule Mwethiopia, kwa nini Asa alisali akiwa na uhakika kwamba Yehova atawakomboa?

15 Umuhimu wa kufuata ushauri huo unakaziwa zaidi na simulizi linalohusu utawala wa Asa, kitukuu wa Sulemani. Miaka kumi na moja baada ya Asa kuwa mfalme, Zera, yule Mwethiopia, alivamia Yuda akiwa na wanajeshi milioni moja. Je, Yehova angekomboa Yuda? Zaidi ya miaka 500 mapema, Yehova alikuwa amewaambia waziwazi watu wake kile ambacho kingewapata iwapo wangemsikiliza na kutii amri zake, na kile ambacho kingewapata iwapo hawangemtii. (Kumbukumbu la Torati 28:1, 7, 15, 25) Mwanzoni mwa utawala wake, Asa aliondoa madhabahu na nguzo zilizotumiwa katika ibada isiyo ya kweli. Alikuwa amewahimiza watu “wamtafute BWANA.” Asa hakungoja apatwe na msiba, ndipo amtafute Mungu. Hivyo, kwa sababu Asa alikuwa na imani katika Yehova, aliweza kumwomba awasaidie. Ikawaje? Taifa la Yuda lilipata ushindi mkubwa.—2 Mambo ya Nyakati 14:2-12.

16, 17. (a) Ingawa Asa alipata ushindi, Yehova alimkumbusha nini? (b) Asa alipotenda kwa upumbavu, alipewa msaada gani, naye alitendaje? (c) Tunaweza kunufaikaje kwa kufikiria jinsi Asa alivyotenda?

16 Hata hivyo, Asa aliporudi baada ya kupata ushindi, Yehova alimtuma Azaria amlaki mfalme huyo, na kusema: “Nisikieni, Ee Asa, na Yuda wote na Benyamini; BWANA yu pamoja nanyi, mkiwa pamoja naye; nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu; lakini mkimwacha atawaacha ninyi.” (2 Mambo ya Nyakati 15:2) Asa alitetea ibada ya kweli, akiwa na bidii hata zaidi. Lakini miaka 24 baadaye, alipokabili vita tena, Asa hakumtafuta Yehova. Hakutafuta mwongozo katika Neno la Mungu, wala hakukumbuka yale ambayo Yehova alifanya wakati majeshi ya Ethiopia yalipovamia Yuda. Kwa upumbavu, alifanya agano na Siria.—2 Mambo ya Nyakati 16:1-6.

17 Kwa sababu hiyo, Yehova alimtuma Hanani, mwonaji, amkaripie Asa. Asa angaliweza kunufaika hata wakati huo ambapo Hanani alimweleza Asa maoni ya Yehova kuhusu jambo hilo. Badala yake alikasirika na kumtia Hanani katika nyumba ya mikatale. (2 Mambo ya Nyakati 16:7-10) Ilisikitisha kama nini! Namna gani sisi? Je, sisi tunamtafuta Mungu kisha tunakataa kukubali shauri? Mzee mwenye kujali anapotumia Biblia kutushauri kwa sababu tunajihusisha sana na mambo ya ulimwengu, je, tunathamini msaada huo unaotolewa kwa upendo, ili tujue ‘jambo lenye kukubalika kwa Bwana’?

Usisahau Kuuliza

18. Tunaweza kunufaikaje na yale ambayo Elihu alimwambia Ayubu?

18 Hata mtu ambaye amemtumikia Yehova kwa uaminifu anaweza kukosea anapopata majaribu. Ayubu alianza kujifikiria sana alipopatwa na ugonjwa mbaya sana, watoto wake wakauawa, mali zake zikachukuliwa, na kulaumiwa isivyo haki na marafiki wake. Elihu alimkumbusha hivi: “Wala hapana asemaye, Yuko wapi Mungu Muumba wangu?” (Ayubu 35:10) Ayubu alihitaji kuanza kumkazia Yehova fikira tena na kufikiria maoni ya Yehova kuhusu hali hiyo. Ayubu alikubali kikumbusha hicho kwa unyenyekevu, nasi tunaweza kufanya hivyo kwa kuiga kielelezo chake.

19. Waisraeli walikosa kufanya nini mara nyingi?

19 Waisraeli walijua jinsi Mungu alivyokuwa ameshughulika na taifa lao. Lakini mara nyingi hawakukumbuka mambo hayo walipokabili hali fulani hususa maishani. (Yeremia 2:5, 6, 8) Walipohitaji kufanya maamuzi maishani, walifuatia raha badala ya kuuliza “Yuko wapi BWANA?”—Isaya 5:11, 12.

Endelea Kuuliza, “Yuko Wapi BWANA?”

20, 21. (a) Ni nani ambao wameonyesha roho ya Elisha kwa kutafuta mwongozo wa Yehova leo? (b) Tunawezaje kuiga na kunufaika na kielelezo chao cha imani?

20 Eliya alipomaliza huduma yake rasmi, Elisha, mtumishi wake, alichukua vazi la Eliya lililoanguka, akaenda Yordani, akayapiga maji na kuuliza: “Yuko wapi BWANA, Mungu wa Eliya?” (2 Wafalme 2:14) Yehova alijibu kwa kuonyesha kwamba roho yake ilikuwa juu ya Elisha. Jambo hilo linaweza kutufunza nini?

21 Jambo linalofanana na hilo limetokea wakati huu. Baadhi ya Wakristo watiwa-mafuta walioongoza katika kazi ya kuhubiri walikufa. Wale waliochukua mahali pao, waliyachunguza Maandiko na kusali kwa Yehova ili kupata mwongozo. Sikuzote waliuliza, “Yuko wapi BWANA?” Matokeo yamekuwa kwamba Yehova ameendelea kuwaongoza watu wake na kufanikisha kazi yao. Je, tunaiga imani yao? (Waebrania 13:7) Ikiwa ndivyo, tutakuwa karibu na tengenezo la Yehova, tutafuata mwongozo wake, na kushiriki kikamili katika kazi inayofanywa na tengenezo hilo chini ya uongozi wa Yesu Kristo.—Zekaria 8:23.

Ungejibuje?

• Tunapaswa kuwa na nia gani tunapouliza, “Yuko wapi BWANA?”

• Leo, tunawezaje kupata jibu la swali, “Yuko wapi BWANA?”

• Kwa nini sala fulani za kuomba mwongozo wa Mungu hazijibiwi?

• Ni mifano gani katika Biblia inayokazia uhitaji wa ‘kufuliza kuhakikisha ni nini lililo lenye kukubalika kwa Bwana’?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 9]

Mfalme Yehoshafati alimtafutaje Yehova?

[Picha katika ukurasa wa 10]

Kwa nini Sauli alimwendea mwanamke aliyewasiliana na roho?

[Picha katika ukurasa wa 12]

Sali, jifunze, na utafakari ili upate kujua ‘alipo BWANA’