Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mlo wa Jioni wa Bwana Una Maana Kubwa Kwako

Mlo wa Jioni wa Bwana Una Maana Kubwa Kwako

Mlo wa Jioni wa Bwana Una Maana Kubwa Kwako

JE, MLO wa Jioni wa Bwana ni muhimu na una maana yenye kudumu kwako? Ili kupata jibu, kwanza tuone Yesu Kristo mwenyewe aliona tukio hilo la pekee kuwa na maana gani.

Jioni ya Nisani 14, 33 W.K., Yesu alikutana na mitume wake 12 kwenye chumba cha juu huko Yerusalemu ili kusherehekea Sikukuu ya Kupitwa iliyoadhimishwa kila mwaka. Baada ya kula mlo wa Sikukuu ya Kupitwa, Yudasi aliyekuwa msaliti aliondoka chumbani humo kwenda kumsaliti Yesu. (Yohana 13:21, 26-30) Yesu alianzisha “Mlo wa Jioni wa Bwana” pamoja na mitume 11 waliosalia. (1 Wakorintho 11:20) Mlo huo pia unaitwa Ukumbusho kwa kuwa Yesu aliwaamuru wafuasi wake hivi: “Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.” Hili ndilo tukio pekee ambalo Wakristo wanaamuriwa kukumbuka.—1 Wakorintho 11:24, Union Version.

Kulingana na Kamusi ya Maana na Matumizi, ukumbusho ni “sherehe ya kukumbuka tukio fulani” au “kumbukumbu.” Katika sehemu nyingi watu hutengeneza sanamu au kutenga siku ya pekee ili kukumbuka mtu au kitu fulani muhimu. Kupatana na hilo, Yesu alianzisha mlo wa ukumbusho, yaani, mlo ambao ungewasaidia wanafunzi wake kukumbuka umuhimu mkubwa wa siku hiyo. Mlo huo ungevikumbusha vizazi mbalimbali vya wakati ujao maana kubwa ya jambo ambalo Yesu alifanya usiku huo, na hasa mifano aliyotumia. Yesu alitumia mifano gani, nayo inamaanisha nini? Na tuchunguze masimulizi ya Biblia kuhusu yale yaliyotukia usiku huo mwaka wa 33 W.K.

Mifano Yenye Maana ya Kiroho

‘Alichukua mkate, akashukuru, akaumega, na kuwapa, akisema: “Huu wamaanisha mwili wangu ambao wapasa kutolewa kwa ajili yenu. Fulizeni kufanya hili katika ukumbuko wangu.”’Luka 22:19.

Yesu alipochukua mkate na kusema, “huu wamaanisha mwili wangu,” alikuwa akionyesha kwamba mkate huo usiotiwa chachu uliwakilisha au kufananisha mwili wake usio na dhambi ambao alitoa “kwa ajili ya uhai wa ulimwengu.” (Yohana 6:51) Ingawa tafsiri fulani za Biblia husema “huu ni [kwa Kigiriki, es·tinʹ] mwili wangu,” kichapo Greek-English Lexicon of the New Testament cha Thayer, kinasema kwamba mara nyingi kitenzi hiki humaanisha “kudokeza, kuonyesha, kumaanisha, kuwa na maana.” Hiyo inaleta wazo la kuwakilisha, au kufananisha.—Mathayo 26:26.

Alifanya vivyo hivyo na kikombe cha divai. Yesu alisema: “Kikombe hiki chamaanisha agano jipya kwa msingi wa damu yangu, ambayo yapasa kumwagwa kwa ajili yenu.”Luka 22:20.

Katika masimulizi ya Mathayo, Yesu alisema hivi kuhusu kikombe: “Hii yamaanisha ‘damu yangu ya agano,’ inayopaswa kumwagwa kwa niaba ya wengi kwa msamaha wa dhambi.” (Mathayo 26:28) Yesu alitumia divai iliyokuwa ndani ya kikombe kama mfano wa damu yake. Damu yake iliyomwagwa ingekuwa msingi wa “agano jipya” kwa wanafunzi watiwa-mafuta, ambao wangetawala wakiwa wafalme na makuhani pamoja naye mbinguni.—Yeremia 31:31-33; Yohana 14:2, 3; 2 Wakorintho 5:5; Ufunuo 1:5, 6; 5:9, 10; 20:4, 6.

Divai iliyokuwa ndani ya kikombe inatukumbusha kwamba damu ya Yesu iliyomwagwa ingekuwa msingi wa “msamaha wa dhambi,” na hivyo kuwawezesha wale wanaoinywa kwenda mbinguni ili kuwa warithi pamoja na Kristo. Kama inavyotazamiwa, wale wanaopokea mwito huo wa kimbingu, ambao ni idadi ndogo, ndio pekee wanaokula mkate na kunywa divai kwenye Ukumbusho.—Luka 12:32; Waefeso 1:13, 14; Waebrania 9:22; 1 Petro 1:3, 4.

Namna gani wale wafuasi wengine wote wa Yesu ambao hawako katika agano jipya? Hawa ni “kondoo wengine” wa Bwana wanaotazamia kufurahia uhai wa milele katika paradiso duniani, wala si kutawala pamoja na Kristo mbinguni. (Yohana 10:16; Luka 23:43; Ufunuo 21:3, 4) “Umati mkubwa” wa Wakristo waaminifu “wanaomtolea Mungu utumishi mtakatifu mchana na usiku” wanafurahia kuwa watazamaji wenye shukrani kwenye Mlo wa Jioni wa Bwana. Kwa kweli, wao hutangaza hivi kwa maneno na matendo yao: “Sisi tunawiwa wokovu na Mungu wetu, aketiye juu ya hicho kiti cha ufalme, na kwa Mwana-Kondoo.”—Ufunuo 7:9, 10, 14, 15.

Mara Nyingi Kadiri Gani?

“Fulizeni kufanya hili katika ukumbuko wangu.”Luka 22:19.

Ukumbusho unapaswa kuadhimishwa mara nyingi kadiri gani ili kukumbuka kifo cha Kristo? Yesu hakusema ni mara ngapi. Hata hivyo, kwa kuwa alianzisha Mlo wa Jioni wa Bwana jioni ya Nisani 14, tarehe ambayo Waisraeli waliadhimisha Sikukuu ya Kupitwa, yaonekana Yesu alitaka Ukumbusho huo uwe ukiadhimishwa mara moja kila mwaka. Waisraeli waliadhimisha kila mwaka kukombolewa kwao kutoka utumwani Misri, nao Wakristo huadhimisha kila mwaka kukombolewa kwao kutoka katika utumwa wa dhambi na kifo.—Kutoka 12:11, 17; Waroma 5:20, 21.

Ni jambo la kawaida kwa watu kuadhimisha tukio muhimu mara moja kila mwaka. Kwa mfano, fikiria wakati ambapo mume na mke wanaadhimisha siku waliyofunga ndoa au wakati taifa fulani linapoadhimisha tukio fulani muhimu katika historia yake. Kwa kawaida wao huadhimisha tukio hilo mara moja kila mwaka. Jambo la kupendeza ni kwamba kwa karne kadhaa baada ya Kristo, wengi waliodai kuwa Wakristo waliitwa Quartodecimans, jina linalomaanisha “waadhimishaji wa tarehe 14,” kwa sababu waliadhimisha kifo cha Yesu mara moja kila mwaka, mnamo Nisani 14.

Mwadhimisho Sahili Lakini Muhimu

Mtume Paulo alieleza kwamba kuadhimisha Mlo wa Jioni wa Bwana kungewawezesha wanafunzi wa Yesu ‘wafulize kutangaza kifo cha Bwana.’ (1 Wakorintho 11:26) Kwa hiyo, mwadhimisho huo ulikazia daraka muhimu ambalo Yesu kupitia kifo chake alitimiza katika kutekelezwa kwa kusudi la Mungu.

Kwa kudumu mwaminifu hadi kifo, Yesu Kristo alimtetea Yehova Mungu kuwa Muumba mwenye hekima na upendo na kuwa Mwenye Enzi Kuu aliye mwadilifu. Tofauti na Adamu, Yesu alithibitisha kwamba, kinyume cha madai ya Shetani, wanadamu wanaweza kuendelea kuwa waaminifu kwa Mungu hata chini ya mikazo mikali.—Ayubu 2:4, 5.

Mlo wa Jioni wa Bwana pia hutusaidia tukumbuke kwa uthamini upendo wa Yesu wa kujidhabihu. Licha ya majaribu makali, Yesu aliendelea kumtii Baba yake kikamilifu. Hivyo aliweza kutoa uhai wake mkamilifu wa kibinadamu ili kulipia hasara kubwa iliyosababishwa na dhambi ya Adamu. Kama Yesu mwenyewe alivyosema, yeye alikuja “kutoa nafsi yake kuwa fidia katika kubadilishana kwa ajili ya wengi.” (Mathayo 20:28) Basi, wote wanaomwamini Yesu wanaweza kusamehewa dhambi zao na kupokea uhai udumuo milele kupatana na kusudi la Yehova la awali kwa wanadamu.—Waroma 5:6, 8, 12, 18, 19; 6:23; 1 Timotheo 2:5, 6. *

Mambo hayo yote yanakazia wema mwingi wa Yehova na fadhili zake zisizostahiliwa kwa kufanya mpango wa kuwaokoa wanadamu. Biblia inasema: “Kwa hili upendo wa Mungu ulifanywa dhahiri katika kisa chetu, kwa sababu Mungu alituma Mwana wake mzaliwa-pekee kuingia katika ulimwengu ili tuweze kupata uhai kupitia kwake. Upendo uko hivi, si kwamba sisi tumempenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda akamtuma Mwana wake kuwa dhabihu yenye kufunika kwa ajili ya dhambi zetu.”—1 Yohana 4:9, 10.

Naam, Ukumbusho ni mwadhimisho muhimu kama nini! Mwadhimisho huo ni sahili na unaweza kuadhimishwa ulimwenguni pote katika hali mbalimbali. Hata hivyo, ukumbusho umeendelea kutukumbusha maana ya dhabihu ya Yesu kwa muda mrefu.

Una Maana Gani Kwako?

Kifo cha kidhabihu cha Bwana wetu Yesu Kristo kilimfanya yeye na Yehova, Baba yake, wajinyime mengi sana. Kwa kuwa alikuwa mwanadamu mkamilifu, Yesu hakurithi kifo kama sisi. (Waroma 5:12; Waebrania 7:26) Angeweza kuendelea kuishi milele. Hangeuawa hata kwa lazima kama hangetaka. Alisema: ‘Hakuna mtu ambaye ameondoa uhai wangu, bali mimi nausalimisha kwa uanzisho wangu mwenyewe.’—Yohana 10:18.

Hata hivyo, Yesu alitoa uhai wake mkamilifu wa kibinadamu bila kulazimishwa ili “kupitia kifo chake apate kumfanya kuwa si kitu yule aliye na uwezo wa kusababisha kifo, yaani, Ibilisi; na kwamba apate kuwaweka huru wale wote ambao kwa hofu ya kifo walitiishwa kwenye utumwa maisha zao zote.” (Waebrania 2:14, 15) Upendo wa kujidhabihu wa Kristo unaonekana wazi kwa kifo alichokubali kufa. Alijua vizuri jinsi angeteseka na kufa.—Mathayo 17:22; 20:17-19.

Ukumbusho pia hutukumbusha upendo mkuu zaidi uliopata kuonyeshwa na Baba yetu wa mbinguni Yehova. Yehova ambaye “ni mwenye wororo sana katika shauku na mwenye rehema,” aliumia sana kusikia na kuona “vilio vyenye kupaazwa kwa nguvu na machozi” vya Yesu alipokuwa katika bustani ya Gethsemane. Pia aliumia sana kuona Yesu akipigwa mijeledi kinyama, kutundikwa kikatili, na kufa kifo cha polepole na chenye maumivu makali. (Yakobo 5:11; Waebrania 5:7; Yohana 3:16; 1 Yohana 4:7, 8) Ingawa alikufa zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita, watu wengi huumia sana moyoni wanapofikiria jinsi Yesu alivyokufa.

Hebu fikiria jinsi Yehova Mungu na Yesu Kristo walivyojinyima sana kwa ajili yetu watenda-dhambi! (Waroma 3:23) Kila siku, tunaona matokeo yenye kuhuzunisha ya dhambi zetu na kutokamilika kwetu. Hata hivyo, kwa msingi wa imani katika dhabihu ya fidia ya Yesu, tunaweza kumwomba Mungu msamaha. (1 Yohana 2:1, 2) Jambo hilo hutuwezesha kuwa na uhuru wa kusema na Mungu na kuwa na dhamiri safi. (Waebrania 4:14-16; 9:13, 14) Isitoshe, tunaweza kuwa na tumaini la kuishi milele katika paradiso duniani. (Yohana 17:3; Ufunuo 21:3, 4) Tunapata baraka hizi na nyingine nyingi kutokana na tendo kuu la Yesu la kujidhabihu.

Kuonyesha Uthamini kwa Mlo wa Jioni wa Bwana

Bila shaka, Mlo wa Jioni wa Bwana ni wonyesho bora wa “fadhili isiyostahiliwa ya Mungu izidiyo.” Nao uandalizi wa Yehova Mungu wa dhabihu ya fidia ambao uliwezekana kupitia upendo wa kujidhabihu wa Yesu, kwa kweli ni “zawadi yake ya bure isiyoelezeka.” (2 Wakorintho 9:14, 15) Je, huchochewi kuonyesha shukrani na uthamini kwa wema huo wa Mungu kupitia Yesu Kristo?

Tuna hakika kwamba unachochewa kufanya hivyo. Kwa hiyo tunakualika kwa uchangamfu ujiunge na Mashahidi wa Yehova kuadhimisha Ukumbusho wa kifo cha Yesu. Mwaka huu Ukumbusho utafanywa Jumatano, Aprili 16, baada ya jua kutua. Mashahidi wa Yehova katika eneo unamoishi watafurahi kukujulisha wakati na mahali hususa ambapo tukio hilo muhimu litaadhimishwa.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 19 Kwa maelezo zaidi kuhusu fidia, tafadhali ona kitabu Ujuzi Uongozao Kwenye Uhai Udumuo Milele, kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.

[Sanduku/Picha katika ukurasa wa 6]

“HUU NI MWILI WANGU” AU “HUU WAMAANISHA MWILI WANGU”?

Yesu aliposema, “mimi ndimi mlango” na, “mimi ndio mzabibu wa kweli,” hakuna aliyefikiria kwamba alikuwa mlango halisi au mzabibu halisi. (Yohana 10:7; 15:1) Vivyo hivyo, Biblia ya Union Version inapomnukuu Yesu kuwa anasema: “Kikombe hiki ni agano jipya,” hatukati kauli kwamba kikombe chenyewe kilikuwa kihalisi agano jipya. Hivyo pia, aliposema mkate ‘ulikuwa’ mwili wake, ni wazi kwamba mkate ulimaanisha au uliwakilisha mwili wake. Hivyo, tafsiri ya Biblia ya Charles B. Williams inasema: “Huu wawakilisha mwili wangu.”—Luka 22:19, 20.

[Picha katika ukurasa wa 5]

Mkate usiotiwa chachu na divai ni mifano inayofaa ya mwili wa Kristo usio na dhambi na damu yake iliyomwagwa

[Picha katika ukurasa wa 7]

Ukumbusho hutukumbusha kuhusu upendo mkuu wa Yehova Mungu na Yesu Kristo