Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Uovu Umeshinda?

Je, Uovu Umeshinda?

Je, Uovu Umeshinda?

TANGU zamani, wazo la kwamba kuna vita kati ya roho wema na roho waovu limefanya waandishi na wanafalsafa waendelee kukisia-kisia mambo. Hata hivyo, kuna kitabu fulani chenye masimulizi sahihi kuhusu vita kati ya Mungu na Ibilisi. Kitabu hicho ni Biblia. Biblia inaonyesha masuala yanayohusiana na vita hiyo na kusaidia wasomaji wajue kwa kweli mshindi ni nani.

Mara tu baada ya mwanamume na mwanamke wa kwanza kuumbwa, kiumbe wa roho asiyeonekana, Shetani Ibilisi, alipinga utawala wa Mungu. Jinsi gani? Alidokeza kwa ujanja kwamba Mungu aliwanyima viumbe wake vitu vizuri na kwamba wanadamu wangeishi vizuri pasipo msaada wa Mungu.—Mwanzo 3:1-5; Ufunuo 12:9.

Baadaye, katika siku za mzee wa ukoo Ayubu, Shetani alitokeza suala jingine. Huku akitaka kuvunja uaminifu wa Ayubu kwa Mungu, Shetani alisema: “Ngozi kwa ngozi, naam, yote aliyo nayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake.” (Ayubu 2:4) Hilo lilikuwa dai la ujumla na linaloweza kutilika shaka kama nini! Kwa kutumia neno la ujumla “mtu” badala ya kutaja jina la Ayubu, Shetani alitilia shaka uaminifu wa kila mtu. Kwa kweli, alidai hivi: “Mtu atafanya chochote awezacho ili kuokoa uhai wake. Nikipewa nafasi, ninaweza kugeuza kila mtu amwache Mungu.”

Mshindi wa vita kati ya Mungu na Ibilisi anaweza kuamuliwa kwa kujibu maswali mawili: Je, mwanadamu amefanikiwa kujitawala mwenyewe? Je, Ibilisi amefaulu kugeuza kila mtu amwache Mungu wa kweli?

Je, Wanadamu Wanaweza Kujitawala kwa Mafanikio?

Kwa maelfu ya miaka, wanadamu wamejaribu serikali za aina mbalimbali. Katika nyakati zilizopita, wanadamu wamejaribu serikali za aina mbalimbali kama vile ufalme wa kufuata ukoo, utawala wa kikabaila, demokrasia, utawala wa mtu mmoja, Ufashisti, na Ukomunisti. Je, kujaribiwa kwa serikali za aina mbalimbali hakuonyeshi kwamba serikali hizo zimeshindwa kutosheleza mahitaji ya wanadamu?

“Waroma walijikuta bila kujua wakijaribu aina fulani ya serikali,” aandika H. G. Wells katika kitabu A History of the World, kilichochapishwa mwaka wa 1922. Aendelea kusema: “Serikali hiyo ilibadilika-badilika, haikuwa thabiti kamwe. Kwa njia moja, serikali hiyo haikufaulu. Kwa maana fulani, serikali hiyo bado haijakamilika, na nchi za Ulaya na Amerika leo zingali zinajitahidi kutatua matatizo magumu ulimwenguni yanayohusiana na kuendesha shughuli za serikali. Waroma walikabili matatizo hayohayo.”

Serikali mbalimbali ziliendelea kujaribiwa hata katika karne ya 20. Kufikia mwisho wa karne hiyo, watu wengi sana walikuwa wanaunga mkono serikali za kidemokrasia. Inasemekana kwamba serikali za kidemokrasia zinahusisha raia wote. Lakini je, serikali za kidemokrasia zimeonyesha kwamba wanadamu wanaweza kujitawala kwa mafanikio pasipo msaada wa Mungu? Jawaharlal Nehru, aliyekuwa waziri mkuu wa India alisema kwamba serikali za kidemokrasia ni nzuri lakini akaongeza kusema hivi: “Ninasema hivyo kwa sababu serikali zile nyingine ni mbaya zaidi.” Aliyekuwa rais wa Ufaransa Valéry Giscard d’Estaing alisema: “Tunakabili hali ngumu ya kuchagua wawakilishi kwa njia ya kidemokrasia.”

Hata katika karne ya tano K.W.K., mwanafalsafa Mgiriki Plato aliona kasoro fulani katika utawala wa kidemokrasia. Kulingana na kitabu A History of Political Theory, alishambulia “wanasiasa kwa kukosa ujuzi na ustadi—jambo ambalo hutatiza sana serikali za kidemokrasia.” Wanasiasa wengi leo hulalamika kwamba ni vigumu kupata watu stadi ambao wanastahili kutumika katika serikali. Watu ‘hukasirishwa na viongozi wasioweza kuwasaidia wanapokabili matatizo makubwa,’ likasema gazeti The Wall Street Journal. Liliendelea kusema: “Wanakasirika sana wanapotambua kwamba viongozi wanaotarajia wawaelekeze ni watu wenye kusitasita na ni wafisadi.”

Sasa fikiria utawala wa Mfalme Sulemani wa Israeli la kale. Yehova Mungu alimpa Sulemani hekima ya pekee. (1 Wafalme 4:29-34) Maisha ya Waisraeli yalikuwaje wakati wa miaka 40 ya utawala wa Sulemani? “Yuda na Israeli walikuwa wengi kama mchanga wa pwani kwa wingi, wakila, na kunywa, na kufurahi,” yasema Biblia. Pia simulizi hilo linasema: “Yuda na Israeli wakakaa salama, kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, tokea Dani mpaka Beer-sheba, siku zote za Sulemani.” (1 Wafalme 4:20, 25) Taifa hilo lilikuwa na utulivu, ufanisi, na furaha isiyo na kifani kwa sababu ya kutawaliwa na mfalme mwenye hekima aliyemwakilisha Mtawala Mkuu Kuliko Wote na asiyeonekana, Yehova Mungu.

Kuna tofauti iliyoje kati ya utawala wa Mungu na wa wanadamu! Je, mtu yeyote anaweza kusema kwa uhakika kwamba Shetani ameshinda katika suala la utawala? La, kwa kuwa nabii Yeremia alisema hivi kwa usahihi: “Ee BWANA, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake; kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu.”—Yeremia 10:23.

Je, Kweli Shetani Anaweza Kugeuza Kila Mtu Amwache Mungu?

Je, Shetani amefaulu kuthibitisha dai lake kwamba anaweza kugeuza kila mtu amwache Mungu? Katika sura ya 11 ya kitabu cha Biblia cha Waebrania, mtume Paulo anataja wanaume na wanawake kadhaa waaminifu walioishi kabla ya Ukristo. Kisha anasema: “Wakati utakosekana kwangu nikiendelea kusimulia juu ya Gideoni, Baraki, Samsoni, Yeftha, Daudi na vilevile Samweli na wale manabii wengine.” (Waebrania 11:32) Paulo anataja watumishi hao waaminifu wa Mungu kuwa ‘wingu kubwa la mashahidi.’ (Waebrania 12:1) Neno la Kigiriki lililotumiwa hapa “wingu” halimaanishi wingu lenye umbo na ukubwa fulani hususa, bali ladokeza wingu lisilo na umbo hususa linalotanda na kufunika anga. Mfano huo unafaa kwa sababu watumishi wa kale waliokuwa waaminifu kwa Mungu ni wengi sana kama wingu linalotanda na kufunika anga. Naam, kwa karne nyingi, watu wengi sana wameamua kwa hiari yao kuwa waaminifu kwa Yehova Mungu.—Yoshua 24:15.

Vipi wakati wetu? Mashahidi wa Yehova ulimwenguni pote wameongezeka na kuzidi milioni sita licha ya mnyanyaso na upinzani mkali waliopata katika karne ya 20. Watu wengine wapatao milioni tisa wanashirikiana na Mashahidi, na wengi wao wanachukua hatua hususa ya kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu.

Jibu bora kabisa kwa dai la Shetani kwamba anaweza kugeuza watu wamwache Yehova lilitolewa na Mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Hata maumivu makali aliyopata kwenye mti wa mateso hayakuvunja uaminifu wake. Kabla Yesu hajafa, alisema hivi kwa sauti kubwa: “Baba, ndani ya mikono yako naikabidhi roho yangu.”—Luka 23:46.

Shetani anatumia mbinu zote alizo nazo kutia ndani vishawishi na mnyanyaso wa moja kwa moja ili kuwavuta wanadamu upande wake. Yeye hujitahidi kuwashawishi watu wamwache Mungu kwa kutumia “tamaa ya mwili na tamaa ya macho na wonyesho wa mtu wa kujivunia njia yake ya kutegemeza maisha.” (1 Yohana 2:16) Pia Shetani ‘amepofusha akili za wasioamini, ili mmuliko wa habari njema yenye utukufu juu ya Kristo, usipate kung’aa kwa kupenya.’ (2 Wakorintho 4:4) Naye Shetani hutumia vitisho na hofu ya wanadamu ili kutimiza mradi wake.—Matendo 5:40.

Hata hivyo, wale walio upande wa Mungu hawashindwi na Ibilisi. Wamepata kumjua Yehova Mungu na ‘kumpenda kwa moyo wao wote na kwa nafsi yao yote na kwa akili yao yote.’ (Mathayo 22:37) Naam, uaminifu thabiti wa Yesu Kristo na wa wanadamu wengine wengi unathibitisha kabisa kwamba Shetani Ibilisi ameshindwa.

Ni Nini Kitakachotokea Wakati Ujao?

Je, wanadamu wataendelea kujaribu serikali za aina mbalimbali milele? Nabii Danieli alitabiri hivi: “Katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake; bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele.” (Danieli 2:44) Ufalme ambao Mungu wa mbinguni atasimamisha ni serikali ya kimbingu itakayoongozwa na Yesu Kristo. Ni ule Ufalme ambao Yesu alifundisha wafuasi wake waombe uje. (Mathayo 6:9, 10) Ufalme huo utaharibu serikali zote za wanadamu wakati wa “vita [inayokaribia] ya siku kubwa ya Mungu Mweza-Yote” na kubadili dunia nzima.—Ufunuo 16:14, 16.

Shetani atapatwa na nini? Biblia inasimulia jambo hili litakalotukia wakati ujao: “[Malaika wa Yehova] akalikamata joka kubwa, nyoka wa awali, aliye Ibilisi na Shetani, na kumfunga kwa miaka elfu. Naye akamvurumisha ndani ya abiso na kuifunga na kuitia muhuri juu yake, ili asipate kuongoza mataifa vibaya tena kamwe mpaka miaka elfu ilipokuwa imekwisha.” (Ufunuo 20:1-3) Yesu Kristo ataanza Utawala wake wa Miaka Elfu baada ya Shetani kuvurumishwa ndani ya abiso, yaani, hali ya kutotenda.

Dunia itakuwa mahali pazuri kama nini wakati huo! Hakutakuwa na uovu na watu waovu. Biblia inaahidi hivi: “Watenda mabaya wataharibiwa . . . Bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani.” (Zaburi 37:9-11) Amani yao haitavurugwa wala na mwanadamu wala na mnyama. (Isaya 11:6-9) Hata mamilioni ya watu waliomwunga mkono Ibilisi kwa kutojua au kwa sababu hawakupata fursa ya kujifunza juu ya Yehova watafufuliwa na kufundishwa kumhusu Mungu.—Matendo 24:15.

Mwishoni mwa Utawala wa Miaka Elfu, dunia itakuwa paradiso, nao wanadamu watakaoishi humo watakuwa wakamilifu. Kisha Shetani atafunguliwa kwa “muda kidogo,” na baada ya hapo yeye pamoja na wote wanaopinga utawala wa Mungu wataharibiwa milele.—Ufunuo 20:3, 7-10.

Utachagua Upande wa Nani?

Shetani amesababisha madhara makubwa sana duniani hasa katika karne ya 20. Hali zilizoko duniani hazionyeshi kwamba Shetani ameshinda bali zinaonyesha kwamba tunaishi katika siku za mwisho za ulimwengu huu mwovu. (Mathayo 24:3-14; Ufunuo 6:1-8) Mshindi haamuliwi na kuongezeka kwa uovu duniani wala na maoni ya wengi. Mambo yanayoamua ni kama vile ni utawala wa nani unafaa na kama kuna mtu yeyote anayemtumikia Mungu kwa kuchochewa na upendo. Mambo hayo mawili yameonyesha kwamba Yehova ndiye mshindi.

Ikiwa muda ambao Yehova ameruhusu Shetani awepo tayari umethibitisha kwamba Shetani ndiye mwenye kosa, kwa nini Mungu anaruhusu uovu uendelee? Yehova anaonyesha subira “kwa sababu hataki yeyote aangamizwe bali hutaka wote wafikie toba.” (2 Petro 3:9) Mapenzi ya Mungu “ni kwamba watu wa namna zote waokolewe na kuja kwenye ujuzi sahihi wa kweli.” (1 Timotheo 2:4) Tumia wakati uliobaki kujifunza Biblia na ‘kutwaa ujuzi juu ya Mungu wa pekee wa kweli, na juu ya yule aliyemtuma, Yesu Kristo.’ (Yohana 17:3) Mashahidi wa Yehova watafurahi kukusaidia upate ujuzi huo ili wewe pia uungane na mamilioni wanaosimama imara upande wa ushindi.

[Picha katika ukurasa wa 5]

Kwa kuwa waaminifu, Mashahidi wa Yehova wametoa uthibitisho zaidi kwamba Shetani ameshindwa

[Picha katika ukurasa wa 7]

Yehova ana watu wengi waaminifu wanaomwunga mkono