Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mambo Tunayojifunza Kutokana na Kuzaliwa kwa Yesu

Mambo Tunayojifunza Kutokana na Kuzaliwa kwa Yesu

Mambo Tunayojifunza Kutokana na Kuzaliwa kwa Yesu

MAMILIONI ya watu huvutiwa na matukio yanayohusu kuzaliwa kwa Yesu. Mandhari nyingi za kuzaliwa kwa Yesu na michezo mingi inayoigiza kuzaliwa kwake ambayo hufanywa ulimwenguni pote wakati wa Krismasi huonyesha jambo hilo. Ingawa matukio yanayohusu kuzaliwa kwa Yesu yanavutia, hayakuandikwa katika Biblia ili kutumbuiza watu. Badala yake, matukio hayo ni sehemu ya Andiko lote lililoongozwa kwa roho ya Mungu ili kufundisha na kunyoosha mambo.—2 Timotheo 3:16.

Ikiwa Mungu angalitaka Wakristo washerehekee kuzaliwa kwa Yesu, basi Biblia ingalitaja tarehe hususa. Je, inataja tarehe hiyo? Baada ya kutaja kwamba Yesu alizaliwa wachungaji wakiwa nje usiku wakichunga mifugo yao, msomi wa Biblia wa karne ya 19, Albert Barnes, alikata kauli hivi: “Jambo hilo linaonyesha wazi kwamba Mwokozi wetu alizaliwa kabla ya Desemba 25 . . . Wakati huo kunakuwa baridi, hasa katika sehemu zenye milima karibu na Bethlehemu. Mungu hajafunua tarehe ambayo [Yesu] alizaliwa. . . . Wala si muhimu kujua tarehe hiyo; kama sivyo Mungu angalihakikisha kwamba tarehe hiyo imehifadhiwa.”

Kinyume na hilo, waandishi wanne wa Injili hutuambia waziwazi siku ambayo Yesu alikufa. Alikufa wakati wa Sikukuu ya Kupitwa, iliyosherehekewa siku ya 14 ya mwezi wa Nisani kulingana na kalenda ya Kiyahudi. Isitoshe, Yesu aliwaamuru wafuasi wake waadhimishe siku hiyo kwa kumkumbuka. (Luka 22:19) Biblia haitoi amri ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu, wala kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa mtu yeyote. Inasikitisha kwamba, ubishi kuhusu tarehe ambayo Yesu alizaliwa unaweza kufanya watu wasijue mambo muhimu yaliyotukia karibu wakati huo.

Wazazi Waliochaguliwa na Mungu

Miongoni mwa familia nyingi za Waisraeli, Mungu alichagua wazazi wa aina gani ili kumlea Mwana wake? Je, Aliona utajiri na umashuhuri kuwa mambo muhimu? La. Badala yake, Yehova aliangalia sifa za kiroho za wazazi hao. Angalia kwa makini wimbo wa sifa alioimba Maria baada ya kuambiwa kwamba angekuwa na pendeleo la kuwa mama ya Mesiya unaopatikana katika andiko la Luka 1:46-55. Baadhi ya mambo aliyosema ni: “Nafsi yangu yamtukuza Yehova . . . kwa sababu ametazama juu ya cheo cha chini cha msichana wake mtumwa.” Alijiona kuwa wa “cheo cha chini,” msichana mtumwa wa Yehova. Jambo lililo muhimu zaidi ni kwamba, maneno ya sifa yenye kupendeza katika wimbo wa Maria yanaonyesha kwamba alikuwa mtu wa kiroho aliyeyajua Maandiko. Ingawa alikuwa mzao wa Adamu mwenye dhambi, Maria alifaa kabisa kuwa mama wa kidunia wa Mwana wa Mungu.

Namna gani mume wa Maria, aliyekuwa baba mlezi wa Yesu? Yosefu alikuwa seremala stadi. Kwa sababu alikuwa tayari kufanya kazi ngumu kwa mikono yake, aliweza kuandalia familia yake mahitaji ya lazima. Familia hiyo ilikuja kuwa na wana watano na angalau mabinti wawili. (Mathayo 13:55, 56) Yosefu hakuwa tajiri. Wakati ulipowadia wa Maria kumpeleka mwana wake wa kwanza kwenye hekalu la Mungu, lazima Yosefu awe alifadhaika kwa kutoweza kutoa dhabihu ya kondoo. Badala yake, walilazimika kutoa kile ambacho maskini wangetoa kulingana na sheria. Sheria ya Mungu ilisema hivi kuhusu mama aliyezaa mtoto wa kiume: “Kama mali yake huyo mwanamke haimfikilii mwana-kondoo, hapo ndipo atakapochukua hua wawili, au makinda mawili ya njiwa; mmoja kuwa sadaka ya kuteketezwa; na wa pili kuwa sadaka ya dhambi; naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atakuwa safi.”—Mambo ya Walawi 12:8; Luka 2:22-24.

Biblia inasema kwamba Yosefu “alikuwa mwadilifu.” (Mathayo 1:19) Kwa mfano, hakufanya ngono na mke wake aliyekuwa bikira mpaka Yesu alipozaliwa. Hilo lilifanya Baba halisi wa Yesu ajulikane waziwazi. Haikuwa rahisi kwa wenzi waliooana karibuni na wanaoishi katika nyumba moja kutofanya ngono, lakini hiyo ilionyesha kwamba wote wawili walithamini pendeleo la kuchaguliwa kulea Mwana wa Mungu.—Mathayo 1:24, 25.

Yosefu alikuwa mtu wa kiroho kama Maria. Aliacha kazi yake kila mwaka na kusafiri kwa siku tatu pamoja na familia yake kutoka Nazareti kwenda Yerusalemu ili kuhudhuria Sikukuu ya Kupitwa iliyofanywa kila mwaka. (Luka 2:41) Pia, lazima Yosefu awe alimfunza Yesu akiwa mchanga desturi ya kila juma ya kushiriki ibada katika sinagogi la kwao, ambapo Neno la Mungu lilisomwa na kufafanuliwa. (Luka 2:51; 4:16) Kwa hiyo, hakuna shaka kwamba Mungu alimchagulia Mwana wake mama wa kidunia na baba mlezi ambao wanafaa.

Baraka Kuu kwa Wachungaji wa Hali ya Chini

Licha ya hali ngumu ya mke wake ambaye wakati huo alikuwa na mimba ya miezi tisa, Yosefu alisafiri hadi jiji la babu zake ili akajiandikishe kulingana na amri ya Kaisari. Yosefu na Maria walipofika Bethlehemu, hawakupata mahali pa kulala katika jiji hilo lenye watu wengi. Kwa hiyo, kwa sababu ya hali walilazimika kulala kibandani, ambapo Yesu alizaliwa na kulazwa kwenye hori. Ili kuimarisha imani yao, Yehova aliwahakikishia wazazi hao wanyenyekevu kwamba kuzaliwa kwa mtoto huyo kulipatana na mapenzi yake. Je, alituma wazee mashuhuri kutoka Bethlehemu ili kuwasadikishia habari hiyo? La. Badala yake, Yehova Mungu alifunua jambo hilo kwa wachungaji wenye bidii waliokuwa malishoni usiku wakichunga mifugo yao.

Malaika wa Mungu aliwatokea na kuwaambia waende Bethlehemu, ambako wangepata Mesiya amezaliwa na ‘kulazwa katika hori.’ Je, watu hao wa hali ya chini walishtuka au kuaibika kusikia kwamba Mesiya amezaliwa kibandani? Bila shaka, la! Pasipo kukawia, waliacha mifugo yao na kuelekea Bethlehemu. Walipompata Yesu, walimweleza Yosefu na Maria mambo aliyosema malaika wa Mungu. Bila shaka, hilo liliimarisha imani ya wenzi hao wa ndoa kwamba mambo yote yalikuwa yakitukia kupatana na kusudi la Mungu. Nao “wachungaji wakarudi, wakimtukuza na kumsifu Mungu kwa ajili ya mambo yote waliyoyasikia na kuyaona.” (Luka 2:8-20) Naam, Yehova alifanya uchaguzi unaofaa kwa kufunua habari hizo kwa wachungaji wenye kumwogopa Mungu.

Kutokana na habari ambayo imeelezwa hapa, tunajifunza sifa ambazo tunapaswa kusitawisha ili tupate kibali cha Yehova. Hatuhitaji kutafuta umashuhuri au mali. Badala yake, tunapaswa kuwa kama Maria, Yosefu, na wale wachungaji, tumtii Mungu na kuonyesha kwamba tunampenda kwa kutanguliza mambo ya kiroho badala ya mambo ya kimwili. Kwa kweli, tunaweza kujifunza mambo mazuri kwa kutafakari mambo yaliyotukia karibu na wakati Yesu alipozaliwa.

[Picha katika ukurasa wa 7]

Dhabihu ya njiwa wawili ambao Maria alitoa inaonyesha nini?

[Picha katika ukurasa wa 7]

Mungu aliamua kufunulia wachungaji wachache wa hali ya chini habari kuhusu kuzaliwa kwa Yesu