Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unakumbuka?

Je, Unakumbuka?

Je, Unakumbuka?

Je, umefurahia kusoma matoleo ya hivi karibuni ya Mnara wa Mlinzi? Ona kama unaweza kujibu maswali yafuatayo:

“Uwezo wa kufikiri” unaweza kutulindaje? (Mithali 1:4, NW)

Unaweza kutusaidia kuwa macho kuona hatari za kiroho na kutuchochea kujiandaa kuchukua hatua inayofaa, kama vile kuepuka vishawishi vya kufanya ngono kutoka kwa wafanyakazi wenzetu. Unatusaidia kutambua kwamba Wakristo wenzetu si wakamilifu, na hivyo kutuzuia tusitende haraka-haraka tunapokasirishwa na wengine. Pia unaweza kutusaidia kuepuka mkazo wa kufuatia vitu vya kimwili ambavyo vinaweza kuharibu hali yetu ya kiroho.—8/15, ukurasa wa 21-24.

Mtu anawezaje kuwa jirani mwema?

Njia mbili za kuwa jirani mwema ni kuwa mkarimu na kuwa mwenye shukrani. Ni vizuri kuwa jirani mwema msiba unapotokea. Mashahidi wa Yehova hujitahidi kuwa majirani wema kwa kuwaonya wengine kuhusu jambo litakalotokea hivi karibuni, yaani, hatua ambayo Mungu atachukua kukomesha uovu.—9/1, ukurasa wa 4-7.

Kulingana na Biblia, ni nani walio watakatifu wa kweli, nao watawasaidiaje wanadamu?

Wakristo wote wa mapema walikuwa watakatifu wa kweli, waliofanywa kuwa hivyo na Mungu, si na wanadamu au shirika fulani. (Waroma 1:7) Baada ya kufufuliwa wakaishi mbinguni, watakatifu hao watashirikiana na Kristo kuwabariki wanadamu waaminifu duniani. (Waefeso 1:18-21)—9/15, ukurasa wa 5-7.

Wakristo wanaweza kunufaika kwa kujua jambo gani kuhusu mashindano ya riadha katika Ugiriki ya kale?

Maandiko ya mtume Petro na Paulo yana mifano au vidokezi vinavyohusu michezo ya kale. (1 Wakorintho 9:26; 1 Timotheo 4:7; 2 Timotheo 2:5; 1 Petro 5:10) Mwanariadha wa kale alihitaji mzoezaji bora, kujidhibiti, na kuelekeza jitihada zake vizuri. Ndivyo ilivyo na jitihada za kiroho za Wakristo leo.—10/1, ukurasa wa 28-31.

Kuna magumu na thawabu gani za kulea watoto katika nchi ya kigeni?

Watoto wengi hujifunza lugha mpya haraka zaidi ya wazazi wao, hivyo huenda ikawa vigumu kwa wazazi kuelewa jinsi watoto wao wanavyofikiri na kutenda. Nao watoto huenda wasielewe kwa urahisi mafundisho ya Biblia katika lugha ya wazazi wao. Hata hivyo, uhusiano wa familia unaweza kuboreshwa wazazi wakiwafundisha watoto lugha yao ya asili. Hivyo, huenda wakafahamu lugha mbili na tamaduni mbili.—10/15, ukurasa wa 22-26.

Kwa nini ni muhimu kujifunza kuomba msamaha?

Mara nyingi kuomba msamaha kutoka moyoni huboresha uhusiano ulioharibika. Biblia ina mifano inayoonyesha matokeo ya kuomba msamaha. (1 Samweli 25:2-35; Matendo 23:1-5) Mara nyingi kunapokuwa na kutoelewana kati ya watu wawili, huenda wote wakawa na makosa. Kwa hiyo, wote wanahitaji kupatana na kuomba msamaha.—11/1, ukurasa wa 4-7.

Kwa nini ni vibaya kucheza kamari hata kama unatumia pesa kidogo?

Kucheza kamari kunaweza kuchochea majisifu, roho ya mashindano, na pupa, ambayo inashutumiwa na Biblia. (1 Wakorintho 6:9, 10) Wengi ambao ni waraibu wa kucheza kamari walianza wakiwa wachanga kwa kutumia pesa kidogo tu.—11/1, ukurasa wa 31.

Kwa kuwa vitabu vingi vya Biblia viliandikwa kwa Kigiriki, kwa nini kumekuwa na uhitaji wa kutafsiri Biblia katika Kigiriki, na matokeo yamekuwa nini?

Kigiriki cha kisasa ni tofauti sana na Kigiriki kilichotumiwa kwenye Maandiko ya Kiebrania na katika Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo. Katika karne za hivi karibuni, jitihada kubwa zimefanywa kutafsiri baadhi au vitabu vyote vya Biblia katika Kigiriki cha kawaida. Leo, kuna tafsiri 30 hivi za Biblia nzima au sehemu-sehemu ambazo zinaweza kusomwa na Mgiriki wa kawaida. Biblia bora sana ni ile Tafsiri ya Ulimwengu Mpya ya Maandiko Matakatifu katika Kigiriki iliyochapishwa mwaka wa 1997.—11/15, ukurasa wa 26-29.

Kwa nini si lazima Wakristo watoe fungu la kumi?

Chini ya Sheria waliyopewa Waisraeli wa kale, fungu la kumi lilitolewa ili kutegemeza kabila la Lawi na kushughulikia wenye uhitaji. (Mambo ya Walawi 27:30; Kumbukumbu la Torati 14:28, 29) Kifo cha kidhabihu cha Yesu kilifuta kabisa Sheria pamoja na mpango wa kutoa fungu la kumi. (Waefeso 2:13-15) Katika kutaniko la Kikristo la mapema, kila Mkristo angeamua kibinafsi ni kiasi gani angetoa, kulingana na alichokuwa ameazimia moyoni mwake. (2 Wakorintho 9:5, 7)—12/1, ukurasa wa 4-6.

Je, andiko la Ufunuo 20:8 linamaanisha kwamba watu watakaopotoshwa na Shetani wakati wa jaribu la mwisho watakuwa wengi sana?

Andiko hilo linasema kwamba wale watakaopotoshwa watakuwa “kama mchanga wa bahari.” Katika Biblia, mara nyingi usemi huo unamaanisha idadi isiyojulikana, bila kuonyesha kwamba ni idadi kubwa mno. Uzao wa Abrahamu, ambao ungekuwa “kama mchanga ulioko pwani,” ulikuja kuwa watu 144,000, bila kumhesabu Yesu. (Mwanzo 22:17; Ufunuo 14:1-4)—12/1, ukurasa wa 29.