Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Ujuzi Sahihi Kumhusu Mungu Hutufariji

Ujuzi Sahihi Kumhusu Mungu Hutufariji

Ujuzi Sahihi Kumhusu Mungu Hutufariji

WATU wengine hutatanishwa na yale ambayo Biblia husema kuhusu upendo na rehema ya Mungu. Wao huuliza: Ikiwa Mungu anataka kumaliza uovu, anajua jinsi ya kufanya hivyo, na ana uwezo wa kufanya hivyo, kwa nini uovu unaendelea kuongezeka? Ni vigumu kwao kuelewa mambo haya matatu yasiyopatana: (1) Mungu ni mwenye nguvu zote; (2) Mungu ni mwenye upendo na mwema; na (3) maafa yanaendelea kutokea. Wanasababu kwamba kwa kuwa jambo hili la tatu ni la kweli kabisa, basi mojawapo kati ya hayo mawili ya kwanza haliwezi kuwa la kweli. Wanaona kwamba, ama Mungu hawezi kuzuia uovu au hajali.

Siku kadhaa baada ya kuharibiwa kwa majengo ya World Trade Center ya New York, kiongozi mmoja mashuhuri wa kidini huko Marekani alisema: “Nimeulizwa . . . mara nyingi sana maishani mwangu ni kwa nini Mungu huruhusu misiba na kuteseka. Lazima nikiri kwamba sina jibu kamili linaloweza hata kuniridhisha.”

Akitoa maoni yake kuhusu maelezo hayo, profesa mmoja wa theolojia aliandika kwamba aliguswa moyo na “theolojia nzuri” ambayo kiongozi huyo wa dini alihubiri. Profesa huyo pia alikubaliana na maoni ya msomi mmoja aliyeandika: ‘Kama vile tusivyoweza kumwelewa Mungu ndivyo tusivyoweza kuelewa sababu ya kuteseka.’ Lakini, je, ni kweli kwamba hatuwezi kuelewa ni kwa nini Mungu huruhusu uovu?

Chanzo cha Uovu

Tofauti na yale ambayo huenda viongozi wa kidini wakasema, Biblia inaonyesha kwamba tunaweza kuelewa ni kwa nini Mungu huruhusu uovu. Ili kuelewa jambo hilo ni muhimu sana kutambua kwamba Yehova hakuumba ulimwengu mwovu. Aliumba wanadamu wawili wa kwanza wakiwa wakamilifu, bila dhambi. Yehova alitazama kazi yake ya uumbaji na kuona kwamba ilikuwa ‘njema sana.’ (Mwanzo 1:26, 31) Alikusudia Adamu na Hawa waipanue Paradiso ya Edeni duniani pote na kuijaza watu wenye furaha chini ya utawala wake wenye ulinzi na upendo.—Isaya 45:18.

Uovu ulianza na kiumbe wa roho ambaye, ingawa mwanzoni alikuwa mwaminifu kwa Mungu, alisitawisha tamaa ya kuabudiwa. (Yakobo 1:14, 15) Uasi wake ulidhihirika duniani alipowashawishi watu wawili wa kwanza wajiunge naye kumpinga Mungu. Badala ya kutii agizo la Mungu lililokuwa wazi kwamba wasile wala kugusa matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Adamu na Hawa walichukua kati ya matunda ya mti huo na kula. (Mwanzo 3:1-6) Kwa kufanya hivyo walikosa kumtii Mungu na pia wakaonyesha kwamba walitaka kuishi bila kumtegemea.

Suala Kuhusu Mema na Mabaya Lilizushwa

Uasi huo uliotokea Edeni ulizusha suala kuhusu yaliyo mema na yaliyo mabaya. Suala hilo lilitokeza upinzani unaohusisha watu wote ulimwenguni. Waasi hao wa kibinadamu walitilia shaka kama Yehova hutawala viumbe wake kwa njia inayofaa. Je, Muumba alikuwa na haki ya kudai utii kamili kutoka kwa wanadamu? Je, maisha ya wanadamu yangekuwa bora zaidi kama wangetenda bila kumtegemea Muumba?

Yehova alishughulika na upinzani huo dhidi ya utawala wake kwa njia inayoonyesha jinsi anavyotumia kwa usawaziko sifa zake za upendo, haki, hekima, na uwezo. Angeweza kutumia uwezo wake kukomesha uasi huo mara moja. Huenda hilo lingeonekana kuwa tendo la haki kwa kuwa Mungu alikuwa na haki ya kufanya hivyo. Lakini kufanya hivyo hakungejibu masuala yaliyozushwa kuhusu mema na mabaya. Kwa upande mwingine, leo huenda wengine wakaona kwamba lingekuwa tendo la upendo kama Mungu angepuuza tu uasi huo. Hata hivyo, kufanya hivyo hakungejibu dai la Shetani kwamba hali ya wanadamu ingekuwa bora zaidi kama wangejitawala. Zaidi ya hayo, je, kufanya hivyo hakungewachochea wengine wamwasi Yehova? Matokeo yangekuwa kuteseka daima.

Kwa kutumia hekima yake, Yehova amewaruhusu wanadamu watende wanavyotaka kwa muda fulani. Ingawa kufanya hivyo kumemaanisha kuruhusu uovu uendelee kwa muda, wanadamu wamepata fursa ya kuonyesha kama wanaweza kujitawala kwa mafanikio bila kumtegemea Mungu, wakiishi kulingana na viwango vyao vya mema na mabaya. Matokeo yamekuwa nini? Kumekuwa na vita, ukosefu wa haki, uonevu, na kuteseka katika maisha yote ya mwanadamu. Kushindwa kwa uasi huo dhidi ya Yehova kutatatua kabisa masuala yaliyotokea Edeni.

Wakati huohuo, Mungu ameonyesha upendo wake kwa kumtoa Mwana wake, Yesu Kristo, ambaye alitoa uhai wake uwe dhabihu ya fidia. Dhabihu hiyo huwaondolea wanadamu hukumu inayoletwa na dhambi na kifo ambacho kilitokana na kutotii kwa Adamu. Fidia hiyo itawawezesha wote wanaoonyesha imani katika Yesu wapate uhai udumuo milele.—Yohana 3:16.

Yehova anatuhakikishia kwa njia yenye kufariji kwamba kuteseka kwa mwanadamu ni kwa muda tu. “Bado kitambo kidogo asiye haki hatakuwapo,” akaandika mtunga-zaburi. “Utapaangalia mahali pake wala hatakuwapo. Bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani.”—Zaburi 37:10, 11.

Wakati Ujao Wenye Usalama na Furaha

Kutimizwa kwa unabii wa Biblia huonyesha kwamba wakati wa Mungu wa kukomesha magonjwa, huzuni, na kifo umekaribia. Ona mambo mazuri tunayotazamia ambayo Yohana alionyeshwa katika maono. Aliandika hivi: “Nami nikaona mbingu mpya na dunia mpya; kwa maana mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza zilikuwa zimepitilia mbali, na bahari haipo tena. . . . Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja na [wanadamu]. Naye atafuta kabisa kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala ombolezo wala kupaaza kilio wala umivu halitakuwapo tena kamwe. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.” Yohana aliambiwa hivi ili kukazia kwamba ahadi hizo ni za kutumainika: “Andika, kwa sababu maneno haya ni ya uaminifu na ya kweli.”—Ufunuo 21:1-5.

Namna gani mabilioni ya watu wasio na hatia ambao wamekufa tangu uasi huo utokee Edeni? Yehova aliahidi kwamba atawafufua wote wanaolala usingizi wa kifo. Mtume Paulo alisema: “Nina tumaini kuelekea Mungu . . . kwamba kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia.” (Matendo 24:15) Hao wana matazamio ya kuishi katika ulimwengu ambamo “uadilifu utakaa.”—2 Petro 3:13.

Kama vile ambavyo baba mwenye upendo huruhusu mtoto wake afanyiwe upasuaji wenye maumivu ikiwa anajua kwamba utamletea mtoto manufaa ya kudumu, ndivyo Yehova ameruhusu wanadamu duniani wapatwe na uovu kwa muda mfupi. Lakini wale wanaojitahidi kufanya mapenzi ya Mungu watapata baraka za milele. Paulo alieleza: “Viumbe vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa mapenzi yavyo vyenyewe bali kupitia yeye aliyevitiisha hivyo, juu ya msingi wa tumaini kwamba viumbe vyenyewe pia vitawekwa huru kutoka katika utumwa wa uharibifu na kuwa na uhuru wenye utukufu wa watoto wa Mungu.”—Waroma 8:20, 21.

Hizi kwa kweli ni habari njema—zilizo tofauti na zile tunazotazama kwenye televisheni au kusoma kwenye magazeti. Hizi ni habari njema sana kutoka kwa “Mungu wa faraja yote,” anayetujali sana.—2 Wakorintho 1:3.

[Picha katika ukurasa wa 6]

Kupita kwa wakati kumeonyesha kwamba wanadamu hawawezi kujitawala kwa mafanikio bila kumtegemea Mungu

[Hisani]

Familia ya Wasomali: UN PHOTO 159849/M. GRANT; bomu ya atomu: USAF photo; kambi ya mateso: U.S. National Archives photo