Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

“Kazia Uangalifu Zaidi Kuliko Ilivyo Kawaida”

“Kazia Uangalifu Zaidi Kuliko Ilivyo Kawaida”

“Kazia Uangalifu Zaidi Kuliko Ilivyo Kawaida”

“Ni lazima kwetu kukazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida mambo yaliyosikiwa nasi, ili tusipate kamwe kupeperushwa.”—WAEBRANIA 2:1.

1. Toa mfano wa jinsi kukengeushwa kunavyoweza kusababisha msiba.

KILA mwaka aksidenti za magari husababisha vifo vya watu wapatao 37,000 huko Marekani pekee. Wataalamu wanasema kwamba vingi kati ya vifo hivyo havingetokea ikiwa madereva wangekuwa waangalifu zaidi barabarani. Madereva wengine hukengeushwa na ishara na mabango ya matangazo yaliyo kando ya barabara au na simu za mkononi. Pia kuna madereva ambao hupenda kula wanapoendesha gari. Katika hali hizi zote, kukengeushwa kunaweza kusababisha msiba.

2, 3. Paulo aliwapa Wakristo Waebrania ushauri gani, na kwa nini ushauri huo ulifaa?

2 Miaka 2,000 hivi kabla ya magari kuvumbuliwa, mtume Paulo alitaja jambo fulani lililowakengeusha na kuwaletea msiba baadhi ya Wakristo Waebrania. Paulo alikazia kwamba Yesu Kristo aliyefufuliwa alipewa mamlaka kubwa kuliko malaika wote, kwani aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Kisha mtume huyo akasema: “Hiyo ndiyo sababu ni lazima kwetu kukazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida mambo yaliyosikiwa nasi, ili tusipate kamwe kupeperushwa mbali.”—Waebrania 2:1.

3 Kwa nini Wakristo Waebrania walihitaji “kukazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida mambo yaliyosikiwa” kumhusu Yesu? Ni kwa sababu miaka 30 hivi ilikuwa imepita tangu Yesu aondoke duniani. Kwa kuwa Bwana wao hakuwapo, baadhi ya Wakristo Waebrania walikuwa wanaanza kupeperuka kutoka kwenye imani ya kweli. Walikuwa wakikengeushwa na Dini ya Kiyahudi, ambayo ilikuwa ibada yao ya awali.

Walihitaji Kukazia Uangalifu Zaidi

4. Kwa nini huenda baadhi ya Wakristo Waebrania wangeweza kushawishiwa kurudia Dini ya Kiyahudi?

4 Kwa nini Mkristo angeweza kushawishiwa kurudia Dini ya Kiyahudi? Sababu ni kwamba ibada iliyotegemea Sheria ilihusisha vitu halisi vinavyoonekana. Watu waliwaona makuhani na kusikia harufu ya dhabihu zinazochomwa. Lakini Ukristo ulikuwa na mambo mengine yaliyokuwa tofauti sana. Kuhani wa Cheo cha Juu wa Wakristo, Yesu Kristo, hakuwahi kuonekana duniani kwa miaka 30 kufikia wakati huo. (Waebrania 4:14) Walikuwa na hekalu, lakini mahali pake patakatifu palikuwa mbinguni kwenyewe. (Waebrania 9:24) Tofauti na tohara ya kimwili iliyofanywa chini ya Sheria, tohara ya Kikristo ilifanywa katika “moyo kwa roho.” (Waroma 2:29) Basi, Wakristo Waebrania walianza kuona Ukristo kuwa kama kitu kisicho halisi.

5. Paulo alionyeshaje kwamba ibada iliyoanzishwa na Yesu ilikuwa bora kuliko ibada iliyotegemea Sheria?

5 Wakristo hao Waebrania walipaswa kutambua jambo fulani muhimu kuhusu ibada iliyoanzishwa na Kristo. Ibada hiyo ilitegemea imani wala si vitu vinavyoonekana, na ilikuwa bora kuliko Sheria iliyotolewa kupitia Musa. Paulo aliandika hivi: “Ikiwa damu ya mbuzi na ya mafahali na majivu ya mtamba wa ng’ombe yaliyonyunyizwa juu ya wale ambao wametiwa unajisi hutakasa kufikia kadiri ya usafi wa mwili, je, si zaidi sana damu ya Kristo, ambaye kupitia roho idumuyo milele alijitoa mwenyewe bila waa kwa Mungu, itasafisha dhamiri zetu kutoka kazi zilizokufa ili tupate kutoa utumishi mtakatifu kwa Mungu aliye hai?” (Waebrania 9:13, 14) Hakika msamaha unaotegemea imani katika dhabihu ya fidia ya Yesu Kristo ni bora sana kwa njia nyingi kuliko msamaha uliotegemea dhabihu zilizotolewa chini ya Sheria.—Waebrania 7:26-28.

6, 7. (a) Ni hali gani iliyofanya iwe muhimu kwa Wakristo Waebrania “kukazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida mambo yaliyosikiwa”? (b) Paulo alipowaandikia Waebrania barua hiyo, ni muda gani uliokuwa umebaki kabla ya uharibifu wa Yerusalemu? (Ona kielezi-chini.)

6 Kuna sababu nyingine pia iliyofanya Wakristo Waebrania wahitaji kukazia uangalifu mambo waliyosikia kumhusu Yesu. Alitabiri kwamba Yerusalemu itaharibiwa. Yesu alisema: “Siku zitakuja juu yako wakati maadui wako watakapojenga kukuzunguka wewe boma lenye miti iliyochongoka nao watakuzunguka na kukutaabisha kutoka kila upande, nao watabwaga kwenye ardhi wewe na watoto wako walio ndani yako, nao hawataacha jiwe juu ya jiwe katika wewe, kwa sababu hukufahamu wakati wa kukaguliwa kwako.”—Luka 19:43, 44.

7 Mambo hayo yangetukia lini? Yesu hakufunua siku yenyewe wala saa. Badala yake, yeye aliwapa tu maagizo haya: “Wakati mwonapo Yerusalemu limezingirwa na majeshi yaliyopiga kambi, ndipo jueni kwamba kufanywa ukiwa kwalo kumekaribia. Ndipo waacheni wale walio katika Yudea waanze kukimbia hadi kwenye milima, na waacheni wale walio katikati yalo waondoke, na waacheni wale walio katika sehemu za mashambani wasiingie ndani yalo.” (Luka 21:20, 21) Katika ule muda wa miaka 30 baada ya Yesu kusema hivyo, Wakristo wengine waliokuwa Yerusalemu walikosa kuona umuhimu wa nyakati hizo, wakakengeushwa. Wakawa kama dereva anayekengeushwa anapoendesha gari. Walipaswa kurekebisha maoni yao au sivyo hakika wangepatwa na msiba. Iwe walidhani uharibifu wa Yerusalemu ungekuja au la, uharibifu huo ulikuwa umekaribia sana! * Tunatumaini kwamba ushauri wa Paulo uliwaamsha Wakristo waliolala usingizi wa kiroho huko Yerusalemu.

Kukazia “Uangalifu Zaidi Kuliko Ilivyo Kawaida” Leo

8. Kwa nini tunahitaji “kukazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida” kweli za Neno la Mungu?

8 Kama ilivyokuwa na Wakristo wa karne ya kwanza, leo sisi pia tunahitaji “kukazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida” kweli za Neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu sisi pia tunakabili uharibifu ambao umekaribia kuupata mfumo wote wa mambo na si taifa moja tu. (Ufunuo 11:18; 16:14, 16) Ni kweli kwamba hatujui siku yenyewe wala saa yenyewe ambayo Yehova ataleta uharibifu huo. (Mathayo 24:36) Hata hivyo, tunaona utimizo wa unabii wa Biblia unaothibitisha wazi kwamba tunaishi katika “siku za mwisho.” (2 Timotheo 3:1-5) Kwa hiyo tujihadhari na kitu chochote kinachoweza kutukengeusha. Tunapaswa kukazia uangalifu Neno la Mungu na kuendelea kukumbuka umuhimu wa nyakati hizi. Hiyo ndiyo njia pekee ya “kufanikiwa kuponyoka mambo yote hayo yaliyokusudiwa kutukia.”—Luka 21:36.

9, 10. (a) Tunawezaje kuonyesha kwamba tunakazia uangalifu mambo ya kiroho? (b) Ni kwa njia gani neno la Mungu ni ‘taa ya miguu yetu’ na ‘mwanga wa njia yetu’?

9 Katika nyakati hizi muhimu, tunawezaje kuonyesha kwamba ‘tunakazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida’ mambo ya kiroho? Njia moja ni kwa kuhudhuria kwa ukawaida mikutano ya Kikristo, makusanyiko ya mzunguko na ya wilaya. Pia tunapaswa kujifunza Biblia kwa bidii ili tuweze kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mtungaji wake, Yehova. (Yakobo 4:8) Tukijifunza kumhusu Yehova kupitia funzo la binafsi na mikutano, tutakuwa kama mtunga-zaburi aliyemwambia Mungu hivi: “Neno lako ni taa ya miguu yangu, na mwanga wa njia yangu.”—Zaburi 119:105.

10 Biblia inakuwa ‘mwanga wa njia yetu’ inapotuambia mambo ambayo Mungu amekusudia kufanya wakati ujao. Pia hiyo ni ‘taa ya miguu yetu.’ Yaani, Biblia inaweza kutusaidia kuchukua hatua inayofaa tunapopata matatizo yanayotufadhaisha maishani. Hiyo ndiyo sababu ni lazima ‘tukazie uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida’ tunapokutana pamoja na waamini wenzetu ili kufundishwa na tunaposoma binafsi Neno la Mungu. Mambo tunayojifunza yatatusaidia kufanya maamuzi yenye hekima na yenye faida ambayo yanampendeza Yehova na kuufurahisha moyo wake. (Mithali 27:11; Isaya 48:17) Tunawezaje kurefusha muda tunaokaza fikira kwenye mikutano na vilevile tunapokuwa na funzo la binafsi ili tufaidike kabisa na chakula cha kiroho kinachoandaliwa na Mungu?

Kuboresha Hali ya Kuwa Makini Katika Mikutano

11. Kwa nini nyakati nyingine inakuwa vigumu kuwa makini kwenye mikutano ya Kikristo?

11 Nyakati nyingine ni vigumu kuwa makini kwenye mikutano ya Kikristo. Labda mtoto anayelia au mtu ambaye amechelewa anayetafuta mahali pa kuketi anaweza kukengeusha akili yako kwa urahisi. Huenda ikawa tumechoka sana baada ya kufanya kazi mchana kutwa. Au labda yule anayetoa hotuba si msemaji mwenye kuvutia, na punde si punde, tunaanza kuota ndoto za mchana, au hata labda kusinzia! Kwa sababu habari inayotolewa ni muhimu, inafaa tujaribu kuboresha uwezo wetu wa kuwa makini kwenye mikutano ya kutaniko. Tunawezaje kufanya hivyo?

12. Ni nini kinachoweza kutusaidia kuwa makini kwenye mikutano?

12 Kwa kawaida ni rahisi kuwa makini katika mikutano ikiwa tumejitayarisha vizuri. Basi, mbona usitenge wakati mapema ili upitie habari itakayozungumziwa kwenye mikutano? Unahitaji dakika chache tu kila siku kusoma na kutafakari sehemu ya usomaji wa Biblia wa juma hilo. Tukiwa na ratiba nzuri, tunaweza kupata pia wakati wa kutayarisha Funzo la Kitabu la Kutaniko na Funzo la Mnara wa Mlinzi. Hata tuwe na ratiba gani, kumbuka kwamba kujitayarisha kutatusaidia kusikiliza kwa makini mambo yanayozungumziwa kwenye mikutano ya kutaniko.

13. Ni nini kinachoweza kutusaidia kuendelea kuwa makini wakati wa mikutano?

13 Mbali na kujitayarisha vizuri, wengine wameona kwamba wanakuwa makini zaidi kwenye mikutano wanapoketi karibu na jukwaa katika Jumba la Ufalme. Njia nyinginezo zinazosaidia akili isitangetange ni kumtazama msemaji, kuambatana na msemaji wakati anaposoma andiko, na kuandika mambo makuu. Lakini kutayarisha moyo wako ndiyo njia bora zaidi ya kuwa makini. Tunahitaji kuelewa ni kwa nini tunakutana pamoja. Sisi hukutana pamoja na waamini wenzetu hasa ili tumwabudu Yehova. (Zaburi 26:12; Luka 2:36, 37) Mikutano ni njia muhimu sana ya kulishwa kiroho. (Mathayo 24:45-47) Na pia mikutano inatupa nafasi ya “kuchocheana kwenye upendo na kazi zilizo bora.”—Waebrania 10:24, 25.

14. Ni nini hasa kinachofanya mikutano iwe bora?

14 Huenda wengine wakapima ubora wa mikutano kulingana na uwezo wa kufundisha wa wasemaji. Ikiwa wasemaji ni hodari, tunaweza kusema mkutano ulikuwa bora. Lakini ikionekana ufundishaji si mzuri, tunaweza kusema mkutano haukuwa mzuri. Ni kweli kwamba wasemaji wanapaswa kujitahidi kufundisha kwa ustadi na hasa wajitahidi kugusa mioyo. (1 Timotheo 4:16) Lakini, sisi wasikilizaji tusiwe wachambuzi mno. Ingawa ni muhimu wasemaji waweze kufundisha vizuri, hilo si jambo pekee linalofanya mkutano uwe bora. Je, si kweli kwamba tunapaswa kuhangaikia zaidi jinsi tunavyosikiliza kuliko jinsi msemaji anavyotoa hotuba? Tunapohudhuria mikutano na kusikiliza kwa makini mambo yanayosemwa, tunamwabudu Mungu kulingana na mapenzi yake. Hilo ndilo jambo linalofanya mikutano iwe bora. Ikiwa tuna hamu ya kujifunza juu ya Mungu, tutafaidika na mikutano haidhuru uwezo wa msemaji. (Mithali 2:1-5) Basi, na tuazimie kabisa ‘kukaza uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida’ tukiwa mikutanoni.

Faidika Kabisa na Funzo la Binafsi

15. Kujifunza na kutafakari kunaweza kutufaidije?

15 Tunafaidika sana ‘tunapokaza uangalifu kuliko ilivyo kawaida’ tunapokuwa na funzo la binafsi na wakati tunapotafakari. Kusoma Biblia na vichapo vya Kikristo na kutafakari kutatusaidia sana kukazia kweli za Neno la Mungu mioyoni mwetu. Kufanya hivyo kutabadili kabisa mawazo yetu na matendo yetu. Kwa kweli, kutatusaidia kufurahia kufanya mapenzi ya Yehova. (Zaburi 1:2; 40:8) Kwa hiyo, tunahitaji kukuza uwezo wa kuwa makini ili tufaidike tunapojifunza. Ni rahisi sana kukengeushwa! Mambo madogo-madogo kama simu au kelele yanaweza kutukengeusha. Au huenda ikawa hatuwezi kukaza akili kwenye jambo kwa muda mrefu. Tunaweza kuketi tukikusudia kujilisha kiroho, lakini punde si punde akili zetu zinaweza kuanza kutangatanga kwingine. Tunawezaje ‘kukaza uangalifu kuliko ilivyo kawaida’ tunapokuwa na funzo la binafsi la Neno la Mungu?

16. (a) Kwa nini ni muhimu kupanga wakati wa kufanya funzo la binafsi? (b) Umefanyaje ili uwe na wakati wa kujifunza Neno la Mungu?

16 Inafaa kuwa na ratiba na kuchagua mazingira bora zaidi ya kujifunzia. Wengi wetu hatuna wakati wala pindi ya faragha. Tunaweza kuona kana kwamba matukio ya kila siku yanatulemea na kutupeleka mbio kama kijiti kinachopelekwa na mto unaoenda kasi. Basi tunahitaji kukinza hali hiyo na kutafuta nyakati za utulivu ili tujifunze. Tusingojee tu fursa ya kujifunza ijitokeze yenyewe. Badala yake, tunahitaji kudhibiti hali kwa kutenga wakati wa kujifunza. (Waefeso 5:15, 16) Wengine huweka kando muda mfupi asubuhi wakati ambapo hakuna mambo mengi ya kukengeusha. Wengine hupendelea usiku. Jambo kuu ni kwamba tusipuuze kamwe umuhimu wa kupata ujuzi sahihi wa Mungu na Mwana wake. (Yohana 17:3) Basi, na tupange wakati wa kufanya funzo la binafsi na kushikamana na ratiba hiyo.

17. Kutafakari ni nini, na kunaweza kutufaidije?

17 Ni muhimu kutafakari, yaani kufikiria kwa uzito mambo ambayo tumejifunza. Kutafakari hutusaidia kuingiza mioyoni mwetu mawazo ya Mungu ambayo tumesoma. Kutafakari hutusaidia kuona jinsi tunavyoweza kutumia ushauri wa Biblia ili tuwe “watekelezaji wa neno, na si wasikiaji tu.” (Yakobo 1:22-25) Pia kutafakari hutusaidia kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Yehova, kwa sababu kunatusaidia kufikiria sifa zake na jinsi sifa hizo zinavyotokezwa katika funzo letu.

18. Ni hali zipi zinazohitajika ili mtu atafakari vizuri?

18 Ili tufaidike kabisa na funzo na kutafakari, ni lazima tukaze akili zetu ili tusikengeushwe. Ili tujifunze mambo mapya tunapotafakari, tunahitaji kuzuia kabisa vikengeusha fikira vya maisha ya siku hizi. Kutafakari kunahitaji wakati na mahali patulivu na inaburudisha sana kujilisha chakula cha kiroho na kunywa maji ya kweli yanayopatikana katika Neno la Mungu.

19. (a) Wengine wameongezaje muda wanaoweza kukaza fikira wanapokuwa na funzo la binafsi? (b) Tuwe na maoni gani kuhusu funzo, na tunaweza kupata faida zipi kutokana na utendaji huo muhimu?

19 Namna gani ikiwa hatuwezi kukaza fikira kwa muda mrefu na akili zetu huanza kutangatanga baada ya kujifunza kwa muda mfupi? Wengine wameona kwamba wanaweza kuboresha uwezo wao wa kukaza fikira wakati wa funzo kwa kuanza na vipindi vifupi-vifupi kisha kurefusha vipindi hivyo hatua kwa hatua. Tunapaswa kutumia muda wa kutosha tunapojifunza badala ya kupitia funzo mbiombio. Tunapaswa kupendezwa sana na habari tunayojifunza. Na tunaweza kufanya utafiti zaidi kwa kutumia vifaa vingi ambavyo vimeandaliwa na jamii ya mtumwa mwaminifu na mwenye busara. Kuna faida kubwa sana ya kuchunguza ‘mambo yenye kina kirefu ya Mungu.’ (1 Wakorintho 2:10) Kufanya hivyo kunatuwezesha kupata ujuzi zaidi juu ya Mungu na kukuza nguvu zetu za ufahamu. (Waebrania 5:14) Ikiwa tunajifunza Neno la Mungu kwa bidii, sisi pia ‘tutakuwa na ustahili wa kutosha kufundisha wengine.’—2 Timotheo 2:2.

20. Tunawezaje kusitawisha uhusiano wa karibu sana na Yehova Mungu na kuudumisha?

20 Kuhudhuria mikutano ya Kikristo na kuwa na funzo la binafsi hutusaidia sana kukuza uhusiano wa karibu sana na Yehova na kuudumisha. Inaonekana ndivyo ilivyokuwa na mtunga-zaburi aliyemwambia Mungu hivi: “Sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa.” (Zaburi 119:97) Basi, na tuazimie kuhudhuria kwa ukawaida mikutano, na makusanyiko ya mzunguko na ya wilaya. Na tununue wakati wa kujifunza Biblia na kutafakari. Tutathawabishwa sana ‘tukikazia uangalifu kuliko ilivyo kawaida’ Neno la Mungu.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 7 Inaelekea barua ya Waebrania iliandikwa mwaka wa 61 W.K. Ikiwa ndivyo, basi Yerusalemu lilizingirwa na majeshi ya Cestius Gallus miaka mitano tu baadaye. Lakini upesi majeshi hayo yakaondoka, na Wakristo waliokuwa macho wakatoroka. Miaka minne baadaye, jiji hilo likaharibiwa na majeshi ya Roma yakiongozwa na Jenerali Tito.

Je, Unakumbuka?

• Kwa nini Wakristo wengine Waebrania walikuwa wanapeperushwa kutoka kwa imani ya kweli?

• Tunawezaje kuendelea kuwa makini kwenye mikutano ya Kikristo?

• Ni nini kinachoweza kutusaidia kufaidika na funzo la binafsi la Biblia na kutafakari?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 11]

Wakristo Waebrania walihitaji kuwa macho kuhusu uharibifu wa Yerusalemu uliokuwa umekaribia

[Picha katika ukurasa wa 13]

Wazazi wanaweza kuwasaidia watoto wao wafaidike na mikutano ya Kikristo