Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

‘Nifuateni kwa Kuendelea’

‘Nifuateni kwa Kuendelea’

‘Nifuateni kwa Kuendelea’

“Kwenye mwendo huu mliitwa, kwa sababu hata Kristo aliteseka kwa ajili yenu, akiwaachia kigezo ili nyinyi mfuate hatua zake kwa ukaribu.”—1 PETRO 2:21.

1, 2. Kwa nini kielelezo kikamilifu cha Yesu si cha juu sana tusiweze kukiiga?

YESU KRISTO ndiye Mwalimu mkuu zaidi aliyepata kuishi. Zaidi ya hilo, alikuwa mkamilifu na hakutenda dhambi muda wote alioishi duniani akiwa mwanadamu. (1 Petro 2:22) Ingawa hivyo, je, hiyo inamaanisha kwamba kielelezo cha Yesu akiwa mwalimu ni cha juu sana hivi kwamba sisi wanadamu wasio wakamilifu hatuwezi kukiiga? La, hasha.

2 Kama tulivyoona katika makala iliyotangulia, upendo ndio uliokuwa msingi wa ufundishaji wa Yesu. Na sote tunaweza kusitawisha sifa hiyo ya upendo. Mara nyingi Neno la Mungu hututia moyo tusitawishe na kuboresha upendo wetu kwa wengine. (Wafilipi 1:9; Wakolosai 3:14) Yehova hatazamii viumbe wake wafanye zaidi ya yale wanayoweza. Naam, kwa kuwa “Mungu ni upendo” na ametuumba kwa mfano wake, tunaweza kusema kwamba alituumba ili tuonyeshe upendo. (1 Yohana 4:8; Mwanzo 1:27) Kwa hiyo, tunaposoma maneno ya Petro kwenye andiko letu la msingi, tunaweza kujibu kwa uhakika kwamba tunaweza kufuata hatua za Kristo kwa ukaribu. Hata tunaweza kutii amri hii ya Yesu: ‘Nifuateni kwa kuendelea.’ (Luka 9:23) Hebu tuone jinsi tunavyoweza kuiga upendo ambao Kristo alionyesha, kwanza kuelekea kweli alizofundisha, kisha kuelekea watu aliofundisha.

Kusitawisha Upendo kwa Kweli Tunazojifunza

3. Kwa nini ni vigumu kwa watu wengine kujifunza, lakini tunapata himizo gani kwenye andiko la Mithali 2:1-5?

3 Ili kupenda kweli tunazowafunza wengine, ni lazima sisi wenyewe tupende kujifunza kweli hizo. Katika ulimwengu wa leo, mara nyingi si rahisi kusitawisha upendo kama huo. Kutokuwa na elimu ya kutosha, na mazoea mabaya ya kujifunza yaliyositawishwa ujanani hufanya wengi wachukie kabisa kujifunza. Hata hivyo, ni muhimu tujifunze kutoka kwa Yehova. Andiko la Mithali 2:1-5 linasema: “Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu, na kuyaweka akiba maagizo yangu; hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate kufahamu; naam, ukiita busara, na kupaza sauti yako upate ufahamu; ukiutafuta kama fedha, na kuutafutia [“kuendelea kuutafuta,” NW] kama hazina iliyositirika; ndipo utakapofahamu kumcha BWANA, na kupata kumjua Mungu [“ujuzi juu ya Mungu,” NW].”

4. Inamaanisha nini ‘kuuelekeza’ moyo, na ni mtazamo gani utakaotusaidia kufanya hivyo?

4 Ona kwamba katika mstari wa 1 hadi wa 4, tumesihiwa tena na tena tujitahidi ‘kukubali,’ ‘kuweka akiba,’ na pia ‘kuendelea kutafuta.’ Ni nini basi kitakachotuchochea kufanya mambo hayo yote? Ona maneno ‘elekeza moyo wako upate ufahamu.’ Kitabu kimoja kinachofafanua andiko hilo kinasema kwamba katika himizo hilo “hatuombwi tu tusikilize; bali tunatakiwa kuwa na mtazamo fulani: hamu ya kusikiliza yale tunayojifunza.” Ni nini kinachoweza kutufanya tusikilize na tuwe na hamu ya kujifunza yale ambayo Yehova hutufundisha? Ni mtazamo wetu. Tunahitaji kuona “ujuzi juu ya Mungu” kuwa kama “fedha” na kama “hazina iliyositirika.”

5, 6. (a) Ni nini kinachoweza kutokea baada ya muda, na tunawezaje kuzuia jambo hilo lisitokee? (b) Kwa nini tuendelee kuongeza hazina za ujuzi ambazo tumepata katika Biblia?

5 Si vigumu kusitawisha mtazamo kama huo. Kwa mfano, yaelekea “ujuzi juu ya Mungu” ambao umejifunza unatia ndani ile kweli ya kwamba Yehova anakusudia wanadamu waaminifu waishi milele katika dunia Paradiso. (Zaburi 37:28, 29) Ulipojifunza kweli mara ya kwanza, inaelekea uliiona kuwa hazina ya kweli, ujuzi uliojaza tumaini na furaha katika akili na moyo wako. Namna gani leo? Baada ya muda fulani kupita, je, uthamini kwa hazina yako umefifia? Basi, jaribu kufanya mambo haya mawili. Kwanza, jaribu kuwa na uthamini tena, yaani, ujikumbushe mara kwa mara ni kwa nini unathamini kila mojawapo ya kweli ambazo Yehova amekufundisha, hata zile ulizojifunza miaka mingi iliyopita.

6 Pili, endelea kuongeza hazina yako. Kwani, ikiwa bila kutazamia ungechimba na kupata jiwe lenye thamani kubwa, je, ungeliweka mfukoni tu na kwenda zako ukiwa umeridhika? Au ungeendelea kuchimba kuona kama unaweza kupata mawe zaidi yenye thamani? Neno la Mungu limejaa kweli zilizo kama fedha au mawe yenye thamani kubwa. Hata uwe umejifunza kweli nyingi kiasi gani, bado unaweza kujifunza zaidi. (Waroma 11:33) Unapojifunza kweli fulani mpya, jiulize: ‘Ni nini kinachoifanya iwe hazina? Je, kweli hiyo inanisaidia kuwa na ufahamu zaidi kuhusu utu wa Yehova au makusudi yake? Je, inatoa mwongozo unaoweza kunisaidia kufuata hatua za Yesu?’ Kutafakari juu ya maswali hayo kutakusaidia usitawishe upendo kwa kweli ambazo Yehova amekufundisha.

Kupenda Kweli Tunazojifunza

7, 8. Ni katika njia zipi tunaweza kuwaonyesha wengine kwamba tunapenda kweli tunazojifunza katika Biblia? Toa mfano.

7 Tunapofunza wengine, tunawezaje kuonyesha kwamba tunapenda kweli ambazo tumejifunza katika Neno la Mungu? Kwa kufuata kielelezo cha Yesu, tunaitegemea sana Biblia tunapohubiri na kufundisha. Katika nyakati za karibuni, watu wa Mungu ulimwenguni pote wametiwa moyo waitumie Biblia zaidi wanapohubiri. Unapofuata dokezo hilo, tafuta njia za kumwonyesha mwenye nyumba kwamba hata wewe unathamini Maandiko unayomweleza.—Mathayo 13:52.

8 Kwa mfano, muda mfupi baada ya lile shambulio la magaidi huko New York City, dada mmoja Mkristo aliwasomea andiko la Zaburi 46:1, 11 watu aliokutana nao alipokuwa akihubiri. Kwanza aliwauliza jinsi wanavyokabiliana na hali baada ya msiba huo. Alisikiliza majibu yao kwa makini, akawashukuru, kisha akasema: “Je, ninaweza kuwasomea andiko ambalo limenifariji kwelikweli wakati huu mgumu?” Ni watu wachache sana waliokataa, naye aliweza kuanzisha mazungumzo mengi mazuri. Anapozungumza na vijana, mara nyingi dada huyo husema hivi: “Nimekuwa nikifundisha Biblia kwa miaka 50 sasa, na unajua nini? Sijawahi kupata tatizo hata moja ambalo kitabu hiki hakiwezi kunisaidia kulitatua.” Kwa kuwa wanyofu na wenye shauku, tunawaonyesha watu kwamba tunathamini yale ambayo tumejifunza katika Neno la Mungu.—Zaburi 119:97, 105.

9, 10. Kwa nini ni muhimu kutumia Biblia tunapojibu maswali kuhusu imani yetu?

9 Watu wanapotuuliza maswali kuhusu imani yetu, tunakuwa na nafasi nzuri ya kuwaonyesha kwamba tunalipenda Neno la Mungu. Kwa kufuata kielelezo cha Yesu, sisi hatuwajibu kwa kutumia maoni yetu. (Mithali 3:5, 6) Badala yake, sisi hutumia Biblia. Je, unaogopa kwamba huenda mtu fulani akakuuliza swali ambalo hutaweza kujibu? Ona hatua mbili unazoweza kuchukua.

10 Jitayarishe kwa kadiri uwezavyo. Mtume Petro aliandika: “Mtakaseni Kristo kuwa Bwana katika mioyo yenu, sikuzote mkiwa tayari kujitetea mbele ya kila mtu ambaye hudai kwenu sababu ya tumaini lililo katika nyinyi, lakini mkifanya hivyo kwa tabia-pole na staha yenye kina kirefu.” (1 Petro 3:15) Je, uko tayari kutetea imani yako? Kwa mfano, ikiwa mtu anataka kujua ni kwa nini hufuati desturi au zoea fulani lisilopatana na Maandiko, usiridhike kusema tu, “Dini yangu hainiruhusu kufanya hivyo.” Huenda jibu kama hilo likadokeza kwamba wewe hutegemea watu wengine wakufanyie maamuzi, na hivyo lazima uwe unashirikiana na madhehebu fulani. Ingefaa kusema, “Neno la Mungu, Biblia, hukataza jambo hilo” au, “Jambo hilo linamchukiza Mungu wangu.” Kisha eleza kwa busara ni kwa nini unasema hivyo.—Waroma 12:1.

11. Ni kifaa gani cha kufanyia utafiti kinachoweza kukusaidia kuwa tayari kujibu maswali kuhusu kweli za Neno la Mungu?

11 Ikiwa unaona hujajitayarisha, kwa nini usisome kitabu Kutoa Sababu kwa Kutumia Maandiko? * Chagua habari ambazo yaelekea watu watakuwa na maswali kuzihusu, na uweke akilini Maandiko fulani. Weka kitabu chako cha Kutoa Sababu na Biblia yako mahali unapoweza kuvipata kwa urahisi. Usisite kuvitumia na pia kumweleza anayeuliza swali kwamba una kifaa cha kufanyia utafiti ambacho ungependa kutumia ili kupata majibu ya Biblia kwa maswali yake.

12. Tunaweza kuitikiaje ikiwa hatujui jibu la swali fulani la Biblia?

12 Jaribu kuepuka kuwa na wasiwasi kupita kiasi. Mwanadamu asiye mkamilifu hawezi kujua jibu la kila swali analoulizwa. Kwa hiyo, ukiulizwa swali la Biblia usilojua jibu lake, unaweza kusema hivi: “Asante sana kwa swali lako zuri. Kusema kweli, sijui jibu lake, lakini nina hakika kwamba Biblia inajibu swali hilo. Mimi hupenda kufanya utafiti wa mambo yanayohusiana na Biblia, hivyo nitachunguza swali lako kisha nirudi kukujibu.” Huenda njia hiyo iliyo wazi na ya unyenyekevu ikafanya iwezekane kuwa na mazungumzo zaidi.—Mithali 11:2.

Kuwapenda Watu Tunaofundisha

13. Kwa nini tunapaswa kudumisha maoni yanayofaa kuelekea wale tunaohubiria?

13 Yesu aliwapenda watu aliofundisha. Tunaweza kumwigaje katika jambo hilo? Tusiwe na mtazamo wa kutowajali watu wanaotuzunguka. Ni kweli kwamba, “vita ya siku kubwa ya Mungu Mweza-Yote” inakaribia sana, na watu wengi sana wataharibiwa. (Ufunuo 16:14; Yeremia 25:33) Hata hivyo, hatujui ni nani atakayeokoka na ni nani atakayeharibiwa. Hukumu hiyo ni ya wakati ujao, nayo itatekelezwa na yule ambaye Yehova ameweka rasmi, Yesu Kristo. Hadi hukumu hiyo itekelezwe, sisi tunaona kwamba mtu yeyote yule anaweza kuwa mtumishi wa Yehova.—Mathayo 19:24-26; 25:31-33; Matendo 17:31.

14. (a) Tunaweza kujichunguzaje kuona kama tuna hisia-mwenzi kuelekea watu? (b) Ni katika njia zipi tunaweza kuonyesha kwamba tuna hisia-mwenzi na tunapendezwa na wengine?

14 Kama Yesu basi, tunataka kuwaonyesha watu hisia-mwenzi. Huenda tukajiuliza: ‘Je, mimi huhurumia watu ambao wamedanganywa kwa hila na wanadini, wanasiasa, na wafanyabiashara? Ikiwa wanaonekana kuwa na ubaridi kuelekea ujumbe tunaowapelekea, je, mimi hujitahidi kuelewa ni kwa nini wanahisi hivyo? Je, ninatambua kwamba mimi, au wengine ambao sasa wanamtumikia Yehova kwa uaminifu, walihisi vivyo hivyo wakati fulani? Je, mimi hubadili utangulizi wangu ninapohubiri ili ufaane na hali? Au mimi hupuuza watu hao na kuwaona kuwa hawawezi kubadilika? (Ufunuo 12:9) Watu wakiona kwamba kwa kweli tuna hisia-mwenzi, inaelekea sana kwamba watasikiliza ujumbe wetu. (1 Petro 3:8) Hisia-mwenzi zinaweza kutuchochea tupendezwe zaidi na watu tunaokutana nao tunapohubiri. Tunaweza kuandika maswali na mahangaiko yao. Tunaporudi, tunaweza kuwaeleza kwamba tulifikiria mambo waliyosema tulipowatembelea wakati uliopita. Na ikiwa wakati huo wana jambo fulani linalohitaji kushughulikiwa haraka, tunaweza kuwasaidia.

15. Kwa nini tuzingatie sifa nzuri za watu, na tunawezaje kufanya hivyo?

15 Kama Yesu, sisi huzingatia sifa nzuri za watu. Labda mwanamke fulani asiye na mume anajitahidi sana kulea watoto wake. Mwanamume fulani anajitahidi sana kuitunza familia yake. Mtu fulani mzee anapendezwa na mambo ya kiroho. Je, tunaona sifa hizo katika watu tunaokutana nao, na je, tunawapongeza? Kwa kufanya hivyo, tunatilia mkazo mambo ambayo sote tunakubaliana, na huenda jambo hilo likatuwezesha kutoa ushahidi juu ya Ufalme.—Matendo 26:2, 3.

Unyenyekevu Ni Muhimu Katika Kuonyesha Upendo

16. Kwa nini ni muhimu kuwa wapole na wenye staha kuelekea wale tunaohubiria?

16 Ikiwa tunawapenda watu tunaofundisha, tutachochewa kutii onyo hili la Biblia lenye hekima: “Ujuzi hututumuka, lakini upendo hujenga.” (1 Wakorintho 8:1) Yesu alikuwa na ujuzi mwingi sana, lakini hakuwa na kiburi. Kwa hiyo unapowaeleza wengine kuhusu imani yako, usiwe mwenye mabishano au kujionyesha kwamba unajua sana. Lengo letu ni kufikia mioyo ya watu na kuwavutia kwenye kweli ambazo tunazipenda sana. (Wakolosai 4:6) Kumbuka, wakati Petro alipowashauri Wakristo wawe tayari kujitetea, alitukumbusha pia kwamba tunapaswa kufanya hivyo “kwa tabia-pole na staha yenye kina kirefu.” (1 Petro 3:15) Tukiwa wapole na wenye staha, inaelekea sana kwamba tutavuta watu kwa Mungu tunayemtumikia.

17, 18. (a) Tutatendaje kuelekea watu wenye mitazamo ya kuchambua kustahili kwetu kuwa wahubiri? (b) Kwa nini kujua lugha za kale zilizotumiwa kuandika Biblia si muhimu kwa wanafunzi wa Biblia?

17 Hakuna haja ya kuonyesha watu kwamba tuna ujuzi au elimu nyingi. Usivunjwe moyo na watu fulani katika eneo lenu ambao watakataa kusikiliza yeyote asiye na digrii ya chuo kikuu au jina fulani la cheo. Yesu hakujali malalamiko ya watu waliosema kwamba hakuwa ameenda kwenye shule za hali ya juu za kirabi zilizokuweko wakati huo; wala hakufuata maoni yasiyofaa ya wengi kwa kujionyesha kwamba alikuwa na ujuzi mwingi.—Yohana 7:15.

18 Sifa ya unyenyekevu na upendo ni muhimu zaidi kwa wahubiri Wakristo kuliko elimu yoyote ya kilimwengu. Mwalimu Mkuu, Yehova, hutuwezesha kuwa na sifa za kustahili kuhubiri. (2 Wakorintho 3:5, 6) Na hata makasisi wa dini zinazojiita eti za Kikristo wasemeje, sisi hatuhitaji kujifunza lugha za kale zilizotumiwa kuandika Biblia ili tustahili kuwa walimu wa Neno la Mungu. Yehova alitumia roho yake ili Biblia iandikwe katika lugha rahisi na yenye kueleweka kusudi karibu kila mtu aweze kufahamu kweli za Biblia zenye thamani. Kweli hizo hazibadiliki hata kidogo hata zinapotafsiriwa katika mamia ya lugha nyingine. Kwa hiyo kujua lugha hizo za kale si muhimu ingawa mara kwa mara ujuzi huo hutusaidia. Zaidi ya hayo, kuwa na kiburi kwa kujua lugha fulani kunaweza kufanya mtu akose sifa fulani muhimu kwa Wakristo wa kweli—kuwa mwenye kufundishika.—1 Timotheo 6:4.

19. Ni katika maana gani kazi yetu ya Kikristo ya kuhubiri ni utumishi?

19 Bila shaka, tunahitaji kuwa wanyenyekevu tunapofanya kazi yetu ya Kikristo ya kuhubiri. Mara nyingi sisi hukabili upinzani, ubaridi, na hata mnyanyaso. (Yohana 15:20) Hata hivyo, kwa kuendelea kuhubiri kwa uaminifu, tunafanya utumishi muhimu. Tukiendelea kutumikia wengine kwa unyenyekevu katika kazi hii, tutakuwa tukiiga upendo ambao Yesu Kristo alionyesha watu. Hebu fikiria: Kama tungelazimika kuhubiria watu elfu moja wenye ubaridi ili kupata mtu mmoja tu mwenye mfano wa kondoo, je, hiyo isingekuwa jitihada inayofaa? Bila shaka! Kwa hiyo kwa kuendelea kufanya kazi hiyo bila kuacha, tunawatumikia kwa uaminifu watu wenye mfano wa kondoo ambao hatujawafikia bado. Bila shaka Yehova na Yesu watahakikisha kwamba wengi wa watu hao wenye thamani watapatikana na kusaidiwa kabla ya mwisho kufika.—Hagai 2:7.

20. Tunaweza kufundisha kwa kielelezo chetu kupitia njia zipi?

20 Kufundisha kwa kielelezo chetu wenyewe ni njia nyingine inayoonyesha tu tayari kuwatumikia wengine. Kwa mfano, tunataka kuwafundisha watu kwamba kumtumikia Yehova, “Mungu mwenye furaha,” ndiyo njia bora na yenye kuridhisha zaidi maishani. (1 Timotheo 1:11) Wanapotazama mwenendo wetu na jinsi tunavyoshughulika na majirani, wanashule, na wafanyakazi wenzetu, je, wanaweza kuona kwamba tuna furaha na tumeridhika? Vivyo hivyo, sisi hufunza wanafunzi wa Biblia kwamba katika kutaniko la Kikristo, wanaweza kupata upendo ambao hauwezi kupatikana katika ulimwengu usiojali na mkatili. Je, wanafunzi wanaweza kuona kwamba tunapenda kila mtu katika kutaniko na tunajitahidi kudumisha amani na kila mmoja?—1 Petro 4:8.

21, 22. (a) Kujichunguza kuhusiana na kazi yetu ya kuhubiri kunaweza kutusaidia kutumia fursa gani? (b) Ni nini kitakachozungumziwa katika makala za toleo linalofuata la Mnara wa Mlinzi?

21 Huenda nyakati nyingine utayari wetu wa kuhubiri ukatuchochea tujichunguze upya. Wengi huona kwamba wanaweza kuongeza muda wanaotumia katika mahubiri kwa kuanza utumishi wa wakati wote au kwa kuhamia sehemu zenye uhitaji mkubwa zaidi. Wengine wameamua kujifunza lugha ya kigeni ili kuhubiria jamii ya wahamiaji wanaozidi kuongezeka katika maeneo yao. Ikiwa unaweza kutumia fursa kama hizo, basi zifikirie kwa makini na kwa sala. Maisha ya kutumikia huleta furaha nyingi, uradhi, na amani ya akili.—Mhubiri 5:12.

22 Na tujitahidi tuwezavyo kumwiga Yesu Kristo kwa kusitawisha upendo kuelekea kweli tunazofundisha na kwa watu tunaofundisha. Kusitawisha na kuonyesha upendo katika njia hizo mbili kutatusaidia kuweka msingi mzuri wa kuwa walimu walio kama Kristo. Hata hivyo, tunaweza kujengaje juu ya msingi huo? Toleo linalofuata la Mnara wa Mlinzi litakuwa na mfululizo wa makala zitakazozungumzia njia fulani hususa ambazo Yesu alitumia kufundisha.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 11 Kimechapishwa na Mashahidi wa Yehova.

Ungejibuje?

• Tuna uhakikisho gani kwamba kielelezo cha Yesu akiwa mwalimu si cha juu sana tusiweze kukiiga?

• Tunaweza kuonyeshaje kwamba tunapenda kweli ambazo tumejifunza katika Biblia?

• Kwa nini ni muhimu kuwa wanyenyekevu tunapoendelea kupata ujuzi zaidi?

• Ni katika njia zipi tunaweza kuonyesha upendo kwa watu tunaojitahidi kufundisha?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 16]

Jitayarishe kwa kadiri uwezavyo

[Picha katika ukurasa wa 16, 17]

Ikiwa unaona “ujuzi juu ya Mungu” kuwa kama hazina, unaweza kutumia Biblia kwa matokeo

[Picha katika ukurasa wa 18]

Tunawaonyesha watu upendo kwa kuwahubiria habari njema