Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kanuni Unazochagua

Kanuni Unazochagua

Kanuni Unazochagua

JE, WEWE unaongozwa na kanuni? Au unaona maadili kuwa mambo ya kale? Jambo la hakika ni kwamba kila mtu anaongozwa na aina fulani ya kanuni, ambayo anaiona kuwa muhimu. Kulingana na kamusi ya The New Shorter Oxford English Dictionary, kanuni yaweza kufafanuliwa kuwa “taratibu za mtu binafsi za matendo mema.” Kanuni huathiri maamuzi na mwendo tunaochukua maishani. Kanuni hutumika kama dira.

Kwa mfano, Yesu aliwasihi wafuasi wake wafulize kushika ile Kanuni Bora, ipatikanayo kwenye Mathayo 7:12: “Mambo yote mtakayo watu wawafanyie nyinyi, lazima mwafanyie wao pia hivyohivyo.” Wafuasi wa Konfyushasi hushika kanuni za li na jen, zinazohusu sifa kama vile fadhili, unyenyekevu, heshima, na uaminifu-mshikamanifu. Hata watu wasio wa kidini wana mambo ya kutangulizwa na miongozo inayoamua jinsi wanavyojiendesha.

Tuchague Kanuni Zipi?

Hata hivyo, tunapaswa kukumbuka kwamba kanuni zinaweza kuwa nzuri au mbaya. Kwa mfano, watu wengi wameongozwa na kile kilichojulikana mwongo uliopita kuwa me-ism au mtazamo wa mimi kwanza. Huenda wengi wasiujue usemi huo au wakahisi kwamba hauwahusu, hata hivyo mtazamo huo wa mimi kwanza unafuatwa na watu wengi huku wakipuuza viwango vya juu vya mwenendo. Uwe unaonwa hivyo au la mtazamo wa mimi kwanza ni wenye ubinafsi, pamoja na ufuatiaji wa vitu vya kimwili bila kujali wengine. “Tuna viwango viwili tu,” akadai mfanyakazi mmoja wa televisheni huko China. “Moja ni kutosheleza mahitaji yetu. Nyingine ni kujirundikia pesa.”

Mtazamo wa mimi kwanza unaweza kuwa kama sumaku. Na sumaku huathirije dira? Sumaku na dira zinapokaribiana, ncha ya dira huvutwa kuelekea sehemu tofauti. Katika njia hiyohiyo, mtazamo wa mimi kwanza, waweza kumvuruga mtu kwa kufanya kila kitu kionekane hakifai huku akishughulikia sana mambo ya ubinafsi na kuachilia mbali dira yake ya maadili au taratibu zake za mwenendo mzuri.

Je, ungeshangaa kujua kwamba mtazamo wa mimi kwanza haukuanza hivi karibuni? Mtazamo huo wa maisha ulianza katika bustani ya Edeni wakati wazazi wetu wa kwanza walipoacha viwango vya mwenendo mzuri ambavyo walipewa na Muumba wetu. Jambo hilo likapotosha dira yao ya maadili. Wakiwa wazao wa Adamu na Hawa, wanadamu wanasumbuliwa na mtazamo uleule wa maisha, ambao hivi karibuni umeitwa “mimi kwanza.”—Mwanzo 3:6-8, 12.

Kuenea kwa mtazamo huo kunaonekana hasa wakati huu wa “siku za mwisho” ambazo kulingana na unabii wa Biblia zinatambulishwa na “nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo.” Watu wengi ‘wanajipenda wenyewe’ na si ajabu kwamba sisi pia hujikuta chini ya mkazo wa kuiga mtazamo wa mimi kwanza.—2 Timotheo 3:1-5.

Huenda utakubaliana na kijana anayeitwa Olaf, aliyeandikia ofisi ya tawi ya Mashahidi wa Yehova huko Ulaya hivi: “Ni vigumu sana kwetu vijana kuendelea kuwa safi kiadili. Tafadhali endeleeni kutukumbusha umuhimu wa kushikamana na viwango vya Biblia.”

Olaf alikuwa na mtazamo wenye utambuzi. Tuwe vijana au watu wazima, kanuni za kimungu zaweza kutusaidia kuendelea kuishi kulingana na viwango vya juu vya mwenendo. Pia zinaweza kutusaidia tuepuke mtazamo wa mimi kwanza uwe unaonwa hivyo au la. Iwapo ungependa kujua zaidi jinsi kanuni za Biblia zinavyoweza kukusaidia, tafadhali soma makala ifuatayo.

[Maelezo ya Picha katika ukurasa wa 4]

Watu wengi leo hawajali mahitaji ya wengine