Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Yehova Ni Kimbilio Letu

Yehova Ni Kimbilio Letu

Yehova Ni Kimbilio Letu

‘Kwa kuwa BWANA ndiye kimbilio lako; mabaya hayatakupata wewe.’—ZABURI 91:9, 10.

1. Kwa nini tunaweza kusema kwamba Yehova ni kimbilio letu?

YEHOVA ni kimbilio la kweli kwa watu wake. Ikiwa tumejitoa kwake kabisa, huenda ‘tukasongwa katika kila njia, lakini hatufinywi kupita tuwezavyo kusonga; tukafadhaishwa, lakini si bila njia ya kutokea kabisa; tukateswa, lakini hatuachwi kabisa bila msaada; tukaangushwa chini, lakini hatuangamizwi.’ Kwa nini? Kwa sababu Yehova hutupatia “nguvu ipitayo iliyo ya kawaida.” (2 Wakorintho 4:7-9) Naam, Baba yetu wa mbinguni hutusaidia kuishi maisha ya kimungu, na tunaweza kuyaweka moyoni maneno haya ya mtunga-zaburi: “Kwa kuwa Wewe BWANA ndiwe kimbilio langu; umefanya Aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe.”—Zaburi 91:9, 10.

2. Tunaweza kusema nini kuhusu Zaburi 91 na kuhusu yale inayoahidi?

2 Huenda ikawa maneno hayo ya Zaburi 91 yaliandikwa na Musa. Maandishi ya utangulizi yanaonyesha kuwa yeye ndiye aliyetunga Zaburi ya 90, nayo Zaburi ya 91 inafuata bila maandishi yoyote yenye kuonyesha kwamba iliandikwa na mtu mwingine. Labda Zaburi ya 91 iliimbwa kwa kupokezana; yaani, huenda ikawa mtu mmoja aliimba kwanza (91:1, 2), halafu kikundi cha waimbaji kikaitikia (91:3-8). Labda sauti ya mtu mmoja ilifuata (91:9a) na kuitikiwa na kikundi cha watu (91:9b-13). Huenda ikawa maneno ya mwisho (91:14-16) yaliimbwa na mtu mmoja. Vyovyote vile, Zaburi ya 91 inaahidi usalama wa kiroho kwa Wakristo watiwa-mafuta wakiwa jamii na huwatolea uhakikisho huohuo waandamani wao wote waliojiweka wakfu. * Na tuichunguze zaburi hii kulingana na maoni ya watumishi hao wote wa Yehova.

Tu Salama Katika ‘Mahali pa Siri pa Mungu’

3. (a) Ni nini “mahali pa siri pake Aliye juu”? (b) Tunapata nini kwa ‘kukaa katika uvuli wake Mwenyezi’?

3 Mtunga-zaburi anaimba: “Aketiye mahali pa siri pake Aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, BWANA ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini.” (Zaburi 91:1, 2) “Mahali pa siri pake Aliye juu” ni mahali pa mfano ambapo sisi na hasa watiwa-mafuta, ambao ndio sanasana hushambuliwa na Ibilisi, hupata ulinzi. (Ufunuo 12:15-17) Ibilisi angetuangamiza sote kama hatungekuwa tunalindwa na Mungu kwa kuwa tunakaa naye tukiwa wageni wake wa kiroho. Kwa ‘kukaa katika uvuli wake Mwenyezi,’ tunapata ulinzi chini ya kivuli cha Mungu. (Zaburi 15:1, 2; 121:5) Yehova, Bwana Mwenye Enzi Kuu ndiye kimbilio letu salama zaidi au ngome imara zaidi.—Mithali 18:10.

4. Shetani, aliye “mnasa-ndege,” hutumia mbinu gani, nasi huokokaje?

4 Mtunga-zaburi anaendelea kusema: “Maana yeye [Yehova] atakuokoa na mtego wa mwindaji [“mnasa-ndege,” “NW”], na katika tauni iharibuyo.” (Zaburi 91:3) Mara nyingi mnasa-ndege katika Israeli la kale aliwanasa ndege kwa kutumia mitego. Baadhi ya mitego ambayo Shetani, aliye “mnasa-ndege,” hutumia ni tengenezo lake mbovu na ‘mbinu zake za ujanja.’ (Waefeso 6:11, NW, kielezi-chini) Mitego imetegwa kwenye njia yetu ili kutunasa kwenye uovu na kutuangamiza kiroho. (Zaburi 142:3) Hata hivyo, kwa sababu tumekataa ukosefu wa uadilifu, “nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji.” (Zaburi 124:7, 8) Tunashukuru kama nini kwamba Yehova hutuokoa kutoka kwa “mnasa-ndege” huyo mwovu!—Mathayo 6:13.

5, 6. Ni “tauni” gani ambayo imesababisha ‘uharibifu,’ na ni kwa nini watu wa Yehova hawashindwi nayo?

5 Mtunga-zaburi anataja “tauni iharibuyo.” Kama ugonjwa wa mlipuko wenye kuambukiza, kuna jambo linalosababisha ‘uharibifu’ kwa wanadamu na kwa wateteaji wa enzi kuu ya Yehova. Kuhusiana na hilo, mwanahistoria Arnold Toynbee aliandika: “Tangu Vita ya Pili ya Ulimwengu iishe, uzalendo umefanya idadi ya nchi huru iongezeke maradufu . . . Sasa wanadamu wana mwelekeo wa kuendelea kugawanyika zaidi.”

6 Katika karne zilizopita, watawala fulani wamechochea mapigano yanayoleta migawanyiko ulimwenguni pote. Pia wametaka watu wawatukuze au watukuze mifano yao mbalimbali. Lakini Yehova hajawahi kuruhusu waaminifu wake washindwe na “tauni” kama hiyo. (Danieli 3:1, 2, 20-27; 6:7-10, 16-22) Tukiwa udugu wa ulimwenguni pote wenye upendo, tunajitoa kwa Yehova peke yake, tunadumisha msimamo wetu wa kutokuwamo kulingana na Maandiko, na tunakiri bila upendeleo kwamba “katika kila taifa mtu ambaye humhofu [Mungu] na kutenda uadilifu akubalika kwake.” (Matendo 10:34, 35; Kutoka 20:4-6; Yohana 13:34, 35; 17:16; 1 Petro 5:8, 9) Ingawa sisi Wakristo hupatwa na ‘uharibifu’ unaokuja kwa njia ya mnyanyaso, tuna shangwe na usalama wa kiroho “mahali pa siri pake Aliye juu.”

7. Yehova hutulindaje kwa “manyoya yake”?

7 Kwa kuwa Yehova ni kimbilio letu, tunafarijiwa na maneno haya: “Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio; uaminifu [“ukweli,” “NW”] wake ni ngao na kigao.” (Zaburi 91:4) Mungu hutulinda kama vile ndege mzazi huruka juu ya makinda yake ili kuyalinda. (Isaya 31:5) ‘Kwa manyoya yake hutufunika.’ “Manyoya” ya ndege hasa ni mbawa zake. Ndege huyatumia kufunika makinda yake na kuyalinda na wanyama-wawindaji. Kama makinda ya ndege, sisi tu salama chini ya manyoya ya mfano ya Yehova kwa sababu tumefanya tengenezo lake la kweli la Kikristo kuwa kimbilio letu.—Ruthu 2:12; Zaburi 5:1, 11.

8. “Ukweli” wa Yehova unakuwa ngao kubwa na kigao jinsi gani?

8 Sisi hutumaini “ukweli,” au uaminifu. Ukweli huo ni kama ngao ya kale iliyokuwa kubwa vya kutosha kufunika mwili wote, na ambayo kwa kawaida ilifanana na mlango. (Zaburi 5:12) Uhakika wa kupata ulinzi kama huo hutuondolea hofu. (Mwanzo 15:1; Zaburi 84:11) Kama imani yetu, ukweli wa Mungu ni ngao kubwa inayotukinga na vishale vinavyowaka moto vya Shetani na vilevile mapigo ya adui. (Waefeso 6:16) Ukweli wa Mungu pia ni kigao, kinga imara iliyo kama kilima ambacho nyuma yake tunasimama tukiwa thabiti.

‘Hatutaogopa’

9. Kwa nini usiku unaweza kuogopesha sana, lakini kwa nini sisi hatuogopi?

9 Mtunga-zaburi asema hivi kuhusu ulinzi wa Mungu: “Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uele uharibuo [“maangamizi yaharibuyo,” “NW”] adhuhuri.” (Zaburi 91:5, 6) Kwa kuwa mambo mengi maovu hufanywa gizani, usiku unaweza kuogopesha sana. Katikati ya giza la kiroho linalofunika dunia sasa, mara nyingi adui zetu hutumia mbinu za ujanja wakijaribu kuharibu hali yetu ya kiroho na kuzuia kazi yetu ya kuhubiri. Lakini ‘hatuogopi hofu ya usiku’ kwa sababu Yehova hutulinda.—Zaburi 64:1, 2; 121:4; Isaya 60:2.

10. (a) Yaonekana “mshale urukao mchana” unamaanisha nini, nasi hutendaje kuuhusu? (b) “Tauni ipitayo gizani,” ni nini, na kwa nini hatuigopi?

10 Yaonekana “mshale urukao mchana” unamaanisha kusemwa vibaya. (Zaburi 64:3-5; 94:20) Sisi hushinda upinzani huo wa moja kwa moja dhidi ya utumishi wetu mtakatifu tunapoendelea kusema yaliyo kweli. Isitoshe, sisi hatuogopi “tauni ipitayo gizani.” Hii ni tauni ya mfano inayosababishwa na giza la ulimwengu huu ulio mgonjwa kiadili na kiroho ambao unakaa katika nguvu ya Shetani. (1 Yohana 5:19) Tauni hiyo hutokeza hali yenye kudhuru sana akili na moyo, ambayo huzuia watu wasimjue Yehova, makusudi yake, na maandalizi yake ya upendo. (1 Timotheo 6:4) Katikati ya giza hilo, sisi hatuogopi, kwa kuwa tuna nuru nyingi sana ya kiroho.—Zaburi 43:3.

11. Ni nini hutukia kwa wale ambao hupatwa na ‘uharibifu wa adhuhuri’?

11 Hatuogopi “maangamizi yaharibuyo adhuhuri.” “Adhuhuri” yaweza kumaanisha ule uitwao eti ujuzi wa ulimwengu. Wale ambao hufuata maoni ya ulimwengu kuhusu vitu vya kimwili huangamia kiroho. (1 Timotheo 6:20, 21) Tutangazapo kwa ujasiri ujumbe wa Ufalme, hatuogopi yeyote kati ya adui zetu, kwa kuwa Yehova ndiye Mlinzi wetu.—Zaburi 64:1; Mithali 3:25, 26.

12. Maelfu ‘huanguka’ ubavuni mwa nani, na kwa njia gani?

12 Mtunga-zaburi anaendelea kusema: “Ijapo watu elfu waanguka ubavuni pako. Naam, kumi elfu mkono wako wa kuume! Hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama, na kuyaona malipo ya wasio haki.” (Zaburi 91:7, 8) Kwa sababu wamekosa kumfanya Yehova kuwa kimbilio lao, wengi ‘huanguka’ na kufa kiroho ‘ubavuni mwetu.’ Kwa kweli, watu “kumi elfu” wameanguka ‘mkono wa kuume’ wa Waisraeli wa kiroho wa leo. (Wagalatia 6:16) Tuwe Wakristo watiwa-mafuta au waandamani wao waliojiweka wakfu, sisi tu salama “mahali pa siri” pa Mungu. Sisi ‘hutazama tu na kuona malipo ya wasio haki,’ ambao huvuna matatizo kibiashara, kidini, na katika njia nyinginezo.—Wagalatia 6:7.

‘Mabaya Hayatatupata’

13. Ni mabaya gani ambayo hayatatupata, na kwa nini?

13 Ingawa usalama wa ulimwengu huu unazorota, tunamtanguliza Mungu na kupata ujasiri kutokana na maneno haya ya mtunga-zaburi: “Kwa kuwa Wewe BWANA ndiwe kimbilio langu; umefanya Aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako.” (Zaburi 91:9, 10) Naam, Yehova ndiye kimbilio letu. Sisi pia humfanya Aliye juu kuwa ‘makao yetu,’ ambapo tunapata usalama. Sisi humsifu Yehova kuwa Mwenye Enzi Kuu ya Ulimwengu, ‘hukaa’ kwake akiwa Chanzo cha usalama wetu, na kutangaza habari njema za Ufalme wake. (Mathayo 24:14) Kwa hiyo, ‘mabaya hayatatupata’—mabaya ambayo yalitangulia kutajwa katika zaburi hii. Ingawa sisi, kama vile watu wengine, hupatwa na mabaya kama matetemeko ya ardhi, vimbunga, mafuriko, njaa, na madhara ya vita, mabaya hayo hayaharibu imani wala usalama wetu wa kiroho.

14. Kwa nini sisi, tukiwa watumishi wa Yehova hatuathiriwi na tauni hatari?

14 Wakristo watiwa-mafuta ni kama wakaaji wa kigeni wanaoishi mahemani na wanaojitenga na mfumo huu wa mambo. (1 Petro 2:11) ‘Hata tauni haikaribii hema yao.’ Hata tumaini letu liwe ni kuishi mbinguni au duniani, sisi si sehemu ya ulimwengu, nasi hatuathiriwi na tauni hatari kiroho kama vile ukosefu wa maadili, ufuatiaji wa vitu vya kimwili, dini isiyo ya kweli, na kuabudu “hayawani-mwitu” na “sanamu” yake, Umoja wa Mataifa.—Ufunuo 9:20, 21; 13:1-18; Yohana 17:16.

15. Tunafurahia msaada wa malaika katika njia zipi?

15 Kuhusu ulinzi tunaofurahia, mtunga-zaburi anaongeza kusema: “Kwa kuwa [Yehova] atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe.” (Zaburi 91:11, 12) Malaika wamepewa uwezo wa kutulinda. (2 Wafalme 6:17; Zaburi 34:7-9; 104:4; Mathayo 26:53; Luka 1:19) Wao hutulinda katika ‘njia zetu zote.’ (Mathayo 18:10) Sisi hatujikwai kiroho kwa sababu tukiwa watangazaji wa Ufalme, tunaongozwa na kulindwa na malaika. (Ufunuo 14:6, 7) Hata ‘mawe,’ kama vile kupigwa marufuku kwa kazi yetu, hayafanyi tujikwae na kukosa kibali cha Mungu.

16. Mashambulio yanayofanywa na “mwana-simba” na “swila” yanatofautiana jinsi gani, nasi hutendaje kuhusiana nayo?

16 Mtunga-zaburi anaendelea kusema: “Utawakanyaga mwana-simba na swila; utawakanyagia-kanyagia chini mwana-simba mwenye manyoya shingoni na nyoka mkubwa.” (Zaburi 91:13, NW) Kama vile mwana-simba hushambulia moja kwa moja, baadhi ya adui zetu hutupinga moja kwa moja kwa kupitisha sheria kusudi wazuie kazi yetu ya kuhubiri. Lakini sisi pia hushambuliwa pasipo kutarajia kama vile swila aliyejificha ashambuliavyo. Makasisi hutushambulia kisiri kupitia wabunge, mahakimu, na wengineo. Lakini kwa utegemezo wa Yehova, sisi hujitahidi kutafuta haki mahakamani, na hivyo “kutetea na kuthibitisha kisheria habari njema.”—Wafilipi 1:7; Zaburi 94:14, 20-22.

17. Tunamkanyagia-kanyagiaje chini “mwana-simba mwenye manyoya shingoni”?

17 Mtunga-zaburi anazungumza kuhusu kuwakanyaga-kanyaga “mwana-simba mwenye manyoya shingoni na nyoka mkubwa.” Mwana-simba mwenye manyoya shingoni anaweza kuwa mkali sana, na nyoka mkubwa anaweza kuwa mnyama mtambaazi mkubwa sana. (Isaya 31:4) Hata mwana-simba huyo mwenye manyoya shingoni atushambulie vikali kiasi gani, sisi humkanyagia-kanyagia chini kwa njia ya mfano tunapomtii Mungu badala ya kuwatii wanadamu au matengenezo yaliyo kama simba. (Matendo 5:29) Kwa hiyo, “simba” huyo mwenye kutisha hatudhuru kiroho.

18. “Nyoka mkubwa” anaweza kutukumbusha nani, nasi tunahitaji kufanya nini tukishambuliwa?

18 “Nyoka mkubwa” anayetajwa katika Zaburi 91 mstari wa 13 anatukumbusha “joka kubwa mno, nyoka wa awali, yeye aitwaye Ibilisi na Shetani.” (Ufunuo 12:7-9; Mwanzo 3:15) Yeye ni kama mnyama mtambaazi mkubwa sana anayeweza kuponda na kumeza windo lake. (Yeremia 51:34) Shetani anapojaribu kutunasa, na kutuponda kwa mikazo ya ulimwengu huu, kisha kutumeza, na tujinasue na kumkanyagia-kanyagia chini ‘nyoka huyu mkubwa.’ (1 Petro 5:8) Mabaki watiwa-mafuta wanapaswa kufanya vivyo hivyo ikiwa watashiriki katika kutimizwa kwa andiko la Waroma 16:20.

Yehova—Chanzo cha Wokovu Wetu

19. Kwa nini sisi humfanya Yehova kuwa kimbilio letu?

19 Kuhusu mwabudu wa kweli, mtunga-zaburi anamwakilisha Mungu akisema: “Kwa kuwa amekaza kunipenda nitamwokoa; na kumweka palipo juu [“nitamlinda,” “NW”], kwa kuwa amenijua Jina langu.” (Zaburi 91:14) Neno “nitamlinda” kihalisi linamaanisha, “nitamweka palipo juu,” yaani mahali pasipofikika. Sisi humfanya Yehova kuwa kimbilio letu tukiwa waabudu wake hasa kwa sababu ‘tumekaza kumpenda.’ (Marko 12:29, 30; 1 Yohana 4:19) Mungu naye ‘hutuokoa’ na adui zetu. Hatutaangamizwa kabisa kamwe. Badala yake, tutaokolewa kwa sababu tunajua jina la Mungu na tunaliitia kwa imani. (Waroma 10:11-13) Nasi tumeazimia ‘kutembea katika jina la Yehova milele.’—Mika 4:5, NW; Isaya 43:10-12.

20. Yehova anamwahidi nini mtumishi wake mwaminifu kwenye umalizio wa Zaburi ya 91?

20 Kwenye umalizio wa Zaburi ya 91 Yehova anasema hivi kuhusu mtumishi wake mwaminifu: “Ataniita nami nitamwitikia; nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza; kwa siku nyingi nitamshibisha [“nitamshibisha kwa urefu wa siku,” “NW”], nami nitamwonyesha wokovu wangu.” (Zaburi 91:15, 16) Tunaposali kwa Mungu kulingana na mapenzi yake, yeye hutujibu. (1 Yohana 5:13-15) Tayari tumepata taabu nyingi kwa sababu ya uadui unaochochewa na Shetani. Lakini maneno “nitakuwa pamoja naye taabuni” hututayarisha kwa ajili ya majaribu ya baadaye na hutuhakikishia kwamba Mungu atatutegemeza wakati mfumo huu mwovu utakapoharibiwa.

21. Watiwa-mafuta tayari wametukuzwa jinsi gani?

21 Licha ya upinzani mkali sana wa Shetani, idadi kamili ya watiwa-mafuta miongoni mwetu watatukuzwa mbinguni ufikapo wakati wa Yehova uliowekwa—baada ya “urefu wa siku” duniani. Hata hivyo, matendo ya Mungu ya kuokoa yenye kutokeza tayari yamewatukuza kwa njia ya kiroho watiwa-mafuta. Nao wana pendeleo lililoje kuwa katika mstari wa mbele wakiwa Mashahidi wa Yehova duniani katika siku hizi za mwisho! (Isaya 43:10-12) Tendo lililo kubwa zaidi la Yehova la kuwaokoa watu wake litatokea wakati wa vita kuu ya Har-Magedoni atakapotetea enzi yake kuu na kutakasa jina lake takatifu.—Zaburi 83:18; Ezekieli 38:23; Ufunuo 16:14, 16.

22. Ni nani ‘watakaoonyeshwa wokovu na Yehova’?

22 Sisi humtegemea Mungu ili tupate wokovu, tuwe Wakristo watiwa-mafuta au waandamani wao waliojiweka wakfu. Wakati wa “siku ya BWANA iliyo kuu na itishayo,” wale wanaomtumikia Mungu kwa uaminifu-mshikamanifu wataokolewa. (Yoeli 2:30-32) Wale kati yetu ambao watakuwa sehemu ya “mkutano mkubwa” watakaookoka na kuingia katika ulimwengu mpya wa Mungu kisha wadumishe uaminifu wao wakati wa jaribu la mwisho, ‘watashibishwa naye kwa urefu wa siku’—uhai wa milele. Atawafufua watu wengi pia. (Ufunuo 7:9; 20:7-15) Naam, Yehova atafurahia sana ‘kutuonyesha wokovu’ kupitia Yesu Kristo. (Zaburi 3:8) Kwa sababu tuna matarajio hayo matukufu mbele yetu, na tuendelee kumtegemea Mungu atusaidie kuzihesabu siku zetu kwa utukufu wake. Na tuendelee kuthibitisha kwa maneno na matendo yetu kwamba Yehova ndiye kimbilio letu.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 2 Waandishi wa Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo hawakuhusianisha Zaburi ya 91 na unabii wa Kimesiya. Bila shaka, Yehova alikuwa kimbilio na ngome kwa mwanadamu Yesu Kristo, na katika ‘wakati huu wa mwisho,’ Yeye amekuwa kimbilio pia kwa wafuasi wa Yesu watiwa-mafuta na waandamani wao wote waliojiweka wakfu.—Danieli 12:4.

Ungejibuje?

• Ni nini “mahali pa siri pake Aliye juu”?

• Kwa nini sisi hatuogopi?

• Inakuwaje kwamba ‘mabaya hayatatupata’?

• Kwa nini tuseme kwamba Yehova ni chanzo cha wokovu wetu?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 17]

Je, unajua jinsi ukweli wa Yehova ulivyo ngao kubwa kwetu?

[Picha katika ukurasa wa 18]

Yehova huwasaidia watumishi wake kutimiza huduma yao licha ya mashambulio yasiyotarajiwa na upinzani wa moja kwa moja

[Hisani]

Swila: A. N. Jagannatha Rao, Trustee, Madras Snake Park Trust