Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Yehova Hutujulisha Jinsi ya Kuzihesabu Siku Zetu

Yehova Hutujulisha Jinsi ya Kuzihesabu Siku Zetu

Yehova Hutujulisha Jinsi ya Kuzihesabu Siku Zetu

“Basi, utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima.”—ZABURI 90:12.

1. Kwa nini inafaa kumwomba Yehova atuonyeshe jinsi ya “kuzihesabu siku zetu”?

YEHOVA MUNGU ndiye Muumba na Mpaji-Uhai wetu. (Zaburi 36:9; Ufunuo 4:11) Kwa hiyo, yeye tu ndiye anayeweza kutuonyesha jinsi ya kutumia miaka yetu kwa njia ya hekima. Kwa kufaa basi, mtunga-zaburi alimwomba Mungu hivi: “Basi, utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima.” (Zaburi 90:12) Bila shaka, tunastahili kuchunguza kwa makini Zaburi ya 90 ambapo tunapata ombi hilo. Hata hivyo, hebu kwanza tupitie kwa ufupi wimbo huo uliopuliziwa na Mungu.

2. (a) Ni nani anayetajwa kuwa mtungaji wa Zaburi ya 90, na huenda iliandikwa lini? (b) Zaburi ya 90 inapasa kuathirije maoni yetu kuhusu maisha?

2 Maandishi ya utangulizi ya Zaburi ya 90 katika Biblia Habari Njema huiita zaburi hiyo “Sala ya Mose, mtu wa Mungu.” Kwa kuwa zaburi hiyo inakazia ufupi wa maisha ya wanadamu, yaelekea ilitungwa baada ya Waisraeli kukombolewa kutoka utumwani Misri, wakiwa katika safari yao ya miaka 40 nyikani, wakati ambapo maelfu walikufa, kifo kilichoangamiza kizazi kisichokuwa na imani. (Hesabu 32:9-13) Hata iwe ilitungwa lini, Zaburi ya 90 inaonyesha kwamba maisha ya wanadamu wasio wakamilifu ni mafupi. Basi, ni wazi kwamba tunapaswa kutumia siku zetu zenye thamani kwa hekima.

3. Ni mambo gani makuu yaliyomo katika Zaburi ya 90?

3 Katika Zaburi ya 90, mstari wa 1 hadi 6 Yehova hutajwa kuwa makao yetu ya milele. Mstari wa 7 hadi 12 huonyesha tunachohitaji ili kutumia miaka yetu michache kwa njia inayokubalika kwake. Na kama inavyotajwa katika mstari wa 13 hadi 17, tuna hamu nyingi sana ya kupata fadhili-upendo na baraka za Yehova. Bila shaka, zaburi hii haitabiri moja kwa moja mambo yatakayotupata tukiwa watumishi wa Yehova. Hata hivyo, tunapaswa kuzingatia moyoni mtazamo wa sala wa zaburi hiyo. Kwa hiyo, na tuichunguze Zaburi ya 90 kwa makini kulingana na maoni ya watu waliokuwa wamejitoa kwa Mungu.

Yehova—“Makao Halisi” Kwetu

4-6. Yehova ni “makao halisi” kwetu jinsi gani?

4 Mtunga-zaburi anaanza kwa kusema: “Ee Yehova, wewe mwenyewe umekuwa makao halisi kwetu, kizazi baada ya kizazi. Kabla milima haijazaliwa, au kabla hujatokeza kana kwamba kwa utungu wa kuzaa, dunia na nchi yenye kuzaa, tangu wakati usiojulikana mpaka wakati usiojulikana wewe ni Mungu.”Zaburi 90:1, 2, NW.

5 Yehova, “Mungu adumuye milele,” amekuwa “makao halisi” kwetu—kimbilio la kiroho. (Waroma 16:26) Tunahisi tukiwa salama kwa kuwa yeye yu tayari sikuzote kutusaidia akiwa “Msikiaji wa sala.” (Zaburi 65:2, NW) ‘Amani ya Mungu izidiyo fikira yote kwa ubora hulinda mioyo yetu na nguvu zetu za akili’ kwa kuwa sisi humtwika Baba yetu wa mbinguni mahangaiko yetu kupitia Mwanaye mpendwa.—Wafilipi 4:6, 7; Mathayo 6:9; Yohana 14:6, 14.

6 Tunafurahia usalama wa kiroho kwa sababu, kwa njia ya mfano, Yehova ni “makao halisi” kwetu. Yeye pia huandaa “vyumba”—ambavyo yaelekea vyahusiana sana na makutaniko ya watu wake. “Vyumba” hivyo ni kimbilio la kiroho, ambapo wachungaji wenye upendo hutusaidia sana kuhisi tukiwa salama. (Isaya 26:20; 32:1, 2; Matendo 20:28, 29) Isitoshe, baadhi yetu tumetoka katika familia za watu ambao wamemtumikia Mungu kwa muda mrefu na wametambua kwamba yeye ni ‘makao halisi kizazi baada ya kizazi.’

7. Ni katika maana gani milima ‘ilizaliwa’ na dunia ikatokezwa kana kwamba kwa “utungu wa kuzaa”?

7 Yehova alikuweko hata kabla milima “haijazaliwa” au dunia kutokezwa kana kwamba kwa “utungu wa kuzaa.” Kulingana na maoni ya mwanadamu, ilihitaji jitihada kubwa kutokeza dunia hii pamoja na mandhari yake yote, muundo wake, na taratibu zake tata. Na kwa kusema kwamba milima ‘ilizaliwa’ na kwamba dunia ilitokezwa kana kwamba kwa “utungu wa kuzaa,” mtunga-zaburi anaonyesha staha kubwa kwa kazi ambayo Yehova alifanya alipoumba vitu hivi. Tunapaswa kuonyesha staha kama hiyo na kushukuru kwa kazi ya Muumba wetu.

Yehova Yu Tayari Sikuzote Kutusaidia

8. Maneno, Yehova ni Mungu “tangu wakati usiojulikana mpaka wakati usiojulikana” yanamaanisha nini?

8 “Tangu wakati usiojulikana mpaka wakati usiojulikana wewe ni Mungu,” akaimba mtunga-zaburi. “Wakati usiojulikana” unaweza kurejezea vitu ambavyo vina mwisho lakini haijulikani hasa vitafikia mwisho lini. (Kutoka 31:16, 17; Waebrania 9:15) Hata hivyo, kwenye Zaburi 90:2 na kwingineko katika Maandiko ya Kiebrania, “wakati usiojulikana” unamaanisha “milele.” (Mhubiri 1:4, NW) Akili zetu haziwezi kuelewa jinsi inavyowezekana Mungu kuwepo milele. Hata hivyo, Yehova hana mwanzo wala mwisho. (Habakuki 1:12) Sikuzote atakuwa hai na tayari kutusaidia.

9. Mtunga-zaburi analinganisha kipindi cha miaka elfu ya kuwepo kwa wanadamu na nini?

9 Mtunga-zaburi alipuliziwa kuonyesha kwamba kipindi cha miaka elfu cha kuwepo kwa wanadamu ni muda mfupi sana machoni pa Muumba wa milele. Alimwambia Mungu hivi: “Wamrudisha mtu mavumbini [“wamrudisha mwanadamu awezaye kufa kuwa kitu kilichopondwa,” “NW”], usemapo, Rudini, enyi wanadamu. Maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku.”Zaburi 90:3, 4.

10. Mungu ‘humrudisha mwanadamu kuwa kitu kilichopondwa’ jinsi gani?

10 Mwanadamu anaweza kufa, naye Mungu ‘humrudisha kuwa kitu kilichopondwa.’ Yaani, mwanadamu hurudi “mavumbini,” akiwa kama udongo uliopondwa. Ni kana kwamba Yehova anasema: ‘Rudi katika mavumbi ya ardhi ambayo katika hayo uliumbwa.’ (Mwanzo 2:7; 3:19) Jambo hilo huwapata wote—wawe wenye nguvu au dhaifu, matajiri au maskini—kwa kuwa hakuna mwanadamu asiye mkamilifu ‘awezaye kumkomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake ili aishi sikuzote.’ (Zaburi 49:6-9) Lakini tunashukuru kama nini kwamba ‘Mungu alitoa Mwana mzaliwa-pekee wake, ili kila mtu anayedhihirisha imani katika yeye awe na uhai udumuo milele’!—Yohana 3:16; Waroma 6:23.

11. Kwa nini tunaweza kusema kwamba muda unaoonekana kuwa mrefu sana kwetu ni mfupi sana kwa Mungu?

11 Kwa maoni ya Yehova, hata Methusela aliyekuwa na umri wa miaka 969 aliishi kwa muda unaopungua siku moja. (Mwanzo 5:27) Kwa Mungu miaka elfu ni kama siku ya jana—muda wa saa 24 tu—ikiisha kupita. Mtunga-zaburi pia anataja kwamba kwa Mungu miaka elfu ni kama muda wa saa nne ambazo mlinzi anakuwa kambini wakati wa usiku. (Waamuzi 7:19) Basi, ni wazi kwamba muda unaoonekana kuwa mrefu sana kwetu ni mfupi sana kwa Yehova, Mungu wa milele.

12. Wanadamu ‘hugharikishwaje’ na Mungu?

12 Maisha ya mwanadamu ni mafupi sana yakilinganishwa na Mungu aishiye milele. Mtunga-zaburi anasema: “Wawagharikisha, huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani [“nyasi,” “NW”] yameayo. Asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka.” (Zaburi 90:5, 6) Musa aliona Waisraeli wengi sana wakifa nyikani, ‘wakigharikishwa’ na Mungu kama katika gharika. Sehemu hii ya zaburi imetafsiriwa hivi: “Wawagharikisha watu katika usingizi wa kifo.” (New International Version) Kwa upande mwingine, muda ambao wanadamu wasio wakamilifu wanatarajiwa kuishi ni “kama usingizi” wa muda mfupi—kama usingizi wa usiku mmoja tu.

13. Sisi ni kama “nyasi” jinsi gani, na jambo hilo linapaswa kuathirije kufikiri kwetu?

13 Sisi ni kama ‘nyasi imeayo ambayo asubuhi huchipuka na kumea’ lakini hukauka kufikia jioni kwa sababu ya jua kali. Naam, maisha yetu ni mafupi kama nyasi ambayo hukauka kwa siku moja tu. Kwa hiyo, tusiyatumie vibaya maisha yetu ambayo ni yenye thamani. Badala yake, tunapaswa kutafuta mwongozo wa Mungu kuhusu jinsi tunavyopaswa kutumia miaka inayobaki ya maisha yetu katika mfumo huu wa mambo.

Yehova Hutusaidia “Kuzihesabu Siku Zetu”

14, 15. Andiko la Zaburi 90:7-9 lilitimizwaje kuhusiana na Waisraeli?

14 Kuhusu Mungu, mtunga-zaburi anaongeza kusema: “Maana tumetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako, tumetowesha miaka yetu kama kite.”Zaburi 90:7-9.

15 Waisraeli wasio na imani ‘walitoweshwa kwa hasira ya Mungu.’ ‘Walifadhaishwa na ghadhabu yake,’ au ‘walitishwa na ghadhabu yake.’ (BHN) Baadhi yao “waliangamizwa nyikani” kutokana na hukumu za Mungu. (1 Wakorintho 10:5) Yehova ‘aliweka maovu yao mbele zake.’ Waliwajibika kwake kwa makosa waliyotenda hadharani, lakini hata “siri” zao au dhambi walizokuwa wameficha, zilikuwa ‘katika mwanga wa uso wake.’ (Mithali 15:3) Kwa sababu ya hasira ya Mungu, Waisraeli wasiotubu ‘walitowesha miaka yao kama kite.’ Kwa sababu hiyo, maisha yetu mafupi ni kama pumzi ipitayo midomoni mwetu kama kite tu.

16. Iwapo watu fulani wanafanya dhambi kisiri, wanapaswa kufanya nini?

16 Iwapo yeyote kati yetu anafanya dhambi kisiri, anaweza kuwaficha wanadamu wenzake dhambi hiyo kwa muda. Lakini dhambi hiyo ya siri ingekuwa ‘katika mwanga wa uso wa Yehova,’ na matendo yake yangeharibu uhusiano wake naye. Ili kurudisha uhusiano wa karibu pamoja na Yehova, tungehitaji kumwomba msamaha, kuacha dhambi, na kukubali kwa shukrani msaada wa kiroho wa wazee Wakristo. (Mithali 28:13; Yakobo 5:14, 15) Kufanya hivyo kungekuwa jambo jema kama nini kuliko labda ‘kutowesha miaka yetu kama kite,’ na kuhatarisha tumaini letu la uhai udumuo milele!

17. Kwa kawaida, watu hutarajia kuishi muda mrefu kadiri gani, nayo miaka yetu imejawa na nini?

17 Mtunga-zaburi anasema hivi kuhusu muda ambao wanadamu wasio wakamilifu wanatarajiwa kuishi: “Siku za miaka yetu ni miaka sabini, na ikiwa tuna nguvu miaka themanini; na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara.” (Zaburi 90:10) Kwa ujumla, watu wanatarajiwa kuishi muda wa miaka 70, naye Kalebu alitaja kwamba alikuwa na nguvu zisizo za kawaida alipokuwa na umri wa miaka 85. Hata hivyo, kuna watu wengine walioishi muda mrefu zaidi, kama vile Aroni (123), Musa (120), na Yoshua (110). (Hesabu 33:39; Kumbukumbu la Torati 34:7; Yoshua 14:6, 10, 11; 24:29) Lakini kile kizazi kisicho na imani kilichotoka Misri, watu waliosajiliwa kuanzia miaka 20 kwenda juu walikufa katika muda wa miaka 40. (Hesabu 14:29-34) Leo, katika nchi nyingi, watu kwa kawaida hutarajia kuishi muda usiozidi huo ambao umetajwa na mtunga-zaburi. Miaka yetu imejawa na “taabu na ubatili.” Inapita upesi ‘na tunatokomea mara.’—Ayubu 14:1, 2.

18, 19. (a) Inamaanisha nini “kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima”? (b) Kutumia hekima kutatuchochea tufanye nini?

18 Mtunga-zaburi anaendelea kuimba: “Ni nani aujuaye uweza wa hasira yako? Na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako [“hofu yako,” “NW”]? Basi, utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima.” (Zaburi 90:11, 12) Hakuna yeyote kati yetu anayejua kikamili uweza wa hasira ya Mungu au kiasi cha ghadhabu yake, jambo linalopasa kuzidisha hofu yenye staha kwa Yehova. Naam, jambo hilo linapasa kutuchochea kumwomba atujulishe “[jinsi tunavyoweza] kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima.”

19 Maneno ya mtunga-zaburi ni sala kwa Yehova kwamba awafundishe watu wake jinsi ya kutumia hekima katika kuzihesabu na kuzitumia siku zinazobaki za maisha yao kwa njia inayokubaliwa na Mungu. Mtu anayetarajia kuishi miaka 70 ana tumaini la kuishi siku 25,500 hivi. Lakini, hata tuwe na umri gani, ‘hatujui uhai wetu utakuwa nini kesho, kwa maana sisi ni ukungu unaotokea kwa muda kidogo na kisha kutoweka.’ (Yakobo 4:13-15) Kwa kuwa ‘wakati na tukio lisilotazamiwa hutupata sote,’ hatujui tutaishi kwa muda mrefu kadiri gani. Kwa hiyo, na tusali tuwe na hekima ya kukabiliana na majaribu, kuwatendea wengine ifaavyo, na kufanya yote tunayoweza katika utumishi wa Yehova sasa—leo! (Mhubiri 9:11; Yakobo 1:5-8) Yehova hutuongoza kupitia Neno lake, roho yake, na tengenezo lake. (Mathayo 24:45-47; 1 Wakorintho 2:10; 2 Timotheo 3:16, 17) Kutumia hekima hutuchochea ‘tutafute kwanza Ufalme wa Mungu’ na kuzitumia siku zetu katika njia inayomtukuza Yehova na kuufurahisha moyo wake. (Mathayo 6:25-33; Mithali 27:11) Bila shaka, kumwabudu kwa moyo wote hakutatuondolea matatizo yetu yote, lakini tuna hakika kwamba kufanya hivyo kutaleta baraka nyingi.

Baraka ya Yehova Hutuletea Furaha

20. (a) Mungu ‘hughairi’ kwa njia gani? (b) Yehova atatutendea jinsi gani tukifanya kosa zito lakini tuonyeshe toba ya kweli?

20 Lingekuwa jambo zuri kama nini kama tungeweza kufurahia siku zote zinazobaki za maisha yetu! Kuhusu jambo hilo, Musa anasihi: “Ee BWANA urudi, hata lini? Uwahurumie watumishi [“ughairi juu ya watumishi,” “NW”] wako. Utushibishe asubuhi kwa fadhili zako [au, “upendo mwaminifu-mshikamanifu”], nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote.” (Zaburi 90:13, 14; NW, kielezi-chini) Mungu hakosei. Hata hivyo, wakati onyo lake la kutoa adhabu linapobadili mtazamo na mwenendo wa wakosaji wenye kutubu, yeye ‘hughairi,’ ‘akageuka’ na kuacha hasira yake. (Kumbukumbu la Torati 13:17) Hivyo, hata tukifanya kosa zito lakini tuonyeshe toba ya kweli, Yehova ‘atatushibisha kwa fadhili zake,’ nasi tutakuwa na sababu ya ‘kushangilia.’ (Zaburi 32:1-5) Kwa kufuata mwenendo mwadilifu, tutaona upendo mwaminifu-mshikamanifu wa Mungu na tutaweza “kufurahi siku zetu zote”—naam, katika maisha yetu yote.

21. Huenda Musa alikuwa anaomba nini katika maneno ya Zaburi 90:15, 16?

21 Mtunga-zaburi anasali hivi kwa bidii: “Utufurahishe kwa kadiri ya siku ulizotutesa, kama miaka ile tuliyoona mabaya. Matendo yako na yaonekana kwa watumishi wako, na adhama yako kwa watoto wao.” (Zaburi 90:15, 16) Huenda Musa alikuwa anamwomba Mungu awape Israeli furaha ambayo ingelingana na, au ingedumu sawa na zile siku ambazo waliteseka na miaka ambayo waliona mabaya. Aliomba kwamba “matendo” ya Mungu ya kuwabariki Waisraeli yatambulike kwa watumishi Wake na adhama Yake kwa watoto au uzao wao. Tunaweza kwa kufaa kuwaombea baraka wanadamu waaminifu watakaokuwa katika dunia mpya iliyoahidiwa na Mungu.—2 Petro 3:13.

22. Kulingana na Zaburi 90:17, inafaa kuomba kwa ajili ya nini?

22 Zaburi ya 90 yamalizia kwa ombi hili: “Na uzuri wa BWANA, Mungu wetu, uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti, naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe.” (Zaburi 90:17) Maneno hayo yanaonyesha kwamba inafaa kumwomba Mungu abariki jitihada zetu katika utumishi wake. Wakristo watiwa-mafuta na waandamani wao, “kondoo wengine,” hufurahi kwamba ‘uzuri wa BWANA’ u juu yao. (Yohana 10:16) Tunafurahi kama nini kwamba Mungu ‘ameithibitisha kazi ya mikono yetu’ tukiwa watangazaji wa Ufalme na katika njia nyinginezo!

Na Tuendelee Kuzihesabu Siku Zetu

23, 24. Tunaweza kunufaika jinsi gani kwa kutafakari Zaburi ya 90?

23 Kutafakari Zaburi ya 90 kunapasa kutufanya tumtegemee zaidi Yehova, aliye ‘makao yetu halisi.’ Kwa kutafakari maneno ya zaburi hiyo kuhusu ufupi wa maisha, tunapaswa kufahamu vizuri zaidi kwamba tunahitaji mwongozo wa Mungu katika kuzihesabu siku zetu. Na tukiendelea kutafuta na kudhihirisha hekima ya Mungu, tuna hakika kwamba tutapata fadhili-upendo na baraka za Yehova.

24 Yehova ataendelea kutuonyesha jinsi ya kuzihesabu siku zetu. Na tukifuata maagizo yake, tutaweza kuendelea kuzihesabu siku zetu milele. (Yohana 17:3) Hata hivyo, ni lazima Yehova awe kimbilio letu ikiwa kwa kweli tunataka uhai udumuo milele. (Yuda 20, 21) Kama tutakavyoona katika makala inayofuata, jambo hilo limeelezwa waziwazi sana katika maneno yenye kutia moyo ya Zaburi ya 91.

Ungejibuje?

• Yehova ni “makao halisi” kwetu jinsi gani?

• Kwa nini tunaweza kusema kwamba Yehova yu tayari kutusaidia sikuzote?

• Yehova hutusaidia jinsi gani “kuzihesabu siku zetu”?

• Ni nini hutusaidia “kufurahia siku zetu zote”?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 11]

Yehova alikuwa Mungu “kabla milima haijazaliwa”

[Picha katika ukurasa wa 12]

Kwa maoni ya Yehova, Methusela aliyekuwa na umri wa miaka 969 aliishi kwa muda unaopungua siku moja

[Picha katika ukurasa wa 14]

Yehova ‘ameithibitisha kazi ya mikono yetu’