Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Linda Dhamiri Yako

Linda Dhamiri Yako

Linda Dhamiri Yako

WAZO la kusafiri katika ndege ambayo kompyuta yake haifanyi kazi vizuri huogofya sana. Hebu wazia kwamba mtu fulani amevuruga habari zinazotumiwa kuongozea ndege au ameingiza kimakusudi habari zisizo sahihi kwenye kompyuta! Kwa kusema kwa njia ya mfano, hivyo ndivyo mtu fulani anavyojaribu kufanya na dhamiri yako. Ameazimia kuharibu dhamiri yako inayokuongoza kiadili. Lengo lake ni kukufanya umkosee Mungu!—Ayubu 2:2-5; Yohana 8:44.

Mharibu huyu mkatili ni nani? Katika Biblia anaitwa “nyoka wa awali, yeye aitwaye Ibilisi na Shetani, anayeiongoza vibaya dunia nzima inayokaliwa.” (Ufunuo 12:9) Alianza hujuma zake katika bustani ya Edeni wakati alipomshawishi Hawa apuuze jambo alilojua linafaa na akamwasi Mungu. (Mwanzo 3:1-6, 16-19) Tangu wakati huo, Shetani ametokeza matengenezo ya udanganyifu ili kufanya watu kwa ujumla wawe adui za Mungu. Dini isiyo ya kweli ndiyo yenye kulaumika zaidi kati ya matengenezo hayo.—2 Wakorintho 11:14, 15.

Dini Isiyo ya Kweli Huharibu Dhamiri

Katika kitabu cha Biblia cha Ufunuo, dini isiyo ya kweli inaonyeshwa kuwa kahaba wa mfano aitwaye Babiloni Mkubwa. Mafundisho yake yamepotosha maadili ya watu wengi na kuwafanya wawachukie na hata kuwatenda kijeuri watu wenye imani tofauti na yao. Kwa kweli, kulingana na Ufunuo, Mungu huilaumu dini isiyo ya kweli kwa sababu ya damu “ya wote wale ambao wamechinjwa juu ya dunia,” kutia ndani waabudu wake.—Ufunuo 17:1-6; 18:3, 24.

Yesu aliwajulisha wanafunzi wake kadiri ambavyo dini isiyo ya kweli ingepotosha maadili ya wengine aliposema: “Saa inakuja wakati kila mtu awauaye nyinyi atawazia amemtolea Mungu utumishi mtakatifu.” Watu hao wajeuri wamepofushwa kiadili kama nini! Yesu alisema: “Hawajaja kumjua ama Baba ama mimi.” (Yohana 16:2, 3) Muda mfupi baada ya Yesu kusema maneno hayo, yeye mwenyewe aliuawa kutokana na agizo la viongozi fulani wa kidini ambao dhamiri zao ziliwaruhusu wafanye uhalifu huo. (Yohana 11:47-50) Kinyume cha hilo, Yesu alisema kwamba wafuasi wake wa kweli wanatambulishwa kwa upendo walio nao miongoni mwao. Lakini upendo wao umepanuka zaidi, kwa kuwa wanawapenda hata adui zao.—Mathayo 5:44-48; Yohana 13:35.

Dini isiyo ya kweli pia imeharibu dhamiri za wengi kwa kuruhusu ukosefu wa maadili au kukubali maadili yoyote yale yapendwayo na wengi. Mtume Paulo alitabiri hivi kuhusiana na hilo: “Kutakuwako kipindi cha wakati ambapo hawatachukuliana na fundisho lenye afya, bali, kwa kupatana na tamaa zao wenyewe, watajirundikia walimu kwa ajili yao wenyewe ili wapate kutekenywa masikio yao.”—2 Timotheo 4:3.

Siku hizi, viongozi wa kidini hutekenya masikio ya watu kwa kusema kwamba ngono nje ya ndoa inaweza kukubaliwa na Mungu. Wengine huruhusu ngono kati ya watu wa jinsia moja. Hata makasisi wengine hufanya ngono na watu wa jinsia yao. Makala moja katika gazeti la Uingereza The Times lilisema kwamba “makasisi 13 wanaojulikana wazi kwamba wanafanya ngono na watu wa jinsia yao” wamechaguliwa kujiunga na Baraza Kuu la Kanisa la Anglikana. Viongozi wa kanisa wanapoacha kufuata maadili ya Biblia na makanisa yao yanapokosa kufanya lolote kuhusu maadili, waumini wao hukosa mwongozo. Si ajabu kwamba watu wengi wamechanganyikiwa kabisa.

Inafaa kama nini kuongozwa na maadili na kweli za kiroho za Biblia zilizo kama ishara za kuongozea ndege! (Zaburi 43:3; Yohana 17:17) Kwa mfano, Biblia hufundisha kwamba wala waasherati wala wazinzi “hawatarithi ufalme wa Mungu.” (1 Wakorintho 6:9, 10) Inatuambia kwamba wanaume na wanawake ambao hubadili “utumizi wa kiasili wa wao wenyewe kuwa ule ulio kinyume cha asili” ‘wanafanya yaliyo yenye aibu’ machoni pa Mungu. (Waroma 1:26, 27, 32) Kweli hizo za maadili si ubuni tu wa watu wasio wakamilifu, bali ni viwango vya Mungu vilivyopuliziwa, ambavyo hajawahi kuvibatilisha. (Wagalatia 1:8; 2 Timotheo 3:16) Lakini Shetani ana njia nyingine za kuharibu dhamiri.

Uwe Mteuzi Kuhusiana na Vitumbuizo

Ni vibaya kulazimisha mtu atende jambo fulani baya, lakini ni vibaya hata zaidi kumfanya atake kutenda jambo hilo. Hilo ndilo lengo la Shetani, “mtawala wa ulimwengu.” Ili kuweka mawazo yake mapotovu katika akili na mioyo ya wapumbavu au watu wasio waangalifu—hasa vijana ambao ni rahisi zaidi kuathirika—yeye hutumia vitu kama vichapo visivyofaa, sinema, muziki, michezo ya kompyuta, na picha chafu zinazopatikana kwenye Internet.—Yohana 14:30; Waefeso 2:2.

Ripoti moja katika jarida Pediatrics ilisema kwamba “vijana [huko Marekani] hutazama visa vya jeuri vipatavyo 10,000 kila mwaka, vipindi vya watoto vikiwa ndivyo vyenye jeuri zaidi.” Ripoti hiyo pia ilionyesha kwamba “vijana hutazama visa, mazungumzo, na mizaha inayohusu ngono ipatayo 15,000 kila mwaka.” Jarida hilo pia lilisema kwamba hata habari za jioni za televisheni “huwa na visa vinane vya ngono kwa saa, mara nne zaidi ya ilivyokuwa mwaka wa 1976.” Si ajabu kwamba uchunguzi huo ulionyesha kuwa “lugha chafu pia inazidi kutumiwa sana.” Lakini Biblia na uchunguzi mbalimbali wa kisayansi waonya kwamba watu huwa wabaya hata zaidi wanapokuwa na mazoea ya kutazama visa kama hivyo. Hivyo, ikiwa kwa kweli unataka kumpendeza Mungu na kujinufaisha, tii andiko la Mithali 4:23 lisemalo: ‘Linda moyo wako, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima.’—Isaya 48:17.

Aina nyingi za muziki unaopendwa sana huharibu dhamiri pia. Mwimbaji mmoja ambaye nyimbo zake zinaongoza kwenye chati ya muziki bora katika nchi kadhaa za Magharibi “hufanya jitihada ya pekee kuimba nyimbo zenye kushtua,” lasema gazeti moja la Australia The Sunday Mail. Makala hiyo yasema kwamba “nyimbo zake hutukuza dawa za kulevya, kufanya ngono na watu wa jamaa, na ubakaji” na kwamba yeye “huimba kuhusu kuua mke wake na kutupa mwili wake kwenye ziwa.” Maneno mengine yanayotajwa katika nyimbo hizo ni machafu sana hivi kwamba hayawezi kutajwa hapa. Hata hivyo, alipewa tuzo la heshima kwa sababu ya nyimbo zake. Je, ungependa kupanda katika akili na moyo wako mawazo hayo yenye kudhuru ambayo yametajwa, hata ingawa yamechanganywa na muziki ili kuyafanya yapendeze? Twatumaini hutafanya hivyo, kwa kuwa wale wanaofanya hivyo huchafua dhamiri yao na hatimaye hufanya “moyo [wao uwe] mwovu,” na kuwafanya adui za Mungu.—Waebrania 3:12; Mathayo 12:33-35.

Hivyo chagua vitumbuizo kwa hekima. Biblia hutuhimiza hivi: “Mambo yoyote yaliyo ya kweli, mambo yoyote yaliyo ya hangaikio zito, mambo yoyote yaliyo ya uadilifu, mambo yoyote yaliyo safi kiadili, mambo yoyote yaliyo ya kupendeka, mambo yoyote yaliyo ya kusemwa vema, wema wa adili wowote ulioko na jambo lolote la kustahili sifa likiwako, endeleeni kufikiria mambo haya.”—Wafilipi 4:8.

Mashirika Huathiri Dhamiri Yako

Walipokuwa watoto, Neil na Franz walikuwa na ushirika mzuri pamoja na Wakristo wa kweli. * Lakini baada ya muda “nilianza kushirikiana na watu wabaya,” Neil akasema. Mwishowe alijuta sana kufungwa gerezani kwa sababu ya uhalifu. Franz pia alipatwa na mambo kama hayo. “Nilifikiri kwamba ningeshirikiana na vijana wa ulimwengu bila kuathiriwa nao,” akasikitika. “Lakini kama vile andiko la Wagalatia 6:7 lisemavyo, ‘Mungu si wa kudhihakiwa. Kwa maana lolote lile mtu analopanda, hilo atavuna pia.’ Nilijifunza kupitia magumu kwamba mimi ndiye niliyekuwa na makosa wala si Yehova. Nimehukumiwa kifungo cha maisha kwa sababu ya kosa nililofanya.”

Kwa kawaida, watu kama Neil na Franz hawabadiliki ghafula na kuwa wahalifu; mwanzoni, hata hawangefikiria jambo kama hilo. Mtu huzoea uhalifu hatua kwa hatua, hatua ya kwanza ni mashirika mabaya. (1 Wakorintho 15:33) Huenda hatua hiyo ikafuatwa na matumizi mabaya ya vileo na dawa za kulevya. Kwa kweli, dhamiri imetajwa kwa kufaa kuwa “sehemu ya utu ambayo yaweza kuyeyushwa na kileo.” Baadaye, inakuwa rahisi sana kufanya uhalifu au uasherati.

Hivyo basi, mbona uchukue hatua hiyo ya kwanza? Badala yake, shirikiana na watu wenye hekima wanaompenda Mungu kikweli. Watakusaidia kuimarisha dhamiri yako ili ikuongoze ifaavyo na kuepukana na maumivu mengi. (Mithali 13:20) Ingawa bado Neil na Franz wamo kifungoni, wao huiona dhamiri yao kuwa zawadi kutoka kwa Mungu ambayo yapaswa kuzoezwa ifaavyo na kuthaminiwa kwelikweli. Isitoshe, wanajitahidi sana kusitawisha uhusiano mzuri na Mungu wao Yehova. Uwe mwenye hekima na kujifunza kutokana na makosa yao.—Mithali 22:3.

Linda Dhamiri Yako

Sisi huonyesha kwamba tunataka kulinda dhamiri yetu kwa kusitawisha upendo, imani, na hofu ifaayo kwa Mungu. (Mithali 8:13; 1 Yohana 5:3) Biblia husema kwamba mara nyingi dhamiri inakuwa dhaifu inapokosa kuwa na sifa hizo. Kwa mfano, Zaburi 14:1 hutaja wale wanaosema ndani ya mioyo yao: “Hakuna Mungu.” Ukosefu huo wa imani huathirije mwenendo wao? Mstari huo unaendelea kusema: “Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo.”

Watu ambao hawana imani ya kweli katika Mungu hukosa pia tumaini hakika la wakati ujao. Kwa hiyo, wao huishi kwa ajili ya wakati huu huu tu, huku wakitosheleza tamaa zao. Maoni yao ni: “Acheni tule na tunywe, kwa maana kesho tutapaswa kufa.” (1 Wakorintho 15:32) Kwa upande mwingine, wale wanaotazamia kupata zawadi ya uhai udumuo milele hawakengeushwi na raha za ulimwengu za muda mfupi. Kama vile kompyuta yenye habari sahihi inavyoongoza ndege, ndivyo dhamiri yao iliyozoezwa inavyowasaidia waendelee kumtii Mungu kwa uaminifu-mshikamanifu.—Wafilipi 3:8.

Dhamiri yako inahitaji mwongozo wa ukawaida wa Neno la Mungu ili idumu ikiwa na nguvu na uwezo wa kuchanganua mambo vizuri. Biblia hutuambia kwamba mwongozo huo unaweza kupatikana inaposema hivi kwa njia ya mfano: “Masikio yako yatasikia neno nyuma yako, likisema, njia ni hii, ifuateni; mgeukapo kwenda mkono wa kulia, na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto.” (Isaya 30:21) Kwa hiyo tenga wakati wa kuisoma Biblia kila siku. Kufanya hivyo kutakuimarisha na kukutia moyo unapojitahidi kufanya yaliyo sawa au unapokuwa na mahangaiko na wasiwasi. Uwe na hakika ya kwamba Yehova atakuongoza kiadili na kiroho ukimtumaini kabisa. Naam, mwige mtunga-zaburi aliyeandika: “Nimemweka BWANA mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuumeni kwangu, sitaondoshwa.”—Zaburi 16:8; 55:22.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 16 Majina yamebadilishwa.

[Picha katika ukurasa wa 5]

Dini isiyo ya kweli inayoitwa katika Biblia “Babiloni Mkubwa,” inalaumika kwa kufanya dhamiri za wengi zisifanye kazi vizuri

[Hisani]

Kasisi akiwabariki wanajeshi: U.S. Army photo

[Picha katika ukurasa wa 6]

Kutazama jeuri na mambo machafu kingono kutaharibu dhamiri yako

[Picha katika ukurasa wa 7]

Mwongozo wa ukawaida wa Neno la Mungu utalinda dhamiri yako