Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Yobu aliteseka kwa muda mrefu kadiri gani?

Watu fulani hufikiri kwamba Yobu aliendelea kujaribiwa kwa miaka mingi, lakini kitabu cha Ayubu hakitaji kwamba mateso hayo yaliendelea kwa muda mrefu.

Awamu ya kwanza ya majaribu ya Yobu ya kupoteza washiriki wa familia na mali yaonekana ilichukua muda mfupi. Twasoma hivi: “Ilitukia siku moja hao wanawe na binti zake [Yobu] walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa.” Yobu alipata ripoti moja baada ya nyingine kwamba amepoteza mali fulani—ng’ombe wake, punda, kondoo, ngamia, na watumishi waliokuwa wakiwachunga wanyama hao. Yaonekana mara tu baada ya hapo Yobu alipashwa habari kwamba wanawe na binti zake, wamekufa “walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa.” Yaonekana mambo hayo yote yalitukia siku moja.—Ayubu 1:13-19.

Lazima awamu ya pili ya majaribu ya Yobu iwe ilichukua muda mrefu zaidi. Shetani alienda mbele za Yehova na kudai kwamba Yobu angeshindwa kudumisha uaminifu-maadili ikiwa angepatwa na mateso yeye binafsi. Kisha Yobu akapatwa na “majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa.” Huenda ilichukua muda kabla ugonjwa huo haujasambaa katika mwili wake wote. Na yaelekea ingechukua muda kabla ya wale waliojifanya kuwa wafariji wake kupata habari za “mabaya hayo yote,” na kuja kumwona.—Ayubu 2:3-11.

Elifazi alitoka Temani katika nchi ya Edomu, naye Sofari kaskazini-magharibi mwa Arabuni, kwa hiyo hawakutoka mbali sana na mahali alipoishi Yobu yaani Usi, ambayo labda ilikuwa kaskazini mwa Arabuni. Hata hivyo, Bildadi alikuwa Mshuhi, na inaeleweka kwamba watu wake waliishi kandokando ya Mto Eufrati. Ikiwa Bildadi alikuwa nyumbani kwao wakati huo, huenda ingemchukua muda wa majuma au miezi kadhaa kupata habari za Yobu na kusafiri hadi Usi. Bila shaka, inawezekana kwamba wote watatu hawakuwa wanaishi mbali na Yobu, alipoanza kuteseka. Vyovyote vile, marafiki watatu wa Yobu walipofika, ‘waliketi nchi pamoja naye muda wa siku saba, mchana na usiku’ bila kusema lolote.—Ayubu 2:12, 13.

Kisha kukawa na awamu ya mwisho ya majaribu ya Yobu, ambayo habari zake zasimuliwa katika sura nyingi za kitabu hicho. Kulikuwa na mfululizo wa majadiliano au hotuba za watu waliojifanya kuwa wafariji wake, na mara nyingi Yobu aliwajibu. Baada ya hayo, kijana Elihu alitoa karipio, naye Yehova akamsahihisha Yobu kutoka mbinguni.—Ayubu 32:1-6; 38:1; 40:1-6; 42:1.

Kwa hiyo, huenda mateso ya Yobu na kukomeshwa kwa mateso hayo kulichukua muda wa miezi michache, labda muda unaopungua mwaka mmoja. Labda unajua kwamba majaribu magumu huonekana kana kwamba yanaendelea kwa muda usio na kikomo. Hata hivyo, hatupaswi kusahau kwamba yataisha, kama yale ya Yobu. Hata majaribu tunayokabili yachukue muda mrefu kadiri gani, acheni tukumbuke utegemezo wa Mungu, kama unavyoonyeshwa katika maneno haya yaliyopuliziwa: “Maana ingawa dhiki ni ya dakika na ni nyepesi, yafanyiza kwetu utukufu ulio na uzito wenye kuzidi zaidi na zaidi na ni wa kudumu milele.” (2 Wakorintho 4:17) Mtume Petro aliandika hivi: “Mkiisha kuteseka muda kidogo, Mungu wa fadhili yote isiyostahiliwa, ambaye aliwaita nyinyi kwenye utukufu wake udumuo milele katika muungano na Kristo, yeye mwenyewe atamaliza mazoezi yenu, atawafanya imara, atawafanya kuwa wenye nguvu.”—1 Petro 5:10.