Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Ukristo wa Kweli Washinda!

Ukristo wa Kweli Washinda!

Ukristo wa Kweli Washinda!

“Katika njia yenye uweza neno la Yehova likafuliza kukua na kuweza.”—MATENDO 19:20.

1. Eleza ukuzi wa Ukristo katika karne ya kwanza.

WAKICHOCHEWA na nguvu za roho takatifu, Wakristo wa mapema walitangaza neno la Mungu kwa bidii ambayo haingeweza kupunguzwa. Mwanahistoria mmoja aliandika hivi: “Ukristo ulikuwa umesambaa upesi sana katika ulimwengu wote wa Roma. Kufikia mwaka wa 100 yaelekea kila mkoa uliopakana na Mediterania ulikuwa na Wakristo.”

2. Shetani alijaribuje kupinga habari njema, na jambo hilo lilikuwa limetabiriwaje?

2 Shetani Ibilisi hangeweza kunyamazisha Wakristo wa mapema. Badala yake, alipinga habari njema kwa kutumia njia nyingine—uasi-imani. Yesu alikuwa ametabiri jambo hilo katika mfano wake wa ngano na magugu. (Mathayo 13:24-30, 36-43) Mtume Petro pia alikuwa ameonya kwamba walimu wasio wa kweli wangetokea ndani ya makutaniko, na kuleta mafarakano yenye kuangamiza. (2 Petro 2:1-3) Vivyo hivyo, mtume Paulo alikuwa ameonya kihususa kwamba uasi-imani ungetokea kabla ya siku ya Yehova.—2 Wathesalonike 2:1-3.

3. Ni nini kilichotokea baada ya mitume kufa?

3 Baada ya mitume kufa, watu walitilia maanani mafundisho na falsafa za kipagani badala ya habari njema. Kama ilivyotabiriwa, walimu wasio wa kweli walipotosha na kuchafua ujumbe safi wa kweli. Hatua kwa hatua, Ukristo bandia, Jumuiya ya Wakristo ukafanya Ukristo wa kweli usitambuliwe. Kukatokea jamii ya makasisi iliyojaribu kuzuia watu wa kawaida wasiwe na Biblia. Ingawa idadi ya watu waliojiita Wakristo iliongezeka, ibada yao haikuwa safi. Jumuiya ya Wakristo ilikua na kuenea katika nchi nyingi na kuwa tengenezo lenye nguvu nyingi katika utamaduni wa Nchi za Magharibi, lakini haikuwa na baraka za Mungu wala roho yake.

4. Kwa nini mpango wa Shetani wa kuzuia kusudi la Yehova haukufaulu?

4 Hata hivyo, mpango wa Shetani wa kuzuia kusudi la Yehova haukufaulu. Hata katika siku ambazo uasi-imani ulikuwa umepamba moto, bado Ukristo wa kweli ulikuwako miongoni mwa watu fulani. Watu walionakili Biblia walijitahidi sana kufanya hivyo kwa usahihi. Hivyo, Biblia yenyewe ilibaki jinsi ilivyokuwa, ijapokuwa ujumbe wake ulifasiriwa vibaya na wengi waliodai kuwa na mamlaka ya kuifundisha. Katika karne zilizopita wasomi kama vile Jerome na Tyndale, walitafsiri na kugawanya Neno la Mungu kwa ujasiri. Mamilioni ya watu walikuwa na Biblia na walifuatia aina fulani ya Ukristo, japo ulikuwa bandia.

5. Nabii Danieli alitabiri nini kuhusu ‘maarifa ya kweli’?

5 Hatimaye, kama ilivyotabiriwa katika kitabu cha Danieli, ‘maarifa ya kweli yaliongezeka.’ Hilo limetukia katika “wakati wa mwisho”—wakati ambao tunaishi sasa. (Danieli 12:4) Roho takatifu imeongoza wapendao kweli ulimwenguni pote kupata ujuzi sahihi juu ya Mungu wa kweli na kusudi lake. Hata baada ya karne nyingi za mafundisho ya uasi-imani, neno la Mungu limeshinda! Leo, habari njema zinahubiriwa kila mahali, zikiwapa watu tumaini la ulimwengu mpya wenye kupendeza. (Zaburi 37:11) Acheni sasa tuchunguze ukuzi wa kisasa wa neno la Mungu.

Ukuzi wa Neno Leo

6. Wanafunzi wa Biblia walielewa kweli zipi za Biblia kufikia mwaka wa 1914?

6 Mwishoni mwa karne ya 19, kweli ya Biblia ilichochea kikundi kidogo cha Wanafunzi wa Biblia, ambao leo wanajulikana kuwa Mashahidi wa Yehova. Kufikia mwaka wa 1914 wanafunzi wa Biblia walipata kuielewa Biblia. Walielewa kweli nzuri kuhusu kusudi la Mungu. Walichochewa sana na upendo wa Yehova wa kumtuma Mwana wake duniani, na hivyo kufanya iwezekane kupata uhai udumuo milele. Pia walipata kufahamu na kuthamini jina la Mungu na utu wake. Isitoshe, walitambua kwamba “nyakati za Mataifa” zilikuwa zimeisha tayari, jambo lililoonyesha kwamba wakati wa kubarikiwa kwa wanadamu kupitia Ufalme wa Mungu ulikuwa karibu. (Luka 21:24) Ni habari njema zenye utukufu kama nini! Kweli hizo zenye nguvu zilipasa kutangaziwa kila mtu, kila mahali. Maisha yalikuwa hatarini!

7. Kweli ya Biblia imeshindaje katika nyakati za kisasa?

7 Yehova alibariki kikundi hicho kidogo cha Wakristo watiwa-mafuta. Leo, kuna watu zaidi ya milioni sita ambao wamekubali Ukristo wa kweli. Neno la Mungu limesambaa pia katika maeneo mbalimbali, kwa kuwa Mashahidi wa Yehova wanapatikana katika nchi 235. Isitoshe, kweli ya Biblia imekuwa yenye nguvu, na kushinda vizuizi vyote, vya kidini na vinginevyo. Kazi hii ya kuhubiri inayofanywa ulimwenguni pote yazidi kuunga mkono uthibitisho usioweza kukanushwa kwamba Yesu amekuwapo katika mamlaka ya Ufalme.—Mathayo 24:3, 14.

8. Watu fulani wamesema nini kuhusu ukuzi wa Mashahidi wa Yehova?

8 Kama vile wanahistoria walivyosema kuhusu ukuzi wenye kutokeza wa Ukristo katika karne ya kwanza, wasomi wengi wametoa maelezo fulani kuhusu ukuzi wa watu wa Yehova siku hizi. Nchini Marekani, wasomi wawili waliandika hivi kwa pamoja: “Katika miaka 75 iliyopita Mashahidi wa Yehova wamekuwa na ukuzi usio na kifani . . . ulimwenguni pote.” Jarida moja la Afrika Mashariki lawarejezea Mashahidi kuwa “mojawapo ya dini inayokua upesi zaidi na inayoheshimiwa zaidi na kujulikana ulimwenguni pote kwa kutii mafundisho yote ya Biblia.” Na jarida moja la Katoliki lisilopendelea mabadiliko, ambalo huchapishwa Ulaya, lataja “ukuzi mkubwa sana wa Mashahidi wa Yehova.” Ni nini ambacho kimechangia ukuzi huo?

Roho Takatifu Inatenda Leo

9. (a) Ni sababu gani kuu inayofanya neno la Mungu lishinde leo? (b) Yehova huvutaje watu kwake?

9 Sababu kuu inayofanya neno la Mungu lishinde leo ni kwamba roho ya Yehova inatenda kwa nguvu, kama ilivyokuwa ikitenda katika karne ya kwanza. Yesu alisema hivi: “Hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa Baba, aliyenituma, amvute yeye.” (Yohana 6:44) Maneno hayo yadokeza kwamba Mungu huvuta kwa fadhili wale walio na mwelekeo ufaao, akivutia mioyo yao. Kupitia kazi ya kuhubiri ya Mashahidi wake, Yehova anavuta kwenye utumishi wake “vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote”—wapole, watu wenye mfano wa kondoo duniani.—Hagai 2:6, 7.

10. Ni watu wa aina gani ambao wameitikia neno la Mungu?

10 Roho takatifu imewatia nguvu watu wa Mungu wapeleke neno lake hadi sehemu za mbali kabisa za dunia na pia imewachochea watu wa kila aina waitikie habari njema. Kwa kweli, wale ambao wamekubali neno la Mungu wamekuja kutoka “kila kabila na ulimi na watu na taifa.” (Ufunuo 5:9; 7:9, 10) Wanapatikana miongoni mwa matajiri na maskini, walio na elimu ya juu na wale wasio na elimu. Wengine wamekubali neno wakati wa vita na mnyanyaso mkali, huku wengine wakilikubali nyakati za amani na ufanisi. Chini ya kila aina ya serikali, katika tamaduni zote, hata katika kambi za mateso na majumba ya wafalme, wanaume kwa wanawake wameitikia ifaavyo habari njema.

11. Roho takatifu inatendaje kazi katika maisha ya watu wa Mungu, na kuna tofauti ipi iliyo dhahiri?

11 Watu wa Mungu wanaishi pamoja kwa muungano, licha ya kwamba wanatofautiana katika njia mbalimbali. (Zaburi 133:1-3) Jambo hilo lazidi kuthibitisha kwamba roho takatifu inatenda katika maisha ya wale wanaomtumikia Mungu. Roho yake ni kani yenye nguvu iletayo faida na ambayo huwawezesha watumishi wake waonyeshe upendo, shangwe, amani, fadhili, na sifa nyingine zenye kuvutia. (Wagalatia 5:22, 23) Leo, twatambua vizuri mambo ambayo nabii Malaki alitabiri muda mrefu uliopita. “Nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia.”—Malaki 3:18.

Neno la Mungu Lashinda Miongoni mwa Wafanyakazi Wenye Bidii

12. Mashahidi wa Yehova huhisije kuhusu kazi ya kueneza evanjeli, nao hutarajia itikio gani kuelekea kazi yao ya kuhubiri?

12 Mashahidi wa Yehova leo si waenda-kanisani wasiotenda. Wanashiriki kwa bidii katika kazi ya kueneza evanjeli. Kama Wakristo wa mapema, wanajitoa kwa hiari kufanya mapenzi ya Mungu, na kujitahidi kusaidia wengine wajifunze ahadi za Ufalme wa Yehova. Wao ni wafanyakazi wenzi wa Mungu ambao, kupatana na roho yake, wanakusanya wengine kwa ajili ya utumishi wa Yehova. Kwa kufanya hivyo, wanadhihirisha rehema na upendo wa Yehova kuelekea wanadamu wasioamini. Nao hufanya hivyo licha ya kukabili ubaridi, dhihaka, na mnyanyaso. Yesu aliwatayarisha wafuasi wake kwa ajili ya maitikio mbalimbali ambayo wangepata wanapohubiri habari njema. Alisema hivi: “Mtumwa si mkubwa zaidi kuliko bwana-mkubwa wake. Ikiwa wameninyanyasa mimi, watawanyanyasa nyinyi pia; ikiwa wameshika neno langu, watashika lenu pia.”—Yohana 15:20.

13. Ni mambo gani yasiyopatikana katika Jumuiya ya Wakristo ambayo yanapatikana kwa wingi miongoni mwa Mashahidi wa Yehova?

13 Tunavutiwa na ufanano uliopo kati ya Mashahidi wa Yehova leo na wale waliokubali Ukristo wa kweli katika karne ya kwanza. Pia kuna tofauti kubwa kati ya Mashahidi wa Yehova na Jumuiya ya Wakristo leo. Baada ya kuandika juu ya bidii ya kueneza evanjeli ya Wakristo wa mapema, msomi mmoja alalamika hivi: “Isipokuwa sera ya kanisa ibadilishwe ili kila Mkristo aliyebatizwa atambue ana daraka la kueneza evanjeli na pia awe na mwenendo bora kuliko watu wasio na imani, hatutafanikiwa.” Mambo hayohayo yasiyopatikana katika Jumuiya ya Wakristo yanapatikana kwa wingi miongoni mwa Mashahidi wa Yehova! Imani yao i hai, ni imani halisi inayotegemea kweli ya Biblia nayo huwachochea kueleza wote watakaosikiliza.—1 Timotheo 2:3, 4.

14. Yesu alionaje huduma yake, nao wanafunzi wake hudhihirisha mtazamo gani leo?

14 Yesu alichukua huduma yake kwa uzito sana, na kuifanya iwe jambo muhimu zaidi. Alimwambia Pilato hivi: “Kwa ajili ya hili mimi nimezaliwa, na kwa ajili ya hili nimekuja kuingia ulimwenguni, ili nitoe ushahidi juu ya ile kweli.” (Yohana 18:37) Watu wa Mungu wanahisi kama Yesu. Wakiwa na kweli ya Biblia akilini mwao, wanajitahidi kutafuta njia za kuwaambia kweli wengi iwezekanavyo. Baadhi ya njia hizo hudhihirisha ustadi wenye kutokeza.

15. Watu fulani wameonyeshaje ustadi katika kuhubiri habari njema?

15 Katika nchi moja ya Amerika Kusini, Mashahidi walisafiri wakifuata kijito kimoja cha Mto Amazon ili kuwapelekea watu kweli. Hata hivyo, kulipotokea vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 1995, raia hawakuruhusiwa kuvuka mto huo. Huku wakiwa wameazimia kuendelea kuwapelekea vichapo watu wenye kupendezwa, Mashahidi waliamua kutumia mto kupeleka vichapo hivyo. Waliandika barua na kuzitia ndani ya chupa za plastiki pamoja na nakala za Mnara wa Mlinzi na Amkeni! Kisha wakatupa chupa hizo mtoni. Waliendelea kufanya hivyo kwa miaka minne na nusu hadi wakati ambapo raia waliruhusiwa kuvuka mto huo. Watu wanaoishi kandokando ya mto huo, waliwashukuru Mashahidi kwa ajili ya vichapo hivyo. Bibi mmoja aliyekuwa mwanafunzi wa Biblia aliwakumbatia huku akibubujikwa na machozi na kusema: “Nilifikiri sitawahi kuwaona tena. Hata hivyo, nilipoanza kupokea vichapo vikiwa ndani ya chupa, nilijua kwamba hamjanisahau!” Wengine walioishi kandokando ya mto huo walisema kwamba walikuwa wamesoma magazeti hayo tena na tena. Vijiji vingi vilikuwa na “posta”—mahali ambapo maji yalizunguka-zunguka na kufanya vitu vilivyoelea vijikusanye kwa muda. Watu wenye kupendezwa walienda mahali hapo mara nyingi ili kuona ikiwa kuna “barua” zozote kutoka sehemu ya juu ya mto.

16. Nyakati nyingine fursa za kufanya wanafunzi hutokeaje tunapojitoa?

16 Kuhubiri habari njema huelekezwa na kutegemezwa na Yehova Mungu pamoja na malaika wake wenye nguvu. (Ufunuo 14:6) Nyakati nyingine fursa tusizotazamia za kufanya wanafunzi hutokea tunapojitoa. Katika jiji la Nairobi, Kenya, wanawake wawili Wakristo, waliokuwa katika utumishi wa shambani, walikuwa wamemaliza kuhubiri nyumba walizogawiwa. Mwanamke mmoja kijana aliwafikia kwa ghafula na kusema kwa msisimuko: “Nimekuwa nikisali nikutane na watu kama nyinyi.” Aliwasihi Mashahidi hao waende nyumbani kwake mara moja ili wawe na mazungumzo. Funzo la Biblia lilianzishwa siku hiyohiyo. Kwa nini mwanamke huyo aliwafikia Wakristo hao wawili akiwa na uharaka namna hiyo? Karibu majuma mawili mapema, alikuwa amefiwa na mtoto. Kwa hiyo alipoona kijana fulani akibeba trakti “Kuna Tumaini Gani kwa Wapendwa Waliokufa?” aliitamani sana na kumwomba kijana huyo ampe. Alikataa, na kumwonyesha Mashahidi waliokuwa wamempa trakti hiyo. Punde si punde mwanamke huyo alifanya maendeleo mazuri ya kiroho na aliweza kukabiliana ifaavyo na huzuni ya kufiwa na mtoto.

Lazima Upendo wa Mungu Ushinde

17-19. Yehova ameonyesha upendo wa aina gani kwa wanadamu kupitia fidia?

17 Ukuzi wa neno la Mungu duniani pote wahusiana kwa ukaribu na dhabihu ya fidia ya Kristo Yesu. Kama vile fidia, kazi ya kuhubiri ni wonyesho wa upendo wa Yehova kwa watu kila mahali. Mtume Yohana alipuliziwa kuandika hivi: “Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu [wa wanadamu] sana hivi kwamba akatoa Mwana mzaliwa-pekee wake, ili kila mtu anayedhihirisha imani katika yeye asipate kuangamizwa bali awe na uhai udumuo milele.”—Yohana 3:16.

18 Fikiria upendo ambao Yehova alionyesha kwa kuandaa fidia. Kwa kipindi kirefu sana cha wakati, Mungu amefurahia uhusiano wa karibu pamoja na Mwana mzaliwa-pekee wake, anayempenda, “mwanzo wa uumbaji wa Mungu.” (Ufunuo 3:14) Yesu anampenda sana Baba yake, naye Yehova alimpenda Mwana wake “kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu.” (Yohana 14:31; 17:24) Yehova alimruhusu Mwana wake mpendwa afe kusudi wanadamu waweze kupata uhai udumuo milele. Huo ulikuwa wonyesho ulioje wa upendo kwa wanadamu!

19 Yohana 3:17 husema: “Mungu alimtuma Mwana wake kuingia katika ulimwengu, si ili ahukumu ulimwengu, bali ili ulimwengu uokolewe kupitia yeye.” Kwa hiyo, Yehova alimtuma Mwana wake ili atekeleze mgawo wa upendo wenye kuleta wokovu, si wa kuhukumu au kushutumu. Jambo hilo lapatana na maneno ya Petro: “[Yehova] hataki yeyote aangamizwe bali hutaka wote wafikie toba.”—2 Petro 3:9.

20. Ni katika njia gani wokovu wahusiana na kuhubiri habari njema?

20 Baada ya kuandaa msingi halali kwa ajili ya wokovu kwa gharama kubwa, Yehova anataka wengi iwezekanavyo wafaidike na mpango huo. Mtume Paulo aliandika hivi: “‘Kila mtu aitiaye jina la Yehova ataokolewa.’ Hata hivyo, watamwitiaje ambaye hawajaweka imani katika yeye? Nao watawekaje imani katika yeye ambaye hawajasikia? Nao watasikiaje bila mtu fulani kuhubiri?”—Waroma 10:13, 14.

21. Tuhisije kuhusu fursa ya kushiriki kazi ya kuhubiri?

21 Ni pendeleo kubwa kama nini kushiriki katika kazi hii ya kuhubiri na kufundisha inayofanywa ulimwenguni pote! Si kazi rahisi, lakini Yehova hufurahi kama nini aonapo watu wake wakiishi kwa uaminifu kupatana na kweli na kuwaeleza wengine habari njema! Kwa hiyo hata hali zako ziweje, acha roho ya Mungu na upendo ulio moyoni mwako ukuchochee kushiriki kazi hii. Na kumbuka kwamba mambo tunayoona yakitimizwa ulimwenguni pote hutoa uthibitisho wenye kusadikisha kwamba hivi karibuni Yehova Mungu atatimiza ahadi yake ya kuleta “mbingu mpya na dunia mpya” ambamo “uadilifu utakaa.”—2 Petro 3:13.

Je, Unakumbuka?

• Kwa nini uasi-imani haungeweza kuzuia wahubiri wa habari njema?

• Neno la Mungu limeshindaje katika siku zetu?

• Ni katika njia gani roho ya Mungu inatenda leo?

• Fidia yahusianaje na kuhubiriwa kwa habari njema?

[Maswali ya Funzo]

[Grafu/Picha katika ukurasa wa 16]

 

Ongezeko la watangazaji wa Ufalme katika karne ya 20

Wastani wa Wahubiri (kwa mamilioni)

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

[Picha katika ukurasa wa 15]

JEROME

TYNDALE

GUTENBERG

HUS

[Hisani]

Gutenberg na Hus: From the book The Story of Liberty, 1878

[Picha katika ukurasa wa 15]

Wanafunzi wa Biblia wakitangaza habari njema katika miaka ya 1920

[Picha katika ukurasa wa 16, 17]

Watu wanaitikia habari njema ulimwenguni pote

[Picha katika ukurasa wa 18]

Kama vile dhabihu ya fidia ya Yesu Kristo, kazi ya kuhubiri hutukuza upendo wa Mungu