Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unaishi Kupatana na Wakfu Wako?

Je, Unaishi Kupatana na Wakfu Wako?

Je, Unaishi Kupatana na Wakfu Wako?

“Lolote mnalofanya, lifanyeni kwa nafsi yote kama kwa Yehova, na si kwa wanadamu.”—WAKOLOSAI 3:23.

1. Twaona kujitoa kwa namna gani katika michezo?

WACHEZAJI hufikiaje upeo katika michezo yao? Katika tenisi, soka, mpira wa vikapu, besiboli, riadha, gofu, au mchezo mwingine wowote, wachezaji walio bora zaidi hufikia upeo kwa kujitoa kabisa kuzoeza mwili na akili ili wawe stadi iwezekanavyo katika mchezo ambao wamechagua. Wanazoeza mwili na akili kwanza. Je, twapaswa kufikiria kujitoa kwa namna hiyo tunapofikiria maana ya wakfu kama inavyoelezwa katika Biblia?

2. Katika Biblia “kujiweka wakfu” humaanisha nini? Fafanua.

2 Katika Biblia “kujiweka wakfu” humaanisha nini? Kitenzi cha Kiebrania kinachotafsiriwa “weka wakfu” chamaanisha “tenga; tengwa; ondoa.” * Katika Israeli la kale, Kuhani Mkuu Haruni alivalia kwenye kilemba chake “taji takatifu ya wakfu,” ambayo ilikuwa bamba la dhahabu safi iliyoandikwa maneno ya Kiebrania “Utakatifu ni wa Yehova.” Hilo lilimkumbusha kuhani wa cheo cha juu kwamba apaswa kuepuka kufanya jambo lolote ambalo lingetia unajisi mahali patakatifu ‘kwa kuwa [“taji ya wakfu,NW] utakaso wa hayo mafuta ya kutiwa ya Mungu ulikuwa juu yake.’—Kutoka 29:6; 39:30; Mambo ya Walawi 21:12.

3. Wakfu wapaswa kuathirije mwenendo wetu?

3 Katika habari hiyo twaweza kuona kwamba kujiweka wakfu ni jambo zito. Kwadokeza kujitambulisha kwa hiari kuwa mtumishi wa Mungu, na hutaka mtu awe na mwenendo safi. Kwa hiyo, tunaweza kung’amua ni kwa nini mtume Petro alimnukuu Yehova kuwa akisema: “Lazima mwe watakatifu, kwa sababu mimi ni mtakatifu.” (1 Petro 1:15, 16) Tukiwa Wakristo waliojiweka wakfu, tuna daraka zito la kuishi kupatana na wakfu wetu na kuwa waaminifu hadi mwisho. Lakini wakfu wa Kikristo huhusisha nini?—Mambo ya Walawi 19:2; Mathayo 24:13.

4. Tunafikiaje hatua ya kujiweka wakfu, nayo yaweza kulinganishwa na nini?

4 Tulipopata ujuzi sahihi juu ya Yehova Mungu na makusudi yake na juu ya Yesu Kristo na fungu analotimiza katika makusudi hayo, tulifanya uamuzi wa kibinafsi wa kumtumikia Mungu kwa moyo wetu wote, akili, nafsi, na nguvu. (Marko 8:34; 12:30; Yohana 17:3) Uamuzi huo waweza kuonwa kuwa nadhiri ya kibinafsi, kujiweka wakfu kwa Mungu bila masharti. Hatukujiweka wakfu kwa sababu ya kuchochewa na hisia-moyo za ghafula. Tuliufikiria kwa makini na kwa sala, tukitumia nguvu za kufikiri. Kwa hiyo haukuwa uamuzi wa muda tu. Hatuwezi kuwa kama mtu anayeanza kulima shamba kisha anachoka afikapo katikati kwa sababu ni kazi ngumu sana au kwa sababu mavuno yanaonekana kuwa mbali sana au hana uhakika wa kuyapata. Fikiria mifano ya watu fulani ambao ‘wameweka mikono yao kwenye plau’ ya madaraka ya kitheokrasi chini ya magumu mengi.—Luka 9:62; Waroma 12:1, 2.

Hawakukana Wakfu Wao

5. Yeremia aliwekaje kielelezo chenye kutokeza cha mtumishi wa Mungu aliyejiweka wakfu?

5 Huduma ya kiunabii ya Yeremia huko Yerusalemu ilichukua zaidi ya miaka 40 (647-607 K.W.K.), na haukuwa mgawo rahisi. Alifahamu kabisa udhaifu wake. (Yeremia 1:2-6) Alihitaji ujasiri na uvumilivu ili kukabiliana kila siku na watu wa Yuda waliokuwa washupavu. (Yeremia 18:18; 38:4-6) Hata hivyo, Yeremia alimtumaini Yehova Mungu, aliyemwimarisha hivi kwamba alithibitika kuwa mtumishi wa Mungu aliyejiweka wakfu kwelikweli.—Yeremia 1:18, 19.

6. Mtume Yohana alituwekea kielelezo gani?

6 Vipi mtume mwaminifu Yohana, aliyepelekwa uhamishoni kwenye kisiwa chenye magumu cha Patmosi akiwa mzee kwa sababu ya “kusema juu ya Mungu na kutoa ushahidi kuhusu Yesu”? (Ufunuo 1:9) Alivumilia na kuishi kupatana na wakfu wake akiwa Mkristo kwa muda wa miaka 60 hivi. Aliendelea kuishi hata baada ya Yerusalemu kuharibiwa na majeshi ya Roma. Alipendelewa kuandika Gospeli moja, barua tatu zilizopuliziwa, na kitabu cha Ufunuo, ambapo aliona kimbele vita ya Har-Magedoni. Je, aliacha kutenda alipofahamu kwamba hangeshuhudia Har-Magedoni? Je, alipatwa na ubaridi? La, Yohana alidumu akiwa mwaminifu hadi kifo, akitambua kwamba ijapokuwa ‘wakati uliowekwa rasmi ulikuwa karibu,’ maono yake yangetimizwa baadaye.—Ufunuo 1:3; Danieli 12:4.

Vielelezo vya Kisasa vya Watu Waliojiweka Wakfu

7. Ndugu mmoja aliwekaje kielelezo kizuri cha wakfu wa Kikristo?

7 Katika nyakati za kisasa, maelfu ya Wakristo waaminifu wameshikilia wakfu wao kwa bidii ijapokuwa wamekufa kabla ya kuona Har-Magedoni. Mfano mmoja ni Ernest E. Beavor wa Uingereza. Alikuwa Shahidi mwaka wa 1939 mwanzoni mwa Vita ya Ulimwengu ya Pili, na kuacha biashara yenye kusitawi ya upigaji picha ili awe mhudumu wa wakati wote. Kwa sababu ya kudumisha kutokuwamo kwa Kikristo, alifungwa gerezani kwa miaka miwili. Familia yake ilimuunga mkono, na mwaka wa 1950 watoto wake watatu wakahudhuria Shule ya Biblia ya Gileadi ya Watchtower huko New York, ili kuzoezwa kuwa mishonari. Ndugu Beavor alikuwa na bidii sana katika kazi yake ya kuhubiri hivi kwamba marafiki wake walimwita Har-Magedoni Ernie. Aliishi kwa uaminifu-mshikamanifu kupatana na wakfu wake, na alitangaza kukaribia kwa vita ya Mungu ya Har-Magedoni hadi alipokufa mwaka wa 1986. Hakuona wakfu wake kuwa sawa na kufanya kandarasi na Mungu kwa muda fulani! *1 Wakorintho 15:58.

8, 9. (a) Ni kielelezo gani kilichowekwa na wanaume wengi vijana nchini Hispania wakati wa utawala wa Franco? (b) Ni maswali gani yanayofaa kuulizwa?

8 Kutoka Hispania twapata kielelezo kingine cha mtu aliyekuwa na bidii isiyofifia. Wakati wa utawala wa Franco (1939-1975), mamia ya Mashahidi vijana walichukua msimamo wa kutokuwamo kwa Kikristo. Wengi wao walifungwa katika magereza ya kijeshi kwa muda wa miaka kumi au zaidi. Shahidi mmoja, aliyeitwa Jesús Martín, hata alihukumiwa vifungo vilivyofikia miaka 22 gerezani. Alipigwa vibaya sana alipokuwa amefungwa katika kambi ya kijeshi huko Afrika Kaskazini. Hakuna mojawapo ya hali hizo iliyokuwa rahisi, lakini alikataa kuridhiana msimamo wake.

9 Wakati mwingi, wanaume hao vijana hawakujua wangeachiliwa lini, kwa kuwa walihukumiwa vifungo kadhaa vilivyofuatana. Hata hivyo, walidumisha uaminifu-maadili wao na bidii yao kwa ajili ya huduma walipokuwa kifungoni. Hatimaye hali ilipoanza kuwa nafuu mwaka wa 1973, wengi wa Mashahidi hao, ambao wakati huo walikuwa na umri wa miaka 30 na kitu, waliachiliwa kutoka gerezani na kuanza huduma ya wakati wote moja kwa moja, wengine wakawa mapainia wa pekee na waangalizi wasafirio. Waliishi kupatana na wakfu wao wakiwa gerezani, na wengi wameendelea kufanya hivyo tangu walipofunguliwa. * Vipi sisi leo? Je, sisi ni waaminifu kwa wakfu wetu kama watu hao waliokuwa waaminifu-washikamanifu?—Waebrania 10:32-34; 13:3.

Maoni Yanayofaa Kuhusu Wakfu Wetu

10. (a) Tuoneje wakfu wetu? (b) Yehova huonaje utumishi tunaomtolea?

10 Twaonaje wakfu wetu kwa Mungu kufanya mapenzi yake? Je, tunatanguliza jambo hilo maishani mwetu? Bila kujali hali zetu, tuwe wazee au vijana, tuwe tumefunga ndoa au tu waseja, tuwe wenye afya au tu wagonjwa, twapaswa kujitahidi kuishi kupatana na wakfu wetu, kulingana na hali zetu. Huenda hali za mtu fulani zikamruhusu kutumikia katika huduma ya wakati wote akiwa painia, mjitoleaji katika ofisi fulani ya tawi ya Watch Tower Society, mishonari, au katika huduma ya kusafiri. Kwa upande mwingine, huenda wazazi wengine wakawa na shughuli nyingi sana, wakishughulikia mahitaji ya kimwili na ya kiroho ya familia. Je, saa chache wanazotumia katika huduma kila mwezi zina thamani yoyote machoni pa Yehova zinapolinganishwa na saa nyingi zinazotumiwa na mtumishi wa wakati wote? Ndiyo. Mungu hatarajii kamwe tutoe tusichokuwa nacho. Mtume Paulo alitaja kanuni hii: “Ikiwa utayari upo kwanza, hukubalika hasa kulingana na alicho nacho mtu, si kulingana na kile ambacho mtu hana.”—2 Wakorintho 8:12.

11. Wokovu wetu wategemea nini?

11 Kwa vyovyote vile, wokovu wetu wategemea, si chochote tuwezacho kufanya, bali fadhili zisizostahiliwa za Yehova kupitia Kristo Yesu Bwana wetu. Paulo alieleza waziwazi hivi: “Wote wamefanya dhambi na hupungukiwa na utukufu wa Mungu, nayo ni kama zawadi ya bure kwamba wao wanatangazwa kuwa waadilifu kwa fadhili yake isiyostahiliwa kupitia kuachiliwa kwa njia ya fidia iliyolipwa na Kristo Yesu.” Hata hivyo, kazi zetu huthibitisha kwamba imani yetu inatenda kuhusiana na ahadi za Mungu.—Waroma 3:23, 24; Yakobo 2:17, 18, 24.

12. Kwa nini tusijilinganishe na wengine?

12 Hakuna haja ya kujilinganisha na wengine kuhusiana na muda tunaoweza kutumia katika utumishi wa Mungu, idadi ya vichapo vya Biblia tunavyoachia watu, au idadi ya mafunzo ya Biblia tunayoongoza. (Wagalatia 6:3, 4) Bila kujali yale tunayotimiza katika huduma ya Kikristo, sote twahitaji kukumbuka maneno haya ya Yesu yenye kunyenyekeza: “Ndivyo na nyinyi, pia, wakati mmefanya mambo yote mliyoagizwa, semeni, ‘Sisi ni watumwa wasiofaa kitu. Lile ambalo tumefanya ndilo tulilopaswa kufanya.’” (Luka 17:10) Kwa kweli ni mara nyingi kadiri gani tunaweza kusema tumefanya ‘mambo yote tuliyoagizwa’? Kwa hiyo swali ni, Utumishi wetu kwa Mungu wapaswa kuwa na ubora gani?—2 Wakorintho 10:17, 18.

Kufanya Kila Siku iwe Yenye Thamani

13. Twahitaji kuwa na mtazamo gani tunapotekeleza wakfu wetu?

13 Baada ya kutoa shauri kwa wake, waume, watoto, wazazi, na watumwa, Paulo aandika hivi: “Lolote mnalofanya, lifanyeni kwa nafsi yote kama kwa Yehova, na si kwa wanadamu, kwa maana mwajua kwamba ni kutoka kwa Yehova nyinyi mtapokea thawabu ipasayo ya urithi. Tumikieni kama watumwa kwa ajili ya Bwana-mkubwa, Kristo.” (Wakolosai 3:23, 24) Hatutumikii ili kupendeza wanadamu kwa yale tunayotimiza katika utumishi wa Yehova. Tunajitahidi kumtumikia Mungu kwa kufuata kielelezo cha Yesu Kristo. Alitekeleza huduma yake fupi akiwa na hisi ya uharaka.—1 Petro 2:21.

14. Petro alitoa onyo gani kuhusu siku za mwisho?

14 Mtume Petro pia alidhihirisha hisi ya uharaka. Katika barua yake ya pili, alionya kwamba katika siku za mwisho, kungekuwa na wadhihaki—waasi-imani na watu wenye kutilia shaka—ambao, kulingana na mapenzi yao, wangetilia shaka kuwapo kwa Kristo. Hata hivyo, Petro alisema: “Yehova si wa polepole kwa habari ya ahadi yake, kama watu fulani waonavyo kuwa ni upolepole, bali yeye ni mwenye subira kwenu kwa sababu hataki yeyote aangamizwe bali hutaka wote wafikie toba. Lakini siku ya Yehova itakuja kama mwizi.” Naam, siku ya Yehova itakuja hakika. Kwa hiyo, kila siku twapaswa kuhangaika kujua imani yetu katika ahadi za Mungu ni hakika na thabiti kadiri gani.—2 Petro 3:3, 4, 9, 10.

15. Twapaswa kuonaje kila siku katika maisha yetu?

15 Ili kuishi kupatana na wakfu wetu kwa kudhamiria, twapaswa kumsifu Yehova kila siku. Mwishoni mwa kila siku, je, tunaweza kukumbuka yale tuliyofanya na kuona jinsi tulivyochangia kwa njia fulani kutakasa jina la Mungu na kutangaza habari njema za Ufalme? Labda ni kupitia mwenendo wetu safi, mazungumzo yetu yenye kujenga, au kuhangaikia familia na marafiki kwa upendo. Je, tulitumia fursa tulizokuwa nazo kuwajulisha wengine tumaini letu la Kikristo? Je, tumemsaidia mtu fulani afikirie ahadi za Mungu kwa uzito? Acheni tuzidi kufanya jambo fulani lenye thamani ya kiroho kila siku, na kujenga akiba ya kiroho, kusema kitamathali.—Mathayo 6:20; 1 Petro 2:12; 3:15; Yakobo 3:13.

Dumisha Mtazamo Ulio Wazi

16. Shetani hujaribuje kudhoofisha wakfu wetu kwa Mungu?

16 Tunaishi katika nyakati zinazozidi kuwa ngumu kwa Wakristo. Shetani na wawakilishi wake wanajaribu kufanya iwe vigumu kubainisha wema na ubaya, mambo safi na yasiyo safi, mambo ya adili na yasiyo ya adili. (Waroma 1:24-28; 16:17-19) Amefanya iwe rahisi kwetu kuchafua akili na mioyo yetu kupitia televisheni au Internet. Mtazamo wetu kuelekea mambo ya kiroho hautakuwa wazi, na hivyo tutashindwa kutambua mbinu zake zenye hila. Azimio letu la kuishi kupatana na wakfu wetu laweza kudhoofishwa na twaweza kushika “plau” kwa ulegevu ikiwa tutaridhiana maadili yetu ya kiroho.—Luka 9:62; Wafilipi 4:8.

17. Shauri la Paulo laweza kutusaidiaje kudumisha uhusiano wetu na Mungu?

17 Kwa hiyo, maneno ya Paulo kwa kutaniko la Thesalonike ni ya wakati unaofaa kabisa: “Haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kule kutakaswa kwenu, kwamba mjiepushe na uasherati; kwamba kila mmoja wenu apaswe kujua jinsi ya kupata umiliki wa chombo chake mwenyewe katika utakaso na heshima, si katika hamu yenye tamaa ya ngono kama ile waliyo nayo pia mataifa wale wasiomjua Mungu.” (1 Wathesalonike 4:3-5) Ukosefu wa adili umefanya wengine, ambao walipuuza wakfu wao kwa Mungu, watengwe na ushirika wa kutaniko la Kikristo. Waliruhusu uhusiano wao na Mungu udhoofike, hivi kwamba Mungu akawa si muhimu maishani mwao. Hata hivyo, Paulo alisema: “Mungu alituita sisi, si kwa kuruhusu ukosefu wa usafi, bali kwa kuhusiana na utakaso. Kwa hiyo, basi, mtu aonyeshaye kupuuza anapuuza, si mwanadamu bali Mungu, atiaye roho takatifu yake ndani yenu.”—1 Wathesalonike 4:7, 8.

Azimio Lako Ni Nini?

18. Azimio letu lapasa kuwa nini?

18 Ikiwa tunatambua uzito wa kujiweka wakfu kwa Yehova Mungu, twapaswa kuazimia kufanya nini? Azimio letu imara lapasa kuwa, kuwa na dhamiri safi kuhusiana na mwenendo na huduma yetu. Petro alihimiza hivi: “Iweni na dhamiri njema, ili katika jambo lile hasa ambalo lasemwa dhidi yenu waweze kupata kuaibika hao wanaosema kwa kushushia heshima mwenendo wenu mwema kuhusiana na Kristo.” (1 Petro 3:16) Huenda tukalazimika kuteseka na kutendwa vibaya kwa sababu ya mwenendo wetu wa Kikristo, lakini hata Kristo alitendwa vivyo hivyo kwa sababu ya imani yake na uaminifu-mshikamanifu wake kwa Mungu. “Kwa hiyo,” akasema Petro, “kwa kuwa Kristo aliteseka katika mwili, nyinyi pia jipatieni silaha kwa mwelekeo uleule wa akili; kwa sababu mtu ambaye ameteseka katika mwili ameachana kabisa na dhambi.”—1 Petro 4:1.

19. Twatamani isemwe nini kutuhusu?

19 Kwa hakika, tukiazimia kwa uthabiti kuishi kupatana na wakfu wetu tutalindwa na mitego ya ulimwengu wa Shetani ambao umepotoka kiroho, kiadili, na kimwili. Lakini kuna mengi zaidi ya hayo, tutakuwa na uhakika kwamba tuna kibali cha Mungu, ambacho ni bora zaidi ya kitu chochote ambacho Shetani na wawakilishi wake wanaweza kutoa. Hivyo, usikubali kamwe isemwe kwamba tumeacha upendo tuliokuwa nao kwanza tulipojua kweli. Badala yake, na isemwe hivi kutuhusu kama ilivyosemwa kwa wale waliokuwa katika kutaniko la karne ya kwanza huko Thiatira: “Navijua vitendo vyako, na upendo na imani na huduma na uvumilivu wako, na kwamba vitendo vyako vya juzijuzi ni vyenye kuzidi vile vya hapo zamani.” (Ufunuo 2:4, 18, 19) Naam, acheni tusiwe wenye uvuguvugu kamwe kuhusiana na wakfu wetu, lakini acheni tuwe “wenye kuwaka roho,” tukiwa na bidii hadi mwisho—nao mwisho unakaribia.—Waroma 12:11; Ufunuo 3:15, 16.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 2 Ona Mnara wa Mlinzi, Aprili 15, 1987, ukurasa wa 31.

^ fu. 7 Ona Mnara wa Mlinzi, Machi 15, 1980, ukurasa wa 8-11, la Kiingereza, kwa simulizi kamili la maisha ya Ernest Beavor.

^ fu. 9 Ona 1978 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, ukurasa wa 156-158, 201-218, kilichochapishwa na Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

Je, Unakumbuka?

• Wakfu huhusisha nini?

• Ni vielelezo gani vya kale na vya kisasa vya watumishi wa Mungu waliojiweka wakfu ambavyo twapaswa kuiga?

• Tuoneje utumishi wetu kwa Mungu?

• Tuazimie nini kuhusu wakfu wetu kwa Mungu?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 15]

Yeremia alidumu akiwa mwaminifu licha ya kutendwa kikatili

[Picha katika ukurasa wa 16]

Ernest Beavor aliwekea watoto wake kielelezo cha kuwa Mkristo mwenye bidii

[Picha katika ukurasa wa 17]

Mamia ya Mashahidi vijana walidumisha uaminifu-maadili katika magereza ya Hispania

[Picha katika ukurasa wa 18]

Acheni tuzidi kufanya jambo fulani lenye thamani ya kiroho kila siku