Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Waangalizi na Watumishi wa Huduma Huwekwa Rasmi Kitheokrasi

Waangalizi na Watumishi wa Huduma Huwekwa Rasmi Kitheokrasi

 Waangalizi na Watumishi wa Huduma Huwekwa Rasmi Kitheokrasi

“Kazieni uangalifu kwa nyinyi wenyewe na kundi lote, ambalo miongoni mwalo roho takatifu imewaweka nyinyi rasmi kuwa waangalizi.”—MATENDO 20:28.

1, 2. Andiko la Isaya 60:22 linatimizwaje?

MUDA mrefu uliopita, Yehova alitabiri kwamba jambo fulani lenye kutokeza lingetukia wakati wa mwisho. Kupitia nabii Isaya, ilisemwa kwamba: “Mdogo atakuwa elfu, na mnyonge atakuwa taifa hodari; mimi, BWANA, nitayahimiza hayo wakati wake.”—Isaya 60:22.

2 Je, kuna uthibitisho kwamba unabii huo unatimizwa leo? Kwa kweli, ndiyo! Katika miaka ya 1870, kutaniko moja la watu wa Yehova lilianzishwa huko Allegheny, Pennsylvania, Marekani. Kuanzia mwanzo huo mdogo, makumi ya maelfu ya makutaniko yameanzishwa na yanaongezeka ulimwenguni pote. Mamilioni ya watangazaji wa Ufalme—taifa hodari—sasa wanashirikiana na makutaniko zaidi ya 91,000 katika nchi 235 duniani pote. Bila shaka, hilo lathibitisha kwamba Yehova anaharakisha kukusanywa kwa waabudu wa kweli kabla ya kufyatuka kwa “dhiki kubwa” ambayo imekaribia sana.—Mathayo 24:21; Ufunuo 7:9-14.

3. Inamaanisha nini kubatizwa ‘katika jina la Baba, la Mwana, na la roho takatifu’?

3 Baada ya kujiweka wakfu kibinafsi kwa Yehova, na kwa kupatana na maagizo ya Yesu, mamilioni hao walibatizwa “katika jina la Baba na la Mwana na la roho takatifu.” (Mathayo 28:19) Kubatizwa katika “jina la Baba” kwamaanisha kwamba watu hao waliojiweka wakfu wanamtambua Yehova kuwa Baba yao wa kimbingu na Mpaji-Uhai, nao hujitiisha kwa enzi kuu yake. Kubatizwa ‘katika jina la Mwana’ humaanisha kwamba wanakiri Yesu Kristo kuwa Mfidi wao, Kiongozi wao, na Mfalme wao. Pia wanakiri fungu la roho takatifu au kani ya utendaji ya Mungu, katika kuelekeza maisha yao. Hilo laonyesha kwamba wamebatizwa ‘katika jina la roho takatifu.’

4. Wahudumu Wakristo huagizwaje rasmi?

4 Wakati wanapobatizwa, wanafunzi wapya huagizwa rasmi kuwa wahudumu wa Yehova Mungu. Ni nani huwaagiza rasmi? Kwa ujumla, maneno yaliyoandikwa katika 2 Wakorintho 3:5 yawahusu: “Kuwa kwetu na sifa za ustahili wa kutosha [tukiwa wahudumu] kwatoka kwa Mungu.” Hawawezi kutamani heshima inayozidi kuagizwa rasmi na Yehova Mungu mwenyewe! Baada ya kubatizwa, wataendelea kukua kiroho wakiwa wahudumu wa “habari njema” maadamu wanakubali kuelekezwa na roho ya Mungu na kuendelea kutumia Neno lake.—Mathayo 24:14; Matendo 9:31.

Kuwekwa Rasmi Kitheokrasi—Si Kidemokrasi

5. Je, waangalizi Wakristo na watumishi wa huduma huchaguliwa kidemokrasia? Eleza.

5 Usimamizi mkomavu wa waangalizi walio na sifa za ustahili na usaidizi wa watumishi wa huduma wahitajiwa ili kushughulikia mahitaji ya kiroho ya idadi inayoongezeka ya wahudumu watendaji. (Wafilipi 1:1) Wanaume hao wa kiroho huwekwaje rasmi? Si kwa kutumia njia kama za Jumuiya ya Wakristo. Mathalani, waangalizi Wakristo hawachaguliwi kidemokrasia,  yaani, kwa kupata kura za wengi wanaoshirikiana na kutaniko fulani. Badala yake, wanawekwa rasmi kitheokrasi. Hilo lamaanisha nini?

6. (a) Theokrasi ya kweli ni nini? (b) Kwa nini kuwekwa rasmi kwa waangalizi na watumishi wa huduma ni kwa kitheokrasi?

6 Kwa wazi, theokrasi ya kweli ni utawala wa Mungu. Mashahidi wa Yehova hujitiisha chini ya utawala wake kwa hiari na kushirikiana pamoja ili kufanya mapenzi ya Mungu. (Zaburi 143:10; Mathayo 6:9, 10) Kuwekwa rasmi kwa waangalizi Wakristo, au wazee, na watumishi wa huduma ni kwa kitheokrasi kwa sababu hatua ya kupendekeza na kuweka rasmi wanaume hao wenye madaraka hufanywa kulingana na mpango wa Mungu kama unavyoonyeshwa katika Maandiko Matakatifu. Na akiwa “mkuu juu ya vitu vyote,” bila shaka Yehova ana haki ya kuamua jinsi tengenezo lake linaloonekana litakavyofanya kazi.—1 Mambo ya Nyakati 29:11; Zaburi 97:9.

7. Mashahidi wa Yehova huelekezwaje?

7 Tofauti na vikundi vingi vya kidini katika Jumuiya ya Wakristo, Mashahidi wa Yehova hawajiamulii wenyewe utaratibu wa kidini watakaofuata. Wakristo hao wanyofu hujitahidi kufuata viwango vya Yehova. Wale ambao ni waangalizi miongoni mwao hawateuliwi na kundi fulani la watu wenye mamlaka kutanikoni, au na utaratibu wa kanisa kama ule wa kipresibiteri. Watu wa ulimwengu wakijaribu kuingilia kuwekwa rasmi huko, watu wa Yehova hukataa kuridhiana. Wanadumisha kwa uthabiti msimamo ulioonyeshwa vizuri na mitume katika karne ya kwanza waliposema: “Lazima sisi tumtii Mungu kuwa mtawala kuliko wanadamu.” (Matendo 5:29) Hivyo, Mashahidi hujitiisha kwa Mungu katika mambo yote. (Waebrania 12:9; Yakobo 4:7) Kufuata utaratibu wa kitheokrasi huleta baraka za Mungu.

8. Utaratibu wa kidemokrasi na wa kitheokrasi hutofautianaje?

8 Tukiwa watumishi wa Theokrati Mkuu, Yehova, yafaa tukumbuke tofauti zilizopo kati ya utaratibu wa kidemokrasi na wa kitheokrasi. Utaratibu wa kidemokrasi hutaka wote wawakilishwe kwa njia sawa na mara nyingi kunakuwa na kampeni ya kupata cheo na kuchaguliwa kwa kura ya wengi. Utaratibu huo haufuatwi katika kuwekwa rasmi kitheokrasi. Kuwekwa rasmi huko hakufanywi na wanadamu; wala shirika fulani la kisheria. Yaonekana Paulo alikuwa akigusia kuwekwa kwake rasmi na Yesu na Yehova kuwa “mtume kwa mataifa,” alipowaambia Wagalatia kwamba alikuwa amewekwa rasmi “si kutokana na wanadamu wala kupitia binadamu fulani, bali kupitia Yesu Kristo na Mungu Baba, aliyemfufua yeye kutoka kwa wafu.”—Waroma 11:13; Wagalatia 1:1.

Kuwekwa Rasmi na Roho Takatifu

9. Matendo 20:28 husema nini kuhusu kuwekwa rasmi kwa waangalizi Wakristo?

9 Paulo aliwakumbusha waangalizi waliokuwa wanaishi Efeso kwamba walikuwa wamewekwa rasmi na Mungu kupitia roho takatifu. Alisema hivi: “Kazieni uangalifu kwa nyinyi wenyewe na kundi lote, ambalo miongoni mwalo roho takatifu imewaweka nyinyi rasmi kuwa waangalizi, kulichunga kutaniko la Mungu, ambalo alilinunua kwa damu ya Mwana wake mwenyewe.” (Matendo 20:28) Waangalizi hao Wakristo walihitaji kuendelea kuelekezwa na roho takatifu huku wakitekeleza migawo yao wakiwa wachungaji wa kundi la Mungu. Ikiwa mtu fulani aliyewekwa rasmi angeshindwa kutimiza kiwango cha Mungu, baada ya muda, roho takatifu ingetenda kazi ili kumwondoa katika wadhifa wake.

10. Inakuwaje kwamba roho takatifu hutimiza fungu muhimu katika kuweka rasmi kitheokrasi?

10 Inakuwaje kwamba roho takatifu hutimiza fungu muhimu? Kwanza kabisa, maandiko yanayoonyesha matakwa ya kutoa uangalizi wa kiroho yalipuliziwa kwa roho takatifu. Katika barua zake kwa Timotheo na Tito, Paulo alionyesha matakwa yanayopasa kutimizwa na waangalizi na watumishi wa huduma. Kwa ujumla, alitaja matakwa tofauti-tofauti 16. Mathalani, waangalizi walipaswa kuwa wasiolaumika,  wenye kiasi katika mazoea, timamu katika akili, wenye utaratibu, wakaribishaji-wageni, wenye sifa ya kustahili kufundisha, na wenye kielelezo kizuri wakiwa vichwa vya familia. Walipaswa kuwa na kiasi katika kutumia vileo, hawakupaswa kuwa wapenda-fedha, na walipaswa kuwa wenye kujidhibiti. Vivyohivyo, viwango vya juu viliwekwa kwa wanaume wanaojitahidi kufikia pendeleo la kuwekwa rasmi kuwa watumishi wa huduma.—1 Timotheo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9.

11. Ni baadhi ya sifa zipi za ustahili zinazopasa kutimizwa na wanaume wanaojitahidi kufikia madaraka ya kutaniko?

11 Kuchunguza sifa hizo za ustahili kwaonyesha kwamba wale wanaoongoza katika ibada ya Yehova lazima wawe vielelezo vizuri katika mwenendo wa Kikristo. Wanaume wanaofikia madaraka ya kutaniko wapaswa kuthibitisha kwamba roho takatifu inatenda ndani yao. (2 Timotheo 1:14) Lazima idhihirike kwamba roho ya Mungu inatokeza matunda yafuatayo katika wanaume hao “upendo, shangwe, amani, ustahimilivu, fadhili, wema, imani, upole, kujidhibiti.” (Wagalatia 5:22, 23) Matunda hayo yangedhihirika wanaposhughulika na waamini wenzao na watu wengine. Bila shaka, huenda wengine wakatokeza sana katika kudhihirisha matunda fulani ya roho, huku wengine wakitimiza kwa kiwango kikubwa sana sifa nyinginezo za kuwa waangalizi. Hata hivyo, katika maisha yao kwa ujumla, wote wanaotumaini kuwekwa rasmi kuwa waangalizi au watumishi wa huduma wapaswa kudhihirisha kwamba wao ni wanaume wa kiroho, wanaotimiza matakwa ya Neno la Mungu.

12. Ni nani wanaoweza kusemwa kuwa wamewekwa rasmi na roho takatifu?

12 Paulo alipowahimiza wengine wamwige yeye, angeweza kufanya hivyo kwa uhuru wa kusema kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa akimwiga Yesu Kristo, ‘aliyetuachia kigezo ili sisi tufuate hatua zake kwa ukaribu.’ (1 Petro 2:21; 1 Wakorintho 11:1) Wale wanaotimiza matakwa ya Kimaandiko wakati wanapowekwa rasmi kuwa waangalizi au watumishi wa huduma waweza kusemwa kwa kufaa kuwa wamewekwa rasmi na roho takatifu.

13. Roho takatifu husaidiaje wale wanaopendekeza wanaume wa kutumikia katika kutaniko?

13 Kuna jambo jingine linaloonyesha jinsi roho takatifu hutenda katika kupendekeza na kuweka rasmi waangalizi. Yesu alisema kwamba ‘Baba aliye mbinguni huwapa roho takatifu wale wanaomwomba.’ (Luka 11:13) Kwa hiyo wakati wazee katika kutaniko wanapokutana ili kupendekeza wanaume kwa ajili ya madaraka ya kutaniko, wao husali ili kupata mwongozo wa roho ya Mungu. Mapendekezo yao hutegemea yale yaliyoandikwa katika Neno la Mungu lililopuliziwa, nayo roho takatifu huwawezesha kutambua ikiwa mtu ambaye wanafikiria kumweka rasmi anatimiza matakwa ya Kimaandiko. Wale wanaotoa mapendekezo hayo hawapaswi kuathiriwa isivyofaa na sura ya nje, mafanikio ya kielimu au vipawa. Jambo kuu wanalopaswa kukazia ni kama mtu huyo ni mwanamume wa kiroho, mtu ambaye washiriki wa kutaniko hawatasita kumfikia ili kupata shauri la kiroho.

14. Twajifunza nini katika Matendo 6:1-3?

14 Ingawa mabaraza ya wazee hushirikiana na waangalizi wasafirio kupendekeza ndugu watumikie wakiwa wazee na watumishi wa huduma, kuwekwa rasmi kwenyewe hufanywa kulingana na kiolezo kilichowekwa katika karne ya kwanza. Pindi fulani, kulitokea uhitaji wa wanaume wanaostahili kiroho washughulikie mgawo muhimu. Baraza linaloongoza lilitoa mwelekezo ufuatao: “Jitafutieni nyinyi wenyewe wanaume saba wenye kuthibitishwa kutoka miongoni mwenu, wenye kujaa roho na hekima, ili tupate kuwaweka rasmi juu ya shughuli hii ya lazima.” (Matendo 6:1-3) Ingawa wanaume walioshughulika na suala hilo ndio waliotoa mapendekezo, kuwekwa rasmi kulifanywa na wanaume wenye daraka hilo katika Yerusalemu. Utaratibu huo hufuatwa leo.

15. Baraza Linaloongoza linahusikaje katika kuweka rasmi wanaume?

15 Washiriki wote wa Halmashauri za Ofisi ya  Tawi huwekwa rasmi moja kwa moja na Baraza Linaloongoza la Mashahidi wa Yehova. Wanapofikiria ni nani anayeweza kutwaa daraka hilo zito, Baraza Linaloongoza hukumbuka taarifa hii ya Yesu: “Kila mtu ambaye alipewa mengi, mengi yatadaiwa kutoka kwake; na yeye ambaye watu wamweka katika usimamizi wa mengi, watadai zaidi kutoka kwake kuliko ilivyo kawaida.” (Luka 12:48) Mbali na kuweka rasmi washiriki wa Halmashauri ya Ofisi ya Tawi, Baraza Linaloongoza huweka rasmi wazee wa Betheli na waangalizi wasafirio. Hata hivyo, wao huagiza ndugu fulani wanaoaminika waweke rasmi watu fulani kwa niaba yao. Kuna kielelezo cha Kimaandiko pia kuhusiana na jambo hilo.

‘Weka Rasmi, Kama Nilivyokupa Wewe Maagizo’

16. Kwa nini Paulo alimwacha Tito huko Krete, na hilo laonyesha nini kuhusu kuwekwa rasmi kitheokrasi leo?

16 Paulo alimwambia Tito aliyekuwa mfanyakazi mwenzake: “Kwa sababu hii nilikuacha wewe Krete, ili upate kusahihisha mambo yaliyokuwa yenye kasoro na upate kuweka rasmi wanaume wazee katika jiji baada ya jiji, kama nilivyokupa wewe maagizo.” (Tito 1:5) Kisha Paulo akaonyesha sifa za ustahili ambazo Tito alipaswa kuangalia katika wanaume ambao wangestahili kuwekwa rasmi. Kwa hiyo, leo, Baraza Linaloongoza huweka wanaume wanaostahili katika ofisi mbalimbali za tawi ili kuliwakilisha katika kuweka rasmi wazee na watumishi wa huduma. Uangalifu hutakiwa ili wale wanaofanya kazi ya kuwakilisha Baraza Linaloongoza waelewe vizuri mwongozo wa Kimaandiko wa kuweka rasmi na kuufuata. Kwa hiyo, wanaume wanaostahili kutumikia katika makutaniko ya Mashahidi wa Yehova ulimwenguni pote huwekwa rasmi chini ya mwelekezo wa Baraza Linaloongoza.

17. Mapendekezo ya kuwekwa rasmi kwa waangalizi na watumishi wa huduma hushughulikiwaje na ofisi ya tawi?

17 Mapendekezo ya kuwekwa rasmi kwa waangalizi na watumishi wa huduma yanapopelekwa kwenye ofisi fulani ya tawi ya Watch Tower Society, wanaume wenye uzoefu hutegemea roho ya Mungu iwaongoze kuweka rasmi. Wanaume hao huhisi wakiwa na daraka la kutoa hesabu, wakitambua kwamba hawapaswi  kuweka mikono yao haraka-haraka juu ya mtu yeyote, wasije wakashiriki dhambi zake.—1 Timotheo 5:22.

18, 19. (a) Mapendekezo fulani ya kuwekwa rasmi hutumwaje? (b) Utaratibu mzima wa kupendekeza na kuweka rasmi hutekelezwaje?

18 Mapendekezo fulani ya kuwekwa rasmi yanaweza kutumwa kwa barua yenye muhuri rasmi wa shirika fulani la kisheria. Barua hiyo yaweza kutumiwa kuweka rasmi zaidi ya ndugu mmoja kutanikoni.

19 Yehova ndiye huweka watu rasmi kitheokrasi kupitia Mwana wake na kupitia njia ya Mungu ya kidunia inayoonekana, “mtumwa mwaminifu na mwenye busara” na Baraza lake Linaloongoza. (Mathayo 24:45-47) Utaratibu huo mzima wa kupendekeza na kuweka rasmi huongozwa au kuelekezwa, na roho takatifu. Hii ni kwa sababu sifa za ustahili zinapatikana katika Neno la Mungu, ambalo limepuliziwa na roho takatifu, naye mtu aliyewekwa rasmi hutoa uthibitisho wa kutokeza matunda ya roho hiyo. Kwa hiyo, kuwekwa rasmi kwapaswa kuonwa kuwa kumefanywa na roho takatifu. Leo, waangalizi na watumishi wa huduma huwekwa rasmi kitheokrasi sawa na walivyowekwa katika karne ya kwanza.

Twashukuru kwa Mwongozo wa Yehova

20. Kwa nini tuna maoni sawa na ya Daudi ambayo yanapatikana katika Zaburi 133:1?

20 Katika kipindi hiki chenye ufanisi wa kiroho na ongezeko la kitheokrasi katika kazi ya kuhubiri Ufalme, twashukuru kwamba Yehova anahusika hasa katika kuweka rasmi waangalizi na watumishi wa huduma. Mpango huo wa Kimaandiko husaidia kudumisha viwango vya Mungu vya juu vya uadilifu miongoni mwetu tukiwa Mashahidi wa Yehova. Isitoshe, mtazamo wa Kikristo na jitihada zenye bidii za wanaume hao huchangia sana amani na muungano mzuri tulio nao tukiwa watumishi wa Yehova. Kwa hiyo, kama mtunga-zaburi Daudi, twachochewa kusema hivi kwa mkazo: “Tazama, jinsi ilivyo vema, na kupendeza, ndugu wakae pamoja, kwa umoja.”—Zaburi 133:1.

21. Andiko la Isaya 60:17 linatimizwaje leo?

21 Tunashukuru kama nini kwa mwongozo wa Yehova kupitia Neno lake na roho takatifu! Kwa kweli, maneno yanayopatikana katika Isaya 60:17 ni yenye maana: “Badala ya shaba nitaleta dhahabu, na badala; ya chuma nitaleta fedha, na badala ya mti, shaba, na badala ya mawe, chuma; tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani.” Kwa kuwa utaratibu wa kitheokrasi umetekelezwa kikamili hatua kwa hatua miongoni mwa Mashahidi wa Yehova, tumepata baraka hizo katika tengenezo lote la kidunia la Mungu.

22. Yafaa tushukuru kwa ajili ya nini, nasi twapaswa kuazimia kufanya nini?

22 Tunashukuru sana kwa ajili ya mipango ya kitheokrasi tuliyo nayo. Nasi twathamini pia kazi ngumu lakini yenye kuridhisha inayofanywa na waangalizi na watumishi wa huduma waliowekwa rasmi kitheokrasi. Twamhimidi kwa moyo wote Baba yetu wa kimbingu, ambaye ametupa ufanisi wa kiroho na kutubariki sana. (Mithali 10:22) Kwa hiyo, acheni tuazimie kwenda sambamba na tengenezo la Yehova. Zaidi ya yote, acheni tuendelee kutumikia pamoja kwa muungano ili kuleta heshima, sifa, na utukufu kwa jina kuu na takatifu la Yehova.

Ungejibuje?

• Kwa nini twaweza kusema kwamba kuwekwa rasmi kwa waangalizi na watumishi wa huduma hufanywa kitheokrasi, wala si kidemokrasi?

• Wanaume Wakristo wenye madaraka huwekwaje rasmi na roho takatifu?

• Baraza Linaloongoza huhusikaje katika kuweka rasmi waangalizi na watumishi wa huduma?

• Kwa nini twapaswa kumshukuru Yehova kwa mpango wa kuweka rasmi kitheokrasi?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 15]

Wazee na watumishi wa huduma wamependelewa kutumikia kwa kuwekwa rasmi kitheokrasi