Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Simameni Mkiwa Kamili kwa Usadikisho Imara

Simameni Mkiwa Kamili kwa Usadikisho Imara

Simameni Mkiwa Kamili kwa Usadikisho Imara

“[Ana]jikakamua mwenyewe sikuzote kwa ajili yenu katika sala zake, ili nyinyi mwishowe mpate kusimama mkiwa kamili na kwa usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu.”—WAKOLOSAI 4:12.

1, 2. (a) Watu wasio Wakristo walitambua nini kuhusu Wakristo wa mapema? (b) Kitabu cha Wakolosai chaonyeshaje hangaiko lenye upendo?

WAFUASI wa Yesu walipendezwa sana na waabudu wenzao. Tertullian (mwandishi wa karne ya pili na ya tatu W.K.) alizungumzia fadhili ambazo hao walionyesha mayatima, maskini, na wazeewazee. Upendo huo ambao ulionyeshwa kwa matendo uliwavutia sana wale wasioamini hivi kwamba baadhi yao walisema hivi kuhusu Wakristo, ‘Oneni jinsi wanavyopendana.’

2 Kitabu cha Wakolosai chaonyesha hangaiko kama hilo lenye upendo ambalo mtume Paulo na mwenzake Epafrasi waliwaonyesha ndugu na dada wa Kolosai. Paulo aliwaandikia hivi: Epafrasi “[ana]jikakamua mwenyewe sikuzote kwa ajili yenu katika sala zake, ili nyinyi mwishowe mpate kusimama mkiwa kamili na kwa usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu.” Katika mwaka wa 2001, maneno haya ya Wakolosai 4:12 ndiyo yatakayokuwa andiko la mwaka la Mashahidi wa Yehova: ‘Simameni mkiwa kamili na kwa usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu.’

3. Epafrasi alisali kwa ajili ya mambo gani mawili?

3 Unaweza kuona kwamba sala za Epafrasi kwa ajili ya wapendwa wake zilikuwa na sehemu mbili: (1) kwamba ‘mwishowe wasimame wakiwa kamili’ na (2) kwamba wasimame “kwa usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu.” Habari hii ilitiwa katika Maandiko kwa manufaa yetu. Kwa hiyo jiulize, ‘Mimi binafsi nahitaji kufanya nini ili mwishowe nisimame nikiwa kamili na kwa usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu? Na matokeo yatakuwa nini nifanyapo hivyo?’ Hebu tuone.

Jitahidini “Kusimama Mkiwa Kamili”

4. Wakolosai walihitaji kuwa “kamili” katika maana gani?

4 Epafrasi alitamani sana kwamba ndugu na dada zake wa kiroho huko Kolosai ‘mwishowe wasimame wakiwa kamili.’ Neno alilotumia Paulo, ambalo hapa latafsiriwa “kamili,” laweza kuwa na maana ya -kamilifu, -kua kabisa, au -komavu. (Mathayo 19:21; Waebrania 5:14; Yakobo 1:4, 25) Yaelekea unajua kwamba kuwa tu Shahidi wa Yehova aliyebatizwa hakumaanishi kwamba mtu ni Mkristo aliyekua kabisa. Paulo aliwaandikia Waefeso, walioishi magharibi ya Kolosai, kwamba wachungaji na walimu hujaribu kuwasaidia ‘wote wafikie umoja katika imani na katika ujuzi sahihi wa Mwana wa Mungu, kufikia kuwa mwanamume aliyekua kabisa, kufikia kipimo cha kimo ambacho ni cha ujao wa Kristo.’ Penginepo Paulo aliwasihi Wakristo wawe “watu wazima katika nguvu za kuelewa.”—Waefeso 4:8-13; 1 Wakorintho 14:20.

5. Tunawezaje kufanya ukamili uwe mradi wetu mkuu?

5 Ikiwa wengine huko Kolosai walikuwa bado hawajakua kabisa, au hawajakomaa, walihitaji kuweka mradi wa kufanya hivyo. Je, haipasi kuwa vivyo hivyo leo? Iwe tulibatizwa miongo mingi iliyopita au hivi karibuni, je, tunaweza kuona kwamba ni dhahiri tumefanya maendeleo katika uwezo wetu wa kufikiri na maoni yetu? Je, sisi hufikiria kanuni za Biblia kabla ya kufanya maamuzi? Je, tunaendelea kuzingatia zaidi maishani mwetu mambo yanayohusiana na Mungu na masilahi ya kutaniko, badala ya kuyafanya bila mpango? Hatuwezi kuonyesha hapa njia zote ambazo kwazo tunaweza kuonyesha ukuzi huo kuhusiana na ukamili, lakini fikiria vielelezo viwili.

6. Ni katika sehemu gani mtu anaweza kufanya maendeleo kufikia kuwa mkamilifu kama vile Yehova alivyo?

6 Kielelezo cha kwanza: Tuseme tulikulia katika mazingira yenye ubaguzi au yenye uhasama kuelekea watu wa jamii nyingine, taifa, au eneo. Sasa tunajua kwamba Mungu hana ubaguzi na kwamba hatupaswi kuwa na ubaguzi. (Matendo 10:14, 15, 34, 35) Katika kutaniko au mzunguko wetu, kuna watu wa malezi tofauti, hivyo tunakuwa karibu nao. Lakini ni kwa kadiri gani sisi hushikilia moyoni hisia zisizofaa au kuwatilia shaka watu wa malezi hayo? Je, tunakuwa wagomvi, wenye kufikiria kwa haraka mambo yasiyofaa ikiwa mtu kutoka malezi hayo anakosea au anatuudhi kidogo kwa njia fulani? Jiulize, ‘Je, ninahitaji kufanya maendeleo zaidi ili kuwa na maoni ya Mungu yasiyo na ubaguzi?’

7. Huenda kuwa kamili ukiwa Mkristo kukamaanisha kuwa na maoni gani kuhusu wengine?

7 Kielelezo cha pili: Kulingana na Wafilipi 2:3, (UV), hatupaswi kufanya ‘jambo lolote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake.’ Tunafanya maendeleo gani kuhusiana na hilo? Kila mtu ana udhaifu na uwezo mbalimbali. Ikiwa wakati uliopita tulikuwa wepesi kuona udhaifu wa wengine, je, tumefanya maendeleo hivi kwamba hatutazamii wawe kama ‘wakamilifu’? (Yakobo 3:2) Je, sasa, kuliko wakati mwingine wowote, tunaweza kuona—hata kutafuta—njia ambazo wengine ni bora kuliko sisi? ‘Ni lazima nikubali kwamba dada huyu ni bora kuliko mimi katika kuonyesha subira.’ ‘Mtu huyo anaonyesha imani yenye nguvu zaidi.’ ‘Kwa wazi, yeye anafundisha vizuri kuliko mimi.’ ‘Yeye ni bora katika kudhibiti hasira yake.’ Labda Wakolosai wengine walihitaji kufanya maendeleo kuhusiana na hilo. Je, twahitaji kufanya maendeleo?

8, 9. (a) Ni katika maana gani Epafrasi alisali kwa ajili ya Wakolosai ili ‘wasimame’ wakiwa kamili? (b) ‘Kusimama wakiwa kamili’ kulidokeza nini kuhusu wakati ujao?

8 Epafrasi alisali kwamba Wakolosai ‘wasimame wakiwa kamili.’ Ni wazi kwamba Epafrasi alikuwa anasali kwa Mungu kwamba kwa kadiri ambavyo Wakolosai walikuwa kamili, wakomavu, Wakristo waliokua kabisa, ‘wangesimama,’ au wangeendelea kuwa hivyo.

9 Hatuwezi kusema kwamba kila mtu anayekuwa Mkristo, hata aliyekomaa, atadumu vivyo hivyo. Yesu alisema kwamba mwana mmoja wa kimalaika wa Mungu “hakusimama thabiti katika kweli.” (Yohana 8:44) Naye Paulo aliwakumbusha Wakorintho kuhusu watu fulani wa wakati uliopita ambao walikuwa wamemtumikia Yehova kwa muda fulani lakini baadaye wakashindwa. Aliwaonya ndugu waliotiwa mafuta kwa roho hivi: “Acheni yeye ambaye afikiri kuwa amesimama ajihadhari kwamba asianguke.” (1 Wakorintho 10:12) Onyo hilo laongezea nguvu ile sala ya kwamba Wakolosai ‘mwishowe wasimame wakiwa kamili.’ Baada ya kuwa kamili na kukua kabisa, walihitaji kuendelea, si kurudi nyuma, kuchoka, au kupeperushwa mbali. (Waebrania 2:1; 3:12; 6:6; 10:39; 12:25) Hivyo wangekuwa “kamili” katika siku ya kukaguliwa kwao na ya kupata kibali cha mwisho.—2 Wakorintho 5:10; 1 Petro 2:12.

10, 11. (a) Epafrasi alituwekea kiolezo gani kuhusiana na sala? (b) Kulingana na yale aliyofanya Epafrasi, ungetaka kufanya azimio gani?

10 Tayari tumezungumzia umuhimu wa kusali kwa ajili ya wengine kwa kuwataja majina na kuwa hususa tunapomwomba Yehova awasaidie, awafariji, awabariki, na kuwapa roho takatifu. Sala za Epafrasi kwa ajili ya Wakolosai zilikuwa za aina hiyo. Na tunaweza—kwa kweli yatupasa—kupata dokezo lenye manufaa kutokana na maneno hayo kuhusu yale tunayomwambia Yehova kujihusu tunaposali. Bila shaka, yatupasa kuomba msaada wa Yehova kusudi sisi mmoja-mmoja ‘mwishowe tusimame tukiwa kamili.’ Je, unafanya hivyo?

11 Kwa nini usitaje hali yako katika sala? Zungumza na Mungu kuhusu kadiri ambavyo umefanya maendeleo kufikia kuwa “kamili,” kukua kabisa, na kukomaa. Msihi akusaidie kutambua sehemu ambazo bado unahitaji kukua kiroho. (Zaburi 17:3; 139:23, 24) Bila shaka, una sehemu fulani unazohitaji kukua kiroho. Kisha, badala ya kuvunjika moyo kuhusu jambo hilo, omba Mungu waziwazi, ili akusaidie ufanye maendeleo. Fanya hivyo mara nyingi. Kwa kweli, kwa nini usiazimie kwamba juma hili lijalo utasali kwa muda fulani ili ‘mwishowe usimame ukiwa kamili.’ Na upange kusali zaidi unapofikiria andiko la mwaka. Katika sala zako, kazia fikira mazoea ambayo huenda yakakufanya urudi nyuma, uchoke au upeperuke mbali na utumishi wa Mungu na jinsi uwezavyo kuepuka kufanya hivyo.—Waefeso 6:11, 13, 14, 18.

Sali Ili Uwe na Usadikisho Imara

12. Kwa nini hasa Wakolosai walihitaji “usadikisho imara”?

12 Epafrasi pia alisali kwa ajili ya jambo jingine lililokuwa muhimu ikiwa Wakolosai mwishowe wangepatikana wakiwa wenye kukubalika kwa Mungu. Jambo hilo ni muhimu kwetu pia. Lilikuwa jambo gani? Alisali ili waweze kusimama “kwa usadikisho imara katika mapenzi ya Mungu.” Walizungukwa na uzushi na falsafa zenye kuharibu, baadhi yazo zikionekana isivyo kweli kuwa za ibada ya kweli. Kwa mfano, Walishinikizwa waadhimishe siku maalum kwa kufunga au kwa karamu, kama ilivyohitajika katika ibada ya Wayahudi pindi fulani. Walimu wasio wa kweli walikazia fikira malaika, roho wenye nguvu waliotumiwa kuwasilisha Sheria kwa Musa. Hebu wazia ukipatwa na shinikizo za aina hiyo! Kulikuwa na dhana nyingi zenye kutatanisha.—Wagalatia 3:19; Wakolosai 2:8, 16-18.

13. Wakolosai wangeweza kupata msaada kwa kutambua jambo gani, nalo laweza kutusaidiaje?

13 Paulo alisababu kwa kukazia wajibu wa Yesu Kristo. “Kama ambavyo mmempokea Kristo Yesu Bwana, endeleeni kutembea katika muungano na yeye, mkiwa wenye kutia mizizi na kujengwa katika yeye na kuimarishwa katika imani, kama vile mlivyofundishwa.” Naam, kulikuwa na uhitaji (kwa Wakolosai na kwetu) wa kuwa na usadikisho kamili kuhusu wajibu wa Kristo katika kusudi la Mungu na katika maisha yetu. Paulo alieleza: “Ni katika yeye kwamba ujao wote wa sifa ya kimungu hukaa kimwili. Na kwa hiyo nyinyi ni wenye kuwa na ujao kwa njia yake, ambaye ni kichwa cha serikali yote na mamlaka.”—Wakolosai 2:6-10.

14. Kwa nini tumaini lilikuwa jambo hakika kwa wale waliokuwa Kolosai?

14 Wakolosai walikuwa Wakristo watiwa-mafuta. Walikuwa na tumaini hakika la kuishi mbinguni, nao walikuwa na sababu nzuri za kudumisha tumaini hilo likiwa jangavu. (Wakolosai 1:5) Yalikuwa ‘mapenzi ya Mungu’ kwamba wawe na usadikisho imara juu ya uhakika wa tumaini lao. Je, yeyote kati yao angetilia shaka tumaini hilo? La, hasha! Je, yapasa kuwa tofauti leo kwa wote walio na tazamio kutoka kwa Mungu la kuishi katika paradiso ya kidunia? La, hasha! Ni wazi kwamba tumaini hilo lililo hakika ni sehemu ya ‘mapenzi ya Mungu.’ Sasa fikiria maswali haya: Ikiwa unajitahidi kuwa mmoja wa “umati mkubwa” ambao utaokoka “dhiki kubwa,” tumaini lako ni hakika kadiri gani? (Ufunuo 7:9, 14) Je, hilo ni sehemu ya “usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu”?

15. Paulo alitoa mfululizo gani uliotia ndani tumaini?

15 Kwa kutumia neno “tumaini” hatumaanishi tamaa yenye shaka, au ndoto. Tunaweza kuona jambo hilo kutokana na mfululizo wa hoja ambazo Paulo aliwasilisha mapema kwa Waroma. Katika mfululizo huo, kila jambo linalotajwa linahusiana au linaongoza kwenye lile jingine. Hebu angalia mahali ambapo Paulo anaweka “tumaini” katika kusababu kwake: “Acheni tuchachawe tuwapo katika dhiki, kwa kuwa twajua kwamba dhiki hutokeza uvumilivu; nao uvumilivu, hali yenye kukubaliwa; nayo hali yenye kukubaliwa, tumaini, nalo tumaini haliongozi kwenye kukata tamaa; kwa sababu upendo wa Mungu umemwagwa ndani ya mioyo yetu kupitia roho takatifu.”—Waroma 5:3-5.

16. Ulipata tumaini gani ulipojifunza kweli ya Biblia?

16 Wakati Mashahidi wa Yehova waliposhiriki nawe ujumbe wa Biblia kwa mara ya kwanza, huenda ikawa ulivutiwa na kweli fulani, kama vile hali ya wafu au ufufuo. Kwa wengi, jambo jipya kuu walilong’amua ni uwezekano unaotegemea Biblia wa kuishi katika paradiso ya kidunia. Kumbuka mara ya kwanza uliposikia fundisho hilo. Ni tumaini la ajabu kama nini—ugonjwa na uzee hazitakuwapo tena, unaweza kuendelea kuishi ili kufurahia matunda ya kazi yako, na kutakuwa na amani pamoja na wanyama! (Mhubiri 9:5, 10; Isaya 65:17-25; Yohana 5:28, 29; Ufunuo 21:3, 4) Ulipata tumaini la ajabu!

17, 18. (a) Mfululizo ambao Paulo aliwasilisha kwa Waroma uliongozaje kwenye tumaini? (b) Andiko la Waroma 5:4, 5, larejezea tumaini la aina gani, na je, una tumaini kama hilo?

17 Baadaye, yaelekea ulikabili upinzani fulani au mnyanyaso. (Mathayo 10:34-39; 24:9) Hata katika nyakati za karibuni, makao ya Mashahidi katika nchi mbalimbali yameporwa au wakalazimika kuwa wakimbizi. Wengine wameshambuliwa kimwili, wakanyang’anywa vichapo vyao vya Biblia, au wakawa shabaha ya ripoti zisizo za kweli katika vyombo vya habari. Hata uwe umekabili mnyanyaso wa aina gani, kama andiko la Waroma 5:3 lisemavyo, uliweza kuchachawa katika dhiki, na jambo hilo lilileta matokeo mazuri. Kama vile Paulo alivyoandika, dhiki hiyo ilifanya uvumilie. Kisha uvumilivu ukatokeza hali yenye kukubalika. Ulijua kwamba ulikuwa unafanya yanayofaa, ukifanya mapenzi ya Mungu, kwa hiyo ulikuwa na hakika kwamba ulipata kibali chake. Kulingana na maneno ya Paulo ulihisi ukiwa katika “hali yenye kukubaliwa.” Paulo aliendelea kuandika kwamba ‘hali ya kukubaliwa, nayo, hutokeza tumaini.’ Huenda jambo hilo likaonekana kuwa lisilo la kawaida. Kwa nini Paulo aliorodhesha “tumaini” mbali sana katika mfululizo huo? Je, hukuwa na tumaini muda mrefu kabla, uliposikia habari njema kwa mara ya kwanza?

18 Ni wazi kwamba Paulo hapa harejezei ile hisia yetu ya kwanza juu ya tumaini la uhai mkamilifu. Analorejezea hapa lapita hisia hiyo; ni lenye kina zaidi na lenye kuchochea zaidi. Tunapovumilia kwa uaminifu na hivyo kung’amua kwamba tunakubalika kwa Mungu, jambo hilo huboresha na kuimarisha kwa njia kubwa tumaini letu la kwanza. Sasa tumaini tulilokuwa nalo linakuwa halisi zaidi, thabiti zaidi, na la kibinafsi zaidi. Tumaini hili lenye kina zaidi linakuwa jangavu hata zaidi. Linatuathiri sana. “Nalo tumaini haliongozi kwenye kukata tamaa; kwa sababu upendo wa Mungu umemwagwa ndani ya mioyo yetu kupitia roho takatifu.”

19. Tumaini lako lapasa kuwa sehemu ya sala zako za kawaida jinsi gani?

19 Epafrasi alisali kwa bidii kwamba ndugu na dada zake huko Kolosai wadumu wakiwa wamesadikishwa na wameguswa na mambo yaliyokuwa mbele yao, wakiwa na “usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu.” Acheni kila mmoja wetu hali kadhalika amfikie Mungu kwa ukawaida kuhusu tumaini letu. Katika sala zako za faragha, tia ndani tumaini lako kuhusu ulimwengu mpya. Mweleze Yehova jinsi unavyotamani ulimwengu huo, ukiwa na usadikisho kamili kwamba utakuja. Mwombe msaada ili kuzidisha na kupanua usadikisho wako. Kama Epafrasi alivyosali kwamba Wakolosai wawe na “usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu,” fanya vivyo hivyo. Fanya hivyo mara nyingi.

20. Ikiwa wachache wanakengeuka kutoka njia ya Ukristo, kwa nini si lazima jambo hilo lituvunje moyo?

20 Hupaswi kukengeushwa wala kuvunjwa moyo na uhakika wa kwamba, si wote wanaosimama wakiwa kamili na kwa usadikisho imara. Huenda wengine wakashindwa, wakakengeushwa, au wakaacha tu. Jambo hilo lilitokea miongoni mwa wale waliokuwa karibu zaidi na Yesu, mitume wake. Lakini Yudasi alipogeuka kuwa msaliti, je, mitume wale wengine walipunguza mwendo au wakaacha? La, hasha. Petro alitumia andiko la Zaburi 109:8 kuonyesha kwamba mtu mwingine angechukua mahali pa Yudasi. Mtu wa kuchukua mahali pake aliteuliwa, na waaminifu-washikamanifu wa Mungu wakaendelea kwa bidii na mgawo wao wa kuhubiri. (Matendo 1:15-26) Waliazimia kusimama wakiwa kamili kwa usadikisho imara.

21, 22. Ni katika maana gani kusimama kwako ukiwa kamili na kwa usadikisho kutaonekana?

21 Unaweza kuwa na hakika kabisa kwamba kusimama kwako ukiwa kamili na kwa usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu hakutapuuzwa. Kutaonekana na kuthaminiwa sana. Na nani?

22 Ndugu na dada zako wanaokujua na kukupenda wataona. Hata ikiwa wengi hawatakuambia, matokeo yatakuwa kama yale tusomayo kwenye 1 Wathesalonike 1:2-6: “Sikuzote twamshukuru Mungu tutajapo kuhusu nyinyi nyote katika sala zetu, kwa maana bila kukoma twazingatia akilini kazi yenu ya uaminifu na kazi yenu ya jasho yenye upendo na uvumilivu wenu kwa sababu ya tumaini lenu katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele ya Mungu wetu na Baba. Kwa maana . . . habari njema tuhubiriyo haikutokea miongoni mwenu kwa usemi pekee bali pia kwa nguvu na kwa roho takatifu na usadikisho wenye nguvu . . . nanyi mkawa waigaji wetu na wa Bwana.” Wakristo waaminifu-washikamanifu walio karibu nawe watahisi vivyo hivyo wanapoona kwamba ‘unasimama ukiwa kamili na kwa usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu.’—Wakolosai 1:23.

23. Azimio lako lapasa kuwa nini mwaka ujao?

23 Uwe na hakika pia kwamba Baba yako wa mbinguni ataona na atafurahia. Uwe na hakika na jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu unasimama ukiwa kamili na kwa usadikisho imara “katika mapenzi yote ya Mungu.” Paulo aliwaandikia Wakolosai kwa kuwatia moyo kuhusu kutembea kwao “kwa kumstahili Yehova kwa madhumuni ya kumpendeza yeye kikamili.” (Wakolosai 1:10) Naam, inawezekana kwa wanadamu wasiokamilika kumpendeza kikamili. Ndugu na dada zako Wakolosai walifanya hivyo. Wakristo walio karibu nawe sasa hivi wanafanya hivyo. Wewe pia unaweza kufanya hivyo! Hivyo, katika mwaka unaokuja, acha sala zako za kila siku na matendo yako ya kawaida yathibitishe kwamba umeazimia ‘mwishowe kusimama ukiwa kamili na kwa usadikisho imara katika mapenzi yote ya Mungu.’

Je, Unaweza Kukumbuka?

• Ni nini kinachomaanishwa na ‘kusimama kwako ukiwa kamili’?

• Ni mambo gani yanayokuhusu ambayo unapaswa kutaja katika sala?

• Kama inavyopendekezwa kwenye Waroma 5:4, 5, unataka kuwa na tumaini la aina gani?

• Funzo letu limekuchochea uwe na mradi gani mwaka ujao?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 20]

Epafrasi alisali kwamba ndugu zake wasimame wakiwa kamili, kwa usadikisho imara kuhusu Kristo na tumaini lao

[Picha katika ukurasa wa 23]

Kuna mamilioni wengine walio na tumaini hakika na usadikisho imara kama wewe