Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Wakumbuka?

Je, Wakumbuka?

Je, Wakumbuka?

Je, umethamini kusoma matoleo ya karibuni ya Mnara wa Mlinzi? Basi, ona kama unaweza kujibu maswali yafuatayo:

Ni nini kilicho muhimu tunapotatua kutoelewana na mtu fulani?

Yatupasa kwanza kutambua kwamba ni rahisi sisi sote kuwa na fikira na mitazamo mibaya. Kisha yatupasa kuchunguza kama sisi ndio chanzo cha tatizo na si yule mtu mwingine.—8/15, ukurasa wa 23.

“Nyakati za kurudishwa kwa mambo yote” zilizotajwa kwenye Matendo 3:21 zitakuwa lini?

Kurudishwa huko kunafanyika katika hatua mbili. Kwanza, kuna kurudishwa kwa paradiso ya kiroho kunakoendelea tangu 1919. Kurudishwa kwingine kutakuja wakati dunia yetu itakaporudishwa kuwa paradiso halisi.—9/1, ukurasa wa 17, 18.

Kama andiko la Mithali 6:6-8 linavyosema, inakuwaje kwamba chungu hawana akida, na bado wanatuwekea kielelezo chema?

Katika kundi la chungu, kuna malkia, lakini umalkia wake ni wa kutaga mayai tu na yeye ndiye mama wa kundi. Chungu hufanya kazi kwa bidii, nasi twapaswa kuwa hivyo, tukijitahidi kuboresha kazi yetu, hata kama hatusimamiwi na mtu.—9/15, ukurasa wa 26.

Kwa kuwa Yosia alipata jeraha la kufisha vitani, je, unabii wa Hulda, kama ulivyoandikwa kwenye 2 Wafalme 22:20, ulikuwa sahihi kwamba angekufa “kwa amani”?

Ndiyo, alikufa kwa amani kwa maana ya kwamba alikufa kabla ya yale maafa ya miaka ya 609-607 K.W.K. wakati Wababiloni walipozingira na kuharibu Yerusalemu.— 9/15, ukurasa wa 30.

Ilikuwaje jambo la sifa kwa Solomoni kumsifu mke kwa kumfafanua kuwa “ayala apendaye na paa apendezaye [“mbuzi-mwitu avutiaye,” NW]”? (Mithali 5:18, 19)

Mbuzi-mwitu ni mwanana na mwenye madaha. Lakini anaweza kuishi na kuzaa majabalini, mahali pasipofikika ambapo chakula ni haba.—10/1, ukurasa wa 30, 31.

Henry Grew na George Storrs walikuwa akina nani?

Watu hawa wawili waliishi miaka ya 1800 na walikuwa wanafunzi makini wa Biblia. Grew alipata kujua kwamba fundisho la Utatu hali kadhalika fundisho la nafsi isiyoweza kufa na la moto wa helo, halipatani na Maandiko. Storrs alitambua kwamba watu fulani watapata uhai usio na mwisho duniani. Wote wawili waliishi kabla ya Charles Taze Russell, aliyeanza kuchapisha gazeti hili mwaka wa 1879.—10/15, ukurasa wa 26-30.

Mashahidi wa Yehova huonaje mbinu za tiba ambazo damu ya mtu mwenyewe hutumiwa?

Wakitumia Biblia kuwa msingi wa itikadi zao, wao hawaweki damu yao wenyewe akiba na baadaye kukubali watiwe mishipani damu hiyo. Kila Mkristo huamua mwenyewe jinsi damu yake mwenyewe itakavyotumiwa wakati wa upasuaji, upimaji wa damu, au tiba inayotumika wakati huo. Anapaswa kufikiria yale Biblia isemayo kuhusu damu na kukumbuka kwamba amejitoa kabisa kwa Mungu.—10/15, ukurasa wa 30, 31.

Uchunguzi uliofanywa mapema mwaka huu ulionyesha uhitaji gani muhimu miongoni mwa Mashahidi wa Yehova ulimwenguni kote?

Kuna uhitaji wa Majumba ya Ufalme zaidi ya 11,000 katika nchi zinazoendelea, ambazo zina upungufu wa fedha. Michango ya Wakristo katika nchi nyingi inapelekwa kusaidia katika ujenzi wa mahali pafaapo pa mikutano.—11/1, ukurasa wa 30.

Ni maneno gani ya lugha ya awali yaliyotumiwa katika Biblia ambayo yanahusiana na ibada?

Moja ni lei·tour·giʹa, linalotafsiriwa “utumishi wa watu wote.” Lingine ni la·treiʹa, linalotafsiriwa “utumishi mtakatifu.” (Waebrania 10:11; Luka 2:36, 37)—11/15, ukurasa wa 11, 12.

Ni somo gani muhimu tuwezalo kujifunza kutokana na masimulizi ya Biblia juu ya Adamu na Hawa?

Kutaka kujitawala bila kumtegemea Yehova Mungu ni upumbavu mtupu.—11/15, ukurasa wa 24-27.

Kuna uthibitisho gani wa Kimaandiko kwamba Mungu huwapa nguvu watumishi wake?

Daudi, Habakuki, na mtume Paulo walitoa ushuhuda wa kibinafsi kwamba Yehova Mungu aliwatia nguvu. (Zaburi 60:12; Habakuki 3:19; Wafilipi 4:13) Hivyo, tunaweza kuwa na hakika kwamba Mungu yu tayari na anaweza kututia nguvu.—12/1, ukurasa wa 10, 11.